Gruntowna reforma Służby Więziennej

25.04.2017
Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy więźniów i rozbudowa systemu dozoru elektronicznego, dojdą kolejne zmiany. Dzięki nim Służba Więzienna stanie się nowoczesną, prężną...

Podoficerskie szlify

24.04.2017
Ponad 160 funkcjonariuszy Służby Więziennej ukończyło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Międzynarodowy Dzień Książki...w więzieniach

24.04.2017
W tym roku Międzynarodowy Dzień Książki obchodzony był w dniu 23 kwietnia. W każdym areszcie śledczym, zakładzie karnym, oddziale zewnętrznym funkcjonuje biblioteka lub punkt biblioteczny.

Aktualności

Delegacja Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu służb mundurowych poświęconym wymianie doświadczeń w obszarze systemów penitencjarnych oraz kształcenia kadr na potrzeby resortu więziennictwa państw Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja odbyła się w dniach 18-22 kwietnia br. w Kijowie.

12-13 kwietnia br. w węgierskich jednostkach penitencjarnych odbyły się ćwiczenia technik interwencyjnych i ćwiczenia paramedyczne dla funkcjonariuszy grup interwencyjnych. W zajęciach uczestniczyli również funkcjonariusze rzeszowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

21 kwietnia br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Prezes Zarządu PWPW S.A. Piotr Woyciechowski podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. W spotkaniu towarzyszącym podpisaniu porozumienia uczestniczyli Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć oraz oraz Członek Zarządu PWPW S.A. Robert Wardak.

Komunikat

21.04.2017

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2017 roku, wszczęto procedurę legislacyjną mającą na celu zmianę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

- Oddanie honoru bestialsko zamordowanym 70. lat temu bohaterom walki o wolną ojczyznę jest dniem spełnienia obowiązku przez państwo polskie - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości ogłoszenia nazwisk 12 kolejnych zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Jacek Pawłowicz.

Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie upamiętnił byłego naczelnika fordońskiej jednostki, Nadkomisarza Straży Więziennej, Kapitana Wojska Polskiego – Stanisława Rymkiewicza, który zginął w Katyniu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej