Od dnia 30 listopada 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie funkcjonuje nowa - autorska forma zatrudnienia nieodpłatnego. Osadzeni zatrudnieni w jej ramach zajmują się produkcją kopert pocztowych.

       Zatrudnienie w tej formie otrzymali skazani, którzy ze względów zdrowotnych mają przeciwwskazania do wykonywania jakichkolwiek innych prac. Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej pozwolił na utworzenie i doposażenie 10 miejsc pracy. Dzięki aktywności oraz zaangażowaniu funkcjonariuszy SW oraz osadzonych wykonujących koperty, Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie był w stanie nawiązać współpracę z Fundacją „Przyszłość dla dzieci”. W związku z tym dnia 21 marca 2018 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się spotkanie osadzonych przebywających w jednostce z Panią Barbarą Zygmunt – Koordynatorem ds. wolontariatu Fundacji „Przyszłość dla dzieci”. Podczas spotkania dokonano oficjalnego przekazania na rzecz Fundacji kopert wykonywanych przez osadzonych. Po odebraniu kopert od przedstawicieli OZ AŚ w Olsztynie (kpt. Marek Grzybicki, st. sierż. sztab. Arkadiusz Barski oraz ppor. Beata Dubczakowska) osadzeni zapoznali się z działaniami Fundacji na rzecz podopiecznych z Olsztyna i okolic oraz zaprezentowano im spektrum działań i akcji podejmowanych przez Fundację.

Fundacja „Przyszłość dla dzieci” została założona w 2002 roku w Olsztynie i finansuje badania, zabiegi, operacje, leki, przejazdy i pobyty w placówkach leczniczych. Pomaga również dzieciom i młodzieży z domów dziecka i rodzin w trudnej sytuacji finansowej, których życie naznaczone jest często chorobą, ubustweim i cierpieniem.

http://przyszloscdladzieci.org/o-fundacji

Tekst i zdjęcia: ppor. Beata Dubczakowska

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej