16 stycznia br. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu na oddziale pediatrii skazane z Oddziału Zewnętrznego w Turawie wystawiły sztukę pt. „Królewna Śnieżka”.

Dwukrotnie większa kwota środków przekazywanych z pensji skazanych. Ponad 2,5 mln zł oszczędności dla samorządów. 1,2 mln zł uzyskanych potrąceń alimentacyjnych. To najważniejszy bilans funkcjonowania programu "Praca dla więźniów" w okręgu opolskim.

Promocja nauczania

10.01.2018

10 stycznia br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich zostało zorganizowane spotkanie, którego celem była promocja nauczania w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

9 stycznia br. w sali konferencyjnej Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli wychowawcy działów penitencjarnych z jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu.

Zgodnie z tradycją z poprzednich lat, 7 stycznia br. grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nysie, zorganizowała wspaniałą zabawę dla dzieci koleżanek i kolegów z pracy.

29 grudnia br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz podległych mu Oddziałów Zewnętrznych w Opolu i Turawie przeprowadzono szkolenie przewodników i tresurę psów, wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej