Krakowska Służba Więzienna realizuje od 2016 roku zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego rządowy program „Praca dla więźniów” wspierający szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych w szczególności poprzez ich aktywizację zawodową.

W tym roku obchodzimy już po raz 17-ty Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jest to inicjatywa mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariusz Straży Miejski otrzymali podziękowania i gratulacje od swoich przełożonych za godną naśladowania postawę.

W minioną środę, w Areszcie Śledczym w Krakowie, odbyło się podsumowanie działalności sportowo-rekreacyjnej okręgu krakowskiego w 2017 roku. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie wręczył najlepszym sportowcom okolicznościowe medale i puchary, wyróżnione zostały także jednostki, które w minionym roku uzyskały najlepsze wyniki.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie oraz Prezes Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” podpisali dzisiaj porozumienie o współpracy.

W Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się konferencja poświęcona projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przedstawiciele Służby Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej