23 marca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński podpisał porozumienie, w ramach którego skazani z siedleckiej jednostki będą wykonywać pomoce dydaktyczne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach.

22 marca br., w świetlicy Zakładu Karnego w Siedlcach, podróżnik i dziennikarz - Jakub Porada, przeprowadził warsztaty zatytułowane "Podróżowanie dla każdego".

W ramach Ustawy o Programie modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020, Zakład Karny w Siedlcach został doposażony o nowe jednostki broni oraz środki ochrony osobistej funkcjonariuszy.

17 marca br., w siedleckiej jednostce odbyło się spotkanie "Klubu Ojca", podczas którego osadzeni, nagrywali wiersze o tematyce patriotycznej dla swoich dzieci.

15 marca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk. Marek Suwiński podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, Jadwigą Madziar.

Od początku marca w siedleckiej jednostce realizowany jest kurs „Przeciwdziałania przemocy i agresji oraz sytuacjom konfliktowym”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej