Potrafimy pomagać

18.12.2017

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie włączyli się do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

W dniu 15 grudnia 2017 roku delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Sztumie uczestniczyła w święcie Czeskiej Służby Więziennej zorganizowanym przez Zakład Karny w Rynovicach.

12 grudnia 2017 roku, na terenie Zakładu Karnego w Sztumie odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną. Celem spotkania było podsumowanie konkursu filmowego „Stop dla alkoholu”, który był elementem programu profilaktyki uzależnień przegotowanego przez funkcjonariuszy sztumskiej Policji.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, emeryci i ich rodziny spotkali się na corocznym festynie zorganizowanym z okazji tradycyjnego, polskiego święta ku czci Świętego Mikołaja.

Więzienny teatr

01.12.2017

Więzienna grupa teatralna „Piktogram”, działająca przy Zakładzie Karnym w Sztumie występowała w Elblągu i Gdańsku.

W 2017 roku, na terenie Zakładu Karnego w Sztumie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, więźniowie zdobywali nowe kwalifikacje zawodowe.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej