Krakowska Służba Więzienna realizuje od 2016 roku zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego rządowy program „Praca dla więźniów” wspierający szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych w szczególności poprzez ich aktywizację zawodową.

Dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariusz Straży Miejski otrzymali podziękowania i gratulacje od swoich przełożonych za godną naśladowania postawę.

W minioną środę, w Areszcie Śledczym w Krakowie, odbyło się podsumowanie działalności sportowo-rekreacyjnej okręgu krakowskiego w 2017 roku. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie wręczył najlepszym sportowcom okolicznościowe medale i puchary, wyróżnione zostały także jednostki, które w minionym roku uzyskały najlepsze wyniki.

W związku z obchodzonym, w dniu dzisiejszym, świętem Służby Więziennej, na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Służba Więzienna w służbie społeczeństwu”.

Dzięki czujności funkcjonariuszy, z tarnowskiej jednostki penitencjarnej, została zatrzymana osoba ukrywająca się przed Wymiarem Sprawiedliwości. Podziękowania za pomoc w ujęciu osoby poszukiwanej, na ręce Dyrektora Zakładu Karnego, przekazał Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

W 2017 roku w okręgu krakowskim, uwzględniając potrzeby lokalnego rynku pracy oraz jednostek penitencjarnych, zrealizowano 71 szkoleń w ramach Programu Operacyjnego POWER 2014 – 2020 .

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej