7 kwietnia 2018 roku w Dzierzgoniu funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczyli w uroczystościach 730-lecia miasta

W dniu 13 lutego 2018 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie uroczyście obchodzili Święto Służby Więziennej.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zakład Karny w Sztumie pozyskał nowe tereny z przeznaczeniem na budowę hali produkcyjnej. Podjęte działania służą realizacji programu „Praca dla więźniów”

W dniu 15 grudnia 2017 roku delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Sztumie uczestniczyła w święcie Czeskiej Służby Więziennej zorganizowanym przez Zakład Karny w Rynovicach.

W dniu 11 listopada 2017 roku, w 99. rocznicę odzyskania niepodległości, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, formacje mundurowe a także mieszkańcy miasta, uczcili pamięć bohaterów o wolną i niepodległą Polskę. Służbę Więzienną reprezentowali Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, płk Jan Morozowski.

Audycje więziennego radiowęzła oraz spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z profesjonalnymi mediatorami - tak w dniach 16 – 20 października 2017 roku wyglądał Tydzień Mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji w Zakładzie Karnym w Sztumie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej