W dniu 15 grudnia 2017 roku delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Sztumie uczestniczyła w święcie Czeskiej Służby Więziennej zorganizowanym przez Zakład Karny w Rynovicach.

W dniu 11 listopada 2017 roku, w 99. rocznicę odzyskania niepodległości, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, formacje mundurowe a także mieszkańcy miasta, uczcili pamięć bohaterów o wolną i niepodległą Polskę. Służbę Więzienną reprezentowali Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, płk Jan Morozowski.

Audycje więziennego radiowęzła oraz spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z profesjonalnymi mediatorami - tak w dniach 16 – 20 października 2017 roku wyglądał Tydzień Mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji w Zakładzie Karnym w Sztumie.

W dniu 11 października 2017 roku na terenie Zakładu Karnego w Sztumie funkcjonariusze Służby Więziennej przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej i Policji doskonalili umiejętności zawodowe. Tematyką ćwiczeń objęto postępowanie w przypadku pożaru, ucieczki osadzonego oraz zakłócenia porządku na terenie zakładu.

Niedziela 17 września 1939 roku była dniem sowieckiej napaści na Rzeczpospolitą Polską, to był początek niewypowiedzianej wojny.

Uczymy ratować

10.09.2017

Pierwsza pomoc – szkolenia w Zakładzie Karnym w Sztumie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej