Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej program „Praca dla więźniów” przynosi spektakularne efekty. Wśród skazanych zdolnych do pracy poziom zatrudnienia wynosi 83 proc. Przed wdrożeniem programu pracowało 36 proc. wszystkich skazanych, dziś jest to 54 proc. Powstają kolejne z 40 zaplanowanych hal produkcyjnych przy zakładach karnych.

11 listopada br. odbyły się uroczyste obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W obchodach Narodowego Święta Niepodległości Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Jak sobie radzić z agresją werbalną i niewerbalną trudnych petentów? Jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy? Jakie prawa przysługują funkcjonariuszom publicznym? Dowiedzą się tego pracownicy administracji państwowej, którzy wezmą udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Służby Więziennej.

Atak terrorystyczny. Odbicie niebezpiecznego więźnia. Próba wtargnięcia na teren więzienia. Takie scenariusze ćwiczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, biorący udział w ogólnopolskich ćwiczeniach pod kryptonimem - Jesień 2017, które osobiście nadzorował Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

„Moja wina”, „Demon”, „Wystawa Sztuka Wolności Freestyle”, „Powroty”, „W oczekiwaniu”, „Służba Więzienna. Inne oblicze”, „Summer Guard” to tylko niektóre z kilkudziesięciu filmów jakie zaprezentowano w ramach V International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie”, którego gala finałowa odbyła się 26 października br. w Olsztynie. Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,...

Dziesiątki wykładów, konferencje, dyskusje panelowe, audycje radiowe, profesjonalni mediatorzy prowadzący zajęcia warsztatowe dla funkcjonariuszy i osadzonych, pomieszczenia jednostek penitencjarnych zamienione na centra mediacji. Tak w dniach 16 – 20 października wyglądał Tydzień Mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji w Służbie Więziennej, który jak na całym świecie, obchodziliśmy w październiku także w Polsce.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej