Miasto: Krasnystaw

Ulica: Poniatowskiego 27

Kod pocztowy: 22-300

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

Telefon: 82 57 56 100

Fax: 82 57 64 025

Patriotyczny sierpień w Krasnymstawie

16.08.2017
15 sierpnia każdego roku obchodzimy Święto Wojska Polskiego ustanowione świętem państwowym na pamiątkę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w ramach wojny polsko-bolszewickiej. Święto to wprowadzone zostało ustawą Sejmu RP z 30 lipca 1992 r.

W drodze do lepszego jutra...z POWEREM

10.08.2017
Areszt Śledczy w Krasnymstawie realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Obchody Święta Policji w powiecie krasnostawskim

21.07.2017
W piątek 21 lipca 2017 r. w Krasnymstawie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji.

Aktualności

3 lipca br. 2017r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, odbyło się spotkanie z Panią Marzeną Targońską, koordynatorem wojewódzkim projektu Dyskusyjne Kluby Książki.

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa przy Areszcie Śledczym w Krasnymstawie uczciło pamięć polskich bohaterów poległych za wolność Ojczyzny.

10 czerwca 2017 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie w ramach programu z zakresu integracji rodzin odbyło się spotkanie osadzonych w rodzinami.

Każdego roku dzień 5 czerwca przypomina o wielkim znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.

Zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest wspieranie niepełnosprawnych w tych momentach życia, w których sami nie mogą sobie poradzić.

30 maja br. na terenie Ąresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyła się kolejna prelekcja dla skazanych przeprowadzona przez Panią Bogumiłę Prymarczuk - Kierownika Oświaty i Promocji Zdrowia Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krasnymstawie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej