Miasto: Krasnystaw

Ulica: Poniatowskiego 27

Kod pocztowy: 22-300

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

Telefon: 82 57 56 100

Fax: 82 57 64 025

Kolejny partner programu "Praca dla więźniów"

14.12.2017
W dniu 14 grudnia 2017 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie reprezentowany przez Dyrektora ppłk Annę Adamską zawarł umowę z firmą "HEN-BUD" Spółka z o.o. reprezentowaną przez Prezes zarządu Krystynę Pałczyńską.

Porozumienie na rzecz resocjalizacji

14.12.2017
W dniu 14 grudnia 2017 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie reprezentowany przez Dyrektora ppłk Annę Adamską zawarł porozumienie o współpracy z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie reprezentowanym przez Dyrektora Marka Majewskiego.

Akcja charytatywna z udziałem Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

08.12.2017
W dniu 07.12. 2017 r. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wzięli czynny udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

Aktualności

W dniu 7 grudnia 2017 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie czynnie włączyli się w ogólnopolską akcję „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

W dniu 13 listopada 2017 r. W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej płk Włodzimierza Jacka Głucha

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wzięli udział w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

27 października w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyły się ćwiczenia ochronno-obronne pod kryptonimem "Krasnystaw 2017".

W dniu 20 października 2017 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie miało miejsce spotkanie osadzonych z przedstawicielami Polskiego Centrum Mediacji w Lublinie.

W dniu 19 października 2017 r. na terenie Krasnegostawu odbyły się uroczystości związane z otwarciem szlaku ,,Droga Życia Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego“.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej