Miasto: Kielce

Ulica: ul. Zagnańska 155

Kod pocztowy: 25-563

Email: as_kielce@sw.gov.pl

Telefon: 41 331 40 91

Fax: 41 331 44 19

Spotkanie skazanych z adwokatami Okręgowej Rady Adwokackiej

20.02.2018
Działalność edukacyjna na rzecz osób pozbawionych wolności oraz umacniania praworządności prowadzona przez adwokatów z  Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

19.02.2018
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

Akcja Podaruj Krew Ratuj Życie

15.02.2018
W Areszcie Śledczym w Kielcach po raz ósmy zorganizowano akcję Honorowego Krwiodawstwa

Aktualności

XX- lecie niesienia posługi duchowej do Aresztu Śledczego w Kielcach przez Siostrę Nazrenę Scopelliti.

Programy Operacyjne Wiedza Edukacja Rozwój

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk podsumował 2017 rok i przedstawił wyzwania na rok bieżący

Przebaczenie, zaduma, refleksja, życzenia świąteczne i łamanie się opłatkiem, to wartości związane z przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia, których mimo pobytu w warunkach izolacji doświadczyć mogli osadzeni z kieleckiego aresztu

W 2017 r f-sze SW Aresztu Śledczego w Kielcach wspólnie z podmiotami zewnętrznymi zrealizowali program resocjalizacyjny Radość w rodzinie. To piąta edycja programu. Dzięki przedsięwzięciu udało się zbliżyć osadzonych i ich rodziny

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej