Miasto: Warszawa

Ulica: Ciupagi 1

Kod pocztowy: 03-016

Email: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

Awanse i odznaczenia funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce

13.02.2018
12 lutego br. w Sali widowiskowej IGB Mazovia odbyła się uroczystość z okazji Święta Służby Więziennej dla funkcjonariuszy okręgu warszawskiego.

Życzenia z okazji Święta Służby Więziennej

08.02.2018
Życzenia z okazji Święta Służby Więziennej od Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce.

Rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w CKU

02.02.2018
1 lutego 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie semestru dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla osadzonych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Aktualności

21 lutego odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe dla skazanych w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

13 lutego br. odbył się kolejny cykl szkolenia dla kuratorów zawodowych w ramach programu prowadzonego przez Służbę Więzienną „Bezpieczni w służbie, bezpieczni w pracy”.

8 luty to okazja do świętowania przez wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej ponieważ nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego, który dał początek więziennictwu polskiemu.

2 lutego 2017 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce odbyła się hospitacja studentów pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej.

1 lutego 2018 r. Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce odwiedziła grupa uczniów w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego dla młodzieży.

W Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce od kilku lat proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu wspiera wspólnota Anonimowych Alkoholików.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej