Miasto: Wrocław

Ulica: Świebodzka 1

Kod pocztowy: 50-046

Email: as_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 32 72 400

Fax: 71 343 66 10

Odprawa roczna w areszcie śledczym we Wrocławiu

22.03.2018
W dniu 22.03.2018r, odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasza Raczyka, podczas której dokonano podsumowania działalności aresztu śledczego we Wrocławiu za 2017 rok.

Nowy budynek Służby Więziennej

02.02.2018
Nowe zadanie inwestycyjne w związku z wdrożeniem „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

Inwestycje w 2017 roku

30.01.2018
Rok 2017 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu upłynął w cieniu inwestycji i remontów. Część zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowana została w związku z wdrożeniem „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

Aktualności

Dzięki nawiązanej współpracy Służby Więziennej we Wrocławiu z  GOKiS Kąty Wrocławskie w dniu 2 marca w hali sportowej przy ul. Brzozowej 4 w Kątach Wrocławskich rozegrano Mistrzostwa Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu w koszykówce mężczyzn

Dzięki podpisanemu porozumieniu w dniu 01.10.2015r pomiędzy naszą jednostką a Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu jest prowadzony Dyskusyjny Klub Książki na Świebodzkiej przez moderatora Panią Karolinę Mendyk.

Od kilku lat funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy cywilni angażują osadzonych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek. Tym razem pomagaliśmy 6 letniej Zuzi.

Funkcjonariusze Służby Więziennej brali udział w spotkaniu Konsultacyjnej Rady Pracodawców na temat: „Poznanie oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów psychologii w kontekście wykonywania przyszłej pracy zawodowej”.

Od kilku lat nasza jednostka współpracuje z  Wrocławskim Towarzystwem Opieki nad Więźniami poprzez spotkania z prof. dr hab. inż. Henrykiem Kasprzakiem, który jest członkiem Towarzystwa.

W dniu 8 lutego 1919 r., Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Podpisanie pierwszego aktu prawnego, regulowało organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej