Miasto: Siedlce

Ulica: Piłsudskiego 47

Kod pocztowy: 08-110

Email: zk_siedlce@sw.gov.pl

Telefon: (25) 785-13-00

Fax: (25) 785-13-30

ZK Siedlce pomaga osobom niepełnosprawnym

23.03.2018
23 marca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński podpisał porozumienie, w ramach którego skazani z siedleckiej jednostki będą wykonywać pomoce dydaktyczne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach.

Jakub Porada - daje radę w ZK Siedlce

22.03.2018
22 marca br., w świetlicy Zakładu Karnego w Siedlcach, podróżnik i dziennikarz - Jakub Porada, przeprowadził warsztaty zatytułowane "Podróżowanie dla każdego".

Program modernizacji Służby Więziennej w ZK Siedlce

20.03.2018
W ramach Ustawy o Programie modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020, Zakład Karny w Siedlcach został doposażony o nowe jednostki broni oraz środki ochrony osobistej funkcjonariuszy.

Aktualności

17 marca br., w siedleckiej jednostce odbyło się spotkanie "Klubu Ojca", podczas którego osadzeni, nagrywali wiersze o tematyce patriotycznej dla swoich dzieci.

15 marca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk. Marek Suwiński podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, Jadwigą Madziar.

Od początku marca w siedleckiej jednostce realizowany jest kurs „Przeciwdziałania przemocy i agresji oraz sytuacjom konfliktowym”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.

13 marca br. na zaproszenie kapelana Kościoła Zielonoświątkowego, Wojciecha Myślińskiego, Zakład Karny w Siedlcach odwiedzili przedstawiciele Fundacji S.N.A.P. - Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy.

Skazani z oddziału terapeutycznego siedleckiej jednostki uczestniczyli w zajęciach plastycznych "Pocztówki z paki" zorganizowanych przez siostrę Dolorosę Bazylczuk – wolontariuszkę więziennego apostolatu.

Od 8 marca br. w siedleckiej jednostce trwa program resocjalizacji skazanych, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób pozbawionych wolności.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej