Miasto: Rzeszów

Ulica: ul. Załęska 76

Kod pocztowy: 35-322

Email: oisw_rzeszow@sw.gov.pl

Telefon: 17 858 07 80

Fax: 17 852 03 61

Szkolenie dla przemyskich kuratorów sądowych

19.02.2018
Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2016 doszło do 200 napaści na kuratorów sądowych. O tym, jak zachować się w takiej sytuacji mogli dowiedzieć się kuratorzy z SO w Przemyślu podczas szkolenia przygotowanego przez Służbę Więzienną.

Kolejny „ Przystanek Bieszczady” z udziałem Służby Więziennej

16.02.2018
Służba Więzienna jako partner Discovery Channel przy produkcji hitu „ Przystanek Bieszczady”.

Święto Służby Więziennej

13.02.2018
Ich praca to dbanie o bezpieczeństwo obywateli, praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności i przywrócenie skazanych społeczeństwu. To zadanie trudne, odpowiedzialne, bywające niebezpiecznym.

Aktualności

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie przejął od Starostwa Powiatowego w Sanoku grunty pod budowę Zakładu Karnego w Sanoku.

Dyrektor ppłk Robert Żółkiewicz z okazji Święta Służby Więziennej wręczył funkcjonariuszom dębickiej jednostki odznaki oraz akty nadania na wyższe stopnie służbowe.

Ich praca to dbanie o bezpieczeństwo obywateli, praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności i przywrócenie skazanych społeczeństwu. To zadanie trudne, odpowiedzialne, bywające niebezpiecznym.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się uroczysta odprawa służbowa w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej płk Marka Grabka. Pan Dyrektor wręczył funkcjonariuszom odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

W związku z przypadającym w dniu 08 lutego Świętem Służby Więziennej Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce – ppłk Waldemar Janczura wręczył podległym funkcjonariuszom odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle mjr Mirosław Władyka wręczył funkcjonariuszom akty nominacyjne i odznaczenia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej