Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Wiśniowa 50

Kod pocztowy: 02-520

Email: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Telefon: (22) 640-82-51 / (22) 848 62 68.

Komunikat personalny

12.09.2017
Z dniem 12 września 2017 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie - płk Zbigniew Brzostek powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Warszawie - Białołęce mjr Małgorzacie Kozicz.

Dar życia c.d.

11.09.2017
W grudniu 2016 roku informowaliśmy, że jedna z Naszych koleżanek, por. Małgorzata Piątkowska, oddała szpik na rzecz ratowania życia 1,5 rocznej wówczas dziewczynki, mieszkającej w USA. Niestety w tym roku okazało się, że nastąpił nawrót choroby i potrzebny jest...

Wspólnie na rzecz readaptacji skazanych

11.09.2017
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek i Komendant Stołeczny Policji insp. dr Rafał Kubicki podpisali porozumienie dotyczące nieodpłatnego zatrudnienia osób skazanych.

Aktualności

Lekcja historii

21.09.2017

W ramach prowadzonego przez kadrę penitencjarną programu readaptacyjnego „Osadzeni w historii – 78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej” grupa czternastu skazanych obejrzała wystawę plakatu wojennego i prasy codziennej z tamtego okresu.

20 września 2017 r. odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej dla funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Płońsku.

20 września br. skazani z Zakładu Karnego w Siedlcach uczestniczący w "Klubie ojca" mogli obejrzeć spektakl teatralny „Labirynt”, wystawiony przez krakowski Teatr Kurtyna.

Czy resocjalizacja zbuntowanej, groźnej kobiety przestępcy jest możliwa? Czy skazane kobiety mogą zacząć życie od nowa? Kampania społeczna „A co jest Twoim więzieniem?” ma ukazać, że za kratami przebywają więźniarki, które mają marzenie wrócić do społeczeństwa i zacząć wszystko od nowa.

W uroczystościach, w szeregu z innymi służbami mundurowymi, wzięli udział przedstawiciele Służby Więziennej – Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu kpt. Andrzej Rodak wraz z pocztem sztandarowym jednostki oraz Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu mjr Jacek Karaś. Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w krzewieniu patriotyzmu.Za zasługi dla Światowego Związku Armii Krajowej odznaczenie pamiątkowe otrzymał Dyrektor...

W dniach 15-17 września br. odbyła się międzynarodowa akcja "Sprzątanie Świata".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej