Miasto: Wrocław

Ulica: Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: oisw_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: (71) 327-26-01

Fax: (71) 327-26-70

Nowe miejsca pracy

21.09.2017
Już od października wzrośnie zatrudnienie odpłatne skazanych na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie.

Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi przy udziale Służby Więziennej

01.09.2017
Projekt pod nazwą ''Dworskie stawy'' realizowany przez Stowarzyszenie Piława Dolna i Areszt Śledczy w Dzierżoniowie otrzymał najwyższe wyróżnienie w ramach konkursu ''Piękna Wieś Dolnośląska''. Podczas oficjalnej konferencji wyniki konkursu ogłosili Marszałek Województwa...

Światowy Kongres Bibliotek IFLA 2017 Wrocław

22.08.2017
Podczas trwającego od 19 do 25 sierpnia br. we Wrocławiu Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA, Służba Więzienna prezentowała osiągnięcia w promowaniu czytelnictwa oraz działalność...

Aktualności

15 września 2017r. odbyły się XI Okręgowe Zawody Strzeleckie w strzelaniu sportowo-myśliwskim organizowane przez Dyrektora Okręgowego i Dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Patronat honorowy na zawodami w tym roku objęła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu reprezentowana przez Arkadiusza Wojciechowicza Z-cę Dyrektora RDLP we Wrocławiu

Nowoczesna i oszczędna koncepcja wykorzystania instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynki jednostki została uruchomiona.

8 września br. w Międzygórzu doszło do podpisania Deklaracji Partnerstwa i Współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Międzylesie a Zakładem Karnym w Kłodzku.

11 września br. ze Stadionu Olimpijskiego na trasę maratonu wystartowało 53 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. „Święto biegania” w stolicy Dolnego Śląska zgromadziło zawodników z 33 krajów. 4655 zawodników zameldowało się na mecie 35. Wrocław Maraton.

Grupa 553 słuchaczy zainaugurowała dzisiaj nowy rok szkolny w przywięziennych Centrach Kształcenia Ustawicznego. Nad prawidłowym procesem kształcenia skazanych w Wołowie i Wrocławiu czuwać będzie kadra pedagogiczna licząca 57 osób.

1 września br. funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w uroczystości pod pomnikiem poległych Żołnierzy Polskich we Wrocławiu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej