Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Menu

Centralny Zarząd SW Drukuj

pokaż mapę

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 640 86 51 / +48 22 848 80 81

E-mail: bdg@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo jednostki
Biura i wydziały
Oferty pracy

Opis jednostki

Statut Centralnego Zarządu Służby Więziennej

nadany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 roku

 

§ 1.

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej, zwany dalej „Centralnym Zarządem”, jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”, działającym zgodnie z jego zarządzeniami, poleceniami, wytycznymi i regulaminami oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.

§ 2.

 

 1. Dyrektor Generalny kieruje Centralnym Zarządem przy pomocy zastępców, którzy są przed nim odpowiedzialni za powierzone im zadania.

2. Dyrektor Generalny może upoważnić poszczególnych funkcjonariuszy lub pracowników Centralnego Zarządu do wydawania decyzji w określonych przez niego sprawach.

§ 3.

 

 Dyrektor Generalny wykonuje zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia, a w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych więziennictwa wykonuje zadania głównego dysponenta środków budżetu państwa w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529 i 928).

 

§ 4.

 

W skład Centralnego Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Budżetu;

2) Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;

3) Biuro Dozoru Elektronicznego;

3a) Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL;

4) Biuro Informacji i Statystyki;

5) Biuro Informatyki i Łączności;

6) Biuro Kadr i Szkolenia;

7) Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne;

8) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych;

9) Biuro Penitencjarne;

10) Biuro Prawne;

11) Biuro Służby Zdrowia;

12) Biuro Spraw Wewnętrznych.

 

§ 5.

 

Przy Centralnym Zarządzie działa, na podstawie odrębnych przepisów, Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

 

§ 6.

 

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 5, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Generalnego.

 

§ 7.

 

Dyrektor Generalny może, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań, tworzyć zespoły o charakterze stałym lub do wykonywania określonych zadań, a także powoływać kolegialne organy doradcze lub opiniodawcze, określając szczegółowy zakres i tryb ich działania.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej
gen. Jacek Kitliński
Tel./Fax: (22) 640-83-21 / (22) 848 35 21
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
płk Artur Dziadosz
Tel./Fax: (22) 640-84-01 / (22) 848 83 65
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
płk Jerzy Kopeć
Tel./Fax: (22) 640-85-01 / (22) 848 35 21