Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Biuro Emerytalne Drukuj

pokaż mapę

Biuro Emerytalne

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Tel./Fax: 22 640 8601 / 22 640 8602

E-mail: be@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Pliki
 
GŁÓWNE ZADANIA BIURA EMERYTALNEGO SW
 1.    Organem właściwym w sprawie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin jest Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej.
 2.    Obsługę realizacji zadań Dyrektora Biura zapewnia Biuro Emerytalne Służby Więziennej.
 3.    Do podstawowych zadań organu należy:
  • ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin;
  • dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;
  • dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;
  • dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;
  • ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenie ich zwrotu;
  • współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;
  • współpraca - w granicach uprawnień - z organami administracji rządowej, organami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
  • przedkładanie Ministrowi Sprawiedliwości zaopiniowanych wniosków o przyznanie zaopatrzenia emerytalnego w drodze wyjątku;
  • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;
  • rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;
  • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej oraz wykonywanie budżetu państwa według zasad określonych dla jednostek budżetowych;
  • wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca jej aktualizacja;
  • udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

DODATKI DO EMERYTUR I RENT
nazwa
kwota
[zł]
od kiedy
obowiązuje
dodatek pielęgnacyjny
208,17
206,76
203,50
195,67
186,71
181,10
173,10
163,15
01.03.2015
01.03.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego
(zwiększony o 50%)
312,26
310,14
305,25
293,51
280,07
271,65
259,65
244,73
01.03.2015
01.03.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008
dodatek kombatancki
208,17
206,76
203,50
195,67
186,71
181,10
173,10
163,15
01.03.2015
01.03.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008
dodatek kompensacyjny
31,23
31,01
30,53
29,35
28,01
27,17
25,97
24,47
01.03.2015
01.03.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008
ryczałt energetyczny
165,88
165,71
157,67
146,40
139,16
131,41
115,27
01.03.2015
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008
dodatek dla sieroty zupełnej
391,26
388,62
382,50
367,79
350,94
340,39
325,36
306,65
01.03.2015
01.03.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008

ZASIŁKI
nazwa
kwota
[zł]
od kiedy
obowiązuje
zasiłek pogrzebowy
4 000,00
6 406,16
6 395,70
6 632,76
6 487,20
6 227,72
01.03.2011
01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010
01.03.2010
01.12.2009

KWOTY DOTYCZĄCE DODATKOWYCH PRZYCHODÓW
nazwa
kwota
[zł]
od kiedy
obowiązuje
130% przeciętnego wynagrodzenia
5 125,50
4 915,50
4 862,00
5 063,90
4 970,40
4 747,30
4 696,30
4 862,10
4 797,40
4 563,30
4 545,90
4 740,00
4 662,80
4 440,80
4 376,00
4 506,30
4 469,70
4 164,00
4 157,30
4 311,30
4 216,70
4 048,10
4 006,00
4 141,30
4 025,60
3 859,20
01.03.2015
01.12.2014
01.09.2014
01.06.2014
01.03.2014
01.12.2013
01.09.2013
01.06.2013
01.03.2013
01.12.2012
01.09.2012
01.06.2012
01.03.2012
01.12.2011
01.09.2011
01.06.2011
01.03.2011
01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010
01.03.2010
01.12.2009
01.09.2009
01.06.2009
01.03.2009
01.12.2008
70% przeciętnego wynagrodzenia
2 759,90
2 646,80
2 618,00
2 726,80
2 676,40
2 556,20
2 528,80
2 618,10
2 583,30
2 457,20
2 447,80
2 552,30
2 510,80
2 391,20
2 356,30
2 426,50
2 406,80
2 242,20
2 238,50
2 321,50
2 270,60
2 179,70
2 157,10
2 230,00
2 167,60
2 078,00
01.03.2015
01.12.2014
01.09.2014
01.06.2014
01.03.2014
01.12.2013
01.09.2013
01.06.2013
01.03.2013
01.12.2012
01.09.2012
01.06.2012
01.03.2012
01.12.2011
01.09.2011
01.06.2011
01.03.2011
01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010
01.03.2010
01.12.2009
01.09.2009
01.06.2009
01.03.2009
01.12.2008
60% przeciętnego wynagrodzenia
(najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie)
2 293,99
2 227,80
2 115,60
2 015,40
1 887,60
1 915,80
1 781,13
01.01.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.12.2008
prawo do renty socjalnej zawiesza się jeżeli
zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie
przekraczającej:
2 759,90
2 646,80
2 618,00
2 726,80
2 676,40
2 556,20
2 528,80
2 618,10
2 583,30
2 457,20
2 447,80
2 552,30
2 510,80
2 391,20
1 024,80
1 009,90
1 039,90
1 031,50
961,00
959,40
995,00
973,10
934,20
924,50
955,70
929,00
890,60
01.03.2015
01.12.2014
01.09.2014
01.06.2014
01.03.2014
01.12.2013
01.09.2013
01.06.2013
01.03.2013
01.12.2012
01.09.2012
01.06.2012
01.03.2012
01.01.2012
01.12.2011
01.09.2011
01.06.2011
01.03.2011
01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010
01.03.2010
01.12.2009
01.09.2009
01.06.2009
01.03.2009
01.12.2008

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 

p.o. Dyrektora Biura Emerytalnego
ppłk Lesław Kijowski
Tel./Fax: 22 640 8606 / 22 640 8602
E-mail: lkijowski@sw.gov.pl
Kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń - Główny Księgowy Biura
por. Wioletta Szostak
Tel./Fax: 22 640 8620 / 22 640 8602
E-mail: wszostak@sw.gov.pl
Kierownik Zespołu Obsługi Informatycznej
mgr Jacek Kumela
Tel./Fax: 226408630 / 22 640 8602
E-mail: jacek.kumela@sw.gov.pl

Wniosek o przyznanie emerytury/renty inwalidzkiej

Wniosek o przyznanie renty rodzinnej

Wniosek o przyznanie renty socjalnej

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodow przez osobę pobierającą emeryturę lub renę inwalidzką

Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodow przez osobę pobierającą renę rodzinną

Informacja z 20 lecia Biura Emerytalnego

Zdjęcia z uroczystości 20 lecia Biura Emerytalnego

Oświadczenie o sposobie opodatkowania dochodów w roku 2015