Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zespół Kontroli Drukuj

Zespół Kontroli

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Tel./Fax: 22 640 83 91 / 22 640 83 92

E-mail: zk@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Pliki

 

Zespół Kontroli realizuje zadania w zakresie inicjowania, planowania i przeprowadzania kontroli zewnętrznych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej na zasadach określonych w:

  

 • Ustawie o kontroli z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092);
 • Zarządzeniu Nr 13 /2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia  10 lutego 2012 r. w sprawie kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
 • Standardach kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. 

 

Do zadań Zespołu Kontroli należy w szczególności:

  

 1. opracowywanie okresowych planów kontroli jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Centralny Zarząd; 
 2. przeprowadzanie kontroli działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zleconym przez Dyrektora Generalnego;
 3. przeprowadzanie, w trakcie czynności kontrolnych wykonywanych w jednostkach organizacyjnych, bezpośrednich rozmów z funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej oraz osobami pozbawionymi wolności, w celu wysłuchania i zbadania zgłaszanych przez nich spraw oraz oceny prawidłowości istniejących relacji;
 4. sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz wystąpień pokontrolnych;
 5. bieżące informowanie Dyrektora Generalnego i jego zastępców o stwierdzonych w trakcie kontroli istotnych nieprawidłowościach i naruszaniu przepisów prawa;
 6. sprawowanie nadzoru nad terminowością nadsyłania przez kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków pokontrolnych, z wyjątkiem informacji dotyczących zaleceń i wniosków z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez inne komórki organizacyjne Centralnego Zarządu;
 7. prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Centralny Zarząd;
 8. gromadzenie i przechowywanie nadesłanych do Centralnego Zarządu wystąpień, sprawozdań i protokołów z kontroli jednostek organizacyjnych przeprowadzanych przez organy zewnętrzne;
 9. wystawianie osobom kontrolującym pisemnych upoważnień do przeprowadzania kontroli i przedkładanie ich do podpisu Dyrektorowi Generalnemu;
 10. prowadzenie ewidencji w zakresie upoważnień, o których mowa w pkt 9;
 11. gromadzenie i przechowywanie akt kontroli przeprowadzonych przez Centralny Zarząd.
   

 

Kierownik Zespołu Kontroli
ppłk Piotr Kosewski
Tel./Fax: 22-640 8391
E-mail: zk@sw.gov.pl