Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Białystok Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Białymstoku

ul. Mikołaja Kopernika 21

15-377 Białystok

Tel./Fax: (85) 742-70-21 / (85) 742-70-24

E-mail: as_bialystok@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Białymstoku jest przeznaczony dla mężczyzn i kobiet oraz dla kobiet jako zakład karny typu zamkniętego, w areszcie mogą też przebywać osadzeni zakwalifikowani jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu oraz kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego. W areszcie funkcjonuje również oddział zakładu karnego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, typu zamkniętego.
Areszt Śledczy w Białymstoku podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Białymstoku. Znajduje się na terenie województwa podlaskiego obsługując sądy i prokuratury w Białymstoku, Wysokiem Mazowieckiem, Grajewie, Sokółce, Zambrowie w stosunku do kobiet dodatkowo Giżycku i Ełku.
Pojemność zakładu na dzień 15 kwietnia 2010r. wynosi 713 miejsc.

Dyrektor aresztu śledczego
płk Wojciech Prażmowski
Tel./Fax: (85) 665-54-40 / (85) 742-70-24
E-mail: as_bialystok@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Marek Nowacki
Tel./Fax: (85) 665-54-40 / (85) 742-70-24
E-mail: as_bialystok@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Edward Butwiłowski
Tel./Fax: (85) 665-54-40 / (85) 742-70-24
E-mail: as_bialystok@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Wojciech Januszewski
Tel./Fax: (85) 665-54-90 / (85) 742-70-24
E-mail: rzecznik_as_bialystok@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Oferta zatrudnienia osadzonych

Ważne telefony

Sekretariat: (85) 665-54-40 / (85) 742-70-21 / (85) 742-70-22 / (85) 742-70-23
Dowódca Zmiany: (85) 665-54-60
Dział Kadr: (85) 665-54-77
Dział Penitencjarny: (85) 665-54-75
Dział Ochrony: (85) 665-54-61
Dział Ewidencji: (85) 665-54-92
Dział Kwatermistrzowski: (85) 665-54-70
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (85) 665-54-89
Dział Łączności i Informatyki: (85) 665-54-82
Dział Finansowy: Depozyty / (85) 665-54-54 / Księgowość: (85) 665-54-52 / Gł. Księgowy: (85) 665-54-50
Służba Zdrowia: (85) 665-54-55 / Apteka: (85) 665-54-57

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski oddział w Białymstoku
Areszt Śledczy w Białymstoku
15-377 Białystok ul. Mikołaja Kopernika 21
92 101010 4900087913 91200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10-15
Wtorek:
Środa: 10-15
Czwartek:
Piątek: 12-16

Zasady przyjmowania paczek

 

                                                         KOMUNIKAT

Informuję, że w związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca bieżącego roku przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają zasady otrzymywania przez osoby pozbawione wolności paczek żywnościowych. Skazany będzie miał prawo otrzymania raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał, paczki żywnościowej, w której skład wejdą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość przyjmowania do aresztu paczek żywnościowych dostarczanych za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście przez bliskich osób przebywających w areszcie. Z dniem 1 lipca br. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową będzie można złożyć zarówno podczas widzenia z osadzonym, jak i bezpośrednio w IGB „Pomerania”, w tym również drogą elektroniczną.

 

 • Paczki adresowane do osadzonych, dostarczane do Aresztu bezpośrednio przez ich nadawców albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca, są przyjmowane w dniach, w których odbywają się widzenia, od godz. 9.00 do godz.12.00, a w pozostałe dni – od godz. 8.15 do godz. 9.30.
 • Nadawca paczki przy jej przyjęciu do Aresztu powinien okazać dowód tożsamości. Przy przyjęciu do Aresztu paczka podlega kontroli, do której mogą być wykorzystane odpowiednie urządzenia, środki techniczne, a także psy specjalne. Paczka dostarczona przez osobę odwiedzającą osadzonego podlega kontroli w obecności tej osoby.
 • Jeżeli osadzony, dla którego przeznaczona jest paczka nie przebywa w Areszcie, paczki nie przyjmuje się, podając datę zwolnienia osadzonego lub jednostkę, do której został przetransportowany.

 

Od dnia 1 stycznia 2012r. realizacja uprawnienia przewidzianego art. 113A§3 kkw oraz nagrody wynikającej z art. 138§1 ust.13 kkw – otrzymanie paczki z żywnością może odbyć się również za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku.
 
1. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową oraz oświadczenia zamawiającego.
2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży na terenie jednostki penitencjarnej
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć: w punkcie przyjmowania paczek w dni, w których odbywają się widzenia w godz. 8:30-15:30 lub drogą pocztową na adres Areszt Śledczy ul. Kopernika 21 15-377 Białystok z dopiskiem KANTYNA
4. Druk zamówienia, oświadczenie zamawiającego oraz lista produktów przeznaczonych do realizacji paczek dostępne są: w poczekalni biura przepustek, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Białymstoku.
5. Numer konta punktu sprzedaży znajduje się na druku zamówienia, wpłaty należy dokonać na rzecz:
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "Pomerania"
oddział w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża
nr konta punktu sprzedaży 02 1130 1121 0006 5624 2920 0009 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
6. Istnieje możliwość opłaty na miejscu przy osobistym przekazaniu zamówienia.
7. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty
8. Zamówienie nie będzie przyjmowane do realizacji w przypadku braku uprawnienia przez osadzonego (np. wykorzystany limit paczek żywnościowych w danym kwartale)
9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 
INFORMACJA
 
Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012r w paczkach realizowanych za pośrednictwem punktu sprzedaży na terenie aresztu, mogą być dostarczane osadzonym wyroby tytoniowe oraz napoje.
Artykuły te dostarczane będą wraz z przysługującą paczką żywnościową poza limitem wagowym w ilości:
wyroby tytoniowe do 200 sztuk papierosów lub 250 g tytoniu
napoje do 4 litrów ( 8 butelek 0,5 litra)  

 

 

Zamówienie na paczkę- plik do pobrania w formacie PDF

 

Wzór wypełnionego polecenia przelewu na e-paczkę

 

LISTA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PACZEK Z ŻYWNOŚCIĄ
ZA POŚREDNICTWEM PUNKTU SPRZEDAŻY NA TERENIE AŚ BIAŁYSTOK

 

Druk do komunikatora SKYPE

 

Druk zamówienia na paczkę wraz z nowym nr konta bankowego obowiązujący od 1 lipca 2015r.

Zamówienie na paczkę - plik do pobrania w formacie pdf

 

 

 

Zasady udzielania widzeń


Widzenia dla osób skazanych odbywają się w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania widzeń:

1) w dni powszednie - w poniedziałki i środy w godz. 8:15 – 15:00, rejestracja widzeń w godz. 8:00 – 13:00
2) w niedziele    
3) W dni ustawowo wolne od pracy:
         a) pierwszy dzień Wielkanocy – Niedziela wielkanocna, niezależnie od obrządku
         b)  3 maja – Święto Narodowe
         c) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
         d)  pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niezależnie od obrządku

Widzenia w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, wymienione powyżej, odbywają się w godz. 11:30 – 15:30, a ich rejestracja w godz. 10:00 – 14:00

 

 Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania widzeń:
             
    1) w dzień powszedni - wtorek w godz. 8:15 – 15:00, rejestracja widzeń w godz. 8:00 – 13:00
    2) w niedziele
    3) W dni ustawowo wolne od pracy:
         a) pierwszy dzień Wielkanocy – Niedziela wielkanocna, niezależnie od obrządku
         b)  3 maja – Święto Narodowe
         c) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
         d)  pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niezależnie od obrządku

Widzenia w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, wymienione powyżej, odbywają się w godz. 8:15 –   11:00, a ich rejestracja w godz. 8:00 – 9:45.
 

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANE SĄ WIDZENIA OSBOM ODWIEDZAJĄCYM SKAZANYCH:

-KOBIETOM W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY;

-OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3;

-NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU(PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH);

- OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA;

 

Informacja

Osoby zgłaszające się do odbycia kary nie mogą posiadać:

- żadnej żywności
- wyrobów tytoniowych
- leków
- pościeli i ręczników
- sprzętu RTV i AGD

Dopuszcza się posiadanie podstawowych artykułów higieny osobistej, tj.:

- szczoteczki i pasty do zębów
- mydła

Zgłaszający się do odbycia kary może posiadać:

- dwie pary spodni
- dwa swetry lub bluzy
- trzy koszule (ewentualnie podkoszulki)
- dwie pary obuwia
- jedna sztuka odzieży wierzchniej

 

Wykaz instytucji i stowarzyszeń, z którymi Areszt Śledczy w Białymstoku współpracuje na mocy porozumień

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa

 • Dom dla osób bezdomnych i najuboższych MONAR w Ełku

 • Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS

 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku

 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku

 • Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT w Białymstoku

 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • Fundacja Human „Lex” Instytut w Ełku

 • Stowarzyszenie „Faros” w Białymstoku

 • Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej

 • Związek Świadków Jehowy w Polsce

 • Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Grabówce

 • Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego

 • Książnica Podlaska w Białymstoku

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im Ks. J. Twardowskiego w Białymstoku

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

 • Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne” w Warszawie