Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Białystok Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Białymstoku

ul. Mikołaja Kopernika 21

15-377 Białystok

Tel./Fax: (85) 742-70-21 / (85) 742-70-24

E-mail: as_bialystok@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Białymstoku jest przeznaczony dla mężczyzn i kobiet oraz dla kobiet jako zakład karny typu zamkniętego, w areszcie mogą też przebywać osadzeni zakwalifikowani jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu oraz kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego. W areszcie funkcjonuje również oddział zakładu karnego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, typu zamkniętego.
Areszt Śledczy w Białymstoku podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Białymstoku. Znajduje się na terenie województwa podlaskiego obsługując sądy i prokuratury w Białymstoku, Wysokiem Mazowieckiem, Grajewie, Sokółce, Zambrowie w stosunku do kobiet dodatkowo Giżycku i Ełku.
Pojemność zakładu na dzień 04 listopada 2016r. wynosi 713 miejsc.

Dyrektor aresztu śledczego
płk Wojciech Prażmowski
Tel./Fax: (85) 665-54-40 / (85) 742-70-24
E-mail: as_bialystok@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Marek Nowacki
Tel./Fax: (85) 665-54-40 / (85) 742-70-24
E-mail: as_bialystok@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Edward Butwiłowski
Tel./Fax: (85) 665-54-40 / (85) 742-70-24
E-mail: as_bialystok@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
starszy szeregowy Kamil Tyburski
Tel./Fax: 666 948 052, (85) (85) 742-70-21 wew. 557
E-mail: rzecznik_as_bialystok@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (85) 665-54-40 / (85) 742-70-21 / (85) 742-70-22 / (85) 742-70-23
Dowódca Zmiany: (85) 665-54-60
Dział Kadr: (85) 665-54-77
Dział Penitencjarny: (85) 665-54-75
Dział Ochrony: (85) 665-54-61
Dział Ewidencji: (85) 665-54-92
Dział Kwatermistrzowski: (85) 665-54-70
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (85) 665-54-89
Dział Łączności i Informatyki: (85) 665-54-82
Dział Finansowy: Depozyty / (85) 665-54-54 / Księgowość: (85) 665-54-52 / Gł. Księgowy: (85) 665-54-50
Służba Zdrowia: (85) 665-54-55 / Apteka: (85) 665-54-57

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski oddział w Białymstoku
Areszt Śledczy w Białymstoku
15-377 Białystok ul. Mikołaja Kopernika 21
92 101010 4900087913 91200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10-15
Wtorek:
Środa: 10-15
Czwartek:
Piątek: 12-16

Zasady przyjmowania paczek

 

                                                     KOMUNIKAT

             Informujemy, że w związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca bieżącego roku przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają zasady otrzymywania przez osoby pozbawione wolności paczek żywnościowych. Skazany będzie miał prawo otrzymania raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał, paczki żywnościowej, w której skład wejdą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość przyjmowania do aresztu paczek żywnościowych dostarczanych za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście przez bliskich osób przebywających w areszcie. Z dniem 1 lipca br. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową będzie można złożyć zarówno podczas widzenia z osadzonym, jak i bezpośrednio w IGB „Pomerania".

 

Informacja o sposobach realizacji paczki żywnościowej

 

Druk zamówienia paczki żywnościowej - plik w formacie pdf

 

Lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży przy AŚ Białystok (Wypiski)

 

Wykaz artykułów spożywczych

 

Wykaz wyrobów tytoniowych

 

Wykaz owoców i warzyw

 

 

Osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Zamówienia może złożyć wyłącznie osadzony lub osoba wpisana na listę osób najbliższych.

Informuję, iż z dniem 1 lipca 2015 r. zgodnie z art. 110a § 1 KKW skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.

W/w limit musi być uwzględniany przy składaniu zamówienia, tak by osadzony realizując swoje uprawnienie do otrzymania paczki owego limitu nie przekroczył.

Paczki higieniczno–odzieżowe adresowane do osadzonych, dostarczane do Aresztu bezpośrednio przez ich nadawców, są przyjmowane w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w których odbywają się widzenia, od godz. 9.00 do godz.12.00. Paczki higieniczno-odzieżowe dostarczane za pośrednictwem poczty przyjmowane są codziennie.

 

 

Zasady udzielania widzeń


Widzenia dla osób skazanych odbywają się w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania widzeń:

1) w dni powszednie - w poniedziałki i środy w godz. 8:15 – 15:00, rejestracja widzeń w godz. 8:00 – 13:00
2) w niedziele    
3) W dni ustawowo wolne od pracy:
         a) pierwszy dzień Wielkanocy – Niedziela wielkanocna, niezależnie od obrządku
         b)  3 maja – Święto Narodowe
         c) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
         d)  pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niezależnie od obrządku

Widzenia w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, wymienione powyżej, odbywają się w godz. 11:30 – 15:30, a ich rejestracja w godz. 10:00 – 14:00

 

 Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania widzeń:
             
    1) w dzień powszedni - wtorek w godz. 8:15 – 15:00, rejestracja widzeń w godz. 8:00 – 13:00
    2) w niedziele
    3) W dni ustawowo wolne od pracy:
         a) pierwszy dzień Wielkanocy – Niedziela wielkanocna, niezależnie od obrządku
         b)  3 maja – Święto Narodowe
         c) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
         d)  pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niezależnie od obrządku

Widzenia w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, wymienione powyżej, odbywają się w godz. 8:15 –   11:00, a ich rejestracja w godz. 8:00 – 9:45.

 

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANE SĄ WIDZENIA OSBOM ODWIEDZAJĄCYM SKAZANYCH:

-KOBIETOM W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY;

-OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3;

-NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU(PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH);

- OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA;

 

Informacja

Osoby zgłaszające się do odbycia kary nie mogą posiadać:

- żadnej żywności
- wyrobów tytoniowych
- leków
- pościeli i ręczników
- sprzętu RTV i AGD

Dopuszcza się posiadanie podstawowych artykułów higieny osobistej, tj.:

- szczoteczki i pasty do zębów
- mydła

Zgłaszający się do odbycia kary może posiadać:

- dwie pary spodni
- dwa swetry lub bluzy
- trzy koszule (ewentualnie podkoszulki)
- dwie pary obuwia
- jedna sztuka odzieży wierzchniej

 

Wykaz instytucji i stowarzyszeń, z którymi Areszt Śledczy w Białymstoku współpracuje na mocy porozumień

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa

 • Dom dla osób bezdomnych i najuboższych MONAR w Ełku

 • Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS

 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku

 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku

 • Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT w Białymstoku

 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • Fundacja Human „Lex” Instytut w Ełku

 • Stowarzyszenie „Faros” w Białymstoku

 • Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej

 • Związek Świadków Jehowy w Polsce

 • Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Grabówce

 • Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego

 • Książnica Podlaska w Białymstoku

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im Ks. J. Twardowskiego w Białymstoku

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

 • Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne” w Warszawie

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku