Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Czerwony Bór Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Czerwony Bór

Czerwony Bór 2

18-400 Łomża

Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84/ (86) 215-35-81 do 84 wew. 510

E-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Czerwonym Borze położony jest w powiecie zambrowskim w gminie Zambrów we wschodniej części Niziny Północnomazowieckiej. Specyfiką jednostki jest położenie na terenie przepięknego kompleksu leśnego obfitującego w znaczną ilość zwierzyny, runa leśnego oraz znakomitego powietrza z Zielonych Płuc Polski.

Zakład Karny w Czerwonym Borze został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 15/01/CZSW z dnia 20 czerwca 2001r. Bazą materialną, na której powstał Zakład Karny w Czerwonym Borze było mienie pozostałe po zlikwidowanej Jednostce Wojskowej 3466 Nadwiślanskich Jednostek Wojskowych MSWiA.

Zakład Karny w Czerwonym Borze jest zakładem karnym typu zamkniętego, pólotwartedo i otwartego.   Przeznaczony jest dla: tymczasowo aresztowanych, skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego, półotwartego i otwartego, recydywistów penitencjarnych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego i półotwartego. Pojemność jednostki wynosi obecnie 959 miejsc.

Obiekt charakteryzuje się zabudową pawilonową ( 6 pawilonów mieszkalnych).

Instytucje, organizacje i stowarzyszenia współpracujące z zakładem karnym:

 1. Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży
 2. Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
 3. Regionalna Izba Historyczna w Zambrowie
 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
 6. Biuro Porad Obywateskich w Łomży
 7. Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie 
 8. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
 9. Fundacja Cmentarza Żydowskiego w Łomży
 10. Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" w Warszawie
 11. Polski Komitet Olimpijski w Warszawie
 12. Uczelnia Jańskiego w Łomży
 13. Nadleśnictwo Łomża
 14. Teatr Lalki i Aktora w Łomży
 15. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 16. Społeczny Instytut Filmowy
 17. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"
 18. Fundacja "Sławek"
 19. Stowarzyszenie "Szansa" w Zambrowie
 20. "Ja i Ty" Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych
 21. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 22. Urząd Pracy w Zambrowie
 23. OKE w Łomży
 24. Parafia "Słowo życia" w Łomży
 25. Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
 26. Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy
 27. Ośrodek Caritas "Przystanek w Drodze"
 28. Filharmonia Kameralna w Łomży
 29. PIGB "Pomerania"
 30. Kościół Chrześcijan Baptystów w Białymstoku

 

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Tadeusz Kaczyński
Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84 / (86) 215-35-81 do 84 wew. 510
E-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Sławomir Stefaniak
Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84 / (86) 215-35-81 do 84 wew. 510
E-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Adam Kozioł
Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84 / (86) 215-35-81 do 84 wew. 510
E-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Jarosław Kopczuk
Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84 / (86) 215-35-81 do 84 wew. 510
E-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Krzysztof Milewski
Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84 / 604780112/fax: (86) 215-35-81 do 84 wew. 510
E-mail: krzysztof.milewski@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Oferta zatrudnienia osadzonych

Ważne telefony

Sekretariat: (86) 215-35-83
Dowódca Zmiany: (86) 215-35-83 wewn. 511
Dział Kadr: (86) 215-35-83 wewn. 507 / 536
Dział Penitencjarny: (86) 215-35-83 wewn. 503
Dział Ochrony: (86) 215-35-83 wewn. 518
Dział Ewidencji: (86) 215-35-83 wewn. 522 / 312 / 505
Dział Kwatermistrzowski: (86) 215-35-83 wewn. 504
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (86) 215-35-83 wewn. 527
Dział Łączności i Informatyki: (86) 215-35-83 wewn. 520
Dział Finansowy: (86) 215-35-83 wewn. 506
Służba Zdrowia: (86) 215-35-83 wewn. 320

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Wzór przelewu i przekazu w zakładce
NBP Oddział Białystok
47 1010 1049 0025 9613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

Instrukcja zamawiania paczek dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

Obowiązuje od 01 lipca 2015 roku.

 1. Bezpośrednio podczas widzeń

 1. Wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie

 2. Wpłata gotówki w kantynie.

 1. Drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe

 1. Przesłanie pocztą na adres:
  Zakład Karny w Czerwonym Borze - Kantyna;
  Czerwony Bór 2 18-400 Łomża, ;

  bądź dostarczenie osobiście do Zakładu Karnego wypełnionego druku zamówienia

 1. Przelanie środków pieniężnych na konto 02 1130 1121 0006 5624 2920 0009

wzór polecenia przelewu na paczkę

 1. Przez osadzonego ze środków będących do jego dyspozycji

 1. Wypełnienie i złożenie druku zamówienia do Zakładu Karnego

 2. Dyspozycja osadzonego o przelaniu środków pieniężnych na konto

 1. 02 1130 1121 0006 5624 2920 0009

Druki zamówień i cennik dostępne są w: kantynie, biurze przepustek, poczekalni , sali widzeń, na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

Paczki realizowane są po złożeniu zamówienia, potwierdzeniu uprawnień i opłaceniu.

Czas realizacji paczki niezwłocznie, maksymalnie do 5 dni roboczych.

Informacji udziela PIGB "Pomerania" Czerwony Bór tel. 86 215 35 95
 

OGŁOSZENIE

Nowelizacja art. 113 a § 3 KKW z dniem 1 lipca 2015r. ustanawia, że skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.

W konsekwencji tych zmian od dnia 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności, w dotychczasowej formie tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.

ROZDZIAŁ XIII

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek

8. Paczki higieniczno - odzieżowe dla osadzonych o wymiarach nie przekraczających 30 x 50 x 100 cm mogą być dostarczane do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczki w godzinach 8.15 – 13.00 albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca (paczki odzieżowo – higieniczne z talonem).

9. Przy przyjęciu do Zakładu paczka higieniczno - odzieżowa podlega kontroli, do której mogą być wykorzystane odpowiednie urządzenia, środki techniczne, a także psy specjalne.

10. Paczki higieniczno - odzieżowe powinny spełniać następujące wymagania:

 1. paczka powinna być zapakowana w sposób umożliwiający nadanie jej przez pocztę lub firmę kurierską,

 2. wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości,

 3. przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu. Ponadto przesłane lekarstwa muszą być w oryginalnych opakowaniach, powinny być zapakowane w oddzielnej paczce, gdzie następnie zostaną przekazane bezpośrednio do służby zdrowia,

 4. w paczce nie mogą znajdować się żadne przedmioty, na które osadzony nie otrzymał zezwolenia Dyrektora ZK, w tym: środki farmakologiczne, przyprawy, artykuły żywnościowe, napoje papierosy itp.

 5. paczka higieniczno-odzieżowa bez naklejonej części talonu nie będzie przyjęta.

11. Paczki nie spełniające wymagań określonych w ust. 10, paczki zawierające przedmioty niebezpieczne i niedozwolone podlegają zwrotowi na koszt skazanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

12. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki.

13. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

14. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

15. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu) lub przekazu pocztowego).

16. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu przekazania ich przez kantynę do godziny 17.50. Przed wydaniem paczki osadzonemu poddaje się ją kontroli w jego obecności. Paczki higieniczno-odzieżowe wydawane są w ciągu 7 dni roboczych do godziny 17.30. Opakowania po paczce nie wydaje się osadzonym.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA PACZEK

LISTA PRODUKTÓW:

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

WYROBY TYTONIOWE

WARZYWA I OWOCE

ARTYKUŁY CHEMICZNE

LEKI

 

Zasady udzielania widzeń

 

Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze informuje iż w okresie świątecznym obowiązuje następujący porządek widzeń:

25 grudnia- Tymczasowo aresztowani i skazani odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego

26 grudnia- Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego

Widzenia rejestrowane są w godz. 8.10 –13.00.

Widzenia odbywają się w godz. 8.15 – 16.00

Z uwagi na ustawowy zakaz handlu w dni świąteczne nie będzie możliwości dokonywania zakupów w kantynie.

 

 

 1. Widzenia odbywają się w godz. 8.15 – 16.00 według następującego porządku:

 

a)

Tymczasowo aresztowani i skazani odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego:

 

- których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł

czwartek i pierwsza niedziela miesiąca

 

- których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż

czwartek i trzecia niedziela miesiąca

b)

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego:

 

- których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł

środa, piątek i druga niedziela miesiąca

 

- których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż

środa, piątek i czwarta niedziela miesiąca

 

1) w drugą i czwartą niedzielę miesiąca – osadzeni (zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego i otwartego) pracujący odpłatnie na terenie jednostki (za wyjątkiem zatrudnionych na stanowiskach wydających posiłki, porządkowych i transportowych), a także zatrudnieni poza terenem jednostki i skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu otwartego.

 

 1. Widzenia rejestrowane są w godz. 8.10 –13.00.

 

 1. Widzenia nie odbywają się w każdą sobotę, poniedziałek i wtorek, a nadto w następujące dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy i handlu:

- 1 stycznia - Nowy Rok,

- 1 maja - Święto Państwowe,

- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- dzień Bożego Ciała,

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

 1. Jeżeli w danym roku kalendarzowym Święta Bożego Narodzenia wypadną w dni, w które nie przeprowadza się widzeń tj. poniedziałek, wtorek lub sobota. Widzenia będę realizowane według odrębnego planu podanego do wiadomości osadzonych poprzez sieć radiowęzła.

 

 1. Widzenia udzielane są w sali widzeń. Za zgodą Dyrektora ZK widzenia dla skazanych i ukaranych mogą odbyć się w innym wyznaczonym miejscu.

 

 1. Podczas widzenia osoby odwiedzające zajmują wyznaczone miejsce po jednej stronie stolika, a osadzeni po drugiej. Zabrania się prowadzenia rozmów między osadzonymi i opuszczania miejsc wskazanych przez dozorującego, pod rygorem przerwania lub zakończenia przed czasem widzenia.

 

 1. Osoby odwiedzające i osadzeni w trakcie widzenia winni stosować się do poleceń osób nadzorujących. W razie naruszenia przepisów regulujących odbywanie widzeń oraz w przypadku zakłócania porządku, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

 

 1. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor ZK, w uzasadnionych przypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie (poniżej osiemnastego roku życia) mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 

WPŁAT NA KONTO DEPOZYTOWE OSADZONYCH MOŻNA DOKONYWAĆ W FORMIE:

1. Przekazu pocztowego w/g wzoru:

imię i nazwisko osadzonego, imię ojca

Zakład Karny w Czerwonym Borze

Czerwony Bór 2

18-400 Łomża

2.  polecenia przelewu\wpłaty gotówkowej w/g wzoru:

 • odbriorca: Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża
 • kwota przelewu\ wpłaty gotówkowej
 • nr rachunku zleceniodawcy (w przypadku polecenia przelewu)
 • imię, nazwisko i adre zleceniodawcy
 • tytułem: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca.