Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Czerwony Bór Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Czerwony Bór

Czerwony Bór 2

18-400 Łomża

Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84/ (86) 215-35-81 do 84 wew. 510

E-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Czerwonym Borze położony jest w powiecie zambrowskim w gminie Zambrów we wschodniej części Niziny Północnomazowieckiej. Specyfiką jednostki jest położenie na terenie przepięknego kompleksu leśnego obfitującego w znaczną ilość zwierzyny, runa leśnego oraz znakomitego powietrza z Zielonych Płuc Polski.

Zakład Karny w Czerwonym Borze został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 15/01/CZSW z dnia 20 czerwca 2001r. Bazą materialną, na której powstał Zakład Karny w Czerwonym Borze było mienie pozostałe po zlikwidowanej Jednostce Wojskowej 3466 Nadwiślanskich Jednostek Wojskowych MSWiA.

Zakład Karny w Czerwonym Borze jest zakładem karnym typu zamkniętego i przeznaczony jest dla: tymczasowo aresztowanych, skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego, półotwartego i otwartego oraz skazanych młodocianych zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Pojemność jednostki wynosi obecnie 962 miejsc.

Obiekt charakteryzuje się zabudową pawilonową ( 6 pawilonów mieszkalnych).

Instytucje, organizacje i stowarzyszenia współpracujące z zakładem karnym:

 1. Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży
 2. Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
 3. Regionalna Izba Historyczna w Zambrowie
 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
 6. Biuro Porad Obywateskich w Łomży
 7. WOPiTU w Łomży
 8. Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie 
 9. Izba Wydawców Prasy w Warszawie
 10. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
 11. Fundacja Cmentarza Żydowskiego w Łomży
 12. Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" w Warszawie
 13. Polski Komitet Olimpijski w Warszawie
 14. Biuro Porad Obywatelskich w Łomży
 15. WSZiP im. B.Jańskiego w Łomży

 

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Tadeusz Kaczyński
Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84 / (86) 215-35-81 do 84 wew. 510
E-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Sławomir Stefaniak
Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84 / (86) 215-35-81 do 84 wew. 510
E-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Adam Kozioł
Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84 / (86) 215-35-81 do 84 wew. 510
E-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Jarosław Kopczuk
Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84 / (86) 215-35-81 do 84 wew. 510
E-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Krzysztof Milewski
Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84 / (86) 215-35-81 do 84 wew. 510
E-mail: dp_czerwony_bor@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Oferta zatrudnienia osadzonych

Ważne telefony

Sekretariat: (86) 215-35-83
Dowódca Zmiany: (86) 215-35-83 wewn. 511
Dział Kadr: (86) 215-35-83 wewn. 507 / 536
Dział Penitencjarny: (86) 215-35-83 wewn. 503
Dział Ochrony: (86) 215-35-83 wewn. 502
Dział Ewidencji: (86) 215-35-83 wewn. 522 / 312 / 505
Dział Kwatermistrzowski: (86) 215-35-83 wewn. 504
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (86) 215-35-83 wewn. 527
Dział Łączności i Informatyki: (86) 215-35-83 wewn. 520
Dział Finansowy: (86) 215-35-83 wewn. 506
Służba Zdrowia: (86) 215-35-83 wewn. 320

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Wzór przelewu i przekazu w zakładce
Widzenia i przyjmowanie paczek
NBP Oddział Białystok
47 1010 1049 0025 9613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

ROZDZIAŁ XIII

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek

§ 13

7. Paczki żywnościowe dla osadzonych mogą być realizowane poprzez złożenie zamówienia w punktach sprzedaży na terenie jednostki.

8. Paczki dla osadzonych o wymiarach nie przekraczających 30 x 50 x 100 cm mogą być także dostarczane do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczki w godzinach 8.15 – 13.00 albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca (paczki odzieżowo – higieniczne z talonem).

9. Przy przyjęciu do Zakładu paczka podlega kontroli, do której mogą być wykorzystane odpowiednie urządzenia, środki techniczne, a także psy specjalne.

10. Paczki powinny spełniać następujące wymagania:

 1. paczka powinna być zapakowana w sposób umożliwiający nadanie jej przez pocztę lub firmę kurierską,

 2. wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości,

 3. paczka żywnościowa (bez zgody dyrektora) nie może przekroczyć wagi 5 kg wraz z opakowaniem,

 4. przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu. Ponadto przesłane lekarstwa muszą być w oryginalnych opakowaniach, powinny być zapakowane w oddzielnej paczce, gdzie następnie zostaną przekazane bezpośrednio do służby zdrowia,

 5. w paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszania w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości np. konserwy, napoje, soki w pojemnikach szklanych, plastikowych, kartonowych, itp. Ponadto w paczce nie mogą się znajdować środki farmakologiczne, przyprawy, artykuły żywnościowe wymagające obróbki termicznej (gotowania, smażenia, pieczenia) jak: kasza, ryż, makaron, jaja, mleko w proszku itp.,

 6. artykuły żywnościowe za wyjątkiem owoców i warzyw muszą posiadać określoną datę przydatności do spożycia,

 7. artykuły żywnościowe nadesłane w paczce uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego,

 8. osadzeni nie mogą otrzymywać w paczkach wyrobów tytoniowych, a w paczkach żywnościowych – artykułów innych niż żywnościowe.

 9. paczka higieniczno-odzieżowa bez naklejonej części talonu będzie traktowana jak paczka żywnościowa.

11. Paczki nie spełniające wymagań określonych w ust. 10, paczki zawierające przedmioty niebezpieczne i niedozwolone, a także paczki żywnościowe poza limitem, na które osadzony nie ma zgody Dyrektora podlegają zwrotowi na koszt skazanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

12. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu ich przyjęcia do jednostki do godziny 17.50. Przed wydaniem paczki osadzonemu poddaje się ją kontroli w jego obecności. Paczki higieniczno-odzieżowe wydawane są w ciągu 7 dni roboczych do godziny 17.30. Opakowania po paczce nie wydaje się osadzonym.

13. Sprzęt RTV, elektroniczny i inne przedmioty (dostarczone skazanemu do jednostki muszą być zapakowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie), na które osadzony posiada zgodę Dyrektora zk są wydawane przez magazyn według kolejności przyjęcia, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu uzyskania zgody wydanej przez Dyrektora lud dostarczenia do jednostki.

 

Informujemy, że wprowadzono dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonego do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

 1. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym posiadającym prawo do otrzymania raz na kwartał paczki żywnościowej o ciężarze nie przekraczającym 5 kg przebywającym w tutejszej jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

 2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki penitencjarnej, zwanej dalej „listą”.

 3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnosciowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

a) w punkcie sprzedaży

b) drogą pocztową

 1. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w tutejszej jednostce:

a) w punkcie sprzedaży

b) w sali widzeń

c) na stronie internetowej tutejszej jednostki penitencjarnej

 1. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

 2. Środki pienieżne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji tutejszej jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
   

 

Pouczenie dla zamawiającego paczkę

 1. Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „osadzonym” , ma prawo otrzymywać paczkę z żywnością, zwaną dalej „paczką” , na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks karny wykonawczy / Dz. U. Nr 90, poz.557 z późn. Zm./i w przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i regulaminu organizacyjno –porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

 2. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym posiadającym prawo do otrzymania raz na kwartał paczki żywnościowej o ciężarze nie przekraczającym 5 kg wraz z opakowaniem przebywającym w tutejszej jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

 3. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć :

 • Do punktu sprzedaży,

 • Drogą pocztową wraz z dowodem wpłaty na adres:

Pomorska IGB Pomerania

Czerwony Bór 23

18-400 Łomża 

Numer rachunku bankowego na tzw. e-paczki to:

Bank PKO S.A. 92124037961111001056707668

wzór prawidłowo wypełnionego formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej na e-paczkę: wzór e-paczka  

 

 1. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej np. zamówienie paczki dla osadzonego nie uprawnionego do otrzymania paczki z żywnością, środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 2. Zamówienie przekraczające 5 kg będzie realizowane według kolejności na liście zamówienia, za artykuły, które nie zmieszczą się w paczce, środki pieniężne zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

LISTA PRODUKTÓW:

ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE I WYROBY TYTONIOWE

ARTYKUŁY CHEMICZNE

LEKI

Zasady udzielania widzeń

  

Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze informuje, że w związku z remontem sali widzeń w dniach 3 i 5 czerwca bieżącego roku widzenia nie będą realizowane.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

1. Widzenia odbywają się w godz. 8.15 – 16.00 według następującego porządku:

 

 

a)

Tymczasowo aresztowani i skazani odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego:

 

- których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł

 czwartek, pierwsza niedziela miesiąca

 

- których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż

 czwartek, trzecia niedziela miesiąca

b)

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego:

 

- których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł

środa, piątek, druga niedziela miesiąca

 

- których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż

środa, piątek, czwarta niedziela miesiąca

1) w drugą i czwartą niedzielę miesiąca – osadzeni (zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego i otwartego) pracujący odpłatnie na terenie jednostki (za wyjątkiem zatrudnionych na stanowiskach wydających posiłki, porządkowych i transportowych), a także zatrudnieni poza terenem jednostki i skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu otwartego.

2. Widzenia rejestrowane są w godz. 8.10 – 13.00.

3. Widzenia nie odbywają się w każdą sobotę i poniedziałek, a nadto w następujące dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy i handlu:

- 1 stycznia - Nowy Rok,

- drugi dzień Wielkiej Nocy,

- 1 maja - Święto Państwowe,

- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- dzień Bożego Ciała,

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

 - 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

4. Osoby odwiedzające i osadzeni w trakcie widzenia winni stosować się do poleceń osób nadzorujących. W razie naruszenia przepisów regulujących odbywanie widzeń oraz w przypadku zakłócania porządku, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

5. Osoby niepełnoletnie (poniżej osiemnastego roku życia) mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką pełnoletnich.

6. Termin wykorzystania zezwolenia na czasowe opuszczenie jednostki oraz przepustki skazany każdorazowo uzgadnia z właściwym wychowawcą. Ponadto, skazani ci powinni posiadać niezbędne środki finansowe na podróż do miejsca pobytu na przepustce albo powinni być odbierani przez osoby najbliższe (członków rodziny lub osoby godne zaufania). Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem wyjścia (nie dotyczy zezwoleń udzielanych w trybie art. 141 a § 1 kkw).

Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze informuje, że widzeń na terenie jednostki w pierwszej kolejności udziela się:

 • Kobietom w zaawansowanej ciąży,

 • Osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

 • Niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach),

 • Osobom powyżej 75 roku życia.

 

Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze informuje, że w ramach realizacji art. 105 § 1 Kkw (inne formy kontaktu z rodziną lub osobami bliskimi) osoby chcące skorzystać z komunikatora SKYPE powinny wypełnić część drugą druku (tu do pobrania).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPŁAT NA KONTO DEPOZYTOWE OSADZONYCH MOŻNA DOKONYWAĆ W FORMIE:

 1. przekazu pocztowego w/g wzoru:

  imię i nazwisko osadzonego, imię ojca

  Zakład Karny w Czerwonym Borze

  Czerwony Bór 2

  18-400 Łomża

 1. polecenia przelewu \ wpłaty gotówkowej w/g wzoru:

 1. odbiorca: Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża

 2. nr rachunku odbiorcy: 47 1010 1049 0025 9613 9120 0000 (w przypadku polecenia przelewu)

 3. kwota przelewu \ wpłaty gotówkowej

 4. nr rachunku zleceniodawcy (w przypadku polecenia przelewu)

 5. imię, nazwisko i adres zleceniodawcy

 6. tytułem: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca