Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Przytuły Stare Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Przytułach Starych

Przytuły Stare 13A

07-411 Rzekuń

Tel./Fax: (29) 764-42-22, (29) 760-52-11 / (29) 764-89-29

E-mail: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Przytułach Starych został utworzony Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 137/12/CZSW z dnia 30 lipca 2012 roku, tym samym dokumentem zniesiono Areszt Śledczy w Ostrołęce oraz Oddział Zewnętrzny w Przytułach Starych podległy Aresztowi Śledczemu w Ostrołęce. Nowopowstała jednostka przejęła majątek ruchomy i nieruchomy dotychczasowego Aresztu Śledczego w Ostrołęce. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Służba Więzienna w 2006 roku przejęła od miasta Ostrołęka budynki w stanie surowym oraz kilkanaście hektarów ziemi po niedokończonej inwestycji, jaką miała być szkoła rolnicza, a następnie Zamiejscowy Wydział Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Przytułach Starych. Na podwalinach tej inwestycji powstała nasza jednostka penitencjarna.

 

Zakład Karny w Przytułach Starych i jego przeznaczenie: zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, areszt śledczy (tymczasowo aresztowani mężczyźni pozostający do dyspozycji: Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie), zakład karny typu półotwartego dla redydywistów penitencjarnych, zakład karny typu otwartego dla recydywistów penitencjarnych; pojemność jednostki wynosi 753 miejsca zakwaterowania.

Zakład Karny w Przytułach Starych położony jest w powiecie ostrołęckim, w gminie Rzekuń. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych w Polsce.

 

 

 

mjr Agnieszka Chaberek

rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Przytułach Starych

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Tomasz Dąbrowski
Tel./Fax: (29) 764-42-22 / (29) 764-89-29
E-mail: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Zdzisław Dawid
Tel./Fax: (29) 764-42-22 / (29) 764-89-29
E-mail: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Włodzimierz Nowak
Tel./Fax: (29) 764-42-22 / (29) 764-89-29
E-mail: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Agnieszka Chaberek
Tel./Fax: (29) 764-89-14, 512-662-710 / (29) 764-89-29
E-mail: agnieszka.chaberek@sw.gov.pl

Ogłoszenia

OFERTA UDZIAŁU W RZĄDOWYM PROGRAMIE PRACY WIĘŹNIÓW

OFERTA ZATRUDNIENIA OSADZONYCH

Ważne telefony

Sekretariat: tel. (29) 764-89-18, fax (29) 764-89-29
Dowódca Zmiany: tel. (29) 764-89-15, fax (29) 764-89-28
Dział Organizacyjny: tel. (29) 764-81-12, fax (29) 764-89-24
Dział Kadr: tel (29) 764-89-20, (29) 764-89-21
Dział Penitencjarny: kierownik, tel. (29) 764-89-11, zastępca (29) 764-89-12
Dział Ochrony: kierownik, tel. (29) 764-89-17, zastępca (29) 764-81-02
Dział Ewidencji: przyjęcia, zwolnienia (29) 764-89-14, kierownik (29) 764-89-13
Dział Kwatermistrzowski: k-k , tel.(29) 764-81-09, zastępca (29) 764-89-23
Dział Zatrudnienia Osadzonych: tel. (29) 764-89-26, BHP (29) 764-89-27
Dział Łączności i Informatyki: tel. (29) 764-89-16
Dział Finansowy: gł. ks, tel. (29) 764-89-19, depozyt (29) 764-81-05, budżet (29) 764-81-04
Służba Zdrowia: tel. (29) 764-42-22 wewn. 1217, (29) 764-81-13

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Warszawa
Przytuły Stare 13A
07-411 Rzekuń
29 1010 1010 0063 3413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 8.30-15.30
Środa: 8.30-15.30
Czwartek: 8.30-15.30
Piątek: 8.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

 

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH,

ODIEŻOWYCH, ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ LEKÓW

1. Osadzeni mają prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

2. Zamówienie złożone przez osobę najbliższą dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki czy osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej oraz czy osoba składająca zamówienie wskazana jest przez osadzonego i odnotowana w jego dokumentacji jako osoba bliska.

3. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być złożone przez osobę najbliższą osobiście lub w formie elektronicznej, według formularza dostępnego na stronie internetowej jednostki.

4. Osadzony lub osoba bliska składająca zamówienie każdorazowo zobowiązana jest uwzględnić możliwość przechowywania w celi mieszkalnej zakupionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wagę artykułów żywnościowych, których ciężar nie może przekroczyć 6 kg.

5. Artykuły zakupione w kantynie przez osoby odwiedzające w ramach realizacji uprawnienia skazanego do otrzymania paczki żywnościowej, także w formie nagrody lub ulgi, nieprzeznaczone do spożycia w czasie widzenia, wydawane są po zakończeniu widzenia nie później niż w 3 dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia, w oznakowanym opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym.

Dopuszcza się możliwość zakupów w kantynie przez osoby odwiedzające podczas każdego widzenia artykułów higienicznych dla osadzonych ( artykuły można wnieść na oddział mieszkalny z ważnym paragonem fiskalnym).

6. Paczki higieniczno – odzieżowe winny być wysłane za pośrednictwem poczty lub dostarczone bezpośrednio do jednostki penitencjarnej, wraz ze spisem jej zawartości (wewnątrz paczki). Paczki przekazywane w czasie widzeń powinny być zapakowane.

7. Przyjmowane są wyłącznie paczki w opakowaniach o wymiarach nieprzekraczających 40cm x30cm x50cm.

8. Przesłanie odzieży, bielizny, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku oraz środków higieny osobistej, może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora, które jest podstawą do wydania talonu z załączonym do niego spisem rzeczy na dostarczenie, których dyrektor wyraził zgodę. Talon ze spisem rzeczy, na które osadzony otrzymał zgodę umieszcza się w sposób trwały w widocznym miejscu na zewnątrz paczki obok danych adresowych.

9. Przesłanie leków może nastąpić za pośrednictwem poczty, kuriera lub może być dostarczone osobiście w godzinach wyznaczonych do przyjmowania paczek. Podstawą przyjęcia leków jest zgoda dyrektora oraz odrębne zezwolenie lekarza ambulatorium zakładu karnego, które jest podstawą do wydania talonu z załączonym do niego spisem rzeczy, na które osadzony otrzymał zgodę. Talon ze spisem leków, na które osadzony otrzymał zgodę umieszcza się w sposób trwały w widocznym miejscu na zewnątrz paczki obok danych adresowych.

Przesyłka zawierająca leki niezgodne z wykazem znajdującym się na talonie zostanie zwrócona do nadawcy, na jego koszt.

10. Paczki nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.

 

 

 

Pawilon B (zakład karny typu zamkniętego): 
 

Pliki do pobrania: 

zal.-1-formularz-zamowienia paw. B

zal.-2-wykaz-produktów paw. B

wzor-wypelnionego-przelewu-pawilon-B

 

 

Pawilon A (zakład karny typu półotwartego i otwartego) 
 

Pliki do pobrania:

realizacja paczek

sposoby zamawiania

formularz

wykaz warzywa-owoce

wykaz wyroby tytoniowe

wykaz artykuły spożywcze

 

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

1. Widzenia dla skazanych i ukaranych w pawilonie A odbywają się we środy (skazani ze wszystkich oddziałów mieszkalnych) i w niedziele (skazani ze wszystkich oddziałów mieszkalnych) w godzinach: 800 – 1600. Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych w pawilonie B odbywają się w piątki i soboty w godz. 800-1600. Dodatkowo widzenia udzielane sa w dni ustawowo wolne od pracy: pierwszy dzień Wielkanocy, 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 3 maj - Święto Narodowe. W okresie od kwietnia do października, w każdą niedzielę w godz. 08:00-16:00 widzenia skazanych posiadjących podgrupę klasyfikacyjną R-2 i R-3, będących rodzicami, bądź opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, mogą odbywać sie na placu zabaw, znajdującym sie na terenie zakładu karnego zgodnie z ustalonym regulaminem widzeń. Rejestracja widzeń dla osób skazanych odbywa się we środy, piątki, soboty i niedzielę, trwa od godziny 800 do godziny 1400 , u funkcjonariusza SW pełniącego służbę przy bramie głównej.

2. Skazani i ukarani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice oraz ci, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu z tymi dziećmi, po uprzednim udokumentowaniu faktu ojcostwa lub opieki nad nimi.

3. Widzenia odbywają się według kolejności zgłoszeń.

4. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego w uzasadnionych wypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

5. Osoby przybywające na widzenia (rodzina, bliscy i inne) powinny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby nie będące najbliższą rodziną muszą być wpisane w kartę widzeń skazanego.

6. Przed udaniem się do sali widzeń, należy przekazać funkcjonariuszowi rejestrującemu widzenia dokument tożsamości.

7. Osoby ubiegające się o wstęp na teren jednostki, poddaje się kontroli przy użyciu urządzeń technicznych.

8. Zabrania się wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności: broni palnej i białej, amunicji, narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, środków odurzających i psychotropowych oraz alkoholu, a także przedmiotów niedozwolonych, a w szczególności: sprzętu łączności, urządzeń służących do odtwarzania i rejestrowania informacji, dokumentów i listów.

9. W przypadku podejrzenia, że osoba nie ujawniła posiadanych przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych poddaje się ją kontroli osobistej, polegającej na sprawdzeniu ubrania i obuwia oraz oględzin ciała i bielizny. W razie ujawnienia próby wniesienia na teren Zakładu Karnego wyżej wymienionych przedmiotów widzenie nie zostanie udzielone.

10. Zabrania się również wnoszenia toreb, reklamówek i temu podobnych przedmiotów, które należy zdeponować w specjalnie do tego przeznaczonych szafkach, po uprzednim pobraniu klucza od funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu głównym jednostki.

11. Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym oraz osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wstęp na teren jednostki.

12. Czynnościom kontrolnym może być poddana także bez jej zgody osoba opuszczająca salę widzeń.

13. Widzenia dla osadzonych odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

14. Za zgodą dyrektora, osadzeni mogą wykorzystać jednorazowo przysługujący im limit widzeń w ciągu jednego miesiąca. Widzenia wykorzystywane jednorazowo lub łączone nie mogą rozpoczynać się później niż o godzinie 1330.

15. W tym samym dniu osadzonemu udziela się tylko jednego widzenia. Osadzeni, którzy pragną wykorzystać nagrodę w postaci dłuższego widzenia, powinni przed rozpoczęciem widzenia poinformować funkcjonariusza nadzorującego widzenia o chęci wykorzystania w/w nagrody.

16. Rozmowy osadzonych w trakcie widzeń podlegają kontroli, która polega na zapoznawaniu się z ich treścią i możliwością przerwania. W zakładzie karnym typu otwartego rozmowy skazanych w trakcie widzeń nie podlegają kontroli administracji.

17. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniom. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

18. Osadzonemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach, dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.

19. Osadzony cudzoziemiec ma prawo do widzeń z wykonującym funkcje konsularne pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego.

20. Widzenia trwające krócej niż 60 minut uznaje się za wykorzystane.

21. Podczas odbywania widzeń zabrania się między innymi;

1) palenia tytoniu,

2) głośnych rozmów,

     3) używania wulgaryzmów,

     4) kontaktów z innymi osadzonymi oraz osobami postronnymi,

5) ostentacyjnego, fizycznego okazywania uczuć,

6) zamiany miejsc przy stolikach,

7) przekazywania bez zgody Dyrektora jakichkolwiek przedmiotów,

zarówno przez osoby odwiedzające jak i skazane ,

8) innych zachowań utrudniających i zakłócających tok odbywanych widzeń.

22. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem na nie przeznaczonym, a tym samym uznane za odbyte.

23. Podczas odbywania widzeń zezwala się na spożywanie napojów i artykułów żywnościowych zakupionych w kantynie w formie poczęstunku przez osobę odwiedzającą.

24. Niespożyte artykuły spożywcze i napoje, zakupione do konsumpcji przy stoliku podczas widzenia, zabiera osoba odwiedzająca.

25. Widzenia osadzonych z obrońcami, pełnomocnikami będącymi adwokatami lub z radcami prawnymi odbywają się w dni robocze. Wydawanie tych widzeń realizowane jest w godzinach 8.00 – 16.00  w wyznaczonym pomieszczeniu.

26. Widzenia bez dozoru funkcjonariusza odbywają się w dni widzeń dla danego pawilonu w godzinach 800- 1600.

27. Widzenia bez dozoru funkcjonariusza, w oddzielnym pomieszczeniu, odbywają się w każdy piątek w godz. 900-1500 w wyznaczonym pomieszczeniu.

28. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych, odbywają się pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba, że organ do dyspozycji którego pozostaje tymczasowo aresztowany zezwoli na udzielenia widzenia w inny sposób.

29. W widzeniu z tymczasowo aresztowanym mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego w uzasadnionych przypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich, posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniom, z tym, że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.

30. W przypadku, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim, podczas widzenia z tymczasowo aresztowanym, tj. jego przedstawiciel ustawowy, pozostający na wolności lub pełnoletnia osoba najbliższa, nie uzyska zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - dyrektor wyznacza osobę spośród funkcjonariuszy lub pracowników, do uczestniczenia w widzeniu małoletnich do lat 15.

31. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu.

32. Tymczasowo aresztowany, posiadający niewykorzystane dłuższe widzenie, winien przed rozpoczęciem odwiedzin, poinformować funkcjonariusza nadzorującego widzenia, o chęci jego realizacji w danym dniu.

33. Rozmowy tymczasowo aresztowanych w trakcie widzeń, podlegają kontroli, która polega na zapoznawaniu się z ich treścią i możliwością jej przerwania. 

 

Regulamin korzystania z komunikatora internetowego „SKYPE”

 1. W celu utrzymania kontaktu z osobami bliskimi (rodzicami, rodzeństwem, żoną, konkubiną, dziećmi) skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych mają możliwość korzystania z komunikatora internetowego „SKYPE”.

 2. Korzystanie z tej formy kontaktu odbywa się na pisemną prośbę skazanego i za zgodą dyrektora.

 3. Osadzony składający prośbę o umożliwienie kontaktu powinien posiadać aktywne konto SKYPE.

 4. Wideorozmowy dla skazanych przebywających w pawilonie A odbywają się w wydzielonym do tego celu miejscu, w sali widzeń w godz. 800 – 1600: 1)Każda środa – skazani ze wszystkich oddziałów mieszkalnych; 2)Każda niedziela – skazani ze wszystkich oddziałów mieszkalnych; 3) w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na realizacje wideorozmowy w innym dniu niż w/w.

 1. Wideorozmowy w pawilonie A mogą podlegać kontroli administracji.

 2. Wideorozmowy dla skazanych przebywających w pawilonie B odbywają się w wydzielonym do tego celu miejscu, w sali widzeń, w każdy piątek i sobotę w godz. 800 – 1600 i podlegają kontroli administracji.

 3. Rozmowa trwa 30 minut. Czas liczony jest od chwili uruchomienia programu SKYPE.

 4. Nadzór nad realizacją rozmowy pełni funkcjonariusz realizujący widzenia.

 5. Pierwszeństwo rozmów uzyskują skazani sprawujący pieczę nad dziećmi w myśl art.87a kkw, osoby których rodziny zamieszkałe są w znacznej odległości od zakładu karnego, osoby nie odwiedzane na terenie jednostki penitencjarnej.

 6. Skazany ubiegający się o zgodę na wideorozmowę wskazuje w prośbie, osobę i stopień pokrewieństwa osoby, z którą chce przeprowadzić rozmowę, przewidywaną datę tej rozmowy i nr użytkownika Skype.

 7. Do prośby o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wideorozmowy skazany zobowiązany jest dołączyć według wzoru, pisemną zgodę osoby, z którą chciałby taki kontakt nawiązać.

 8. W przypadku naruszenia przez skazanego lub osobę, z którą realizowany jest kontakt za pośrednictwem komunikatora SKYPE, ustalonych zasad jego przebiegu (np. przekazywanie treści godzących w porządek publiczny lub zagrażających bezpieczeństwu jednostki, posługiwanie się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne lub obelżywe albo gwarą przestępczą), kontakt może być przerwany lub zakończony przed czasem.

Załączniki: oświadczenie skype    druk skype

 

 

 

Informacja

Administracja Zakładu Karnego w Przytułach Starych informuje, że w pierwszej kolejności widzenia ze skazanymi udzielane będą:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- rodzicom lub opiekunom prawnym z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcja ruchu

(poruszającym się na wózku lub o kulach),

- osobom powyżej 75 roku życia.