Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Inowrocław Poleć serwis Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Inowrocławiu

ul. Gabriela Narutowicza 46

88-100 Inowrocław

Tel./Fax: (52) 354-12-10, (52) 355-03-35

E-mail: as_inowroclaw@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Przeznaczenie jednostki:
    Areszt Śledczy w Inowrocławiu funkcjonuje jako Areszt Śledczy z oddziałami jako zakład karny typu zamkniętego, półotwartego oraz otwartego dla recydywistów penitencjarnych przeznaczonym dla mężczyzn.

   W Areszcie Śledczym w Inowrocławiu przebywają tymczasowo aresztowani, pozostający do dyspozycji Prokuratur Rejonowych w Inowrocławiu, Mogilnie, Aleksandrowie Kujawskim, Radziejowie oraz Prokuratury Rejonowej w Toruniu Centrum-Zachód i Wschód, jak również skazani i ukarani wzywani do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej wymienione organy.

Pojemność pawilonu A wynosi 214 miejsc, natomiast pawilonu B 153.

Prowadzone programy:
W ramach oddziaływań psychokorekcyjnych prowadzony jest  przez psychologów z jednostki program dla osadzonych: program zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień - alkohol, narkotyki - dla osadzonych z Aresztu Śledczego w Inowrocławiu.
    Od 1989 roku w jednostce funkcjonuje grupa Anonimowych Alkoholików „Nadzieja”. Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu. Mają one na celu kształtowanie u osadzonych postaw abstynencyjnych i podtrzymanie ich motywacji do życia w trzeźwości na wolności.
    W 1989 roku powstał Klub sportowy „Paragraf”, który tworzą recydywiści penitencjarni odbywający karę w ZK typu półotwartego i otwartego. Bardzo istotną datą w działalności Klubu był rok 1995. Wówczas to  z okazji V rocznicy działalności Klubu przybyła delegacja z Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego Tadeusza Wróblewskiego. Spotkanie to dało początek istnienia Klubu olimpijczyka „Paragraf”. W 2005 roku w obecności Pana Dyrektora Okręgowego SW w Bydgoszczy obchodzono XV-lecie działalności klubu. W roku 2009 obchodziliśmy 20 lecie istnienia Klubu. Honorowy Patronat nad obchodami objęli Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obok czynnego uprawiania sportu członkowie Klubu korzystają z licznych wycieczek i  spotkań ze sportowcami.
    Podczas spotkania z Dyrektorem Generalnym PKOL panem Kajetanem Broniewskim w roku 2005, Klub otrzymał zaproszenie do zwiedzenia Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Od tej pory już trzykrotnie uczestniczyliśmy w wycieczkach do Warszawy. Członkowie Klubu  kibicowali m.in.  podczas  Mistrzostw Europy w Siatkówce kobiet oraz w Mistrzostwach Europy w Koszykówce mężczyzn rozgrywanych w Łodzi
    Klub „Paragraf” odwiedziło ponad 200 sportowców, w tym mistrzowie olimpijscy i świata m.in. gościli: Jerzy Kulej, Włodzimierz Lubański, Dariusz Michalczewski, Mariusz Czerkawski, Dariusz Dziekanowski, reprezentacja Polski siatkarek pod wodzą Andrzeja Niemczyka, Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Monika Pyrek, Anna Rogowska oraz Szymon Kołecki.

Historia:

Areszt Śledczy w Inowrocławiu znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Bydgoszczy.

Areszt Śledczy w Inowrocławiu został utworzony Zarządzeniem nr 23/84/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1984 roku.  Zarządzeniem nr 15/10 Dyrektora Generalnego  Służby Więziennej z dnia 16.04.2010 r.

Areszt Śledczy w Inowrocławiu zatrudnia 132 funkcjonariuszy i 12 pracowników cywilnych w wymiarze 8,95 etatu.

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Marek Aleksander
Tel./Fax: (52) 354-12-13, (52) 355-03-35
E-mail: as_inowroclaw@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Magdalena Zwierzchowska
Tel./Fax: (52) 354-12-13, (52) 355-03-35
E-mail: as_inowroclaw@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Mariusz Budny
Tel./Fax: (52) 354-12-36, (52) 355-03-35
E-mail: mariusz.budny@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Areszt Śledczy ogłasza nabór na stanowisko młodszy psycholog działu penitencjarnego – 1 etat

Plan działności Aresztu Śledczego w Inowrocławiu na rok 2014

Ważne telefony

Sekretariat: (52) 354-12-13
Dowódca Zmiany: (52) 354-12-38, (52) 354-12-65, (52) 357-02-16
Dział Organizacyjny: (52) 354-12-15
Dział Kadr: (52) 354-12-14
Dział Penitencjarny: (52) 354-12-80
Dział Ochrony: (52) 354-12-36, (52) 354-12-56
Dział Ewidencji: (52) 354-12-31
Dział Kwatermistrzowski: (52) 354-12-22
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 354-12-32
Dział Łączności i Informatyki: (52) 354-12-45, (52) 354-12-62
Dział Finansowy: (52) 354-12-19
Służba Zdrowia: (52) 354-12-34, (52) 354-12-35

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Bydgoszcz
Gabriela Narutowicza 46
88-100 Inowrocław
91 1130 1075 0002 6132 5720 0004

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08:00-15:30
Wtorek: 07:30-17:00
Środa: 08:00-15:00
Czwartek: 08:00-15:00
Piątek: 08:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:
 
Areszt Śledczy w Inowrocławiu
ul. G. Narutowicza 46
88-100 Inowrocław
 
Zasady przyjmowania paczek:
Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.
Paczki z żywnością dostarczane do jednostki osobiście przez nadawców przyjmowane są w godzinach od 9:00 do 14:00. Paczki dostarczane drogą kurierską lub za pośrednictwem poczty przyjmowane są w dni robocze od godziny 9:00 do 16:00.

 

 

Nie będą przyjmowane paczki dostarczone w dniach: 1 styczeń, 6 styczeń, dzień Wielkiej Nocy, 1 maj, 3 maj, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia.

 

Paczki dostarczone do jednostki zapakowane muszą być w opakowaniu kartonowym, o wymiarach nie przekraczających:
-  szerokość do -  45 cm,
-  wysokość do - 27 cm,
-  długość do - 70 cm.
Wewnątrz  paczki musi być umieszczony dokładny spis zawartości z podaniem nazwy, ilości i wagi znajdujących się w niej artykułów. W paczce nie mogą być dostarczane papierosy i inne wyroby tytoniowe, artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, ani też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości - m.in. w puszkach, słoikach, butelkach. Wszystkie artykuły przed wydaniem zostaną otwarte i poddane kontroli.
Paczki  z żywnością nie spełniające powyższych uregulowań oraz w ilościach wskazujących, że nie są przeznaczone do indywidualnego spożycia nie będą przyjmowane. W przypadku paczek przesyłanych nastąpi ich zwrot do nadawcy na koszt osadzonego.
Skazany może otrzymywać paczki z odzieżą, i obuwiem oraz środkami higieny na  podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora, które wydawane jest na pisemną prośbę osadzonego,  tymczasowo aresztowany – za zgodą organu oraz dyrektora aresztu. Zawartość paczki musi być zgodna z treścią zezwolenia. W przypadku niezgodności nastąpi jej zwrot do nadawcy na koszt osadzonego.
Nie przyjmuje się paczek:
• żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg,
• higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,
Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

 INFORMUJĘ, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH ZA POŚREDNICTWEM DZIAŁAJĄCEGO NA TERENIE JEDNOSTKI PUNKTU SPRZEDAŻY- KANTYNY

 

Przy realizacji paczek żywnościowych, "e-paczek" należy kierować się następującymi zaleceniami:


1.Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową,  przekazanego do punktu sprzedaży (kantyna) wraz z dowodem wpłaty oraz danymi: imię, nazwisko, adres i numer kontaktowy osoby zamawiającej.
2.Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych
w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej, oraz na stronie internetowej AŚ Inowrocław.
3.Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego osoby zainteresowane mogą złożyć:
a) w punkcie sprzedaży,
b) drogą pocztową, na adres w punkcie sprzedaży  prowadzonym w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 46,

c) biurze przepustek (brama).

4.Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych  w punkcie sprzedaży znajduje się w jednostce penitencjarnej:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w biurze przepustek.-(brama),
c) w sali widzeń,
d) na stronie internetowej AŚ Inowrocław.
5.Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki;
w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.
6.Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Wymienione dokumenty osoby zamawiające paczkę żywnościową dla osadzonego winny składać:
- w punkcie sprzedaży (na sali widzeń),
- drogą pocztową,
- w biurze przepustek.-(brama)
7. Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie (kantyna) przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta.
Nr konta : 06 8179 0009 0028 0646 2000 0010

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA"
Oddział w Potulicach ul. Al. Parkowa 1 89-120 Potulice

Tytuł przekazu lub przelewu winien zawierać:
imię, nazwisko, imię ojca skazanego oraz datę jego urodzenia.
8.Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
9.Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
10.W przypadku zmiany cen hurtowych obowiązujące ceny detaliczne mogą ulec zmianie. W takim przypadku lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży zostanie zaktualizowana.

Do paczki żywnościowej (zgodnie z artykułem 113a §3 Kodeksu karnego wykonawczego) do 5 kg zrealizowanej w kantynie tutejszej jednostki jako „e-paczka”, rodzina osadzonego może dokupić bez limitu wagowego wyroby tytoniowe oraz napoje.


 

Lista produktów od 01.01.2014 roku: pobierz

Druk zamówienia: pobierz

Zasady udzielania widzeń

Widzenia udzielane są w następujących dniach:

1) Dla tymczasowo aresztowanych:

  • we wszystkie soboty (za wyjątkiem 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 28.12.2013 roku, 25.01, 22.02, 29.03, 26.04, 31.05, 28.06.2014 roku) - w godzinach od 8:00 do 16:00 - zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 14:00,
  • w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, czyli w dniach 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 29.12.2013 roku, 26.01, 23.02, 30.03, 27.04, 25.05, 29.06.2014 roku - w godzinach od 8:00 do 16:00 - zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 14:00.

2) Dla skazanych korzystających z widzeń pod dozorem funkcjonariusza:

  • w czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00 - zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 12:00,
  • w ostatnią sobotę każdego miesiąca, czyli w dniach 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 28.12.2013 roku, 25.01, 22.02, 29.03, 26.04, 31.05, 28.06.2014 roku w godzinach od 8:00 do 16:00 - zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 14:00,
  • we wszystkie niedziele (za wyjątkiem ostatniej niedzieli każdego miesiąca, czyli 25.08, 29.09, 27.10, 24.11, 29.12.2013 roku, 26.01, 23.02, 30.03, 27.04, 25.05, 29.06.2014 roku) - w godzinach od 8:00 do 16:00 - zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 14:00

3) Dla skazanych korzystających z widzeń bez osoby dozorującej odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach od 8:00 do 15:00 - zgłoszenia na widzenia przyjmowane są  do godziny 13:00.

 

 

Nie udziela się widzeń w następujących dniach: 1 stycznia, 6 stycznia, dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia.
 
W czasie widzenia udzielonego w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt zezwala się na spożywanie artykułów spożywczych i napojów, zakupionych przez osoby odwiedzające na terenie jednostki w ilości przeznaczonej do jednorazowego spożycia.
Artykuły spożywcze i napoje zakupione a nie skonsumowane w czasie widzenia po zakończonym widzeniu zabierają osoby odwiedzające.
Zgodę na widzenie skazanego z osobą nie będącą członkiem rodziny może wyrazić dyrektor, na pisemną prośbę skazanego. W uzasadnionych przypadkach zgoda ta może być anulowana.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy, dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.
W czasie widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Inowrocławiu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą:

1) przekazu pocztowego wg wzoru:

Nadawca: [imię i nazwisko, adres]

Kwota: [...... zł]

Adresat: [imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego]

2) przelewu

Nazwa odbiorcy: [Areszt Śledczy w Inowrocławiu, ul. Gabriela Narutowicza 46

88-100 Inowrocław

Kwota: [...... zł]

NBP O/O Bydgoszcz

91 1130 1075 0002 6132 5720 0004

Nazwa zleceniodawcy: [dane osoby wpłacającej]

Tytułem: [imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego]