Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Toruń Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Toruniu

ul. Piekary 53

87-100 Toruń

Tel./Fax: (56) 657-79-00 / (56) 621-00-37

E-mail: as_torun@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Toruniu przeznaczony jest dla mężczyzn, zarówno  tymczasowo aresztowanych jak      i skazanych: młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów penitencjarnych. Jednostka podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Bydgoszczy. Aktualna pojemność jednostki wynosi 151 miejsc zakwaterowania. Areszt Śledczy w Toruniu w ramach działań zmierzających do resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych realizuje - we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień oraz Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne – liczne programy psychokorekcyjne. Ponadto w ramach porozumienia podpisanego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Rodzinie cyklicznie organizowane są spotkania skazanych z pracownikami socjalnymi. Kilka razy w roku skazani mają możliwość wzięcia w zajęciach „Klubu pracy” organizowanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Toruniu. Skazani uzależnieni od alkoholu angażowani są w działalność wspólnoty Anonimowych Alkoholików - grupa AA „ALA” działająca na terenie jednostki spotyka się w każdy czwartek w godz. od 15.00 – 16.00. W mityngach otwartych uczestniczyć mogą posłannicy grup wolnościowych po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora aresztu. Corocznie organizowany jest mityng rocznicowy z udziałem zaproszonych gości, w tym rodzin skazanych. Każdego roku wychowawcy realizują kilka programów resocjalizacyjnych dla skazanych - m.in. „Kurator sądowy”, „Wiem jak żyć”, „ABC polszczyzny”. W 2013 r. minęło 160 lat od wydania decyzji o utworzeniu Aresztu Śledczego w Toruniu. Okrąglak w Grodzie Kopernika to jedyny obiekt w kształcie rotundy na mapie polskiego więziennictwa, który od blisko 150 lat wkomponowuje się w panoramę toruńskiej starówki. Około 1853r. władze pruskie podjęły decyzję o budowie nowego więzienia w Toruniu. Inspiracją do tego typu rozstrzygnięcia była przede wszystkim ciasnota i przeludnienie panujące w więzieniu kryminalnym przy ul. Żeglarskiej. Lokalizacja nowego więzienia - aresztu przy ul. Beccker Strasse (dzisiejsza ul. Piekary) wynikała z faktu istnienia tuż obok gmachów Sądu i Policji. Architektura budynku nawiązywała do obowiązującego wówczas systemu penitencjarnego tzw. celkowego, inaczej zwanego pensylwańskim. Oddany do użytku w 1864 r. czteropiętrowy okrągły gmach w części centralnej mieści metalowe schody. Na każdej kondygnacji usytuowano pojedyncze, okratowane i pozbawione drzwi cele mieszkalne, obserwowane przez strażników więziennych. Teren okala 3-metrowy mur. W części piwnicznej znajdowała się łaźnia, pomieszczenia magazynowe i pojedyncze pozbawione oświetlenia cele, tzw. karcery. Największe zaludnienie odnotowano w 1935 roku (podczas światowego kryzysu gospodarczego). W jednostce przebywało wówczas prawie 600 osadzonych. W podziemiach budynku administracji znajdują się pozostałości wchodzącej niegdyś w skład murów miejskich i pochodzącej z 2 poł. XIII w. Baszty Koci Ogon. Po zmianach ustrojowych areszt śledczy stał się obiektem zainteresowania środków masowego przekazu oraz społeczeństwa. Teren jednostki zwiedziło wielu przedstawicieli świata nauki, zagraniczne delegacje służb więziennych z Danii, Węgier, Ukrainy i Hiszpanii. Ciekawostką jest udział toruńskiej „beczki” w filmie w reżyserii Marcina Gładycha pt. „Panoptikon”, ukazującym historię Grodu Kopernika z perspektywy przestępców przebywających w areszcie.

 

tekst: ppor. dr A. Szatkowska

 

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Zbigniew Kruszyński
Tel./Fax: (56) 657-79-13 / (56) 621-00-37
E-mail: as_torun@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
ppor. dr Agnieszka Szatkowska
Tel./Fax: (56) 657-79-74 / (56) 621-00-37
E-mail: agnieszka.szatkowska@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Zgłaszanie przypadków korupcyjnych w SW

Ważne telefony

Sekretariat: (56) 657-79-11
Dowódca Zmiany: (56) 657-79-00
Dział Organizacyjny: (56) 657-79-17
Dział Kadr: (56) 657-79-14 / (56) 657-79-18
Dział Penitencjarny: (56) 657-79-70 / (56) 657-79-71 / (56) 657-79-72 / (56) 657-79-73
Dział Ochrony: (56) 657-79-60 / (56) 657-79-61 / (56) 657-79-62
Dział Ewidencji: (56) 657-79-30 / (56) 657-79-31 / (56) 657-79-32 / (56) 657-79-33
Dział Kwatermistrzowski: (56) 657-79-40 / (56) 657-79-47 / (56) 657-79-41
Dział Łączności i Informatyki: (56) 657-79-42
Dział Finansowy: (56) 657-79-20 / (56) 657-79-21 (56) 657-79-22
Służba Zdrowia: (56) 657-79-80

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego oddz. w Toruniu
ul. Piekary 53
Toruń
13 1130 1075 0002 6132 7320 0006

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

UWAGA!!!


NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO NA E-PACZKI


Nowy nr 75 1130 1121 0006 5624 1620 0016

 

W związku z nowelizacją kodeksu karnego wykonawczego art.113 a §3 informuję, że z dniem 01.07.2015r wprowadzone zostaną zmiany w sposobie realizacji paczek żywnościowych.

 

Osadzeni będą mogli otrzymywać raz w miesiącu paczki żywnościowe w skład których wchodzą: artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe.

 

Paczki będą zamawiane przez osoby najbliższe i realizowane tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży Aresztu Śledczego.

 

Zgodnie z ust. z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz 557, z późn. zm.) w art. 113 a § 3 skazany ma prawo do otrzymania raz w miesiącu paczki żywnościowej w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe - za pośrednictwem punktu sprzedaży Aresztu Śledczego.
 

Sposób zamawiania paczek za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki odbywa się wg poniżej określonych zasad:

I. Sposób realizacji zamówienia złożonego przez osobę najbliższą na dostarczenie paczki żywnościowej osadzonemu w sposób bezpośredni w punkcie sprzedaży Aresztu Śledczego w Toruniu podczas widzeń:

1. Osoba zainteresowana pobiera od funkcjonariusza prowadzącego widzenia formularz "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ", z potwierdzeniem na tym formularzu posiadanego uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

2. Osoba zamawiająca wypełnia pobrany formularz "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ", na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży.

UWAGA formularz nieprawidłowo wypełniony nie będzie przyjmowany do realizacji.

3. Wypełnione "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ", osoba zainteresowana przekazuje do punktu sprzedaży, który realizuje zamówienie po wpłaceniu środków pieniężnych.

4. Zamówiona w ten sposób paczka zostanie przekazana osadzonemu w miarę możliwości niezwłocznie po zakończonym widzeniu.


II. Sposób realizacji zamówienia na paczkę złożonego i opłaconego przez osadzonego ze środków pozostających do jego dyspozycji.

 

1. Osadzony wypełnia formularz "Zamówienie na paczkę” w którym wpisuje swoje dane w miejscu „dane składającego zamówienie” - formularz dostępny w pawilonie mieszkalnym.

 

2. Po weryfikacji czy osadzony posiada wystarczające środki do dyspozycji na pokrycie kosztów paczki i czy może w danym miesiącu otrzymać paczkę - niezwłocznie dokonany jest przelew ze środków pozostających do dyspozycji osadzonego na konto instytucji realizującej zamówienia tj BIGB Baltica celem realizacji zamówienia.

3. Jeżeli osadzony nie posiada środków na pokrycie w całości zamówionej paczki zamówienie nie będzie zrealizowane.

4. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

 

III. Sposób realizacji zamówienia złożonego przez osobę najbliższą na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego przez punkt sprzedaży Aresztu Śledczego w Toruniu drogą pocztową:

1. Wypełniony formularz "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ" może być dostarczony do punktu sprzedaży drogą pocztową.


Areszt Śledczy w Toruniu
ul. Piekary 53
87-100 Toruń
z dopiskiem „ Punkt sprzedaży"


2. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
3. Środki pieniężne do realizacji paczki żywnościowej dla osadzonego mogą zostać wpłacone przelewem na konto bankowe punktu sprzedaży Aresztu Śledczego w Toruniu.
4. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
5. Osadzony w celi mieszkalnej ma prawo posiadać artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

6. Numer konta bankowego punktu sprzedaży zlokalizowanego w sali widzeń w Areszcie Śledczym w Toruniu: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/Gdańsk 75 1130 1121 0006 5624 1620 0016
W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki: Imię i nazwisko imię ojca, data urodzenia.

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 8. Osadzony otrzyma paczkę w czasie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, jeżeli jest to niemożliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

UWAGA

Podany nr konta bankowego dotyczy wyłącznie paczek żywnościowych realizowanych w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży na terenie Aresztu Śledczego w Toruniu.

8. Na zasadach wymienionych powyżej istnieje możliwość zrealizowania paczki higienicznej (za zezwoleniem Dyrektora) zrealizowanej przez punkt sprzedaży zlokalizowany w sali widzeń w Areszcie Śledczym w Toruniu.
* Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży wraz z formularzem "zamówienie na paczkę", numerem konta bankowego i adresem punktu sprzedaży, dostępne są w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz tutaj:

 

1. Lista produktów dostępnych w sprzedaży
- do 17.07.2016r. -> link do pobrania
- od 18.07.2016r. -> link do pobrania

Świąteczna promocja -> link do pobrania
2. Zamówienie na paczkę - link do pobrania
3. Regulamin korzystania z poczęstunku oraz realizacji limitowanych paczek żywnościowych w czasie widzeń - link do pobrania

4. Ulotki informacyjne: ulotka nr 1, ulotka nr 2
5. Strona IGB dla AŚ Toruń -> link

 

Zasady przyjmowania paczek z zewnątrz
Paczki odzieżowe przyjmuje się do aresztu w każdy dzień tygodnia, w godzinach 8.00 – 15.00, dostarczone bezpośrednio przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionych organów lub instytucji (np. poczta, firmy kurierskie). W soboty paczki przyjmowane są w godzinach 8.00 – 12.00.
Paczka odzieżowa nie może zawierać przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych oraz innych przedmiotów i artykułów np. żywnościowych tytoniowych, biurowych, i takich, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji - artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

Do paczki powinien być załączony spis jej zawartości. Nadmienia się, że paczki zawierające artykuły higieny osobistej min.: mydła w każdej postaci, pasty do zębów, szampony, dezodoranty, pianki, kremy, żele do golenia, chusteczki higieniczne, proszki do prania, płyny do mycia naczyń i utrzymania czystości, pasty do butów itp. będą odsyłane wraz z całą zawartością paczki do nadawcy. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny wydawane są przez wyznaczonego pracownika lub funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw. Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) zwracane są do nadawcy na jego koszt. Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca. Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki zawierającej leki wydawane są przez Dyrektora jednostki po pozytywnym zaopiniowaniu lekarza zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw. Lekarstwa przesłane za zgodą dyrektora w paczkach deponowane są w ambulatorium i wydawane sukcesywnie według wskazań lekarza. Paczka, która nie spełnia powyższych warunków zostaje zwrócona do nadawcy. Nadmienia się, że zakaz przyjmowania w/w artykułów wiąże się z utrudnioną kontrolą ich zawartości lub naruszeniem w istotny sposób ich substancji. Przypomina się o możliwości realizacji paczek oraz realizacji zakupów za pośrednictwem punktu sprzedaży w jednostce Art. 113a §1 kkw. Szczegółowe zasady przyjmowania paczek określają Kodeks Karny Wykonawczy oraz obowiązujący w Areszcie Śledczym w Toruniu porządek wewnętrzny. Paczki odzieżowe dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:


Areszt Śledczy w Toruniu
ul. Piekary 53
87-100 Toruń

 

Zasady udzielania widzeń


Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy i niedziele w godz. 8.00-15.00, z wyjątkiem ostatniej środy miesiąca. Widzenia dla osadzonych odbywają się w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W celu prawidłowego przeprowadzenia widzenia, osoby odwiedzające, powinny zgłaszać się do jednostki nie później niż do godz. 13.30. Widzenie z osobą, wobec której zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, może się odbyć wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie od organu, do którego dyspozycji aresztowany pozostaje. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Dokumentem uprawniającym do wejścia na teren jednostki są: dowód osobisty, dowód tożsamości cudzoziemca, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna.
Małoletni nie posiadający legitymacji szkolnej wchodzą na teren aresztu na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna.
Szczegółowe zasady dot. ilości widzeń i sposobu ich udzielania skazanym i tymczasowo aresztowanym określa Kodeks Karny Wykonawczy.
Zabrania się wnoszenia na teren aresztu przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, w szczególności:
1.broni białej, palnej i amunicji,
2.narzędzi do cięcia metalu,
3.środków służących do obezwładniania
4.środków odurzających i substancji psychotropowych
5.urządzeń technicznych służących rejestrowaniu lub odtwarzaniu informacji.

Informujemy, że widzenia na terenie AŚ w Toruniu w pierwszej kolejności umożliwiane będą  odwiedzającym osadzonych:
-kobietom w zaawansowanej ciąży,
-osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu,
-osobom powyżej 75 roku życia.