Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Toruń Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Toruniu

ul. Piekary 53

87-100 Toruń

Tel./Fax: (56) 657-79-00 / (56) 621-00-37

E-mail: as_torun@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Toruniu przeznaczony jest dla mężczyzn, zarówno  tymczasowo aresztowanych jak      i skazanych: młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów penitencjarnych. Jednostka podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Bydgoszczy. Aktualna pojemność jednostki wynosi 151 miejsc zakwaterowania. Areszt Śledczy w Toruniu w ramach działań zmierzających do resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych realizuje - we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień oraz Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne – liczne programy psychokorekcyjne. Ponadto w ramach porozumienia podpisanego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Rodzinie cyklicznie organizowane są spotkania skazanych z pracownikami socjalnymi. Kilka razy w roku skazani mają możliwość wzięcia w zajęciach „Klubu pracy” organizowanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Toruniu. Skazani uzależnieni od alkoholu angażowani są w działalność wspólnoty Anonimowych Alkoholików - grupa AA „ALA” działająca na terenie jednostki spotyka się w każdy czwartek w godz. od 15.00 – 16.00. W mityngach otwartych uczestniczyć mogą posłannicy grup wolnościowych po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora aresztu. Corocznie organizowany jest mityng rocznicowy z udziałem zaproszonych gości, w tym rodzin skazanych. Każdego roku wychowawcy realizują kilka programów resocjalizacyjnych dla skazanych - m.in. „Kurator sądowy”, „Wiem jak żyć”, „ABC polszczyzny”. W 2013 r. minęło 160 lat od wydania decyzji o utworzeniu Aresztu Śledczego w Toruniu. Okrąglak w Grodzie Kopernika to jedyny obiekt w kształcie rotundy na mapie polskiego więziennictwa, który od blisko 150 lat wkomponowuje się w panoramę toruńskiej starówki. Około 1853r. władze pruskie podjęły decyzję o budowie nowego więzienia w Toruniu. Inspiracją do tego typu rozstrzygnięcia była przede wszystkim ciasnota i przeludnienie panujące w więzieniu kryminalnym przy ul. Żeglarskiej. Lokalizacja nowego więzienia - aresztu przy ul. Beccker Strasse (dzisiejsza ul. Piekary) wynikała z faktu istnienia tuż obok gmachów Sądu i Policji. Architektura budynku nawiązywała do obowiązującego wówczas systemu penitencjarnego tzw. celkowego, inaczej zwanego pensylwańskim. Oddany do użytku w 1864 r. czteropiętrowy okrągły gmach w części centralnej mieści metalowe schody. Na każdej kondygnacji usytuowano pojedyncze, okratowane i pozbawione drzwi cele mieszkalne, obserwowane przez strażników więziennych. Teren okala 3-metrowy mur. W części piwnicznej znajdowała się łaźnia, pomieszczenia magazynowe i pojedyncze pozbawione oświetlenia cele, tzw. karcery. Największe zaludnienie odnotowano w 1935 roku (podczas światowego kryzysu gospodarczego). W jednostce przebywało wówczas prawie 600 osadzonych. W podziemiach budynku administracji znajdują się pozostałości wchodzącej niegdyś w skład murów miejskich i pochodzącej z 2 poł. XIII w. Baszty Koci Ogon. Po zmianach ustrojowych areszt śledczy stał się obiektem zainteresowania środków masowego przekazu oraz społeczeństwa. Teren jednostki zwiedziło wielu przedstawicieli świata nauki, zagraniczne delegacje służb więziennych z Danii, Węgier, Ukrainy i Hiszpanii. Ciekawostką jest udział toruńskiej „beczki” w filmie w reżyserii Marcina Gładycha pt. „Panoptikon”, ukazującym historię Grodu Kopernika z perspektywy przestępców przebywających w areszcie.

 

tekst: ppor. dr A. Szatkowska

 

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Zbigniew Kruszyński
Tel./Fax: (56) 657-79-13 / (56) 621-00-37
E-mail: as_torun@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. dr Agnieszka Szatkowska
Tel./Fax: (56) 657-79-75 / (56) 621-00-37
E-mail: agnieszka.szatkowska@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Zgłaszanie przypadków korupcyjnych w SW

Ważne telefony

Sekretariat: (56) 657-79-11
Dowódca Zmiany: (56) 657-79-00
Dział Organizacyjny: (56) 657-79-17
Dział Kadr: (56) 657-79-14
Dział Penitencjarny: (56) 657-79-70 / (56) 657-79-71 / (56) 657-79-72 / (56) 657-79-73
Dział Ochrony: (56) 657-79-60 / (56) 657-79-61 / (56) 657-79-62
Dział Ewidencji: (56) 657-79-30 / (56) 657-79-31 / (56) 657-79-32 / (56) 657-79-33
Dział Kwatermistrzowski: (56) 657-79-40 / (56) 657-79-46 / (56) 657-79-54
Dział Łączności i Informatyki: (56) 657-79-42
Dział Finansowy: (56) 657-79-20 / (56) 657-79-21 (56) 657-79-22
Służba Zdrowia: (56) 657-79-80

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego oddz. w Toruniu
ul. Piekary 53
Toruń
13 1130 1075 0002 6132 7320 0006

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Sposób przyjmowania paczek za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki odbywa się wg poniżej określonych zasad:

Zgodnie z ust. z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz 557, z późn. zm.) w art. 113 a § 3 osadzony ma prawo do otrzymania - raz na kwartał - paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg wraz z opakowaniem.

I. Sposób realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej osadzonego w sposób bezpośredni w punkcie sprzedaży Aresztu Śledczego w Toruniu podczas widzeń:

1. Osoba zainteresowana pobiera od funkcjonariusza prowadzącego widzenia formularz "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ", z potwierdzeniem na tym formularzu posiadanego uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

2. Osoba zamawiająca wypełnia pobrany formularz "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ", na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży.

UWAGA formularz nieprawidłowo wypełniony nie będzie przyjmowany do realizacji.

3. Wypełnione "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ", osoba zainteresowana przekazuje do punktu sprzedaży, który realizuje zamówienie po wpłaceniu środków pieniężnych.

4. Zamówiona w ten sposób paczka zostanie przekazana osadzonemu w miarę możliwości niezwłocznie po zakończonym widzeniu.

II. Sposób realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego przez punkt sprzedaży Aresztu Śledczego w Toruniu drogą pocztową:

1. Wypełniony formularz "ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ" może być dostarczony do punktu sprzedaży drogą pocztową lub przez osadzonego.


Areszt Śledczy w Toruniu
ul. Piekary 53
87-100 Toruń
z dopiskiem „ Punkt sprzedaży"


2. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
3. Środki pieniężne do realizacji paczki żywnościowej dla osadzonego mogą zostać wpłacone przelewem na konto bankowe punktu sprzedaży Aresztu Śledczego w Toruniu.
4. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
5. Paczka żywnościowa nie może przekraczać ciężaru 5 kg (wraz z opakowaniem), nie może zawierać innych przedmiotów i artykułów (np: tytoniowych, biurowych itp.) oraz takich, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.
6. Numer konta bankowego punktu sprzedaży zlokalizowanego w sali widzeń w Areszcie Śledczym w Toruniu: BANK SPÓŁDZIELCZY O/Nakło n. Not. 81 1130 1121 0006 5624 1620 0005
W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki: Imię i nazwisko imię ojca, data urodzenia.

 

UWAGA

Podany nr konta bankowego dotyczy wyłącznie paczek żywnościowych realizowanych w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży na terenie Aresztu Śledczego w Toruniu.

 

8. Tylko w przypadku realizacji limitowanej paczki żywnościowej za pośrednictwem punktu sprzedaży AŚ w Toruniu zezwala się poza limitem wagowym 5 kg na możliwość dokupienia 20-tu paczek papierosów lub 500g tytoniu i 1 zgrzewki wody.

9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

10. Na zasadach wymienionych powyżej istnieje możliwość zrealizowania paczki higienicznej (za zezwoleniem Dyrektora) zrealizowanej przez punkt sprzedaży zlokalizowany w sali widzeń w Areszcie Śledczym w Toruniu.

* Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży wraz z formularzem "zamówienie na paczkę", numerem konta bankowego i adresem punktu sprzedaży, dostępne są w punkcie sprzedaży, biurze przepustek oraz tutaj:

1. Lista produktów dostępnych w sprzedaży - link do pobrania

2. Zamówienie na paczkę - link do pobrania

3. Regulamin korzystania z poczęstunku oraz realizacji limitowanych paczek żywnościowych w czasie widzeń - link do pobrania

 

Zasady przyjmowania paczek z zewnątrz


Paczki żywnościowe i odzieżowe przyjmuje się do aresztu w każdy dzień tygodnia, w godzinach 8.00 – 15.00, dostarczone bezpośrednio przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionych organów lub instytucji (np. poczta, firmy kurierskie). W soboty paczki przyjmowane są w godzinach 8.00 – 12.00.
Osadzony ma prawo otrzymać w kwartale jedną paczkę żywnościową o ciężarze nie przekraczającym 5 kg (wraz z opakowaniem). Paczka żywnościowa nie może zawierać przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych oraz innych przedmiotów i artykułów np. tytoniowych, biurowych, higieny osobistej i takich, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji - artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.
W szczególności w przyjmowanych paczkach żywnościowych nie mogą być osadzonym przekazywane:

- produkty zawierające alkohol,
- napoje,
- owoce,
- sproszkowane produkty spożywcze tj.: zupy w proszku, przyprawy, kisiele, budynie, mleko w proszku, cukier, sól itp.
- przyprawy wszelkiego rodzaju oraz majonez, katchup, musztarda, chrzan i artykuły pochodne,
- orzechy nie łuskane,
- pizza, kebab, zapiekanki, tosty, bigos i artykuły pochodne
- produkty wymagające obróbki termicznej (z wyjątkiem kawy i herbaty),
- mrożonki,
- jaja, masło, twaróg, mleko, ser topiony
- surowe mięso i pochodne
- wyroby mięsne z farszem lub mielone, mięso w sosie, rolady mięsne (pochodne)
- pasztety w aluminiowych pojemnikach
- ryby i wyroby rybne np. ryba w oleju, po grecku, konserwy rybne, itp.
- Sałatki warzywne
- ciasta i inne wypieki, cukierki w papierkach, gumy do żucia,
- pieczywo (bułki, rogale, bagietki itp.
- chipsy, płatki śniadaniowe
- słodziki, witaminy i suplementy diet typu „Plussz”, „Centrum”, „Magnez” itp.
- żywność w opakowaniach plastikowych – utrudniających kontrolę zawartości oraz żywność pakowana w puszkach metalowych lub opakowaniach szklanych

Do paczki powinien być załączony spis jej zawartości. Artykuły żywnościowe w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego. Nadmienia się, że paczki zawierające artykuły higieny osobistej min.: mydła w każdej postaci, pasty do zębów, szampony, dezodoranty, pianki, kremy, żele do golenia, chusteczki higieniczne, proszki do prania, płyny do mycia naczyń i utrzymania czystości, pasty do butów itp. będą odsyłane wraz z całą zawartością paczki do nadawcy. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny wydawane są przez wyznaczonego pracownika lub funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego w OP zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw. Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) zwracana są do nadawcy na jego koszt. Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca. Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki zawierającej leki wydawane są przez Dyrektora jednostki po pozytywnym zaopiniowaniu lekarza zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw. Lekarstwa przesłane za zgodą dyrektora w paczkach deponowane są w ambulatorium i wydawane sukcesywnie według wskazań lekarza. Paczka, która nie spełnia powyższych warunków zostaje zwrócona do nadawcy. Nadmienia się, że zakaz przyjmowania w/w artykułów wiąże się z utrudnioną kontrolą ich zawartości lub naruszeniem w istotny sposób ich substancji. Przypomina się o możliwości realizacji paczek kwartalnych oraz realizacji zakupów za pośrednictwem punktu sprzedaży w jednostce Art. 113a §1 kkw. Szczegółowe zasady przyjmowania paczek określają Kodeks Karny Wykonawczy oraz obowiązujący w Areszcie Śledczym w Toruniu porządek wewnętrzny. Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:


Areszt Śledczy w Toruniu
ul. Piekary 53
87-100 Toruń

 

Zasady przyjmowania sprzętu RTV


Sprzęt RTV przyjmowany jest tylko na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Aresztu Śledczego w Toruniu. Nie zezwala się na przyjmowanie sprzętu, jeżeli w celi znajduje się użytkowany odbiornik lub jeden z osadzonych zakwaterowanych w celi posiada sprawny odbiornik w depozycie.
Po przetransportowaniu skazanego lub tymczasowo aresztowanego z innego zakładu albo aresztu śledczego sprzęt RTV podlega kontroli technicznej. Na posiadanie sprzętu RTV w celi wymagana jest ponownie zgoda Dyrektora Aresztu Śledczego w Toruniu, niezależnie od uprzedniej zgody wydanej przez dyrektora innej jednostki penitencjarnej.
Odbiorniki radiowe i telewizyjne przyjmowane są do aresztu tylko sprawne technicznie (sprawne pokrętła i przełączniki regulacji siły głosu i ustawienia kanałów są zamontowane w odbiorniku, a głośniki są zamontowane na stałe, jak i cała nie uszkodzona obudowa odbiornika).
Nie jest przyjmowany sprzęt RTV, w którym istnieje możliwość zapisu lub odczytu danych zewnętrznych poprzez płyty CD, DVD, porty USB lub karty pamięci.
Odbiorniki telewizyjne winny być dostarczane na teren aresztu z pilotem. Po kontroli działania i dostrojeniu kanałów nadawanych w sieci jednostki, pilot pozostaje zdeponowany w depozycie.
Plomby gwarancyjne sprzętu RTV podczas kontroli ulegają naruszeniu. Osoba ubiegająca się o zgodę na posiadanie sprzętu RTV wyraża na powyższe akceptację. Jej brak będzie przyczyną odmowy wydania zgody na posiadanie sprzętu. Po dokonanej kontroli sprzęt jest plombowany.
Dysponentem sprzętu jest wyłącznie skazany lub tymczasowo aresztowany potwierdzający odbiór z depozytu. W przypadku zwolnienia z jednostki albo przetransportowania skazany lub tymczasowo aresztowany zobowiązany jest do zabrania posiadanego sprzętu ze sobą.
Sprzęt uszkodzony bądź nie spełniający wymogów bezpieczeństwa zostaje przekazany do depozytu skazanego lub tymczasowo aresztowanego. Administracja Aresztu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i koszty naprawy sprzętu.

Administracja Aresztu Śledczego w Toruniu nie ponosi kosztów opłat abonamentowych za używane przez skazanych i tymczasowo aresztowanych odbiorniki RTV. Uregulowanie opłat abonamentowych jest obowiązkiem użytkownika odbiornika RTV.

 

Zasady udzielania widzeń


Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy i niedziele w godz. 8.00-15.00, z wyjątkiem ostatniej środy miesiąca. Widzenia dla osadzonych odbywają się w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W celu prawidłowego przeprowadzenia widzenia, osoby odwiedzające, powinny zgłaszać się do jednostki nie później niż do godz. 13.30. Widzenie z osobą, wobec której zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, może się odbyć wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie od organu, do którego dyspozycji aresztowany pozostaje. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Dokumentem uprawniającym do wejścia na teren jednostki są: dowód osobisty, dowód tożsamości cudzoziemca, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna.
Małoletni nie posiadający legitymacji szkolnej wchodzą na teren aresztu na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna.
Szczegółowe zasady dot. ilości widzeń i sposobu ich udzielania skazanym i tymczasowo aresztowanym określa Kodeks Karny Wykonawczy.
Zabrania się wnoszenia na teren aresztu przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, w szczególności:
1.broni białej, palnej i amunicji,
2.narzędzi do cięcia metalu,
3.środków służących do obezwładniania
4.środków odurzających i substancji psychotropowych
5.urządzeń technicznych służących rejestrowaniu lub odtwarzaniu informacji.

Informujemy, że widzenia na terenie AŚ w Toruniu w pierwszej kolejności umożliwiane będą  odwiedzającym osadzonych:
-kobietom w zaawansowanej ciąży,
-osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu,
-osobom powyżej 75 roku życia.