Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Bydgoszcz - Fordon Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie

ul. Rynek 8

85-790 Bydgoszcz

Tel./Fax: (52) 346-70-90 / (52) 347-20-32

E-mail: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych oraz dla skazanych niewidomych odbywających karę w systemie terapeutycznym. Ustalona pojemność jednostki wynosi 625 miejsc. Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest położony w województwie kujawsko-pomorskim.

Opisując dzieje więzienia zaczniemy od 1772 roku, kiedy to ówczesne miasto Fordon wraz z całym Pomorzem włączone zostało w wyniku pierwszego zaboru do Prus. Nowi rządcy zainicjowali pobyt w mieście od budowy w latach 1780-1783 domu akcyzy i ceł (obecny pawilon II zakładu karnego), gdzie pobierano podatek od polskich towarów przewożonych i spławianych do Gdańska.
Kongres Wiedeński w roku 1815 utrwalił całkowity podział Polski. Celnicy przestali być w Fordonie potrzebni, a ich siedziba sprzedana została aptekarzowi Korbitzowi. Kiedy w połowie XIX wieku rząd pruski przystępował do organizowania na tych terenach zakładów karnych, wykupił działki po byłej komorze celnej, browarze i gorzelni. Wzniesiono zabudowania gospodarcze i tak powstał dom karny, stanowiący filię zakładu w Koronowie.
W 1859 roku wybudowano kolejne pomieszczenia, a zakład przeznaczony został na dom karny dla 350-450 kobiet. Kolejna rozbudowa nastąpiła w 1870 roku . Powstaje obecny pawilon I i budynek administracji.
Po wybuchu I Wojny Światowej pensjonariuszki domu karnego przewieziono do Żagania, a budynki obsadzono oddziałami Grenzschutzu. Pod koniec wojny ich zadanie polegało na pacyfikowaniu wyrosłych pod wpływem Powstania Wielkopolskiego odruchów niepodległościowych Polaków. Oddziały te zostały rozbrojone przez powstały w Fordonie Komitet Obywatelski.
20 stycznia 1920 roku skończyło się panowanie pruskie, a mieszkańcy Fordonu mogli powitać wyzwoleńcze oddziały wojsk polskich. Pomieszczenia zakładu posłużyły wojsku jako koszary do czerwca 1920.
Od 1 lipca 1920 roku po zakorzenieniu na te tych terenach administracji polskiej, obiekt wrócił do swojej roli zakładu karnego dla kobiet i pełnił ją przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Obok funkcji izolacyjnej, prowadzone są również oddziaływania wychowawcze poprzez pracę, funkcjonuje kaplica, a w 1936 roku zostaje otwarta pierwsza w historii zakładu jednoklasowa szkoła powszechna.
Naloty we wrześniu 1939 roku nie uszkodziły obiektów zakładu- pensjonariuszki mogły opuścić budynki. Po wkroczeniu Niemców do Fordonu budynki zostały zajęte przez oddziały Arbeitsdienstu, przygotowujące tereny położonej nieopodal "Doliny Śmierci" pod egzekucje tysięcy Polaków. Wkrótce potem, bo już w styczniu 1940 czynne było ciężkie więzienie dla kobiet. Zaczęły napływać transporty więźniarek polskich, które po odbyciu kary w fordońskim więzieniu wywożone były do obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Ravensbruck. Do stycznia 1945 roku przewinęło się przez więzienne mury 6300 kobiet, w tym kilkadziesiąt działaczek podziemia konspiracyjnego. Więzienie fordońskie należało do najcięższych zakładów karnych dla kobiet w okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Osadzano w nim wyłącznie Polki i Żydówki na mocy wyroków niemieckich sądów cywilnych za przestępstwa pospolite, a zwłaszcza wszelkie przejawy działalności antyniemieckiej. Cele więzienne były małe, wilgotne, zimą niejednokrotnie nie ogrzewane. Szczególnie uciążliwe były warunki sanitarne, a zwłaszcza brak podstawowych urządzeń wodno- kanalizacyjnych oraz niedostatek wody i przeludnienie w celach. Norma zaludnienia wynosiła wówczas 362 osoby, a faktycznie była przekraczana. W grudniu 1942 roku- nawet trzykrotnie. Wszystkie więźniarki zmuszano do ciężkiej pracy , która trwała od 10 do 12 godzin dziennie, ale najczęściej od świtu do zmroku przy stosowaniu niewystarczających i głodowych racji żywieniowych. Więźniarki niebezpieczne, czyli skłonne do ucieczki i z wyrokiem powyżej 5 lat zatrudniano w warsztatach tkackich na terenie zakładu karnego, pozostałe pracowały poza murami więziennymi w pobliskich fabrykach, w zakładach produkujących na potrzeby wojska (np. w prochowni w Łęgnowie), a w okresie letnim- w majątkach ziemskich. W Fordonie niejednokrotnie widziano je jak zamiatały ulice, i place czy zgarniały śnieg z chodników i szos.
Służba więzienna rekrutowała się wyłącznie z Niemek, służbowo oddelegowanych z Rzeszy do pełnienia wyznaczonych funkcji. Ich stosunek do polskich więźniarek był często brutalny. Więźniarki były bite gumowymi pałkami, ograniczano lub zabraniano im pisania listów, zakazywano odwiedzin, a w okresie świątecznym nie mogły otrzymać paczek od rodzin.
Stosunkowo duża była fluktuacja kobiet przebywających w więzieniu. Jedne przybywały, inne transportowano do innych więzień i obozów, przekazywano gestapo, niektóre uciekały, inne chorowały i umierały. Dokumenty archiwalne podają, że w okresie od stycznia 1941 do września 1944 zmarło 110 więźniarek.
Nie tylko śmierć i choroby dziesiątkowały szeregi więźniarek. Ginęły także w ramach planowanej, zorganizowanej akcji eksterminacyjnej. Prawo karne dla Polaków i Żydów z grudnia 1941 roku wraz z przepisami wykonawczymi orzekało, że karę więzienia można zamienić na obóz. Z tych uprawnień skorzystało kierownictwo fordońskiego więzienia, wysyłając do obozu w Auschwitz w 1943 roku 496 kobiet z wyrokami powyżej 3 lat. Z tego transportu zmarło w Oświęcimiu 208 kobiet. Do końca 1944 roku zorganizowano jeszcze dwa takie transporty.
Po wyzwoleniu w 1945 roku pierwsze znalazły się w murach fordońskiego więzienia Niemki i Austriaczki, najczęściej z nadzoru obozów koncentracyjnych, a także polskie kolaborantki. Ten okres trwał jednak bardzo krótko. Do zakładu, nazywanego Centralnym Więzieniem dla Kobiet, przywożono Polki po wyrokach za działalność polityczną, głównie w AK - zarówno w czasie okupacji niemieckiej, jak i walce w obronie demokracji w latach 1945-48. W Fordonie znalazły się członkinie ZWZ, AK, WiN, NSZ, wychowane w duchu polskości studentki z Krakowa i Warszawy prowadzące działalność polityczną w walce z terrorem stalinowskim.
Z czasem cele więzienne zapełniały się także ofiarami terroru politycznego z lat 1950-56. To o nich mówił Marszałek Senatu Wiesław Chrzanowski, odsłaniając 10 maja 1992 roku pamiątkową tablicę: "...W murach tych próbowano zniszczyć naszą tożsamość. Więziono ludzi za ich poglądy polityczne -za to, że dążyli do tego, aby Polska była Polską...". W stanie wojennym od 13.12.1981 do 1.08.1982 utworzono tu ośrodek odosobnienia kobiet. W pawilonie I wyodrębniony został oddział, w którym internowano czołowe działaczki opozycji politycznej. Później zostały one przetransportowane do ośrodka w Gołdapi. Od 1945 roku w więzieniu fordońskim prowadzono nauczanie poprzez utworzenie 7-klasowej szkoły podstawowej. Od 1.08.1958 funkcjonował w zakładzie ośrodek szkolnictwa więźniów, a od września 1962 Zbiorczy Zakład szkolny przemianowany w 1978r. na Zespół Szkół przy ZK w Bydgoszczy-Fordonie. W latach 60-tych i 70-tych prowadzono naukę więźniów w zasadniczej szkole zawodowej w oparciu o istniejące Przedsiębiorstwo Przemysłu Odzieżowego, gdzie odbywała się praktyczna nauka zawodu.
Zakład był jednostką dla skazanych kobiet do 1983 roku. Po częściowej modernizacji zmienił przeznaczenie na zakład karny dla mężczyzn recydywistów.

Od marca 2000 roku do października 2015 roku przebywali w nim skazani młodociani oraz odbywający karę po raz pierwszy. Aktualnie Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz dla recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych oraz dla skazanych niewidomych odbywających karę w systemie terapeutycznym. Od momentu osadzenia w jednostce skazanych skierowanych do zakładu typu półotwartego, pojawiła się możliwość zatrudniania skazanych poza zakładem w zmniejszonym systemie dozoru lub bez konwojenta. Takie działania są obecnie realizowane, a skazani pracują na rzecz samorządów lokalnych, urzędów, instytucji i zakładów.
Mając na względzie resocjalizacyjną funkcję zakładu karnego, realizowane są rozmaite programy przygotowujące skazanych do życia na wolności, prowadzona jest działalność terapeutyczna, utrzymywane są coraz ściślejsze związki z instytucjami spoza murów.

 


 

Tekst i zdjęcie: kpt. Wojciech Wilk

Aktualizacja: ppor. Agnieszka Wollmann

Dyrektor zakładu karnego
mjr Marcin Klimczyk
Tel./Fax: (52) 343-93-48 (52) 347-20-98
E-mail: marcin.klimczyk@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Piotr Garbowski
Tel./Fax: (52) 346-70-90 wewn.221 / (52) 347-20-98
E-mail: piotr.garbowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Krzysztof Ziętara
Tel./Fax: (52) 346-70-90 wew. 219
E-mail: krzysztof.zietara@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Agnieszka Wollmann
Tel./Fax: (52) 346-70-90
E-mail: agnieszka.wollmann@sw.gov.pl

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

Ważne telefony

Sekretariat: (52) 346-70-90 wewn. 225
Dowódca Zmiany: (52) 346-70-90 wewn. 305
Dział Organizacyjny: (52) 346-70-90 wewn. 223 / (52) 346-70-90 wewn. 282
Dział Kadr: (52) 346-70-90 wewn. 279 / (52) 346-70-90 wewn. 226
Dział Penitencjarny: (52) 346-70-90 wewn. 222 / (52) 346-70-90 wewn. 240
Dział Ochrony: (52) 346-70-90 wewn. 303
Dział Ewidencji: (52) 346-70-90 wewn. 214 / (52) 346-70-90 wewn. 235 / (52) 346-70-90 wewn. 236
Dział Kwatermistrzowski: (52) 346-70-90 wewn. 280 / (52) 346-70-90 wewn. 216
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 346-70-90 wewn. 227
Dział Łączności i Informatyki: (52) 346-70-90 wewn. 229 / (52) 346-70-90 wewn. 228 / (52) 346-70-90 wewn. 200
Dział Finansowy: (52) 346-70-90 wewn. 308 / (52) 346-70-90 wewn. 232
Służba Zdrowia: (52) 346-70-90 wewn. 291

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Bydgoszcz
Rynek 8
85-790 Bydgoszcz
26 1010 1078 0015 0213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych z zewnątrz.

   1.  Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.
  2.  Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.
  3.  Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Zakładu.
   4.  Paczki odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.
   5. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.
    6. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.
    7. W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).
    8.  Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.
 

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w punkcie sprzedaży.


W ZK Bydgoszczy-Fordonie, istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej – za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.
 
Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są:

  -  w punkcie sprzedaży,
  -  w sali widzeń,
  -  w biurze przepustek,
  -  w poczekalni dla osób odwiedzających,
 -   na stronie internetowej jednostki penitencjarnej Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie:
 
Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej, które stanowią dołączone do zamówienia:

   - talon na w/w artykuły,
   - dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,
   - dowód wpłaty.

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Następnie niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Zasady zamawiania paczek żywnościowych przez osoby najbliższe.

    Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym", ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową, zamówioną przez osobę najbliższą,
 

Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

    a) bezpośrednio do punktu sprzedaży Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica ul. Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz, po odbytym widzeniu (procedura składania zamówień na paczkę żywnościową w czasie widzeń została określona w punktach 10, 11 w części zasady udzielania widzeń),
    b) drogą pocztową na adres punktu sprzedaży Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica ul. Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz,
        
    Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.
   
    Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio
    w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży - w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą
    pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.
 

    W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Numer konta bankowego punktu sprzedaży:

81 1130 1121 0006 5624 1620 0005

BIGB BALTICA ODDZIAŁ POTULICE, ULICA ALEJA PARKOWA 1

89-120 POTULICE

W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki: Imię i nazwisko imię ojca, data urodzenia.
Adres punktu sprzedaży:
Zakład Karny Bydgoszcz–Fordon 
ul. Rynek 8
85 – 790 Bydgoszcz z dopiskiem: "Punkt sprzedaży".

Informacje dotyczące sposobu zrealizowania zamówienia na paczkę żywnościową zawarte zostały w ulotce informacyjnej: ULOTKA INFORMACYJNA

Link do strony: BIGB BALTICA ODDZIAŁ POTULICE

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży wraz z formularzem "zamówienie na paczkę", numerem konta bankowego i adresem punktu sprzedaży, dostępne są w tutaj:

1. Lista produktów dostępnych w sprzedaży przy realizacji paczki żywnościowej - plik do pobrania

2. Lista artykułów higienicznych dostępna w punkcie sprzedaży - plik do pobrania

3. Zamówienie na paczkę - link do pobrania

Uwaga!!! Pliki w formacie .pdf - link do pobrania aplikacji 
 

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia dla skazanych odbywają się w następujących dniach i godzinach:
• niedziele, wtorki i środy w godz. 8.00 - 16.00,
• w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8.00 - 16.00,
• w pierwszy dzień Wielkanocy w godz. 8.00 - 16.00.

2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w podanych powyżej godzinach i dniach tygodnia na podstawie pisemnego zezwolenia organu dysponującego.

3. Osoby odwiedzające powinny zgłosić chęć widzenia do godz. 14.30.

4. Widzenia są realizowane w pomieszczeniach sali widzeń.

5. W poniedziałki, czwartki, piątki i soboty oraz w dni świąteczne inne niż wymienione w pkt 1 widzeń nie udziela się.

6. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

7. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub porządku, widzenia mogą być udzielane w wydzielonym pomieszczeniu budynku administracji.

8. Skazani za zgodą dyrektora mogą łączyć czas trwania widzeń według przysługujących im limitów wynikających z typu zakładu karnego, określonych przez Kodeks karny wykonawczy, chyba, że dyrektor zadecyduje inaczej biorąc pod uwagę względy: bezpieczeństwa, organizacyjne lub wychowawcze.

 

Informujemy, że widzenia na terenie Zakładu karnego w Bydgoszczy - Fordonie w pierwszej kolejności umożliwiane będą odwiedzającym osadzonych:
-kobietom w zaawansowanej ciąży,
-osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
-osobom powyżej 75 roku życia.