Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Grudziądz Nr 1 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu

ul. Wybickiego 10/22

86-300 Grudziądz

Tel./Fax: (56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99

E-mail: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Jednostka podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Jest zakładem karnym typu zamkniętego z oddziałem zakładu karnego typu półotwartego i aresztu śledczego dla kobiet. Karę pozbawienia wolności odbywają tu kobiety młodociane, pierwszy raz karane i recydywistki. Jednostka jest także zakładem karnym typu półotwartego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych.

Pojemność jednostki to 1039 miejsca,  w tym 26 miejsc w Domu dla Matki i Dziecka i 13 miejsc w oddziale ginekologiczno - położniczym.

W jednostce funkcjonują: oddział terapeutyczny dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu, oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, oddział ginekologiczno - położniczy, Dom dla Matki i Dziecka i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Historia Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu znana jest z nielicznych publikacji. Zachowane przekazy nie dają jednolitego, pełnego obrazu historii jednostki.Zakład karny usytuowany jest w centrum miasta, przy ul. Wybickiego 10/22, dawnej ulicy Kwidzyńskiej.
Początki historyczne tego miejsca sięgają XVIII wieku, kiedy to starosta grudziądzki Jerzy Mniszech dnia 20 stycznia 1749 roku odstąpił ojcom reformatorom od Św. Franciszka grunt pod budowę kościoła i klasztoru. Podzamcza własność starosty była terenem o wielkości 6ha 65ar.
Na mocy przywileju króla polskiego Fryderyka Augusta III Sasa w 1750 r. zbudowano późnobarokowy kościół pod wezwaniem Św. Krzyża, a obok niego klasztor w formie czworoboku z krużgankami i kwadratowym dziedzińcem w środku. Wygrodzono też obszerny sad i uprawny ogród. 
Po rozbiorach Polski Grudziądz znajdował się na terenie zaboru pruskiego. Król Prus Wilhelm III wrogo nastawiony do wszelkich przejawów polskości i kościoła katolickiego dokonał 06.04.1801r. kasaty klasztoru. Obiekt przeznaczył na samorządowy dom poprawczy i opieki społecznej pod nazwą „Instytut Dobroczynności”. Urządzono w nim także więzienie państwowe. Do rozbudowy i podwyższenia murów używano cegieł rozbiórkowych z grudziądzkiego zamku krzyżackiego. W 1804 r. mieszkania zakonników zamieniono na cele więzienne i sale pracy. Instytut umiejscowiono w dawnym klasztorze, więzienie oddano do użytku w 1805 r. Kolejna rozbudowa miała miejsce w 1813 roku. Dobudowano wówczas nowe skrzydło do dawnego klasztoru, a po 1845 r. „Instytut Dobroczynności” także przeznaczono na więzienie. Kościół parafialny w 1832 r. stał się wyłącznie kaplicą więzienną, początkowo dla katolików i ewangelików, a później – tylko dla katolików, ponieważ cały zakład, aż do 1939 roku przeznaczony był wyłącznie dla skazanych wyznania rzymsko – katolickiego.
W 1855 roku stan więźniów tego zakładu wynosił 1054 mężczyzn i 308 kobiet. Początkowo skazani mężczyźni byli zatrudniani jako tania siła robocza przy pracach budowlanych na terenie miasta (np. modernizacja cytadeli, budowa koszar), a po 1850 r. dwaj grudziądzcy przemysłowcy zbudowali na terenie więzienia przędzalnię bawełny i stołówkę. Więźniowie mogli pracować na terenie zakładu.
W 1889 r. na terenie zakładu zbudowano budynek szpitalny, a w 1902 r. oddano w nim oddział psychiatrii więziennej, gdzie leczono i prowadzono obserwacje sądowe skazanych  z zaburzeniami psychicznymi..
Na początku I wojny światowej Niemcy obawiając się inwazji rosyjskiej rozwiązali dom karny, rozsyłając osadzonych do innych zakładów. Cały obiekt przejęło wojsko dla swoich celów, również jako szpital polowy. W dniu wyzwolenia Grudziądza 23.01.1920 r. kompleks byłego więzienia przejęty został przez polskie władze sądowe. Organizacją nowego więzienia polskie władze powierzyły por. Julianowi Maciejewskiemu z Poznania. W dniu 02.04.1920 r. po wyremontowaniu, uporządkowaniu i elektryfikacji cel dokonano uroczystego otwarcia Domu Karnego w Grudziądzu.
Pierwsze zaprzysiężenie urzędników miało miejsce 02.12.1920 roku.
W roku 1936 pojemność więzienia wynosiła 680 miejsc, ale przebywało w nim nawet 820 skazanych. Więzienie stanowiło 7 pawilonów, otoczonych 4 – metrowym murem z 4 punktami obserwacyjnymi. W więzieniu działał szpital okręgowy i szpital psychiatryczny oraz czterooddziałowa szkoła. Skazani pracowali w warsztacie stolarskim, szewskim, krawieckim, introligatorskim, ślusarskim i w ogrodzie owocowo – warzywnym. W okresie międzywojennym działała także biblioteka (ok. 2200 książek) i koło oświatowe. Można było korzystać z posług religijnych w ramach kościoła rzymsko – katolickiego.
Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939 – 45 zakład karny był w rękach niemieckich. Po odzyskaniu niepodległości zakład przeznaczony był dla mężczyzn, a w 1949 zmienił profil na żeński. W zakładzie pozostawała mała grupa skazanych mężczyzn, zatrudnionych przy pracach gospodarczych.
Kolejne lata przynosiły zmiany, np. w pojemności i przeznaczeniu jednostki. Nadal istniał szpital więzienny. Do roku 1993 z oddziałami: wewnętrznym, chirurgicznym z ambulatorium z izbą chorych, z oddziałem położniczo – ginekologicznym (istnieje jako jedyny w kraju do dnia dzisiejszego) oraz oddziałem leczniczo – wychowawczym dla skazanych z anomaliami psychicznymi.
Od XI 1949 r. istnieje w zakładzie karnym możliwość wychowywania dzieci w tzw. „żłobku”, później – Domu dla Matki i Dziecka, do 3 roku ich życia.
Skazane kobiety od roku 1957 mogły i mogą uzupełniać wykształcenie: najpierw w Zbiorczym Zakładzie Szkolnym, później  – w Zespole Szkół dla Dorosłych, dziś - w Centrum Kształcenia Ustawicznego.Od lat 5O-ych w zakładzie szeroko realizowano zatrudnienie podopiecznych osadzonych w przemyśle odzieżowym. W latach 1972 – 2003 na terenie jednostki funkcjonowało Przedsiębiorstwo Przemysłu Odzieżowego, dające zatrudnienie odpłatne głównie skazanym kobietom.
Od roku 1983 funkcjonuje w jednostce oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo /aktualna nazwa/,  a od roku 1995  - oddział terapeutyczny  dla kobiet uzależnionych od alkoholu.

Obok specyficznych oddziaływań wychowawczych, np. kierowanych w stosunku do osadzonych kobiet ciężarnych, matek, uczennic, w jednostce realizowane są szeroko programy, sprzyjające readaptacji społecznej osadzonych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W roku 2010 powstało 30 takich programów; osadzeni korzystają z bardzo szerokiej oferty zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych na terenie zakładu karnego i poza więziennymi murami, uczestniczą w zajęciach Klubu pracy, biorą udział w kursach współfinansowanych ze środków unijnych – wcześniej w ramach projektu „Nowa Droga”, aktualnie – w ramach „Kapitału Ludzkiego”.

Osadzeni chętnie podejmują się pracy na rzecz środowiska lokalnego: odpłatnie - w grudziądzkich i podmiejskich firmach oraz nieodpłatnie - na rzecz szkół, hospicjum, Domów Pomocy Społecznej ( łącznie 110 osób).

Od pięciu lat jednostka organizuje Ogólnopolskie Seminaria Naukowe, poświecone kobiecie w izolacji, w których uczestniczą środowiska naukowe z terenu całego kraju oraz praktycy – więziennicy.

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu zatrudnia 270 funkcjonariuszy oraz 45 pracowników cywilnych (w tym lekarzy i nauczycieli).

Tekst: ppłk Helena Reczek

Zdjęcie: Archiwum własne 

  

Dyrektor zakładu karnego
płk Krzysztof Janiszewski
Tel./Fax: (56) 644-04-01 / (56) 644-04-99
E-mail: krzysztof.janiszewski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego / Oficer prasowy
ppłk Helena Reczek
Tel./Fax: (56) 644-04-02 / (56) 644-04-99
E-mail: rp_1_grudziadz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Małgorzata Gajdus-Ciborowska
Tel./Fax: (56) 644-04-33 / (56) 644-04-99
E-mail: malgorzata.gajdus-ciborowska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Andrzej Gniot
Tel./Fax: (56) 644-04-00 wewn.399 / (56) 644-04-99
E-mail: andrzej.gniot@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
por. Karol Krakowiak
Tel./Fax: (56) 644-04-80 / (56) 644-04-99
E-mail: karol.krakowiak@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (56) 644-04-03
Dowódca Zmiany: (56) 644-04-19
Dział Organizacyjny: (56) 644-04-20
Dział Kadr: (56) 644-04-04 (56) 644-04-05
Dział Penitencjarny: (56) 644-04-09
Dział Ochrony: (56) 644-04-07
Dział Ewidencji: (56) 644-04-13
Dział Kwatermistrzowski: (56) 644-04-06
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (56) 644-04-12
Dział Łączności i Informatyki: (56) 644-04-25
Dział Finansowy: (56) 644-04-10, (56) 644-04-21
Służba Zdrowia: (56) 644-04-34

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
BGK O/Toruń
kod swift:
goskplpw
56113010750002613345200004

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10:00-17:00
Wtorek: 08:00-15:00
Środa: 08:00-15:00
Czwartek: 08:00-15:00
Piątek: 08:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 INFORMACJA
dotycząca sposobu
realizacji paczek z żywnością oraz higieniczno – odzieżowych
za pośrednictwem punktu sprzedaży – kantyny
oraz zasad ich przyjmowania i wydawania.


W celu realizacji tzw. „e - paczek” z żywnością oraz higieniczno – odzieżowych należy przestrzegać niżej wymienionych, zasad a w szczególności:


1. Złożyć wypełniony formularz zamówienia na paczkę żywnościową wraz z dowodem wpłaty.
 

2. Zamówienie należy sporządzać na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie.
 

3. Zamówienie należy złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży – w dni udzielania widzeń lub drogą pocztową.
 

4. Numer konta i adres punktu sprzedaży umiejscowione są na formularzu na paczkę.
 

5. Formularz zamówienia i dostępna lista artykułów dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- w biurze przepustek (przy wejściu do jednostki),
- w sali widzeń,
- na stronie internetowej jednostki;
 

6. Paczki realizowane w drodze zamówienia przekazywane są osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczek, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

UWAGA:

 

1. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczek z żywnością poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzenia, po uprzednim potwierdzeniu tego uprawnienia u osoby sprzedającej w kantynie.


2. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczek higieniczno – odzieżowych ( środki higieny, artykuły chemiczne, kosmetyczne,bielizna osobista ) poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzenia w przypadku posiadania przez osobę odwiedzającą „talonu”, bądź w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Paczki, o których mowa powyżej wydawane są w terminie do 5 dni.

 

W paczkach z żywnością realizowanych w kantynie dopuszcza się możliwość zakupu bez ograniczeń artykułów tytoniowych i napojów, poza limitem wagowym paczek wynoszącym 5 kg..


Dodatkowo, w każdej paczce żywnościowej i higieniczno – odzieżowej mogą znajdować się karty telefoniczne, znaczki pocztowe, prasa i artykuły biurowe oraz leki dopuszczone do sprzedaży w kantynie.

UWAGA NOWY CENNIK!

Lista produktów dostępnych w sprzedaży od 01.12.2014 do 28.02.2015 (przedłużono do 31.03.2015) - link do pobrania

 

Zamówienie na paczkę [UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA DO REALIZACJI PACZKI od dnia 06.03.2015r.] - link do pobrania

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia z osobami osadzonymi w ZK Nr 1 w Grudziądzu odbywają się według następujacego porządku:
w soboty w godzinach 07.30 - 14.30,
w niedziele w godzinach 07.30 - 14.30.
z wyłączeniem nastepujących dni wolnych od pracy:
a) 1 stycznia - Nowy Rok,

b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
c) 1 maja - Święto Państwowe,
d) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
e) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
f) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
g) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
h) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.
Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

 

Mając na uwadze szczególne względy indywidualne osób odwiedzających skazanych, wprowadza się nastepujące zasady udzielania widzeń, w pierwszej kolejności osobom:

- kobietom w zaawansowanej ciązy,

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu ( poruszającym sie na wózku lub o kulach),

- osobom  powyżej 75 roku życia.

 

Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych,
alkoholu.

 

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu
ul. Wybickiego 10/22
86-300 Grudziądz

 

Zasady przyjmowania paczek:

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg.

1. Paczki z żywnością oraz za zezwoleniem dyrektora – paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej i lekarstwami po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza, mogą być doręczane do zakładu karnego osobiście przez nadawcę paczki (w godzinach 8.00 – 15.00) albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca.
2. Paczek z żywnością przekraczających ciężar 5 kg (wraz z opakowaniem) - nie przyjmuje się.
3. Paczka musi zawierać spis jej zawartości. Zawartości paczki musi być zgodna z treścią wydanego wcześniej talonu. W każdej innej sytuacji paczki będą odsyłane do nadawcy na koszt osadzonego.
4. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Paczka taka będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego.