Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Grudziądz Nr 2 Poleć serwis Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu

ul. Sikorskiego 13/17

86-300 Grudziądz

Tel./Fax: (56) 642-14-60 / (56) 642-13-98

E-mail: zk_2_grudziadz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu jest zakładem typu zamkniętego o pełnym systemie ochrony, przeznaczonym dla mężczyzn recydywistów z podgrupami klasyfikacyjnymi R-1/p, R-1/z oraz dla tymczasowo aresztowanych. W jednostce mogą przebywać skazani skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu z podgrupami klasyfikacyjnymi R-1/t i R-2/t (oddział ten przeznaczony jest dla 30 osadzonych). Ustalona pojemność dla jednostki to 367 osadzonych.

W jednostce realizowane jest wiele programów resocjalizacyjnych sprzyjających przygotowaniu do readaptacji społecznej. Na terenie zakładu działa Klub Pracy, gdzie skazani biorą udział w zajęciach z aktywizacji zawodowej, które to przygotowują i motywują do aktywnego poszukiwania pracy. Osadzeni w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu mają możliwość udziału w grupie AA. Skazanym, w ramach możliwości, umożliwia się podjęcie zatrudnienia odpłatnego poza murami zakładu oraz wewnątrz jednostki. 
W ramach szeroko rozumianych zajęć kulturalno oświatowych realizowane są zajęcia z kultury fizycznej, jednostka wyposażona jest w sprzęt do ćwiczeń siłowych. Osadzeni mają możliwość gry w piłkę siatkową i koszykową. 
W jednostce realizowany jest projekt „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z funduszy unijnych. Osadzeni tym samym mają możliwość ukończenia kursu w zawodzie m. in. spawacz, pracownik robót budowlanych czy też operator wózka jezdniowego. 

Teren, na którym znajduję się Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu, w przekazie historycznym pojawia się w XVIII w. Wcześniej były w tym miejscu pola uprawne folwarku Fijewo. Z planu z roku 1756, wynika iż na dzisiejszej ulicy Sikorskiego były trzy oddalone od siebie domy. W 1781 roku została wytyczona w tym miejscu ulica i nadano jej nazwę Amtstrasse. Na mapie opisującej to wydarzenie znajdują się wcześniej wspomniane trzy zabudowania. Pierwszą udokumentowaną wzmianką o więzieniu w tym miejscu jest plan z 1872 roku, gdzie na ulicy Amtstrasse obok sądu zaznaczono CRIMINAL. Można więc przyjąć, na podstawie źródeł historycznych, iż więzienie przy dzisiejszej ulicy Sikorskiego istnieje już na pewno od 1872 roku.


Tekst: por. Marcin Zygmunt

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Marlena Lubiejewska
Tel./Fax: (56) 642-14-60 / (56) 642-13-98
E-mail: marlena.lubiejewska@sw.gov.pl
zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Krzysztof Grzegorczyk
Tel./Fax: (56) 642-14-60 / (56) 642-13-98
E-mail: krzysztof.grzegorczyk@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Marcin Zygmunt
Tel./Fax: 609-591-100 / (56) 642-13-98
E-mail: marcin.zygmunt2@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (56) 642-14-60 wewn. 201
Dowódca Zmiany: (56) 642-14-60
Dział Organizacyjny: (56) 642-14-60 wewn. 350
Dział Kadr: (56) 642-14-60 wewn. 210, 233
Dział Penitencjarny: (56) 642-14-60 wewn. 217
Dział Ochrony: (56) 642-14-60 wewn. 202, 203
Dział Ewidencji: (56) 642-14-60 wewn. 308
Dział Kwatermistrzowski: (56) 642-14-60 wewn. 205
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (56) 642-14-60 wewn. 282
Dział Łączności i Informatyki: (56) 642-14-60 wewn. 303, 306
Dział Finansowy: (56) 642-14-60 wewn. 206, 281
Służba Zdrowia: (56) 642-14-60 wewn. 231

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O BYDGOSZCZ
69 1010 1078 0020 8813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-15.00
Wtorek: 12.00-17.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek i prasy

 

 1. Osadzeni mogą otrzymywać następujące rodzaje paczek:
 • żywnościowe – zgodnie z zapisami zawartymi w KKW;
 • odzieżowe, higieniczne, odzieżowo – higieniczne (odzież, bielizna, obuwie, inne przedmioty osobistego użytku, środki higieny, itp.) – raz w miesiącu;
 • z lekami – w oryginalnym opakowaniu, z widoczną datą przydatności do użycia - według wskazania lekarskiego;
 • innego rodzaju – według indywidualnych potrzeb.
 1. Paczki z żywnością dostarczane są do zakładu bez pisemnego uprawnienia, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Ciężar paczek, żywnościowych, odzieżowych, higienicznych, odzieżowo – higienicznych, innego rodzaju lub z lekami nie może przekraczać wraz z opakowaniem 5 kg.
 3. W każdej paczce, bez względu na jej rodzaj, winien znajdować się spis jej zawartości.
 4. Na opakowaniu paczek:
 • odzieżowych,
 • higienicznych,
 • odzieżowo – higienicznych,
 • innego rodzaju,
 • z lekami

dodatkowo musi znajdować się naklejona część II pisemnego uprawnienia wystawionego przez administrację zakładu.

 1. Do zakładu przyjmowane są paczki przesyłane za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca, we wszystkie dni tygodnia od godz. 7.15 do godz. 18.00.
 2. Zezwala się na osobiste przyniesienie paczki przez nadawcę w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 oraz w dni, w których udzielane są widzenia:
 • w soboty dla skazanych od godziny 7.15 do 15.15 za wyjątkiem ostatniej soboty miesiąca w której przyjęcie paczek następuje w godzinach od 7.15 do 12.15,
 • w niedzielę dla skazanych od godziny 7.15 do 12.15,
 • w ostatnią sobotę miesiąca dla tymczasowo – aresztowanych w godzinach 12.15 do 15.15,
 • w niedzielę dla tymczasowo – aresztowanych od godziny 12.15 do 15.15.
 1.  Zezwala się na osobiste dostarczenie do jednostki prasy dla osadzonych w postaci gazety codziennej lub gazety z programem telewizyjnym w godzinach 7.00-14.00. Na okładce należy umieścić imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.
 2. W przypadku osobistego dostarczenia paczki przez nadawcę, paczka jest kontrolowana przez funkcjonariusza w obecności tej osoby.
 3. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu ich dostarczenia do zakładu.
 4. Pozostałe paczki wydawane są osadzonemu w terminie do 5 dni roboczych.
 5. Paczki dostarczane do zakładu, podlegają przed ich przyjęciem kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń i środków technicznych oraz psa specjalnego.
 6. Warunkiem przyjęcia paczki do zakładu karnego jest:
 • przebywanie adresata paczki w zakładzie;
 • dopuszczalny ciężar paczki;
 • posiadanie przez adresata uprawnienia do otrzymania paczki;
 • naklejenie na paczkę II części pisemnego uprawnienia wystawionego przez zakład – dotyczy paczek innych niż z żywnością;
 • dostarczenie paczki w czasie określonym w pkt. 7;
 • odpowiednia jej zawartość, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z umieszczonym
  w paczce spisem jej zawartości;
 • kartonowe opakowanie paczki;
 • brak uszkodzeń na zewnętrznej części opakowania, świadczących o naruszeniu jej zawartości.
 1. Zabrania się dostarczania niżej wymienionych artykułów:
 1. w paczkach higieniczno – odzieżowych:
  • kosmetyków pod ciśnieniem lub w atomizerze,
  • wszelkiego rodzaju kosmetyków, artykułów higienicznych do utrzymania czystości
   w opakowaniu uniemożliwiającym dokonanie ich kontroli (w tym artykuły opakowaniach typu „tubka”),
  • artykułów na bazie alkoholu;
 2.  w paczkach żywnościowych
  • mięsa, ryb i ich przetworów (z wyłączeniem wędlin trwałych, fabrycznie zapakowanych, z czytelną informacją o terminie ich przydatności do spożycia),
  • artykułów spożywczych domowej produkcji,
  • ciasta w opakowaniu nieoryginalnym, bez widocznej daty przydatności do spożycia,
  • d) jaj, jogurtów, kefirów, maślanki, mleka, napojów, soków itp.
  • e) artykułów w postaci sproszkowanej, przypraw do potraw, zup i dań błyskawicznych, konserw,
  • f) słodzików,
  • g) gum do żucia,
 3. innych przedmiotów, w tym: używek, wyrobów tytoniowych, alkoholu, artykułów spożywczych, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia ich walorów użytkowych, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości( np.: puszki, słoiki).

 

 

 

KOMUNIKAT 

DOTYCZĄCY DODATKOWEGO SPOSOBU REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚĆIOWYCH  

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2012 roku na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu wprowadza się dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością, za pośrednictwem istniejącego punktu sprzedaży – znajdującego się na terenie jednostki.

 

Zgodnie z Ustawą z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy  (Dz.U. Nr 90, poz 557, z późn. zm.) w art. 113 a § 3 osadzony ma prawo do otrzymania – raz na kwartał – paczkę z żywnością  o ciężarze nie przekraczającym 5 kg wraz z opakowaniem.

 
 1. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową – zwanego dalej „zamówieniem” (załącznik nr 1)
 2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu. (załącznik nr 2)
 3. Zamówienie wraz z dowodem wpłaty na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
- w kantynie
- drogą pocztową
 1. Druk zamówienia oraz lista produktów są dostępne :
- w sali widzeń,
- w kantynie

  - na stronie internetowej Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu.

 

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bydgoszcz/zaklad-karny-grudziadz-nr-2/index.html

 
Lista produktów obowiązująca od 04.04.2014 -  pobierz
Zamówienie na paczkę - pobierz
 
 
 1. W paczkach z żywnością realizowanych w kantynie dopuszcza się możliwość zakupu bez ograniczeń artykułów tytoniowych i napojów, poza limitem wagowym paczek (5 kg).
 2. Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej.
 3. Paczka, realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 4. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego przekazywane są przez prowadzącego kantynę niezwłocznie osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego ), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
Osoba składająca zamówienie dokonuje wpłaty na konto:
 
    

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA"

ul. Al. Parkowa 1, 89-120 Potulice

Bank Spółdzielczy Nakło n. Not.

Nr konta: 06817900090028064620000010

 

 

   lub

  

 bezpośrednio w kantynie

 

 1. Paczka żywnościowa zamówiona w w/w sposób nie zostanie zrealizowana w przypadku:
- źle lub nieczytelnie wypełnionego formularza zamówienia,
- kwota wpłacona jest niezgodna z wartością zamówienia ,
- przekroczenia dopuszczalnej wagi paczki żywnościowej – 5 kg,
- braku dołączenia dowodu wpłaty ,
- niezgodności zamówionych produktów z listą, o której mowa w punkcie 2.
 1. Po dostarczeniu zamówionej paczki do tut. ZK przez pracownika kantyny jest ona niezwłocznie wydawana osadzonemu przez dział ochrony.

 

 

 

KOMUNIKAT
 

 
Administracja Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu przypomina, iż od dnia 01.11.2012 roku w tutejszej jednostce osadzeni, którzy posiadają talon higieniczny będą mogli go zrealizować w kantynie.
Do paczki żywnościowej (art 113a §3 kkw) do 5 kg zrealizowanej w kantynie tutejszej jednostki jako E‑paczka rodzina osadzonego może dokupić bez limitu wyroby tytoniowe oraz napoje.*
Dopuszcza się również po wcześniejszym uzyskaniu zgody Pana Dyrektora ZK nr 2 w Grudziądzu zakup innych artykułów dostępnych w kantynie na podstawie druku talonu otrzymanego od wychowawcy.
 

 

 

* Zakup wyrobów tytoniowych i napojów możliwy wyłącznie z art. żywnościowymi.

 

 
 
 
 

 

 

Zasady udzielania widzeń

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.
Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego: broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

 

Grudziądz dnia 06.09.2013 r.

KOMUNIKAT


Widzenia odbywają się:

dla skazanych

 • w soboty od godz. 7:15 do 15:15 za wyjątkiem ostatniej soboty miesiąca, w której widzenia odbywają się w godzinach od 7:15 do 12:15
 • w niedzielę od godz. 7:15 do 12:15

dla tymczasowo aresztowanych

 • w ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 12:15 do 15:15
 • w niedzielę od godz. 12:15 do 15:15

 

Nie udziela się widzeń w święta ustawowo wolne, za wyjątkiem:

 • pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy. Dla skazanych w godz. od 7:15 do 12:15, a dla tymczasowo  aresztowanych w godz.  od 12:15 do 15:15
 • pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia - 25 grudnia. Dla skazanych w godz. od 7:15 do 12:15, a dla tymczasowo aresztowanych w godz. od 12:15 do 15:15