Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Grudziądz Nr 2 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu

ul. Sikorskiego 13/17

86-300 Grudziądz

Tel./Fax: (56) 668-97-00 / (56) 668-97-66

E-mail: zk_2_grudziadz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu jest zakładem typu zamkniętego o pełnym systemie ochrony, przeznaczonym dla mężczyzn recydywistów z podgrupami klasyfikacyjnymi R-1/p, R-1/z oraz dla tymczasowo aresztowanych. W jednostce mogą przebywać skazani skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu z podgrupą klasyfikacyjną R-1/t. Do 1 maja 2014 roku do oddziału terapeutycznego przyjmowani byli również osadzeni z podgrupą klasyfikacyjną R-2/t (oddział ten przeznaczony jest dla 30 osadzonych). Ustalona pojemność dla jednostki to 342 osadzonych. Zakładowi Karnemu Nr 2 w Grudziądzu od dnia 1 maja 2014 roku podlega Oddział Zewnętrzny w Chełmnie o pojemności 71 miejsc.

W jednostce realizowane jest wiele programów resocjalizacyjnych sprzyjających przygotowaniu do readaptacji społecznej. Na terenie zakładu działa Klub Pracy, gdzie skazani biorą udział w zajęciach z aktywizacji zawodowej, które to przygotowują i motywują do aktywnego poszukiwania pracy. Osadzeni w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu mają możliwość udziału w grupie AA. Skazanym, w ramach możliwości, umożliwia się podjęcie zatrudnienia odpłatnego poza murami zakładu oraz wewnątrz jednostki. 
W ramach szeroko rozumianych zajęć kulturalno oświatowych realizowane są zajęcia z kultury fizycznej, jednostka wyposażona jest w sprzęt do ćwiczeń siłowych. Osadzeni mają możliwość gry w piłkę siatkową i koszykową. 
 

W jednostce realizowany jest projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego funkcjonariusze i pracownicy jednostki mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.

Osadzeni mają możliwość ukończenia kursu w zawodzie m. in. spawacz, pracownik robót budowlanych czy też operator wózka jezdniowego. 

Teren, na którym znajduję się Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu, w przekazie historycznym pojawia się w XVIII w. Wcześniej były w tym miejscu pola uprawne folwarku Fijewo. Z planu z roku 1756, wynika iż na dzisiejszej ulicy Sikorskiego były trzy oddalone od siebie domy. W 1781 roku została wytyczona w tym miejscu ulica i nadano jej nazwę Amtstrasse. Na mapie opisującej to wydarzenie znajdują się wcześniej wspomniane trzy zabudowania. Pierwszą udokumentowaną wzmianką o więzieniu w tym miejscu jest plan z 1872 roku, gdzie na ulicy Amtstrasse obok sądu zaznaczono CRIMINAL. Można więc przyjąć, na podstawie źródeł historycznych, iż więzienie przy dzisiejszej ulicy Sikorskiego istnieje już na pewno od 1872 roku.


Tekst: por. Marcin Zygmunt

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Andrzej Gniot
Tel./Fax: (56) 668-97-00 / (56) 668-97-66
E-mail: zk_2_grudziadz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora
mjr Arkadiusz Gościnny
Tel./Fax: 56 668-97-00
E-mail: arkadiusz.goscinny@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Marta Mazurska
Tel./Fax: 609-591-100 / (56) 668-97-00
E-mail: marta.mazurska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (56) 668-97-00 wewn. 777
Dowódca Zmiany: (56) 668-97-00
Dział Organizacyjny: (56) 668-97-00 wewn. 776
Dział Kadr: (56) 668-97-00 wewn. 710, 733
Dział Penitencjarny: (56) 668-97-00 wewn. 717
Dział Ochrony: (56) 668-97-00 wewn. 775, 703
Dział Ewidencji: (56) 668-97-00 wewn. 772
Dział Kwatermistrzowski: (56) 668-97-00 wewn. 705
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (56) 668-97-00 wewn. 782, 749
Dział Łączności i Informatyki: (56) 668-97-00 wewn. 783, 786
Dział Finansowy: (56) 668-97-00 wewn. 706, 781
Służba Zdrowia: (56) 668-97-00 wewn. 731

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
18 1130 1075 0002 6133 7420 0002

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-15.00
Wtorek: 12.00-17.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

KOMUNIKAT

 

W związku z wejściem w życie, w dniu 01.07.2015 roku nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego, uprzejmie informujemy, co następuje:

 1. Od 01.07.2015 roku w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności,
  w dotychczasowej formie, tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane!

 2. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami osoba pozbawiona wolności będzie mogła otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe za pośrednictwem zakładu karnego tj. punktu sprzedaży (kantyna) istniejącego na terenie zakładu karnego. Paczkę skazany będzie mógł otrzymać po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

  Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa za pośrednictwem internetu oraz kantyny podczas widzenia. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

 3. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć bezpośrednio do punktu sprzedaży, drogą pocztową lub za pośrednictwem internetu

 4. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki oraz po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

 5. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są w:

  - punkcie sprzedaży,

  - poczekalni osób odwiedzających,

  - sali widzeń;

 6. Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi osoba zamawiająca paczkę żywnościową powinna uwzględnić,  iż osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg oraz napoje do 9 litrów.

 7. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 9. Administracja jednostki nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie druku zamówienia przez osadzonego lub osoby najbliższe.

 10. Osoba składająca zamówienie dokonuje wpłaty na konto:

 

 21 1130 1121 0006 5624 1620 0018

 

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „BALTICA”,

ul. Parkowa 1, 89-120 Potulice.

 

 

 

 

 

INFORMACJA

dotycząca sposobu

realizacji paczek z żywnością

za pośrednictwem punktu sprzedaży - kantyny

 

1. Wypełnij formularz zamówienia na paczkę w odpowiednie dane oraz produkty które mają się znaleźć w paczce użyj do tego celu listy produktów która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów.

2. Wykonaj zapłatę za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

BIGB „BALTICA”

o/Potulice  

 

21 1130 1121 0006 5624 1620 0018

 

 

prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 

 

W tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony.

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu.

 

3. Prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do BIGB Baltica. Możesz to zrobić:

 

a) za pośrednictwem email, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres potulice.paczka@wp.pl

 

b) lub wysłać drogą pocztową na adres:

 

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA o/Potulice
ul. Sikorskiego 13/17
86-300 Grudziądz

 

4. Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Baltica, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

5. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od BIGB Baltica, przekazywane są niezwłocznie przez BIGB Baltica osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

 

 

 

Druk zamówienia oraz lista produktów są dostępne:

 • w sali widzeń,

 • w poczekalni osób odwiedzających,

 • na stronie internetowej Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 13/17, 86-300 Grudziądz. 

 

 

 Lista produktów do kupienia w ramach paczek żywnościowej. Ceny obowiązują od 28.09.2016- pobierz

  Zamówienie na paczkę - pobierz

 

 

 

 

INFORMACJA

Dotycząca przyjmowania paczek

 

Paczki odzieżowe, higieniczne , z lekami oraz innego rodzaju dostarczać można osobiście do

Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu w dni pracy administracji oraz w dni odbywania widzeń w godzinach 8:00 do 14:30.

Za pośrednictwem uprawnionego organu lub instytucji, a w szczególności przez operatora pocztowego we wszystkie dni tygodnia  od godziny 7:30 do 18:00.

 

Dopuszcza się możliwość zrealizowania paczki higienicznej, odzieżowej, z lekami oraz innego rodzaju, zawierającej w szczególności przedmioty osobistego użytku, w punkcie sprzedaży na terenie zakładu karnego podczas widzeń.Warunkiem zrealizowania paczki jest posiadanie przez osobę odwiedzającą prośby- talonu.

Paczki te wydawane są osadzonym w ciągu 5 dni roboczych od ich dostarczenia do jednostki.

 

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Zasady udzielania widzeń

 

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.

Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego: broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

UWAGA OD 01.05.2016 ROKU NASTĄPI ZMIANA !!!

 

Widzenia odbywać się będą:

 

dla skazanych

 • w soboty od godz. 8:00 do 15:30 za wyjątkiem ostatniej soboty miesiąca, w której widzenia odbywają się w godzinach od 8:00 do 12:30

 • w niedzielę od godz. 8:00 do 12:30

dla tymczasowo aresztowanych

 • w ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 12:30 do 15:30

 • w niedzielę od godz. 12:30 do 15:30

 

Nie udziela się widzeń w święta ustawowo wolne, za wyjątkiem:

 • pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy. Dla skazanych w godz. od 8:00 do 12:30, a dla tymczasowo aresztowanych w godz. od 12:30 do 15:30

 

 • pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia - 25 grudnia, o ile święto przypada w dni widzeń. W przypadku gdy święto wypadnie w sobotę: widzenia dla skazanych odbywać się będą od godz. 8:00 do 15:30 za wyjątkiem ostatniej soboty miesiąca, w której widzenia odbywać się będą w godz. od 8:00 do 12:30. Dla tymczasowo aresztowanych widzenia zostaną udzielone, tylko  jeśli będzie to ostatnia sobota miesiąca w godz. od 12.30 do 15.30. Zaś jeśli święto to wypadnie w niedzielę, to widzenia będą udzielane dla skazanych w godz. od 8:00 do 12:30, a dla tymczasowo aresztowanych w godz. od 12:30 do 15:30.

 

Zgłoszenia osób ubiegających się o udzielenie widzenia przyjmowane są do godziny o 90 minut poprzedzającej zakończenie widzeń dla danej grupy osadzonych.

 

Informuje, że osoby odwiedzające osadzonych: kobiety w zaawansowanej ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku życia będą miały udzielane widzenia w pierwszej kolejności. Osoba odwiedzająca informuje funkcjonariusza pełniącego służbę na branie o konieczności udzielania widzenia w sposób określonych powyżej.

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Od dnia 01.10.2014 roku skazani przebywający w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu mają możliwość komunikacji z rodziną za pośrednictwem programu Skype.

 

W pierwszej kolejności ta forma kontaktu jest umożliwiona skazanym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcom których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znaczącej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

 

Osadzeni wyrażający chęć komunikacji z bliskimi poprzez Skype powinni zwrócić się z prośbą do Dyrektora jednostki z podanym loginem Skype i pisemną zgodą od w/w osób na tę formę kontaktu (druk prośby dostępny u wychowawcy).

 

O możliwość nawiązania kontaktu z rodziną lub innymi osobami bliskimi poprzez Skype. Przy czym skazany zobligowany jest do dostarczenia pisemnej zgody od w/w osób na tę formę kontaktu (druk dostępny u wychowawcy).

 

Osadzeni wraz z rodziną lub osobami bliskimi winni zaakceptować regulamin i zasady korzystania z łącza Skype (http://www.skype.com/pl).

 

Rozmowy poprzez Skype są możliwe do realizacji w następujące dni:

 • środa w godz. 15.00 -16.30;

 • piątek w godz. 10:00 -12:00;

 • niedziela w godz. 13.00 -15.30.

 

Osadzony we własnym zakresie informuje rodzinę lub bliskie osoby o uzyskanej zgodzie na nawiązanie kontaktu oraz przekazuje informacje o dacie i godzinie planowanej rozmowy za pośrednictwem łącza internetowego.

 

 

Oświadczenie
(wypełnia rodzina/osoby bliskie osadzonego)


Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż wyrażam zgodę na nawiązanie kontaktu za pośrednictwem programu Skype z Panem …..............................................................
Imię, nazwisko, imię ojca
Oświadczam również, iż zapoznałam/em się z regulaminem i zasadami korzystania z w/w łącza (http://www.skype.com.pl).


..........................................
data : imię i nazwisko