Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Grudziądz Nr 2 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu

ul. Sikorskiego 13/17

86-300 Grudziądz

Tel./Fax: (56) 668-97-00 / (56) 668-97-66

E-mail: zk_2_grudziadz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu jest zakładem typu zamkniętego o pełnym systemie ochrony, przeznaczonym dla mężczyzn recydywistów z podgrupami klasyfikacyjnymi R-1/p, R-1/z oraz dla tymczasowo aresztowanych. W jednostce mogą przebywać skazani skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu z podgrupą klasyfikacyjną R-1/t (oddział ten przeznaczony jest dla 30 osadzonych). Ustalona pojemność dla jednostki to 367 osadzonych. Zakładowi Karnemu Nr 2 w Grudziądzu od dnia 1 maja 2014 roku podlega Oddział Zewnętrzny w Chełmnie o pojemności 71 miejsc.

W jednostce realizowane jest wiele programów resocjalizacyjnych sprzyjających przygotowaniu do readaptacji społecznej. Na terenie zakładu działa Klub Pracy, gdzie skazani biorą udział w zajęciach z aktywizacji zawodowej, które to przygotowują i motywują do aktywnego poszukiwania pracy. Osadzeni w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu mają możliwość udziału w grupie AA. Skazanym, w ramach możliwości, umożliwia się podjęcie zatrudnienia odpłatnego poza murami zakładu oraz wewnątrz jednostki. 
W ramach szeroko rozumianych zajęć kulturalno oświatowych realizowane są zajęcia z kultury fizycznej, jednostka wyposażona jest w sprzęt do ćwiczeń siłowych. Osadzeni mają możliwość gry w piłkę siatkową i koszykową. 
W jednostce realizowany jest projekt „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z funduszy unijnych. Osadzeni tym samym mają możliwość ukończenia kursu w zawodzie m. in. spawacz, pracownik robót budowlanych czy też operator wózka jezdniowego. 

Teren, na którym znajduję się Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu, w przekazie historycznym pojawia się w XVIII w. Wcześniej były w tym miejscu pola uprawne folwarku Fijewo. Z planu z roku 1756, wynika iż na dzisiejszej ulicy Sikorskiego były trzy oddalone od siebie domy. W 1781 roku została wytyczona w tym miejscu ulica i nadano jej nazwę Amtstrasse. Na mapie opisującej to wydarzenie znajdują się wcześniej wspomniane trzy zabudowania. Pierwszą udokumentowaną wzmianką o więzieniu w tym miejscu jest plan z 1872 roku, gdzie na ulicy Amtstrasse obok sądu zaznaczono CRIMINAL. Można więc przyjąć, na podstawie źródeł historycznych, iż więzienie przy dzisiejszej ulicy Sikorskiego istnieje już na pewno od 1872 roku.


Tekst: por. Marcin Zygmunt

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Marlena Lubiejewska
Tel./Fax: (56) 668-97-00 / (56) 668-97-66
E-mail: marlena.lubiejewska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora
por. Piotr Garbowski
Tel./Fax: (56) 668-97-00 / (56) 668-97-66
E-mail: piotr.garbowski@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Marta Mazurska
Tel./Fax: 609-591-100 / (56) 668-97-66
E-mail: marta.mazurska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (56) 668-97-00 wewn. 777
Dowódca Zmiany: (56) 668-97-00
Dział Organizacyjny: (56) 668-97-00 wewn. 776
Dział Kadr: (56) 668-97-00 wewn. 710, 733
Dział Penitencjarny: (56) 668-97-00 wewn. 717
Dział Ochrony: (56) 668-97-00 wewn. 775, 703
Dział Ewidencji: (56) 668-97-00 wewn. 772
Dział Kwatermistrzowski: (56) 668-97-00 wewn. 705
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (56) 668-97-00 wewn. 782, 749
Dział Łączności i Informatyki: (56) 668-97-00 wewn. 783, 786
Dział Finansowy: (56) 668-97-00 wewn. 706, 781
Służba Zdrowia: (56) 668-97-00 wewn. 731

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
18 1130 1075 0002 6133 7420 0002

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-15.00
Wtorek: 12.00-17.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK I PRASY

 

 Zgodnie z Ustawą z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy  (Dz.U. Nr 90, poz 557, z późn. zm.) w art. 113 a § 3 osadzony ma prawo do otrzymania – raz na kwartał – paczkę z żywnością  o ciężarze nie przekraczającym 5 kg wraz z opakowaniem.

 

 1. Osadzeni mogą otrzymywać następujące rodzaje paczek:
 • żywnościowe – zgodnie z zapisami zawartymi w KKW;
 • odzieżowe, higieniczne, odzieżowo – higieniczne (odzież, bielizna, obuwie, inne przedmioty osobistego użytku, środki higieny, itp.) – raz w miesiącu;
 • z lekami – w oryginalnym opakowaniu, z widoczną datą przydatności do użycia - według wskazania lekarskiego;
 • innego rodzaju – według indywidualnych potrzeb.
 1. Paczki z żywnością dostarczane są do zakładu bez pisemnego uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Ciężar paczek, żywnościowych, odzieżowych, higienicznych, odzieżowo – higienicznych, innego rodzaju lub z lekami nie może przekraczać wraz z opakowaniem 5 kg.
 3. W każdej paczce, bez względu na jej rodzaj, winien znajdować się spis jej zawartości.
 4. Na opakowaniu paczek:
 • odzieżowych,
 • higienicznych,
 • odzieżowo – higienicznych,
 • innego rodzaju,
 • z lekami

     dodatkowo musi znajdować się naklejona część II pisemnego uprawnienia wystawionego przez administrację zakładu.

 1. Do zakładu przyjmowane są paczki przesyłane za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca, we wszystkie dni tygodnia od godz. 7.15 do godz. 18.00.
 2. Zezwala się na osobiste przyniesienie paczki przez nadawcę w dni robocze oraz w dni, w których udzielane są widzenia w godzinach 8.00-14.00.
 3.  Zezwala się na osobiste dostarczenie do jednostki prasy dla osadzonych w postaci gazety codziennej lub gazety z programem telewizyjnym w godzinach 7.00-14.00. Na okładce należy umieścić imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.
 4. W przypadku osobistego dostarczenia paczki przez nadawcę, paczka jest kontrolowana przez funkcjonariusza w obecności tej osoby.
 5. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu ich dostarczenia do zakładu.
 6. Pozostałe paczki wydawane są osadzonemu w terminie do 5 dni roboczych.
 7. Paczki dostarczane do zakładu, podlegają przed ich przyjęciem kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń i środków technicznych oraz psa specjalnego.
 8. Warunkiem przyjęcia paczki do zakładu karnego jest:
 • przebywanie adresata paczki w zakładzie;
 • dopuszczalny ciężar paczki;
 • posiadanie przez adresata uprawnienia do otrzymania paczki;
 • naklejenie na paczkę II części pisemnego uprawnienia wystawionego przez zakład – dotyczy paczek innych niż z żywnością;
 • dostarczenie paczki w czasie określonym w pkt. 7;
 • odpowiednia jej zawartość, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z umieszczonym w paczce spisem jej zawartości;
 • kartonowe opakowanie paczki;
 • brak uszkodzeń na zewnętrznej części opakowania, świadczących o naruszeniu jej zawartości.
 1. Zabrania się dostarczania niżej wymienionych artykułów:
 1. w paczkach higieniczno – odzieżowych:
 • kosmetyków pod ciśnieniem lub w atomizerze,
 • wszelkiego rodzaju kosmetyków, artykułów higienicznych do utrzymania czystości w opakowaniu uniemożliwiającym dokonanie ich kontroli (w tym artykuły w opakowaniach typu „tubka”),
 • artykułów na bazie alkoholu;
 1.  w paczkach żywnościowych
 • mięsa, ryb i ich przetworów (z wyłączeniem wędlin trwałych, fabrycznie zapakowanych, z czytelną informacją o terminie ich przydatności do spożycia),
 • artykułów spożywczych domowej produkcji,
 • ciasta w opakowaniu nieoryginalnym, bez widocznej daty przydatności do spożycia,
 • jaj, jogurtów, kefirów, maślanki, mleka, napojów, soków itp.
 • artykułów w postaci sproszkowanej, przypraw do potraw, zup i dań błyskawicznych, konserw,
 • słodzików,
 • gum do żucia,
 1. innych przedmiotów, w tym: używek, wyrobów tytoniowych, alkoholu, artykułów spożywczych, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia ich walorów użytkowych, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości( np.: puszki, słoiki).

 

DODATKOWY SPOSÓB REALIZACJI PACZEK

ŻYWNOŚCIOWYCH  I HIGIENICZNO - ODZIEŻOWYCH

 

Na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu istnieje możliwość dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek higienicznych oraz z żywnością, za pośrednictwem istniejącego punktu sprzedaży – znajdującego się na terenie jednostki.

 

 1. Paczki żywnościowe i higieniczno - odzieżowe
 1. Paczki są dostarczane osadzonym, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową – zwanego dalej „zamówieniem” (załącznik nr 1)
 2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu. (załącznik nr 2)
 3. Zamówienie wraz z dowodem wpłaty na dostarczenie paczki żywnościowej oraz zamówienie wraz z dowodem wpłaty oraz cz. I i II prośby – talonu na dostarczenie paczki higieniczno - odzieżowej dodatkowo, osoby zainteresowane mogą złożyć:
 • bezpośrednio w kantynie
 • drogą pocztową
 1. Druk zamówienia oraz lista produktów są dostępne :
 • w sali widzeń,
 • w kantynie
 • na stronie internetowej Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu.

     http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bydgoszcz/zaklad-karny-grudziadz-nr-2/index.html

 

     Lista produktów do kupienia w kantynie. Ceny obowiązują od 10.04.2015 -  pobierz

     Lista produktów do kupienia w ramach e-paczki. Ceny obowiązują od 10.04.2015 - pobierz

    Zamówienie na paczkę - pobierz

 

 1. W paczkach realizowanych w kantynie dopuszcza się możliwość zakupu bez ograniczeń artykułów tytoniowych i napojów, poza limitem wagowym paczek (5 kg).
 2. Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej.
 3. Paczka, realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 4. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego przekazywane są przez prowadzącego kantynę niezwłocznie osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego ), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

     Osoba składająca zamówienie dokonuje wpłaty na konto:

    

     Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA"

     ul. Al. Parkowa 1, 89-120 Potulice

     Nr konta: 81 1130 1121 0006 5624 1620 0005

     lub

     bezpośrednio w kantynie

 

 1. Paczka żywnościowa zamówiona w w/w sposób nie zostanie zrealizowana w przypadku:
 • źle lub nieczytelnie wypełnionego formularza zamówienia,
 • kwota wpłacona jest niezgodna z wartością zamówienia ,
 • przekroczenia dopuszczalnej wagi paczki żywnościowej – 5 kg,
 • braku dołączenia dowodu wpłaty ,
 • niezgodności zamówionych produktów z listą, o której mowa w punkcie 2.

 

SPOSÓB REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH I HIGIENICZNO – ODZIEŻOWYCH BEZPOŚREDNIO  W KANTYNIE

 1. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczki żywnościowej poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzeń, po uprzednim potwierdzeniu tego uprawnienia u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki. 
 2. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczki higieniczno – odzieżowej ( środki higieny, artykuły chemiczne, kosmetyczne, bielizna osobista) poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzeń w przypadku posiadania przez osobę odwiedzającą prośby – talonu.
 3. W przypadku realizacji paczki higieniczno – odzieżowej w kantynie zezwala się na dodatkowy zakup artykułów higieniczno – odzieżowych nie zawartych w prośbie talonie, a dopuszczonych do sprzedaży w kantynie.
 4. W paczkach żywnościowych oraz higieniczno – odzieżowych realizowanych w kantynie, dopuszcza się możliwość zakupu bez ograniczeń wyrobów tytoniowych
  ( papierosów, tytoniu, gilz, bibułek, lufek, maszynek do wyrobu papierosów) i napojów, których nie wlicza się w ciężar paczki.
 5. Dopuszcza się by w ramach zakupu paczek żywnościowych i higieniczno – odzieżowych realizowanych bezpośrednio w kantynie, znajdowały się karty telefoniczne w ilości 5 sztuk, znaczki pocztowe, prasa, artykuły biurowe oraz leki dopuszczone do sprzedaży w kantynie.

 

Zasady udzielania widzeń

 

Zasady udzielania widzeń

 

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.

 

Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego: broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Widzenia odbywają się:

 

dla skazanych

 • w soboty od godz. 7:15 do 15:15 za wyjątkiem ostatniej soboty miesiąca, w której widzenia odbywają się w godzinach od 7:15 do 12:15
 • w niedzielę od godz. 7:15 do 12:15

dla tymczasowo aresztowanych

 • w ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 12:15 do 15:15
 • w niedzielę od godz. 12:15 do 15:15

 

Nie udziela się widzeń w święta ustawowo wolne, za wyjątkiem:

 • pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy. Dla skazanych w godz. od 7:15 do 12:15, a dla tymczasowo  aresztowanych w godz.  od 12:15 do 15:15
 • pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia - 25 grudnia. Dla skazanych w godz. od 7:15 do 12:15, a dla tymczasowo aresztowanych w godz. od 12:15 do 15:15

 

 

        Informuje, że osoby odwiedzające osadzonych: kobiety w zaawansowanej ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku życia będą miały udzielane widzenia w pierwszej kolejności. Osoba odwiedzająca informuje funkcjonariusza pełniącego służbę na branie o konieczności udzielania widzenia w sposób określonych powyżej.

 

KOMUNIKAT

Od dnia 01.10.2014 roku skazani przebywający w Zakładzie Karnym Nr2 w Grudziądzu będą mieli możliwość komunikacji z rodziną za pośrednictwem programu Skype.

W pierwszej kolejności ta forma kontaktu zostanie umożliwiona skazanym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcom których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znaczącej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

Osadzeni wyrażający chęć komunikacji z bliskimi poprzez Skype powinni zwrócić się z prośbą do Dyrektora jednostki z podanym loginem Skype i pisemną zgodą od w/w osób na tę formę kontaktu (druk prośby dostępny u wychowawcy). 

o możliwość nawiązania kontaktu z rodziną lub innymi osobami bliskimi poprzez Skype. Przy czym skazany zobligowany jest do dostarczenia pisemnej zgody od w/w osób na tę formę kontaktu (druk dostępny u wychowawcy).

Osadzeni wraz z rodziną lub osobami bliskimi winni zaakceptować regulamin i zasady korzystania z łącza Skype (http://www.skype.com/pl).

Rozmowy poprzez Skype będą możliwe do realizacji w następujące dni:

 • poniedziałek  w godz. 10.00 -12.00;
 • środa w godz. 15.00 -16.30;
 • niedziela w godz. 13.00 -15.30.

Czas trwania rozmowy nie może przekroczyć 15 minut.

Skazany może korzystać dwa razy w miesiącu z możliwości rozmowy za pośrednictwem połączenia Skype.

Osadzony we własnym zakresie informuje rodzinę lub bliskie osoby o uzyskanej zgodzie na nawiązanie kontaktu oraz przekazuje informacje o dacie i godzinie planowanej rozmowy za pośrednictwem łącza internetowego.

                                                            Oświadczenie
                                           (wypełnia rodzina/osoby bliskie osadzonego)


Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż wyrażam zgodę  na nawiązanie kontaktu za pośrednictwem programu Skype z Panem …..............................................................
        imię, nazwisko, imię ojca
Oświadczam również, iż zapoznałam/em się z regulaminem i zasadami korzystania z w/w łącza (http://www.skype.com.pl).


      ….......................................
       data : imię i nazwisko