Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Potulice Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Potulicach

Aleja Parkowa 1

89-120 Potulice

Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Potulicach jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego, dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy.
Pojemność jednostki została określona na : 1145 miejsc
W zakładzie znajdują się także oddziały:- aresztu śledczego dla mężczyzn;- zakładu typu zamkniętego dla młodocianych;- dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo ;- dział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu; W jednostce zgodnie z jej przeznaczeniem osadza się także:- kobiety i mężczyzn podlegających leczeniu szpitalnemu w oddziałach hepatologicznym oraz gruźliczym i chorób płuc;- tymczasowo aresztowanych i skazanych chorych na cukrzyce insulinozależną. W jednostce prowadzone jest nauczanie na trzech poziomach:- podstawowym – nauka w klasie VI trwa dwa semestry i obejmuje skazanych-uczniów, którzy ukończyli klasy IV lub V szkoły podstawowej;- zawodowym – o kierunku kucharz małej gastronomii i cukiernik – nauka trwa 2 lata;- średnim – w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, na podbudowie szkoły podstawowej.Filią Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potulicach stała się szkoła działająca w ZK Koronowo, przeznaczona dla skazanych recydywistów penitencjarnych. Prowadzone jest też nauczanie w systemie kursowym w różnych zawodach.
Zakład Karny w Potulicach położony jest w województwie kujawsko – pomorskim, w powiecie nakielskim, w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Nakło nad Notecią na trasie prowadzacej do stolicy województwa  Bydgoszczy. Zakład Karny w Potulicach powstał na terenie byłego obozu pracy. Jego początków upatrywać należy w działalności utworzonego w październiku 1944 roku przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Wydziału Więziennictwa, który to w lutym 1945 roku powołał pierwszego w dziejach tutejszej jednostki naczelnika. Został nim - ppor. Eugeniusz Wasilewski. Od tego czasu tutejsza jednostka przechodziła wielokrotnie różnego rodzaju przeobrażenia - uzależnione od potrzeb jakie stawiało przed służbą więzienną społeczeństwo oraz zmiany gospodarcze i ustrojowe kraju. Na przestrzeni minionych 60 lat odnotowano min:- 1946 rok - mimo bardzo krótkiego funkcjonowania jednostki z inicjatywy jednego z ówczesnych strażników więziennych w Potulicach powstaje 15-osobowa orkiestra, która działała do 1956 roku odnosząc w tym czasie liczne sukcesy;- 1951 rok - w Potulicach rozpoczyna działalność Centralne Więzienie;- 1956 rok - w Zakładzie Karnym w Potulicach po raz pierwszy podjęto planowe działania resocjalizacyjne przez nauczanie - w tym roku rozpoczęto nauczanie więźniów w zakresie szkoły podstawowej. Na przestrzeni minionych lat działająca w ZK Potulice szkoła ulegała licznym przeobrażeniom - od powołanej w 1968 roku Zbiorczego Zakładu Szkolnego po funkcjonujący obecnie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potulicach;- lata piećdziesiąte i sześćdziesiąte dwudziestego wieku - rozpoczęto przebudowę zakładu - stare, funkcjonujące od 1940 roku drewniane baraki zaczęto zastępować obiektami murowanymi, z pełnym zapleczem administracyjno - gospodarczym;- 1967 rok - w ZK Potulice powołano Radę Penitencjarną;- 1974 rok - po modernizacji obiektów na terenie zakładu rozpoczęto budowę muru ochronnego (do tej pory zabezpieczenie zewnętrzne jednostki stanowił jedynie wał ochronny z posterunkami funkcjonariuszy);- 1979 rok - ówczesny Z-ca Naczelnika Zakładu Karnego w Potulicach odebrał z rąk Ministra Sprawiedliwości sztandar;Lata 80-te i 90-te to kolejne zmiany i przeobrażenia zakładu karnego, zmienia się nie tylko kadra ale zmianie ulega także przeznaczenie jednostki - Zakład Karny w Potulicach z jednostki penitencjarnej dla skazanych pierwszy raz karanych z końcówka kary do 10 lat ( w latach osiemdziesiątych ) poprzez osadzanie tu skazanych recydywistów ( na początku lat dziewięćdziesiątych ) staje się zakładem karnym dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami dla młodocianych obecnie.
Przez okres około 50 lat w strukturach Zakładu Karnego w Potulicach funkcjonował Oddział Zewnętrzny w Strzelewie, który od dnia 1.10.2012 roku podlega Zakładowi Karnemu w Koronowie.


Tekst: M.Kotwica, P. Granowski 

Dyrektor zakładu karnego
płk Jarosław Nurkiewicz
Tel./Fax: (52) 587-43-10 / (52) 587-44-00
E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Wojciech Dziuban
Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00
E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Paweł Granowski
Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00
E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Tomasz Sitkiewicz
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00
E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl
p.o. Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Adam Suchomski
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00
E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl
Rzecznik Prasowy
por. Michał Słowiński
Tel./Fax: Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00
E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (52) 587-43-10
Dowódca Zmiany: (52) 587-42-00
Dział Organizacyjny: (52) 587-43-08
Dział Kadr: (52) 587-44-33
Dział Penitencjarny: (52) 587-43-19
Dział Ochrony: (52) 587-43-11
Dział Ewidencji: (52) 587-43-80
Dział Kwatermistrzowski: (52) 587-42-15
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 587-43-75
Dział Łączności i Informatyki: (52) 587-43-40
Dział Finansowy: (52) 587-42-30
Służba Zdrowia: (52) 587-42-63

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
Al. Parkowa 1
89 - 120 Potulice
90113010750002613387200004

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.00-17.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek: 7.00-15.00
Piątek: 7.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Zasady dotyczące przesyłania paczek i korespondencji:

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać podając dane osadzonego oraz adres:

(imię i nazwisko, imię ojca)
Zakład Karny w Potulicach
Al. Parkowa 1
89 - 120 Potulice

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Z uwagi na konieczność właściwej realizacji dyspozycji wynikającej z art. 110 a oraz 113 a § 4 i 5 KKW, a w szczególności zapobiegania przedostawaniu się na teren jednostki przedmiotów, których osadzeni nie mogą posiadać w celi mieszkalnej oraz które nie mogą być przechowywane na terenie zakładu karnego wprowadza się z dniem 12.10.2015 r. następujące NOWE ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA PACZEK innych niż żywnościowe:

 1. Wprowadza się trzy następujące rodzaje paczek przesyłanych z zewnątrz:
1) paczkę higieniczno-odzieżową, w której można otrzymać odzież, obuwie, bieliznę i artykuły higieniczne,
2) paczkę ze sprzętem technicznym, w której można otrzymać sprzęt techniczny m.in. sprzęt rtv, płyty CD i DVD, kasety, baterie, czajniki, zegarki itp.,
3) tzw. ,,paczkę inną”, w której można otrzymać artykuły papiernicze, piśmienne, prasę oraz artykuły do prowadzenia korespondencji.
 2. Paczki, o których mowa w pkt. 1 mogą być dostarczane w następujący sposób:
1) Przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego.
2) Przywiezione bezpośrednio przez nadawcę, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić w dni powszednie w godz. od 7.30 do 14.00 oraz w niedziele w czasie trwania widzeń. Warunkiem przyjęcia paczki przekazanej bezpośrednio przez nadawcę jest spełnienie wszystkich wymogów obowiązujących w przypadku nadawania paczek w urzędach pocztowych, w szczególności umieszczenia przesyłanych przedmiotów w opakowaniu kartonowym lub w kopercie bąbelkowej.
3) Poprzez przesłanie zamówienia do IGB BALTICA oddział w Potulicach, dokonanie opłaty za paczkę, która zostanie przygotowywana przez IGB BALTICA, zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.
4) W trakcie widzeń poprzez zamówienie w IGB BALTICA oddział w Potulicach i opłacenie paczki, która zostanie przygotowywana przez IGB BALTICA, zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.
 3. Otrzymanie paczek, o których mowa w pkt. 1, możliwe jest wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji dla nadawcy paczki, znajdującej się na zezwoleniu.
 4. Skazany zobowiązany jest przesłać zezwolenie na otrzymanie paczki osobie wskazanej w zgłoszeniu lub w przypadku paczki realizowanej za pośrednictwem IGB BALTICA oddział w Potulicach może ją również przekazać na widzeniu osobie odwiedzającej, wskazanej w zezwoleniu. W przypadku niezgodności zawartości paczki lub danych nadawcy z informacjami zawartymi w zezwoleniu paczka zostanie odesłana na koszt osadzonego do nadawcy.
 5. Nie dopuszcza się łączenia w jednym opakowaniu zawartości paczek higieniczno-odzieżowych, paczek ze sprzętem technicznym oraz tzw. paczki „innej”. Każda z ww. paczek stanowić winna odrębnie opakowaną przesyłkę. W przypadku nieprzestrzegania ww. zasady paczka będzie odsyłana na koszt osadzonego do nadawcy. Zabrania się również przesyłania przedtmiotów, o których mowa w art. 113 § 3 i 4 kkw, wymagających wydania zezwolenia na paczkę, w korespondencji listowej.
 6. Zezwolenie na otrzymanie paczki, o której mowa w pkt. 1, wydane w Zakładzie Karnym w Potulicach winno zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od daty wydania zezwolenia. Za datę realizacji przyjmuje się dzień nadania przesyłki lub w przypadku niekorzystania z usług pocztowych – dzień bezpośredniego dostarczenia przesyłki do Zakładu Karnego w Potulicach.  Wielkość paczki nie może przekraczać wymiarów: 50 cm x 60 cm x 70 cm.
 7. W przypadku ustalenia występowania w paczce środków odurzających dane osoby wskazanej jako nadawca paczki, przekazane zostaną Policji z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, podlegającego karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 8. Przyjmowanie paczek na podstawie zezwoleń wydanych do 12.10.2015 r. realizowane będzie do dnia 30.10.2015 r.


Zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej:

1. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego od 01.07.2015 r. skazany będzie miał prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie będzie mogło być również złożone przez osobę najbliższą – uprawnioną do widzeń, tylko skazanemu, który posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych po 1 lipca
2015 r. musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z posiadanymi już w celi mieszkalnej.

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonym nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia i dokonania wpłaty na konto BIGB Baltica. Dokumenty te osoby zamawiające paczkę żywnościową dla osadzonego winny składać:
- w punkcie sprzedaży (na sali widzeń),
- drogą pocztową lub w formie elektronicznej.

6. Procedura zamawiania paczki:
a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,
b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta:

                                                              BIGB „BALTICA“
                                       o/Gdańsk 64 1130 1121   0006 5624 1620 0020      

                                     prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

    Tytuł przekazu lub przelewu winien zawierać:

imię, nazwisko, imię ojca skazanego oraz datę jego urodzenia,
jednostkę penitencjarną, w której przebywa osadzony

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, 01.01.1990 r., Zakład Karny w Potulicach.

c) Formularze zamówienia wraz z listą zamówionych produktów (zawierająca ich cenę i wagę) należy przesłać wraz z dowodem wpłaty do BIGB Baltica. Można to wykonać w następujący sposób:
- wysyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: potulice.paczka@wp.pl
- wysłać drogą pocztową na adres:

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica o/Potulice
ul. Al. Parkowa 1
89 – 120 Potulice

7. Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Baltica, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od BIGB Baltica przekazywane są niezwłocznie przez BIGB Baltica osobie, która paczkę opłaciła( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego)

9. W przypadku wątpliwości i problemów w zakresie realizacji paczek przez Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej Baltica o/Potulice, ewentualne sprawy należy zgłaszać do tej instytucji pod numerem (52) 5874 343

Uwaga!!!
Paczki żywnościowe będą przyjmowane z zewnątrz wyłącznie do dnia 30.06.2015 r.(liczy się data stempla pocztowego).
W przypadku wpłynięcia paczek wysłanych po dniu 30.06.2015 r. nie będą one przyjmowane przez zakład karny.  

Zamówienie na paczkę <-------- Formularz zamówienia
Lista produktów ZK Potulice paczki higieniczno-odzieżowej <---------- Spis
Lista produktów ZK Potulice paczki żywnościowej <---------- Spis

Lista produktów ZK Potulice paczki innej <---------- Spis 

Zasady udzielania widzeń

Zasady udzielania widzeń
1. Dni i godziny udzielania widzeń: Widzenia dla skazanych odbywają się w niedziele w godzinach od 8.30 do 16.00 oraz w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. Widzenia są również udzielane w każdy drugi dzień Świąt Wielkanocnych i każdy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W pozostałe dni wolne od pracy, przypadające w niedziele lub poniedziałki, tj.: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki, Boże Ciało i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, widzenia nie są udzielane.
3. Rejestracja osób ubiegających się o udzielenie widzenia prowadzona jest w niedziele w godzinach od 7.30 do 14.30 oraz w poniedziałki w godzinach 7.30 do 12.30.
4. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.