Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Potulice Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Potulicach

Aleja Parkowa 1

89-120 Potulice

Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Potulicach jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego, dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy.
Pojemność jednostki została określona na : 1145 miejsc
W zakładzie znajdują się także oddziały:- aresztu śledczego dla mężczyzn;- zakładu typu zamkniętego dla młodocianych;- dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo ;- dział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu; W jednostce zgodnie z jej przeznaczeniem osadza się także:- kobiety i mężczyzn podlegających leczeniu szpitalnemu w oddziałach hepatologicznym oraz gruźliczym i chorób płuc;- tymczasowo aresztowanych i skazanych chorych na cukrzyce insulinozależną. W jednostce prowadzone jest nauczanie na trzech poziomach:- podstawowym – nauka w klasie VI trwa dwa semestry i obejmuje skazanych-uczniów, którzy ukończyli klasy IV lub V szkoły podstawowej;- zawodowym – o kierunku kucharz małej gastronomii i cukiernik – nauka trwa 2 lata;- średnim – w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, na podbudowie szkoły podstawowej.Filią Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potulicach stała się szkoła działająca w ZK Koronowo, przeznaczona dla skazanych recydywistów penitencjarnych. Prowadzone jest też nauczanie w systemie kursowym w różnych zawodach.
Zakład Karny w Potulicach położony jest w województwie kujawsko – pomorskim, w powiecie nakielskim, w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Nakło nad Notecią na trasie prowadzacej do stolicy województwa  Bydgoszczy. Zakład Karny w Potulicach powstał na terenie byłego obozu pracy. Jego początków upatrywać należy w działalności utworzonego w październiku 1944 roku przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Wydziału Więziennictwa, który to w lutym 1945 roku powołał pierwszego w dziejach tutejszej jednostki naczelnika. Został nim - ppor. Eugeniusz Wasilewski. Od tego czasu tutejsza jednostka przechodziła wielokrotnie różnego rodzaju przeobrażenia - uzależnione od potrzeb jakie stawiało przed służbą więzienną społeczeństwo oraz zmiany gospodarcze i ustrojowe kraju. Na przestrzeni minionych 60 lat odnotowano min:- 1946 rok - mimo bardzo krótkiego funkcjonowania jednostki z inicjatywy jednego z ówczesnych strażników więziennych w Potulicach powstaje 15-osobowa orkiestra, która działała do 1956 roku odnosząc w tym czasie liczne sukcesy;- 1951 rok - w Potulicach rozpoczyna działalność Centralne Więzienie;- 1956 rok - w Zakładzie Karnym w Potulicach po raz pierwszy podjęto planowe działania resocjalizacyjne przez nauczanie - w tym roku rozpoczęto nauczanie więźniów w zakresie szkoły podstawowej. Na przestrzeni minionych lat działająca w ZK Potulice szkoła ulegała licznym przeobrażeniom - od powołanej w 1968 roku Zbiorczego Zakładu Szkolnego po funkcjonujący obecnie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potulicach;- lata piećdziesiąte i sześćdziesiąte dwudziestego wieku - rozpoczęto przebudowę zakładu - stare, funkcjonujące od 1940 roku drewniane baraki zaczęto zastępować obiektami murowanymi, z pełnym zapleczem administracyjno - gospodarczym;- 1967 rok - w ZK Potulice powołano Radę Penitencjarną;- 1974 rok - po modernizacji obiektów na terenie zakładu rozpoczęto budowę muru ochronnego (do tej pory zabezpieczenie zewnętrzne jednostki stanowił jedynie wał ochronny z posterunkami funkcjonariuszy);- 1979 rok - ówczesny Z-ca Naczelnika Zakładu Karnego w Potulicach odebrał z rąk Ministra Sprawiedliwości sztandar;Lata 80-te i 90-te to kolejne zmiany i przeobrażenia zakładu karnego, zmienia się nie tylko kadra ale zmianie ulega także przeznaczenie jednostki - Zakład Karny w Potulicach z jednostki penitencjarnej dla skazanych pierwszy raz karanych z końcówka kary do 10 lat ( w latach osiemdziesiątych ) poprzez osadzanie tu skazanych recydywistów ( na początku lat dziewięćdziesiątych ) staje się zakładem karnym dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami dla młodocianych obecnie.
Przez okres około 50 lat w strukturach Zakładu Karnego w Potulicach funkcjonował Oddział Zewnętrzny w Strzelewie, który od dnia 1.10.2012 roku podlega Zakładowi Karnemu w Koronowie.


Tekst: M.Kotwica, P. Granowski 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Marek Aleksander
Tel./Fax: (52) 587-43-10 / (52) 587-44-00
E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Mariola Kotwica
Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00
E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego / Oficer prasowy
mjr Paweł Granowski
Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00
E-mail: rp_potulice@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Tomasz Sitkiewicz
Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00
E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Wojciech Dziuban
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00
E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (52) 587-43-10
Dowódca Zmiany: (52) 587-42-00
Dział Organizacyjny: (52) 587-43-08
Dział Kadr: (52) 587-44-33
Dział Penitencjarny: (52) 587-43-19
Dział Ochrony: (52) 587-43-11
Dział Ewidencji: (52) 587-43-80
Dział Kwatermistrzowski: (52) 587-42-15
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 587-43-75
Dział Łączności i Informatyki: (52) 587-43-40
Dział Finansowy: (52) 587-42-30
Służba Zdrowia: (52) 587-42-63

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
Al. Parkowa 1
89 - 120 Potulice
90113010750002613387200004

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.00-17.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek: 7.00-15.00
Piątek: 7.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Zasady przyjmowania paczek

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać podając dane osadzonego (imię i nazwisko, imię ojca ) na adres:
Zakład Karny w Potulicach
Al. Parkowa 1
89 - 120 Potulice


Zasady przyjmowania paczek:
Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg (wraz z opakowaniem.) Za zezwoleniem Dyrektora osadzony ma prawo otrzymać paczkę z niezbędną mu odzieżą, bielizną obuwiem oraz innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny o wadze nieprzekraczającej 5 kg (wraz z opakowaniem). W szczególnie uzasadnionych przypadkach osadzony może za zezwoleniem Dyrektora otrzymać paczkę o wadze przekraczającej 5 kg. Nie przyjmuje się paczek:
- bez spisu zawartości
- żywnościowych, których waga wraz z opakowaniem przekracza dopuszczalny ciężar ( 5 kg )
- higieniczno-odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora
- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
Od 01.01.2012 r. wprowadza się dodatkowy sposób realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej oraz higieniczno-odzieżowej – za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki. Taka forma zamówienia pozwala uniknąć kosztów przesyłki paczki żywnościowej. Zmianie  podlega również w tym wypadku limit wagi paczki (5kg) – wyłączeniu z limitu wagi podlegają napoje chłodzące i artykuły tytoniowe.

KOMUNIKAT

Dotyczy realizacji zakupów  w punkcie sprzedaży w trakcie widzeń

Informuję, że niedozwolone jest dokonywanie zakupów przez osoby odwiedzające w punkcie sprzedaży na sali widzeń w celu uzupełnienia ciężaru paczki, która została dostarczona do zakładu karnego. Aby zrealizować uprawnienie wynikające z art. 113a §3 kkw (tj. prawo do otrzymania paczki żywnościowej raz na kwartał) należy wybrać jeden ze sposobów dostarczenia paczki dla skazanego, tj. sporządzić ją w całości w domu ( i dostarczyć osobiście/przesłać do zakładu karnego) lub w całości zakupić w punkcie sprzedaży na terenie zakładu karnego- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Obowiązują następujące zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej:
 

1. Do paczek żywnościowych, zamawianych w punkcie sprzedaży, stosuje się przepisy art. 113 § 3 i 4 kodeksu karnego wykonawczego: W okresie upałów zezwala się na zakup poza limitem wagowym 5 kg,  możliwość dokupienia napojów chłodzących
Art. 113a. § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. W uzasadnionym wypadku skazany może otrzymać, za zgodą dyrektora zakładu karnego, paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.
§ 5. Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110A § 4.
2. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonym nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Dokumenty te osoby zamawiające paczkę żywnościową dla osadzonego winny składać:
- w punkcie sprzedaży (na sali widzeń),
- drogą pocztową.

3. Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta:

06 8179 0009 0028 0646 2000 0010 - Bank Spółdzielczy, Oddział w Nakle n. Notecią
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA w Gdańsku, Oddział w Potulicach
ul. Al. Parkowa 1
89-120 Potulice

Tytuł przekazu lub przelewu winien zawierać:
imię, nazwisko, imię ojca skazanego oraz datę jego urodzenia.

4. Formularze zamówienia oraz lista produktów (zawierająca ich cenę i wagę) są dostępne:
- w punkcie sprzedaży,
- biurze przepustek,
- w sali widzeń,
- na stronie internetowej Zakładu Karnego w Potulicach:
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bydgoszcz/zaklad-karny-potulice/index.html – zakładka Widzenia i przyjmowanie paczek.

5. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. kara dyscyplinarna, wykorzystany limit, przekroczenie wagi paczki) przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

6. Uprawnienie do otrzymywania paczek żywnościowych może być nadal realizowane w dotychczasowej formie.

 

Zamówienie na paczkę <-------- Formularz zamówienia

Lista produktów ZK Potulice<---------- Spis

 

 

Zasady udzielania widzeń

Dni i godziny udzielania widzeń:
Widzenia dla skazanych odbywają się w niedziele w godzinach od 8.30 do 16.00 oraz w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 14.00. Widzenia są również udzielane w każdy drugi dzień Świąt Wielkanocnych i każdy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W pozostałe dni wolne od pracy, przypadające w niedziele lub poniedziałki, tj.: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki, Boże Ciało i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, widzenia nie są udzielane.
Rejestracja osób ubiegających się o udzielenie widzenia prowadzona jest w niedziele w godzinach od 8.00 do 14.30 oraz w poniedziałki w godzinach 7.30 do 12.30.

 

KOMUNIKAT

Informuję, że na podstawie art. 113a § 5 kodeksu karnego wykonawczego, w związku z § 14 ust. 1 regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, od 8 grudnia 2014 r. w paczkach żywnościowych NIE BĘDZIE MOŻNA OTRZYMYWAĆ artykułów spożywczych pod postacią suszu roślinnego, w szczególności HERBATY (luzem i w saszetkach).

Paczki wysłane po dniu 7 grudnia 2014 r., zawierające te produkty, będą zwracane do adresata.

Informuję, że nadal, bez żadnych przeszkód, będzie można otrzymywać te artykuły w przypadku realizacji paczki żywnościowej w formie e-paczki, a także uzyskać je trzy razy w miesiącu w ramach  zakupów.

 

KOMUNIKAT

Przypominam, że w dniu 24 maja 2015 r. (niedziela) w Zielone Świątki,
widzenia nie będą udzielane.