Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Włocławek Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny we Włocławku

ul. Bartnicka 10

87-809 Włocławek

Tel./Fax: (54) 235-03-00 / (54) 235-40-63

E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 Zakład Karny we Włocławku jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną dla osadzonych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.Ustalona pojemność zakładu to 1258 miejsc. W jednostce funkcjonuje także oddział dla osadzonych wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu oraz oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zakład Karny we Włocławku ma krótki, bo zaledwie okupacyjny rodowód. W Mielęcinie koło Włocławka zbudowany został obóz przeznaczony dla jeńców wojennych. Po wyzwoleniu w ocalałych barakach kierownictwo Resortu Bezpieczeństwa Publicznego umieściło jeńców wojennych, a także osoby narodowości niemieckiej i kolaborantów. Po repatriacji więźniów narodowości niemieckiej oraz amnestii zmieniła się populacja i przeznaczenie obozu. Osadzono w nim osoby skazane za przestępstwa kryminalne. Obóz Pracy w Mielęcinie, podobnie jak całe polskie więziennictwo, zmienił swój charakter z chwilą podporządkowania go Ministerstwu Sprawiedliwości. Wprowadzono pierwszy po wojnie regulamin więzienny, a Straż Więzienna przemianowana została na Służbę Więzienną. W 1956 roku Obóz Pracy przekształcony został na Więzienie Karne w Mielęcinie dla więźniów obojga płci. W 1958 roku rozpoczęto nauczanie więźniów w zakresie szkoły podstawowej. Tak narodziła się szkoła, która istnieje do dzisiaj w strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 we Włocławku. W latach sześćdziesiątych rozpoczęto przebudowę Mielęcina - w miejsce drewnianych baraków wybudowano pawilony mieszkalne oraz infrastrukturę w większości istniejącą do chwili obecnej. Zmieniony został także „profil” więzienia, które zostało przeznaczone dla skazanych mężczyzn: młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy. Na przełomie 1961-1962 roku utworzony został Ośrodek Szkolenia Więźniów przy Zakładzie Karnym w Mielęcinie, w którego ramach powołano Szkołę Rzemiosł Budowlanych. Rozpoczęto nauczanie zawodu betoniarz-zbrojarz oraz szkolenia na kursach przyuczających do zawodu. W roku szkolnym 1965-1966 powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz warsztaty szkolne. Znowelizowanie w latach 60-tych kodeksu karnego wykonawczego i tymczasowego regulaminu wykonania kary pozbawienia wolności ustaliło kształt i metody pracy resocjalizacyjnej. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to okres dalszej intensywnej budowy i jednocześnie modernizacji zakładu. W tym też okresie na terenie zakładu zostały rozbudowane dwa przedsiębiorstwa zatrudniające skazanych, branży budowlanej i mechanicznej. W roku 1979 Mielęcin został dzielnicą miasta Włocławka, co spowodowało automatycznie zmianę nazwy jednostki na Zakład Karny we Włocławku. W dniu 28 stycznia 2009 roku w ramach rządowego programu pozyskania 17 tysięcy miejsc oddano do użytku nowy pawilon mieszkalny przeznaczony dla 258 osadzonych.

Dyrektor zakładu karnego
por. Grzegorz Kobielski
Tel./Fax: (54) 235-04-01 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Grzegorz Łupina
Tel./Fax: (54) 235-04-01 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
por. Henryk Hałas
Tel./Fax: (54) 235-04-01 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
por. Andrzej Wieczorek
Tel./Fax: (54) 235-04-01 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Monika Sitniak-Szymańska
Tel./Fax: (54) 235-04-01 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Marcin Wenecki
Tel./Fax: (54) 235-04-01 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Brak możliwości realizacji zakupów i e-paczek w dniu 24 maja 2015r.

Informacja o możliwości prowadzenia rozmów przez osadzonych za pośrednictwem komunikatora Skype

Ważne telefony

Sekretariat: (54) 235-04-01
Dowódca Zmiany: (54) 235-03-30 / (54) 235-03-31
Dział Organizacyjny: (54) 235-03-52 / (54) 235-03-358
Dział Kadr: (54) 235-03-50 / (54) 235-03-51 / (54) 235-03-54 / (54) 235-03-59
Dział Penitencjarny: (54) 235-04-31
Dział Ochrony: (54) 235-03-10 / (54) 235-03-11 / (54) 235-03-12
Dział Ewidencji: (54) 235-03-60 / (54) 235-03-64
Dział Kwatermistrzowski: (54) 235-03-80 / (54) 235-03-81
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (54) 235-03-53 / (54) 235-03-57
Dział Łączności i Informatyki: (54) 235-04-90 / (54) 235-04-91 / (54) 235-04-92
Dział Finansowy: (54) 235-03-70 / (54) 235-03-73
Służba Zdrowia: (54) 235-04-60 / (54) 235-04-61

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP
Jagiellońska 8
85-950 Bydgoszcz
48 1010 1078 0011 9513 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

 

Zakład Karny we Włocławku

ul. Bartnicka 10

87-809 Włocławek

 

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

2. Wewnątrz paczki winien być umieszczony szczegółowy spis jej zawartości.

 

3. W paczkach nie mogą być dostarczane:

 • Artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji.
 • Artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości np. szampon, pasta do zębów, dezodorant.
 • Środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa zakładu.
 • Wyroby tytoniowe.
 • Leki i inne środki farmaceutyczne, chyba że na ich dostarczenie i używanie skazani uzyskali zgodę dyrektora.

4. Wprowadza się dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością  i paczek odzieżowo- higienicznych - za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego we Włocławku. Taka forma zamówienia pozwala uniknąć kosztów przesyłki paczki.

Obowiązują następujące zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej  i paczki higieniczno-odzieżowej:

1) Podmiot prowadzący punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki  są przekazywane osadzonym nie później niż w terminie 5 dni roboczych  od dnia złożenia formularza zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Dokumenty te osoby zamawiające paczkę  dla osadzonego winny składać:

- w punkcie sprzedaży (w sali widzeń),

- drogą pocztową.

 

2) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie bezpośrednio w punkcie sprzedaży ( w sali widzeń) lub przekazem pocztowym albo przelewem na nr konta:

UWAGA

Podany nr konta bankowego dotyczy wyłącznie paczek żywnościowych

 i paczek odzieżowo-higienicznych realizowanych w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży na terenie Zakładu Karnego we Włocławku

 

81 1130 1121 0006 5624 1620 0005

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA w Gdańsku, Oddział w Potulicach

ul. Aleja Parkowa 1

89-120 Potulice

 

Tytuł przekazu lub przelewu winien zawierać:

imię i nazwisko osadzonego, imię jego ojca oraz datę  urodzenia osadzonego.

 

3) Formularz zamówienia oraz lista produktów (zawierająca ich cenę i wagę) są dostępne:

- w punkcie sprzedaży (w sali widzeń),

- w poczekalni dla odwiedzających,

-  na stronie internetowej Zakładu Karnego we Włocławku:

http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bydgoszcz/zaklad-karny-wloclawek/index.html  - zakładka Widzenia i przyjmowanie paczek

Formularz zamówienia na paczkę

Lista produktów spożywczych dostępnych w punkcie sprzedaży od 01.04.2015r.

Lista artykułów higieniczno-odzieżowych dostępnych w punkcie sprzedaży

4) Ciężar paczki nie może przekraczać 5 kg, do limitu wagi paczki żywnościowej realizowanej przez punkt sprzedaży nie  wlicza się napoi oraz  wyrobów tytoniowych.

5) Paczka odzieżowo-higieniczna będzie mogła zostać zrealizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży, tylko i wyłącznie na podstawie  wcześniej uzyskanego zezwolenia od Dyrektora Zakładu Karnego, potwierdzonego wystawionym talonem odzieżowo-higienicznym.

6) Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej i/lub paczki odzieżowo-higienicznej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego we Włocławku (np. kara dyscyplinarna, wykorzystany limit, przekroczenie wagi paczki) przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

5.Ciężar paczki wraz z opakowaniem nie może przekraczać 5 kg, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 4)

6. Nie przyjmuje się paczek:

- bez spisu zawartości,

-  których waga wraz z opakowaniem przekracza dopuszczalny ciężar 5 kg,

z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 4) ,

- odzieżowo-higienicznych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu

Dyrektora,

- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w

sposób istotny ich zawartości.

7. Uprawnienie do otrzymywania paczek żywnościowych i paczek odzieżowo-higienicznych może być nadal realizowane w dotychczasowej formie.

8. Zgodnie z pkt. 8 rozdziału XIV Zarządzenia Nr 91/2011 Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego, w przesyłkach listowych może być dostarczana wyłącznie korespondencja, pod pojęciem której rozumie się informację utrwaloną na papierowym nośniku pismem maszynowym lub ręcznym. Przesyłki listowe zawierające inne przedmioty niż korespondencja nie będą przyjmowane do zakładu.

Wyjątek stanowią karty telefoniczne, które należałoby jednak przesyłać najlepiej w listach wartościowych, gwarantujących dostarczenie przesyłki.

Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla skazanych odbywają się w soboty i niedziele w godzinach:

od 8.00 do 15.00 z wyłączeniem ostatniej soboty każdego miesiąca.

Tymczasowo aresztowanym widzenia udzielane są w środy oraz w ostatnią sobotę każdego miesiąca w godzinach:

od 8.00 do 15.00.  Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się do godziny 13.30.

Widzenia na terenie zakładu karnego w pierwszej kolejności udzielane są niżej wymienionym osobom:

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym sie na wózku lub o kulach),
 • osobom powyżej 75 roku życia.

Informacje

Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Zakładu Karnego we Włocławku jest zobowiązana do zdeponowania wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Zakładu oraz poddania się kontroli eliminującej próbę nielegalnego wniesienia tych przedmiotów.

W szczególności zabronione jest wnoszenie następujących przedmiotów:

 • broni
 • środków łączności
 • środków odurzających i psychotropowych
 • alkoholu
 • wyrobów tytoniowych

 

Stosownie do § 6 art. 105a Kodeksu Karnego wykonawczego obowiązującego od 1 stycznia 2012 roku – artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.