Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Włocławek Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny we Włocławku

ul. Bartnicka 10

87-809 Włocławek

Tel./Fax: (54) 235-03-00 / (54) 235-40-63

E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 Zakład Karny we Włocławku jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną dla osadzonych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.Ustalona pojemność zakładu to 1221 miejsc. W jednostce funkcjonuje także oddział dla osadzonych wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu oraz oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zakład Karny we Włocławku ma krótki, bo zaledwie okupacyjny rodowód. W Mielęcinie koło Włocławka zbudowany został obóz przeznaczony dla jeńców wojennych. Po wyzwoleniu w ocalałych barakach kierownictwo Resortu Bezpieczeństwa Publicznego umieściło jeńców wojennych, a także osoby narodowości niemieckiej i kolaborantów. Po repatriacji więźniów narodowości niemieckiej oraz amnestii zmieniła się populacja i przeznaczenie obozu. Osadzono w nim osoby skazane za przestępstwa kryminalne. Obóz Pracy w Mielęcinie, podobnie jak całe polskie więziennictwo, zmienił swój charakter z chwilą podporządkowania go Ministerstwu Sprawiedliwości. Wprowadzono pierwszy po wojnie regulamin więzienny, a Straż Więzienna przemianowana została na Służbę Więzienną. W 1956 roku Obóz Pracy przekształcony został na Więzienie Karne w Mielęcinie dla więźniów obojga płci. W 1958 roku rozpoczęto nauczanie więźniów w zakresie szkoły podstawowej. Tak narodziła się szkoła, która istnieje do dzisiaj w strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 we Włocławku. W latach sześćdziesiątych rozpoczęto przebudowę Mielęcina - w miejsce drewnianych baraków wybudowano pawilony mieszkalne oraz infrastrukturę w większości istniejącą do chwili obecnej. Zmieniony został także „profil” więzienia, które zostało przeznaczone dla skazanych mężczyzn: młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy. Na przełomie 1961-1962 roku utworzony został Ośrodek Szkolenia Więźniów przy Zakładzie Karnym w Mielęcinie, w którego ramach powołano Szkołę Rzemiosł Budowlanych. Rozpoczęto nauczanie zawodu betoniarz-zbrojarz oraz szkolenia na kursach przyuczających do zawodu. W roku szkolnym 1965-1966 powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz warsztaty szkolne. Znowelizowanie w latach 60-tych kodeksu karnego wykonawczego i tymczasowego regulaminu wykonania kary pozbawienia wolności ustaliło kształt i metody pracy resocjalizacyjnej. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to okres dalszej intensywnej budowy i jednocześnie modernizacji zakładu. W tym też okresie na terenie zakładu zostały rozbudowane dwa przedsiębiorstwa zatrudniające skazanych, branży budowlanej i mechanicznej. W roku 1979 Mielęcin został dzielnicą miasta Włocławka, co spowodowało automatycznie zmianę nazwy jednostki na Zakład Karny we Włocławku. W dniu 28 stycznia 2009 roku w ramach rządowego programu pozyskania 17 tysięcy miejsc oddano do użytku nowy pawilon mieszkalny przeznaczony dla 258 osadzonych.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Marek Oppermann
Tel./Fax: (54) 235-04-01 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Grzegorz Łupina
Tel./Fax: (54) 235-04-01 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Monika Sitniak-Szymańska
Tel./Fax: (54) 235-04-01 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Henryk Hałas
Tel./Fax: (54) 235-04-01 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Andrzej Wieczorek
Tel./Fax: (54) 235-04-01 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Krzysztof Więtczak
Tel./Fax: 609-685-284 / (54) 235-40-63
E-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Informacja o możliwości prowadzenia rozmów przez osadzonych za pośrednictwem komunikatora Skype

Ważne telefony

Sekretariat: (54) 235-04-01
Dowódca Zmiany: (54) 235-03-30 / (54) 235-03-31
Dział Organizacyjny: (54) 235-03-52 / (54) 235-03-358
Dział Kadr: (54) 235-03-50 / (54) 235-03-51 / (54) 235-03-54 / (54) 235-03-59
Dział Penitencjarny: (54) 235-04-31
Dział Ochrony: (54) 235-03-10 / (54) 235-03-11 / (54) 235-03-12
Dział Ewidencji: (54) 235-03-60 / (54) 235-03-64
Dział Kwatermistrzowski: (54) 235-03-80 / (54) 235-03-81
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (54) 235-03-53 / (54) 235-03-57
Dział Łączności i Informatyki: (54) 235-04-90 / (54) 235-04-91 / (54) 235-04-92
Dział Finansowy: (54) 235-03-70 / (54) 235-03-73
Służba Zdrowia: (54) 235-04-60 / (54) 235-04-61

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP
Jagiellońska 8
85-950 Bydgoszcz
48 1010 1078 0011 9513 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek


 

KOMUNIKAT

1. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz.U. z 2015 r. poz.396), informuję że od 01.07.2015 r. nie ma możliwości przekazywania osadzonym paczek żywnościowych za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub przez osobiste dostarczenie do jednostki. Wprowadza się również nowe regulacje w zakresie formy sporządzania, częstotliwości otrzymywania, wagi i zawartości paczek oraz osób uprawnionych do składania zamówień na ich realizację.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami zawartymi w art. 113a § 3 kkw od 1 lipca 2015 roku osoba pozbawiona wolności będzie mogła otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego tj. punktu sprzedaży (kantyna) istniejącego na terenie zakładu karnego.

Paczkę osadzony będzie mógł otrzymać po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

Ciężar artykułów żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych po 1 lipca 2015 r. musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z artykułami żywnościowymi posiadanymi już w celi mieszkalnej.

Realizacja paczki nastąpi po pokryciu kosztów przygotowania paczki oraz po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do jej otrzymania.

Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia - bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są w: punkcie sprzedaży, poczekalni osób odwiedzających, sali widzeń, stronie internetowej jednostki penitencjarnej. Osoba zamawiająca paczkę żywnościową winna uwzględnić zapis art. 110 a §3 kkw, zgodnie z którym, osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

- Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. Nie ma możliwości bezpośredniej realizacji paczki żywnościowej w trakcie widzenia.

- W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

Paczki higieniczno – odzieżowe dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

Zakład Karny we Włocławku

ul. Bartnicka 10

87-809 Włocławek

2. Wewnątrz paczki higieniczno – odzieżowej dostarczonej jako przesyłka pocztowa lub osobiście musi być umieszczony dokładny spis zawartości z podaniem nazwy, ilości znajdujących się w niej przedmiotów, natomiast w paczkach realizowanych za pośrednictwem punktu sprzedaży na terenie zakładu karnego druk złożonego zamówienia oraz paragon fiskalny.

3. Zgodnie z art. 113 a § 5 kodeksu karnego wykonawczego w paczkach higieniczno - odzieżowych nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

Informuję, że z dniem 09 września 2015 r. obowiązuje zakaz dostarczania w paczkach higieniczno – odzieżowych następujących artykułów:
- wszelkiego rodzaju kremów,
- proszków do prania w otwartych lub nieoryginalnych opakowaniach,
- wszelkiego rodzaju odświeżaczy powietrza,
- wszelkiego rodzaju artykułów do WC, w tym również kostek, zawieszek, krążków,
- wszelkiego rodzaju odkamieniaczy i wybielaczy,
- pasty do zębów,
- artykułów higienicznych w płynach (szamponów, balsamów, płynów i żeli do kąpieli, płynów do prania i do płukania, itp.),
- dezodorantów i antyperspirantów w postaci płynnej i aerozolu, perfum,
- pianek i żeli do golenia,
- bielizny pościelowej,
- kosmetyków do włosów w tym farb, lakierów, żeli, pianek itp.
- materiałów i urządzeń elektrycznych,
- wyrobów tytoniowych,
-zapalniczek i gazu do zapalniczek,
- leków,
- środków łączności,
- klejów,
- papieru toaletowego, ręczników papierowych, chusteczek higienicznych,
- worków na śmieci.

W przypadku stwierdzenia w zawartości paczki w/w przedmiotów zostanie ona odesłana na koszt nadawcy.

Paczki higieniczno - odzieżowe dostarczone do jednostki muszą być w opakowaniu kartonowym o wymiarach nie przekraczających:

- szerokość do 45 cm

- długość do 70 cm

- wysokość do 27 cm

Opakowanie kartonowe nie dotyczy paczek realizowanych przez punkt sprzedaży na terenie zakładu karnego.

 

 

 

Obowiązują następujące zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej i paczki higieniczno-odzieżowej:

W Zakładzie Karnym we Włocławku wprowadza się następujące zasady realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki:

1) realizacja prawa skazanego do otrzymania paczki żywnościowej na podstawie zamówienia złożonego na piśmie przez osobę najbliższą dla skazanego.

2) realizacja prawa skazanego do otrzymania paczki żywnościowej na podstawie zamówienia złożonego na piśmie przez skazanego.

W skład paczki żywnościowej mogą wchodzić wyroby tytoniowe.

W przypadku realizacji prawa skazanego do otrzymania paczki żywnościowej na podstawie zamówienia złożonego na piśmie przez osobę najbliższą dla skazanego paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym we Włocławku, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową.

1) Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, zwanej dalej „listą", wzór listy określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2) Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoba najbliższa dla skazanego może złożyć w punkcie sprzedaży (w sali widzeń) lub przesłać bezpośrednio do punktu sprzedaży drogą pocztową na adres: BIGB oddział w Potulicach, ul. Bartnicka 10, 87 – 809 Włocławek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kantyna.wloclawek@wp.pl.

3) Formularz zamówienia oraz lista produktów przeznaczonych do realizacji paczki żywnościowej dla osadzonego są dostępne w Zakładzie Karnym we Włocławku:

a) w punkcie sprzedaży (w sali widzeń),

b) w poczekalni dla odwiedzających,

c) na stronie internetowej Zakładu Karnego we Włocławku:

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bydgoszcz/zaklad-karny-wloclawek/index.html – zakładka Widzenia i przyjmowanie paczek

4) Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.

5) W przypadku niezgodności: ceny, ilości oraz wagi produktów na złożonym zamówieniu paczka nie będzie zrealizowana.

6) Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej realizowanej w drodze zamówienia złożonego przez osobę najbliższą dla osadzonego, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego we Włocławku, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

7) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie bezpośrednio w punkcie sprzedaży ( w sali widzeń) lub przekazem pocztowym albo przelewem na nr konta:

UWAGA

Podany nr konta bankowego dotyczy wyłącznie paczek żywnościowych i paczek higieniczno – odzieżowych realizowanych w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży na terenie Zakładu Karnego we Włocławku

Uwaga konto do wpłat dla osadzonych celem zakupów w kantynie znajduje się w zakładce

"DLA INTERESANTÓW"

 

37 1130 1121 0006 5624 1620 0021

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA w Gdańsku, Oddział w Potulicach

ul. Aleja Parkowa 1

89-120 Potulice

 

Tytuł przekazu lub przelewu winien zawierać:

imię i nazwisko osadzonego, imię jego ojca oraz datę urodzenia osadzonego.

Formularz zamówienia oraz lista produktów (zawierająca ich cenę i wagę) są dostępne:

- w punkcie sprzedaży (w sali widzeń),

- w poczekalni dla odwiedzających,

- na stronie internetowej Zakładu Karnego we Włocławku:

http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bydgoszcz/zaklad-karny-wloclawek/index.html - zakładka Widzenia i przyjmowanie paczek

UWAGA !

PROSZĘ NIE MODYFIKOWAĆ FORMULARZA ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ,
W PRZECIWNYM RAZIE ZAMÓWIENIE  NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE.

Formularz zamówienia na paczkę

 

Lista produktów spożywczych dostępnych w punkcie sprzedaży od 12.08.2016 r.

Lista artykułów higieniczno-odzieżowych dostępnych w punkcie sprzedaży od 12.08. 2016r.

 

 

 

 

 

Paczka odzieżowo-higieniczna będzie mogła zostać zrealizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży, tylko i wyłącznie na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia od Dyrektora Zakładu Karnego, potwierdzonego wystawionym talonem odzieżowo-higienicznym.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki higieniczno – odzieżowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego we Włocławku przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Nie przyjmuje się paczek:

- bez spisu zawartości,

- higieniczno – odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,

- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w

sposób istotny ich zawartości.

UWAGA:

Przy realizacji paczek należy uwzględnić fakt, iż skazany w celi mieszkalnej ma prawo posiadać artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. (art. 110a, kkw)


 

Zgodnie z pkt. 7 rozdziału XIV Zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku nr 74/2015 z dnia 26 czerwca 2015 w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego Zakładu Karnego we Włocławku., w przesyłkach listowych może być dostarczana wyłącznie korespondencja, pod pojęciem której rozumie się informację utrwaloną na papierowym nośniku pismem maszynowym lub ręcznym. Przesyłki listowe zawierające inne przedmioty niż korespondencja nie będą przyjmowane do zakładu.

Wyjątek stanowią karty telefoniczne, które należałoby jednak przesyłać najlepiej w listach wartościowych, gwarantujących dostarczenie przesyłki.


 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla skazanych odbywają się w soboty i niedziele w godzinach:

od 8.00 do 15.00 z wyłączeniem ostatniej soboty każdego miesiąca.

Tymczasowo aresztowanym widzenia udzielane są w środy oraz w ostatnią sobotę każdego miesiąca w godzinach:

od 8.00 do 15.00.

Przyjmowanie zgłoszeń na widzenie z osadzonym odbywa się do godziny 13.30.

W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, tj.: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, dzień Bożego Ciała, Zielone Świątki, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada widzeń nie udziela się. Widzeń udziela się w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz jeden z dwóch dni wchodzących w skład Świąt Bożego Narodzenia. Szczegółowe informacje w zakresie dnia widzeń przypadającego w okresie Świąt Bożego Narodzenia – podawane są do wiadomości odrębnym komunikatem zamieszczanym na stronie internetowej zk.

Widzenia na terenie zakładu karnego w pierwszej kolejności udzielane są niżej wymienionym osobom:

  • kobietom w zaawansowanej ciąży,

  • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

  • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

  • osobom powyżej 75 roku życia.

Osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach), widzenia mogą być udzielane w wyznaczonym pomieszczeniu w oddziale mieszkalnym F1.


 

Informacje

Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Zakładu Karnego we Włocławku jest zobowiązana do zdeponowania wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Zakładu oraz poddania się kontroli eliminującej próbę nielegalnego wniesienia tych przedmiotów.

W szczególności zabronione jest wnoszenie następujących przedmiotów:

  • broni

  • środków łączności

  • środków odurzających i psychotropowych

  • alkoholu

  • wyrobów tytoniowych

Stosownie do § 6 art. 105a Kodeksu Karnego wykonawczego obowiązującego od 1 lipca 2015 roku – artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.