Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Starogard Gdański Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 30A

83-200 Starogard Gdański

Tel./Fax: (58) 775-92-00 / (58) 775-01-03

E-mail: as_starogard_gd@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim jest jednostką, której przeznaczenie reguluje Zarządzenie nr 27/2010 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku z dnia 8 października 2010r. w sprawie rejonizacji osadzania w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. W areszcie osadza się: tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim, Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie, Sądu Rejonowego w Kościerzynie oraz skazanych skierowanych do odbywania kar pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzeni umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych (P-1/t, M-1/t),a także skazanych recydywistów penitencjarnych (R-1/p, R-1/z, R-2/p, R-2/z). Aktualnie jednostka dysponuje miejscami zakwaterowania dla 365 osób pozbawionych wolności, w tym 62 w oddziale terapeutycznym.

Historia Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim

Budynek starogardzkiego więzienia został wybudowany na działce o powierzchni około 0,95 ha w latach 1893 – 1895 (część północna z piecami kaflowymi) i 1903 - 1912 (część południowa z centralnym ogrzewaniem). Więzienie stanowił jeden podłużny, podpiwniczony, czterokondygnacyjny gmach w kształcie litery „T” o wymiarach 90 m długości i 12 m szerokości. Całość zamykało oparkanianie w postaci wysokiego ceglanego muru. Gmach posiada do dziś duże, zewnętrzne okno szczytowe (od południa) a wewnątrz – pośrodku – dwa świetliki posadzkowe. Więzienie dzieliło się na 3 oddziały odpowiadające architektonicznie piętrom, a te z kolei na jedno- lub wieloosobowe cele.
Odradzające się  po latach zaborów lokalne władze administracyjne Polski przejęły więzienie w listopadzie 1918 r. W okresie międzywojennym obecny obiekt był więzieniem karno – śledczym przeznaczonym dla więźniów skazanych na karę do 1 roku więzienia oraz jako areszt zapobiegawczy.
W dniu 1 września 1939 r władze polskie ewakuowały wszystkich funkcjonariuszy więziennych, a zakład karny z polecenia starosty przejął emerytowany naczelnik Marcin Żychski, który wezwał do pomocy kilku byłych dozorców – emerytów. W więzieniu znajdowało się wtedy około 240 osadzonych, z których nazajutrz pozostało 96. Reszta zbiegła. W dniu 3 września kontrolę nad obiektem przejął 12 osobowy oddział S.A., który nie zwolnił ani funkcjonariuszy ani innych więźniów, nawet narodowości niemieckiej.
W okresie od 6 września 1939 r więzienie stało się okresowo centralnym punktem zbiorczym dla uwięzionych Polaków i Żydów z powiatów starogardzkiego i częściowo tczewskiego. Według powojennych szacunków w okresie od połowy września do grudnia 1939 r kierowano do więzienia w Starogardzie Gdańskim około 40 osób dziennie. Specjalna komisja gestapo i Selbstschutzu dokonywała w więzieniu selekcji: aresztowanych bądź skazywano na śmierć (wyrok wykonywano grupowo w pobliskim lesie Szpęgawskim – około 1500 osób), bądź kierowano do gdańskich obozów w Szkole Wiktorii, Nowym Porcie i Stutthofie (pierwszy transport wyjechał już 9 września do Szkoły Wiktorii).
Po przejęciu więzienia przez władze sądowe w dniu 27 listopada 1939 r funkcjonowało ono jako areszt sądowy do 20 lutego 1945 r., kiedy to osadzonych w liczbie 500 osób ewakuowano pieszo do Gdańska.
Po wyzwoleniu od 1945 r. do 1956 r. jednostka funkcjonowała jako więzienie karno – śledcze. Na jego terenie rezydowała tzw. grupa filtracyjna Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku.
W latach Polski Ludowej przeznaczenie jednostki ulegało zmianom. Była zakładem karnym z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych i oddziałem leczniczo – wychowawczym dla recydywistów, a następnie aresztem śledczym z oddziałami: transportowym dla skazanych i terapeutycznym dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy.
Aktualnie Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim jest jednostką penitencjarna wchodząca w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku. Aresztem Śledczym kieruje Dyrektor któremu podlega personel składającym się z z funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.  Personel Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. podzielony jest na działy: ochrony, penitencjarny, terapeutyczny, ewidencji, finansowy, kwatermistrzowski, służby zdrowia, kadr i spraw organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska ds. BHP i ds. obronnych.

 

Dyrektor aresztu śledczego
kpt. Cezary Gołębiewski
Tel./Fax: (58) 775-92-00 / (58) 775-01-03
E-mail: as_starogard_gd@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Zbigniew Miszczak
Tel./Fax: (58) 775-92-00 / (58) 775-01-03
E-mail: as_starogard_gd@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. dr Katarzyna Nosek-Komorowska
Tel./Fax: (58) 775-92-00 / (58) 775-01-03
E-mail: as_starogard_gd@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (58) 775-92-03
Dowódca Zmiany: (58) 775-92-00
Dział Organizacyjny: (58) 775-92-51
Dział Kadr: (58) 775-92-50
Dział Penitencjarny: (58) 775-92-70
Dział Ochrony: (58) 775-92-10
Dział Ewidencji: (58) 775-92-60
Dział Kwatermistrzowski: (58) 775-92-40
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (58) 775-92-52
Dział Łączności i Informatyki: (58) 775-92-43
Dział Finansowy: (58) 775-92-30
Służba Zdrowia: (58) 775-92-90

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 30A
83-200 Starogard Gdański
38 1010 1140 0064 7713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-16.00
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora (talon na otrzymanie paczki higieniczno – odzieżowej, który winien być naklejony przez nadawcę na jej opakowanie), osadzony może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami. Paczki przekraczające dopuszczalną wagę, zawierające inne artykuły lub niedozwolone przedmioty mogą zostać zwrócone na koszt nadawcy albo osadzonego. Paczki należy adresować w sposób jak dla przekazu pocztowego.

 

Administracja aresztu przyjmuje dostarczane paczki dla osadzonych codziennie, w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim sprawdzeniu uprawnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego do otrzymania paczki.

 

Paczki żywnościowe, ze środkami higieny oraz zawierające odzież, obuwie i bieliznę wydawane są osadzonym za pośrednictwem oddziałowego po wykonaniu kontroli ich zawartości. Środki lecznicze znajdujące się w paczce przechowywane są przez służbę zdrowia i wydawane osadzonym przez personel służby zdrowia, zgodnie ze wskazaniami lekarza.

 

Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny lub innymi przedmiotami jest wydanie przez wychowawcę talonu określającego rodzaj i ilość asortymentu, na który kierujący oddziałem penitencjarnym wyraził zgodę.

Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki ze środkami leczniczymi jest wydanie przez pracownika służby zdrowia talonu określającego rodzaj i ilość środków leczniczych, na które kierujący oddziałem penitencjarnym wyraził zgodę.

Talon uprawniający do otrzymania paczki jest ważny przez 60 dni od daty jego wystawienia.

 

W paczkach żywnościowych nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe, produkty zawierające alkohol, produkty spożywcze sproszkowane, produkty wymagające obróbki termicznej (z wyjątkiem kawy i herbaty), mrożonki, jaja i surowe mięso, napoje i płyny, słodziki oraz produkty w szklanych i metalowych opakowaniach. Ciężar paczki żywnościowej wraz z opakowaniem nie może przekraczać 5 kg.

 

Sposoby dostarczania paczek

 

Paczki mogą być doręczane do aresztu:

 • bezpośrednio przez nadawcę paczki,
 • poprzez pocztę albo firmę kurierską,

Dodatkowo paczki z żywnością dla osadzonego można zrealizować za pośrednictwem Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA w Gdańsku Punkt Sprzedaży przy AŚ 83-200 Starogard Gdański ul. Kościuszki 30a znajdującej się na terenie aresztu.

 

Zasady realizacji uprawnienia osadzonego do paczki z żywnością poprzez punkt sprzedaży.

 

Realizacji uprawnienia osadzonych do otrzymania paczek z żywnością,  za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie aresztu, może nastąpić zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży dostarczane są osadzonym przebywającym w areszcie na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży. Formularz zamówienia oraz lista produktów są dostępne w punkcie sprzedaży, na sali widzeń, w poczekalni dla osób odwiedzających oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.
 2. Formularz zamówienia na paczkę żywnościową dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą:
 • złożyć osobiście w punkcie sprzedaży lub u funkcjonariusza biura przepustek,
 • przesłać drogą pocztową lub elektronicznie na adres Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim,
 1. Zamówienie można sporządzić wyłącznie w oparciu o listę produktów wywieszoną w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń  oraz umieszczoną na stronie internetowej.
 2. Składający zamówienie winien wypełnić druk zamówienia i obliczyć wartość produktów. Kwotę stanowiącą wartość zamówienia można wpłacić:
 • gotówką w punkcie sprzedaży,
 • przekazem pocztowym na adres: Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA w Gdańsku Punkt Sprzedaży przy AŚ w Starogardzie Gd. 83-200 Starogard Gdański ul. Kościuszki 30a,
 • albo przelewem bankowym na rachunek wskazany na  formularzu zamówienia lub w informacji umieszczonej w poczekalni i sali widzeń.

W tytule wpłaty lub przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że  wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz nazwę jednostki penitencjarnej. 

 1. Realizacja zamówienia na paczkę nastąpi po wpływie zamówienia i należności, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia oraz wpływu wpłaty.
 2. Paczka nie zostanie zrealizowana, jeżeli:
 • osadzony wykorzystał uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej,
 • został ukarany karą dyscyplinarną pozbawienia możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy,
 • został zwolniony lub przetransportowany do innej jednostki penitencjarnej.
 1. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia na paczkę żywnościową, wpłacona należność zostanie zwrócona przez punkt sprzedaży lub BIGB BALTICA w taki sam sposób jak została przesłana, z pomniejszeniem o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.
 2. Dane podmiotu realizującego zamówienie na paczkę oraz numer rachunku bankowego uległy zmianie od 01 marca 2012 r.

 

 

Lista produktów

Formularz zamówienia

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia osadzonym udzielane są w czwartki i w niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach od 8.00 do 16.00.
Rejestracja zgłoszeń osób odwiedzających odbywa się w godzinach 7.45 - 14.00

Pierwszeństwo w uzyskaniu widzeń z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim mają:

 • kobiety w zaawansowanej ciąży,
 • osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat,
 • niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszajace się na wózku lub o kulach),
 • osoby powyżej 75 roku życia.

We wskazaynych przypadkach skorzystanie z pierwszeństwa przez osoby zgłaszające się na widzenie z osadzonym będzie możliwe, jeżeli nie spowoduje zakłócenia porządku i przebiegu trwających widzeń.

Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń z osadzonymi zostały określone w ogłoszeniu znajdującym się w poczekalni dla osób odwiedzających.