Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Starogard Gdański Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 30A

83-200 Starogard Gdański

Tel./Fax: (58) 775-92-00 / (58) 775-01-03

E-mail: as_starogard_gd@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim jest jednostką, której przeznaczenie reguluje Zarządzenie nr 27/2010 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku z dnia 8 października 2010r. w sprawie rejonizacji osadzania w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. W areszcie osadza się: tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim, Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie, Sądu Rejonowego w Kościerzynie oraz skazanych skierowanych do odbywania kar pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych (P-1/t, M-1/t),a także skazanych recydywistów penitencjarnych (R-1/p, R-1/z, R-2/p, R-2/z). Aktualnie jednostka dysponuje miejscami zakwaterowania dla 365 osób pozbawionych wolności, w tym 62 w oddziale terapeutycznym.

 

Historia Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim

Budynek starogardzkiego więzienia został wybudowany na działce o powierzchni około 0,95 ha w latach 1893 – 1895 (część północna z piecami kaflowymi) i 1903 - 1912 (część południowa z centralnym ogrzewaniem). Więzienie stanowił jeden podłużny, podpiwniczony, czterokondygnacyjny gmach w kształcie litery „T” o wymiarach 90 m długości i 12 m szerokości. Całość zamykało oparkanianie w postaci wysokiego ceglanego muru. Gmach posiada do dziś duże, zewnętrzne okno szczytowe (od południa) a wewnątrz – pośrodku – dwa świetliki posadzkowe. Więzienie dzieliło się na 3 oddziały odpowiadające architektonicznie piętrom, a te z kolei na jedno- lub wieloosobowe cele.
Odradzające się  po latach zaborów lokalne władze administracyjne Polski przejęły więzienie w listopadzie 1918 r. W okresie międzywojennym obecny obiekt był więzieniem karno – śledczym przeznaczonym dla więźniów skazanych na karę do 1 roku więzienia oraz jako areszt zapobiegawczy.
W dniu 1 września 1939 r władze polskie ewakuowały wszystkich funkcjonariuszy więziennych, a zakład karny z polecenia starosty przejął emerytowany naczelnik Marcin Żychski, który wezwał do pomocy kilku byłych dozorców – emerytów. W więzieniu znajdowało się wtedy około 240 osadzonych, z których nazajutrz pozostało 96. Reszta zbiegła. W dniu 3 września kontrolę nad obiektem przejął 12 osobowy oddział S.A., który nie zwolnił ani funkcjonariuszy ani innych więźniów, nawet narodowości niemieckiej.
 

W okresie od 6 września 1939 r więzienie stało się okresowo centralnym punktem zbiorczym dla uwięzionych Polaków i Żydów z powiatów starogardzkiego i częściowo tczewskiego. Według powojennych szacunków w okresie od połowy września do grudnia 1939 r kierowano do więzienia w Starogardzie Gdańskim około 40 osób dziennie. Specjalna komisja gestapo i Selbstschutzu dokonywała w więzieniu selekcji: aresztowanych bądź skazywano na śmierć (wyrok wykonywano grupowo w pobliskim lesie Szpęgawskim – około 1500 osób), bądź kierowano do gdańskich obozów w Szkole Wiktorii, Nowym Porcie i Stutthofie (pierwszy transport wyjechał już 9 września do Szkoły Wiktorii).


Po przejęciu więzienia przez władze sądowe w dniu 27 listopada 1939 r funkcjonowało ono jako areszt sądowy do 20 lutego 1945 r., kiedy to osadzonych w liczbie 500 osób ewakuowano pieszo do Gdańska.


Po wyzwoleniu od 1945 r. do 1956 r. jednostka funkcjonowała jako więzienie karno – śledcze. Na jego terenie rezydowała tzw. grupa filtracyjna Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku.


W latach Polski Ludowej przeznaczenie jednostki ulegało zmianom. Była zakładem karnym z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych i oddziałem leczniczo – wychowawczym dla recydywistów, a następnie aresztem śledczym z oddziałami: transportowym dla skazanych i terapeutycznym dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy.
Aktualnie Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim jest jednostką penitencjarna wchodząca w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku. Aresztem Śledczym kieruje Dyrektor któremu podlega personel składającym się z z funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.  Personel Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. podzielony jest na działy: ochrony, penitencjarny, terapeutyczny, ewidencji, finansowy, kwatermistrzowski, służby zdrowia, kadr i spraw organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska ds. BHP i ds. obronnych.

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Marek Rzeszótko
Tel./Fax: (58) 775-92-00 / (58) 775-01-03
E-mail: as_starogard_gd@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Zbigniew Miszczak
Tel./Fax: (58) 775-92-00 / (58) 775-01-03
E-mail: as_starogard_gd@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. dr Katarzyna Nosek-Komorowska
Tel./Fax: (58) 775-92-00 / (58) 775-01-03
E-mail: as_starogard_gd@sw.gov.pl

Ogłoszenia

KOMUNIKAT - Zmiany w sprawie przyjmowania paczek obowiązujące od 01.07.2015 r.

Ważne telefony

Sekretariat: (58) 775-92-03
Dowódca Zmiany: (58) 775-92-00
Dział Organizacyjny: (58) 775-92-51
Dział Kadr: (58) 775-92-50
Dział Penitencjarny: (58) 775-92-70
Dział Ochrony: (58) 775-92-10
Dział Ewidencji: (58) 775-92-60
Dział Kwatermistrzowski: (58) 775-92-40
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (58) 775-92-52
Dział Łączności i Informatyki: (58) 775-92-43
Dział Finansowy: (58) 775-92-30
Służba Zdrowia: (58) 775-92-90

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 30A
83-200 Starogard Gdański
38 1010 1140 0064 7713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-16.00
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT

 
 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca br. przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, informuję,że zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności.
Skazany będzie miał prawo otrzymania  paczki żywnościowej raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał.W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do zakładu karnego (aresztu śledczego). Z dniem 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową będzie można złożyć zarówno podczas widzenia z osadzonym, jak też bezpośrednio w IGB „Baltica”, w tym również drogą elektroniczną.

 


Obowiązuje od 01.07.2015 r.:

Jeśli chcesz zrobić paczkę dla osadzonego, musisz wykonać następujące kroki:

 

1. Wypełnij formularz zamówienia na paczkę w odpowiednie dane oraz produkty, które mają się znaleźć w paczce. Użyj do tego celu listy produktów, która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów.

2. Wykonaj zapłatę za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

 

BIGB „BALTICA”  11 1130 1121 0006 5624 1620 0004 
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

W tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony.

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, AŚ Starogard Gdański.

 

3. Prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do BIGB Baltica. Możesz to zrobić:

a) podczas widzenia z osobą najbliższą w punkcie sprzedaży (kantyna jednostki),

b) za pośrednictwem e-mail, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres paczka@igbbaltica.pl

c) wysyłając na adres:

 

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA
ul. Kurkowa 12
80-803 Gdańsk
„Punkt sprzedaży”

 

4.   Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Baltica, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

5.   Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od BIGB Baltica, przekazywane są niezwłocznie przez BIGB Baltica osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

 

Aktualna lista produktów znajduje się na stronie BIG Baltica

 

Formularz zamówienia

 


 

Paczki żywnościowe, ze środkami higieny oraz zawierające odzież, obuwie i bieliznę wydawane są osadzonym za pośrednictwem oddziałowego po wykonaniu kontroli ich zawartości. Środki lecznicze znajdujące się w paczce przechowywane są przez służbę zdrowia i wydawane osadzonym przez personel służby zdrowia, zgodnie ze wskazaniami lekarza.

 

Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny lub innymi przedmiotami jest wydanie przez wychowawcę talonu określającego rodzaj i ilość asortymentu, na który kierujący oddziałem penitencjarnym wyraził zgodę.

Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki ze środkami leczniczymi jest wydanie przez pracownika służby zdrowia talonu określającego rodzaj i ilość środków leczniczych, na które kierujący oddziałem penitencjarnym wyraził zgodę.

Talon uprawniający do otrzymania paczki jest ważny przez 60 dni od daty jego wystawienia.

 


 

Przyjmowanie sprzętu RTV - czwartki 8:00 - 15:00.

 


 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia osadzonym udzielane są w czwartki i w niedziele w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach od 8:00 do 16:00.
Rejestracja zgłoszeń osób odwiedzających odbywa się w godzinach 7:45 - 14:00

Pierwszeństwo w uzyskaniu widzeń z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim mają:

  • kobiety w zaawansowanej ciąży,
  • osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat,
  • niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszajace się na wózku lub o kulach),
  • osoby powyżej 75 roku życia.

We wskazaynych przypadkach skorzystanie z pierwszeństwa przez osoby zgłaszające się na widzenie z osadzonym będzie możliwe, jeżeli nie spowoduje zakłócenia porządku i przebiegu trwających widzeń.

Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń z osadzonymi zostały określone w ogłoszeniu znajdującym się w poczekalni dla osób odwiedzających.