Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Gdańsk Drukuj

pokaż mapę

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku

ul. Kurkowa 12

80-803 Gdańsk

Tel./Fax: (58) 323-10-02 / (58) 302-27-29

E-mail: oisw_gdansk@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ważne telefony

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku został utworzony 1 września 1996 roku.

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku podlegają:

Areszt Śledczy w Elblągu

Areszt Śledczy w Gdańsku

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim

Areszt Śledczy w Wejherowie

Zakład Karny w Braniewie

Zakład Karny w Gdańsku – Przeróbce

Zakład Karny w Kwidzynie

Zakład Karny w Malborku

Zakład Karny w Sztumie.

Okręgowy Inspektorat SW w Gdańsku mieści się w pomieszczeniach administrowanych przez Areszt Śledczy w Gdańsku.

Jednostki penitencjarne w okręgu gdańskim przeznaczone są dla wszystkich kategorii skazanych - recydywistów penitencjarnych, odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. Są to zakłady wszystkich typów – zamkniętego, półotwartego i otwartego.

W Areszcie Śledczym w Gdańsku funkcjonuje oddział dla osadzonych szczególnie niebezpiecznych – stwarzających poważne zagrożenie społeczne.

Przy Areszcie Śledczym w Gdańsku funkcjonuje szpital więzienny z oddziałem wieloprofilowym, zachowawczym.

Osoby pozbawione wolności podczas odbywania kary mają możliwość podjęcia terapii uzależnień w oddziałach dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych w Areszcie Śledczym w Elblągu i dla uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Gdańsku – Przeróbce.

W Zakładzie Karnym w Sztumie i w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim przebywają także skazani, u których stwierdzono niepsychotyczne zaburzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe.

W Areszcie Śledczym w Gdańsku funkcjonuje także ośrodek diagnostyczny dla osadzonych wymagających dokładnej diagnozy w związku z ich zachowaniami i cechami osobowości.

Jednostki podległe gdańskiemu inspektoratowi zatrudnienie osadzonych traktują jako ważną część oddziaływań resocjalizacyjnych. Część z nich nie może być zatrudniona również ze względów bezpieczeństwa, stanu zdrowia czy faktu uczestniczenia w oddziaływaniach terapeutycznych. Ci, którzy pracują są aktywizowani na rzecz społeczności lokalnych, pracują nieodpłatnie wykonując prace porządkowe i gospodarcze m.in. w szpitalach, domach pomocy społecznej. Są również obecni na ulicach miasta, gdzie porządkują skwery, parki i cmentarze. Często ich działania to nie tylko prace porządkowe. Niektórzy z nich stają się wykwalifikowanymi wolontariuszami medycznymi, pomagającymi fachowo w hospicjach czy domach pobytu dla osób upośledzonych.

Skazani są też zatrudniani przez firmy oraz prywatnych kontrahentów. Są oceniani przez pracodawców jako rzetelni i sumienni pracownicy.

Zatrudnienie odgrywa znaczącą rolę resocjalizacyjną, obniża koszty społeczne wykonania kary pozbawienia wolności, zmienia też wizerunek więźniów w opinii społeczności lokalnych.

mjr Małgorzata Sarnowska

 

Dyrektor okręgowy Służby Więziennej
płk Radosław Chmielewski
Tel./Fax: (58) 323-10-02 / (58) 302-27-29
E-mail: oisw_gdansk@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej
płk Lesław Bryłkowski
Tel./Fax: (58) 323-10-02 / (58) 302-27-29
E-mail: oisw_gdansk@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Małgorzata Sarnowska
Tel./Fax: (58) 323-10-49 / 666-037-274 / fax (58) 302-27-29
E-mail: malgorzata.sarnowska@sw.gov.pl.

Ważne telefony

Sekretariat: (58) 323-10-02 / (58) 302-27-29
Dział Organizacyjny: (58) 323-10-25
Dział Kadr: (58) 323-10-10 / (58) 323-10-13
Dział Penitencjarny: (58) 323-10-18
Dział Ochrony: (58) 323-10-19 / (58) 323-10-24
Dział Ewidencji: (58) 323-10-14
Dział Kwatermistrzowski: (58) 323-10-08 / (58) 323-10-15
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (58) 323-10-14
Dział Łączności i Informatyki: (58) 323-10-23 / (58) 323-10-27
Dział Finansowy: (58) 323-10-17
Służba Zdrowia: (58) 323-10-22

Zasady przyjmowania paczek

Zasady udzielania widzeń