Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Gdańsk- Przeróbka Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce

ul. Siennicka 23

80-758 Gdańsk

Tel./Fax: (58) 766-93-00 / (58) 301-64-14

E-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce powołano do życia zarządzeniem nr 48/70 Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 04 sierpnia 1970 roku. Przekazania obiektu Służbie Więziennej dokonano w dniu 03 września 1970 roku. Dopiero w roku 2000, po prawie trzydziestu latach starań, obiekt został przejęty w trwały zarząd przez więziennictwo. Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce przeznaczony jest dla skazanych młodocianych i dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W pięciu oddziałach przebywają skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego. Oddziały szósty i siódmy (oddane do użytku w lipcu 2007 roku) przeznaczone są dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie typu otwartego. Jeden z wyżej wymienionych oddziałów, od września 1998 roku, funkcjonuje jako oddział terapeutyczny, dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Skazani w ZK Gdańsk-Przeróbka odbywają karę pozbawienia wolności w trzech systemach: programowego oddziaływania, terapeutycznym (oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu), zwykłym. Ustalona pojemność zakładu to 625 miejsc.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Zbigniew Olborski
Tel./Fax: (58) 766-93-00 / (58) 301-64-14
E-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Witold Kaczorowski
Tel./Fax: (58) 766-93-00 / (58) 301-64-14
E-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Tomasz Cichon
Tel./Fax: (58) 766-93-00 / (58) 301-64-14
E-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Agnieszka Szultka
Tel./Fax: (58) 766-93-69 / 666-023-451 / (58) 301-64-14
E-mail: rzecznik_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (58) 766-93-00
Dowódca Zmiany: (58) 766-93-40
Dział Organizacyjny: (58) 766-93-06
Dział Kadr: (58) 766-93-04
Dział Penitencjarny: (58) 766-93-50 / (58) 766-93-17
Dział Ochrony: (58) 766-93-30
Dział Ewidencji: (58) 766-93-10 / (58) 766-93-13 / (58) 766-93-14
Dział Kwatermistrzowski: (58) 766-93-70
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (58) 766-93-05
Dział Łączności i Informatyki: (58) 766-93-90
Dział Finansowy: (58) 766-93-20
Służba Zdrowia: (58) 766-93-25

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP oddział Gdańsk
Okopowa 1
Gdańsk
07 1010 1140 0069 1413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08.00-17.00
Wtorek: 08.00-15.00
Środa: 08.00-15.00
Czwartek: 08.00-15.00
Piątek: 08.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Informujemy, że w związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2015 r, przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 396), zmianie uległy zasady otrzymywania przez osoby pozbawione wolności paczek żywnościowych. 

Nowe przepisy wykluczają możliwość nadsyłania paczek żywnościowych bez pośrednictwa zakładu lub aresztu. Osoby najbliższe będą mogły złożyć zamówienie na paczkę żywnościową podczas widzenia z osadzonym w punkcie sprzedaży znajdującym się na terenie jednostki, drogą pocztową lub drogą elektroniczną. W skład paczki wchodzić mogą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe (art. 113a § 3 kkw).

Zasady realizacji paczki za pośrednictwem punku sprzedaży:

1.  Paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży dostarczane są osadzonym przebywającym w zakładzie na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
2.  Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów,  zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3.   Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży
- drogą pocztową na adres:

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA

ul. Kurkowa 12

80-803 Gdańsk z dopiskiem „Punkt sprzedaży - ZK Gdańsk”.

4.   Formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży w punkcie sprzedaży dostępne są :
- w punkcie sprzedaży znajdującym się na sali widzeń
- w poczekalni dla osób odwiedzających
- na stronie internetowej Zakładu Karnego w Gdańsku.

5.   Paczka, realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Baltica, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

6.   Środki pieniężne na realizację paczek należy wpłacać na podany nr konta:
BIGB „BALTICA” 11 1130 1121 0006 5624 1620 0004

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

7.  Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

8.   Dodatkowy sposób realizacji uprawnienia do otrzymania paczki z żywnością nie oznacza, że każdy osadzony uzyskuje uprawnienie do otrzymania dodatkowej paczki żywnościowej. Dotychczasowe zasady postępowania w tym zakresie pozostają obowiązujące.

Paczki odzieżowe i.t.p.
Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia. Na zezwoleniu określona są zasady realizacji paczki. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości i na jego podstawie dokonuje się ustaleń zawartości paczki. Na paczce, w widocznym miejscu umieszcza się odcinek zezwolenia.

 

Zasady udzielania widzeń

  • Widzenia dla skazanych odbywają się od poniedziałku do środy w godz. 8.30 do 15.30 oraz w niedzielę w godzinach od 8.00 do 15.30.
  • W widzeniach organizowanych od poniedziałku do środy nie biorą udziału skazani będący w pracy oraz uczestniczący w terapii.
  • Zapisy osób przybyłych na widzenia odbywają się w dniu widzeń w godzinach 8.00-13.30, a w niedzielę od 7.30-13.30 z zastrzeżeniem, że widzenie zakończy się do godziny 15.30.
  • Po rozpoczęciu widzenia skazani oraz osoby odwiedzające zajmują miejsca wyznaczone przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Samowolne zmiany wyznaczonego miejsca są zabronione.
  • Dopuszcza się nie zrealizowanie widzenia w danym dniu w związku z ograniczoną pojemnością sali widzeń.
  • Zakup poczęstunku w kantynie realizuje osoba odwiedzająca skazanego. Poczęstunku, który nie został spożyty, osadzony po zakończonym widzeniu nie może zabrać z sali widzeń do celi mieszkalnej.
  • Informuję, iż widzenia osobom odwiedzającym skazanych na terenie Zakładu Karnego w Gdańsku udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.