Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Gdańsk- Przeróbka Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce

ul. Siennicka 23

80-758 Gdańsk

Tel./Fax: (58) 766-93-00 / (58) 301-64-14

E-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce powołano do życia zarządzeniem nr 48/70 Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 04 sierpnia 1970 roku. Przekazania obiektu Służbie Więziennej dokonano w dniu 03 września 1970 roku. Dopiero w roku 2000, po prawie trzydziestu latach starań, obiekt został przejęty w trwały zarząd przez więziennictwo. Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce przeznaczony jest dla skazanych młodocianych i dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W pięciu oddziałach przebywają skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego. Oddziały szósty i siódmy (oddane do użytku w lipcu 2007 roku) przeznaczone są dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie typu otwartego. Jeden z wyżej wymienionych oddziałów, od września 1998 roku, funkcjonuje jako oddział terapeutyczny, dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Skazani w ZK Gdańsk-Przeróbka odbywają karę pozbawienia wolności w trzech systemach: programowego oddziaływania, terapeutycznym (oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu), zwykłym. Ustalona pojemność zakładu to 625 miejsc.

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Zbigniew Olborski
Tel./Fax: (58) 766-93-00 / (58) 301-64-14
E-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Witold Kaczorowski
Tel./Fax: (58) 766-93-00 / (58) 301-64-14
E-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Tomasz Cichon
Tel./Fax: (58) 766-93-00 / (58) 301-64-14
E-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. Agnieszka Szultka
Tel./Fax: (58) 766-93-69 / (58) 301-64-14
E-mail: rzecznik_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (58) 766-93-00
Dowódca Zmiany: (58) 766-93-40
Dział Organizacyjny: (58) 766-93-06
Dział Kadr: (58) 766-93-04
Dział Penitencjarny: (58) 766-93-19 / (58) 766-93-17
Dział Ochrony: (58) 766-93-30
Dział Ewidencji: (58) 766-93-10 / (58) 766-93-13 / (58) 766-93-14
Dział Kwatermistrzowski: (58) 766-93-70
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (58) 766-93-05
Dział Łączności i Informatyki: (58) 766-93-90
Dział Finansowy: (58) 766-93-20
Służba Zdrowia: (58) 766-93-25

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP oddział Gdańsk
Okopowa 1
Gdańsk
07 1010 1140 0069 1413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08.00-17.00
Wtorek: 08.00-15.00
Środa: 08.00-15.00
Czwartek: 08.00-15.00
Piątek: 08.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Zasady ogólne
Skazany może otrzymać paczkę zgodnie z art. 113a § 3, 4,5 i 6 kkw. Do kontroli zawartości paczek stosuje się także przepisy art. 116 § 2 i 4 kkw.  Dopuszczalne jest uszkodzenie  kontrolowanych przedmiotów. Paczki mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Gdańsku- Przeróbce (zgodnie z adresem odbiorcy) za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej bądź gońca w godzinach 8.00-15.00, a także przynoszone przez osoby odwiedzające oraz skazanych przy powrocie z przepustek lub widz. 30 godz.  Do zakładu nie będą przyjmowane paczki, których kosztu doręczenia nie opłacił nadawca.
Istnieje również możliwość przekazania przez osoby odwiedzające paczki  z artykułów zakupionych w kantynie zakładu karnego.
 
Paczki Żywnościowe

Paczki żywnościowe wydawane są skazanym w dniu przyjęcia. W paczkach z żywnością mogą znajdować się wyłącznie artykuły żywnościowe. Nie będą przyjmowane paczki:
z żywnością przekraczające ciężar 5 kg;
do osadzonych, którzy w danym kwartale skorzystali już z prawa do jej otrzymania, a nie posiadają nagrody w postaci dodatkowej paczki żywnościowej;
do osadzonych, wobec których wykonywana jest kara dyscyplinarna pozbawienia możliwości otrzymania paczki żywnościowej.
W paczkach żywnościowych nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe, produkty zawierające alkohol, jaja, mrożonki, surowe mięso i ryby, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę (np. w  opakowaniach  szklanych i metalowych, napoje i płyny, słodziki,  odżywki, także  suplementy witaminowe-typu „PLUSZ”),  których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji. Paczka zawierająca w/w artykuły będzie zwrócona nadawcy na koszt nadawcy.

Wprowadzony również zostaje nowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA znajdującego się na terenie zakładu karnego.
 
Zasady realizacji paczki za pośrednictwem punku sprzedaży:

1.Paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży dostarczane są osadzonym przebywającym w zakładzie na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
2.Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów,  zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3.Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży
- drogą pocztową na adres:
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA
 ul. Kurkowa 12
 80-803 Gdańsk z dopiskiem „Punkt sprzedaży - ZK Gdańsk”.

4.Formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży w punkcie sprzedaży dostępne są :
- w punkcie sprzedaży znajdującym się na sali widzeń
- w poczekalni dla osób odwiedzających
- na stronie internetowej Zakładu Karnego w Gdańsku.

5.Paczka, realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Baltica, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

6.Środki pieniężne na realizację paczek należy wpłacać na podany nr konta:
BIGB „BALTICA” 11 1130 1121 0006 5624 1620 0004

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

8.Dodatkowy sposób realizacji uprawnienia do otrzymania paczki z żywnością nie oznacza, że każdy osadzony uzyskuje uprawnienie do otrzymania dodatkowej paczki żywnościowej. Dotychczasowe zasady postępowania w tym zakresie pozostają obowiązujące.

 

Paczki odzieżowe i.t.p.
Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia. Na zezwoleniu określona są zasady realizacji paczki. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości i na jego podstawie dokonuje się ustaleń zawartości paczki. Na paczce, w widocznym miejscu umieszcza się odcinek zezwolenia.
 

Zasady udzielania widzeń

  • Widzenia dla skazanych odbywają się od poniedziałku do środy w godz. 8.30 do 15.30 oraz w niedzielę w godzinach od 8.00 do 15.30.
  • W widzeniach organizowanych od poniedziałku do środy nie biorą udziału skazani będący w pracy oraz uczestniczący w terapii.
  • Zapisy osób przybyłych na widzenia odbywają się w dniu widzeń w godzinach 8.00-13.30, a w niedzielę od 7.30-13.30 z zastrzeżeniem, że widzenie zakończy się do godziny 15.30.
  • Po rozpoczęciu widzenia skazani oraz osoby odwiedzające zajmują miejsca wyznaczone przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Samowolne zmiany wyznaczonego miejsca są zabronione.
  • Dopuszcza się nie zrealizowanie widzenia w danym dniu w związku z ograniczoną pojemnością sali widzeń.
  • Zakup poczęstunku w kantynie realizuje osoba odwiedzająca skazanego. Poczęstunku, który nie został spożyty, osadzony po zakończonym widzeniu nie może zabrać z sali widzeń do celi mieszkalnej.
  • Informuję, iż widzenia osobom odwiedzającym skazanych na terenie Zakładu Karnego w Gdańsku udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.