Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Sztum Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Sztumie

ul. Nowowiejskiego 14

82-400 Sztum

Tel./Fax: (55) 267-28-00 / (55) 267-28-20

E-mail: zk_sztum@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

 

Zakładu Karny w Sztumie – jednostka typu zamkniętego oraz półotwartego przeznaczona dla mężczyzn recydywistów. W zakładzie funkcjonują dwa oddziały penitencjarne, wyodrębniony oddział mieszkalny, w którym przebywają osadzeni zakwalifikowani do nauczania w szkole oraz oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

HISTORIA

W 1910 roku pruski Zarząd Więziennictwa w Berlinie ogłosił przetarg na budowę Centralnego i Młodzieżowego Więzienia dla Prus Wschodnich oraz Zachodnich. W przetargu wystartowało miasto Sztum i wygrało go. Budowę zakładu ukończono w 1914 roku. Więzienie składało się z gmachu dla administracji i pawilonu mieszkalnego na ok. 400 skazanych. Otoczono je czterometrowym murem. Zakład funkcjonował w systemie celkowym. W latach 50.więzienie przekwalifikowano na zakład dla przestępców młodocianych i pierwszy raz karanych. Natomiast od 1984 roku zakład jest miejscem izolacji dla recydywistów.

Od 1991 roku Zakład Karny w Sztumie i Sztumskie Centrum Kultury organizują Ogólnopolski Przegląd Sztuki Więziennej. Od 2004 roku impreza rozszerzyła swój zasięg i ma charakter międzynarodowy. Wystawę prac konkursowych można oglądać w czerwcu i lipcu w salach sztumskiego kino-teatru.

 

 
Dyrektor zakładu karnego
płk Jan Morozowski
Tel./Fax: (55) 267-28-01 / (55) 267-28-20
E-mail: jmorozowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Izabela Firańska
Tel./Fax: (55) 267-28-03 / (55) 267-28-20
E-mail: izabela.firanska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Michał Niedbała
Tel./Fax: (55) 267-28-02 / (55) 267-28-20
E-mail: michal.niedbala@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Kazimierz Rymer
Tel./Fax: (55) 267-28-03 / (55) 267-28-20
E-mail: kazimierz.rymer@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
ppor. Piotr Szymański - Sztym
Tel./Fax: (55) 267-28-00 / (55) 267-28-20
E-mail: piotr.szymanski-sztym@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Ważne telefony

Sekretariat: (55) 267-28-00
Dowódca Zmiany: (55) 267-28-13
Dział Organizacyjny: (55) 267-28-19 / (55) 267-28-30
Dział Kadr: (55) 267-28-10
Dział Penitencjarny: (55) 267-28-06 / (55) 267-28-29
Dział Ochrony: (55) 267-28-05
Dział Ewidencji: (55) 267-28-08
Dział Kwatermistrzowski: (55) 267-28-09
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (55) 267-28-15
Dział Łączności i Informatyki: (55) 267-28-11 / (55) 267-28-12
Dział Finansowy: (55) 267-28-25
Służba Zdrowia: (55) 267-28-22

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Gdańsk
Nowowiejskiego 14
Sztum
68 1010 1140 0051 0613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

 

KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca br. przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, informuję, że zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności.
Skazany będzie miał prawo otrzymania paczki żywnościowej raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał. W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do zakładu karnego (aresztu śledczego). Z dniem 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową będzie można złożyć zarówno podczas widzenia z osadzonym, jak też bezpośrednio w IGB „Baltica”, w tym również drogą elektroniczną.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obowiązuje od 01.07.2015 r.:

Jeśli chcesz zrobić paczkę dla osadzonego, musisz wykonać następujące kroki:

 

1. Wypełnij formularz zamówienia na paczkę w odpowiednie dane oraz produkty, które mają się znaleźć w paczce. Użyj do tego celu listy produktów, która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów.

2. Wykonaj zapłatę za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

 

BIGB „BALTICA” 11 1130 1121 0006 5624 1620 0004 
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

W tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony.

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, Zakład Karny w Sztumie

 

3. Przekaż formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do BIGB Baltica. Możesz to zrobić:

a) podczas widzenia z osobą najbliższą w punkcie sprzedaży (kantyna jednostki),

b) za pośrednictwem e-mail, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres paczka@igbbaltica.pl

c) wysyłając na adres:

 

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA
ul. Kurkowa 12
80-803 Gdańsk
„Punkt sprzedaży”

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne:
- w punkcie sprzedaży znajdującym się na sali widzeń
- w poczekalni dla osób odwiedzających
- na stronie internetowej Zakładu Karnego w Sztumie

5. Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Baltica, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

6. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od BIGB Baltica, przekazywane są niezwłocznie przez BIGB Baltica osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

formularz zamówienia paczki ZK Sztum

cennik towarów zk sztum 06.12.2016 do 13.01.2017.pdf

cennik towarów zk sztum 19.11.2016 do 06.12.2016.pdf

cennik towarów zk sztum - paczka higieniczna - od 31.10.2016.pdf

Zasady udzielania widzeń

 

 

 

 

Widzenia w Zakładzie Karnym w Sztumie odbywają się we wszystkie poniedziałki, wtorki i piątki, pierwsze soboty miesiąca, trzecie niedziele miesiąca , z wyłączeniem 1 stycznia  oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych  w godz. 800-1500.

Widzenia w Zakładzie Karnym w Sztumie w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat trzech, które przybyły na widzenie wraz tymi dziećmi, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającymi się na wózku inwalidzkim lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Osoby ubiegające się o udzielenie widzenia z osadzonym, mogą składać prośby do godziny 1330.

 

UWAGA

Od dnia 20.05.2016 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie będą obowiązywać nowe terminy widzeń:

 

1. Widzenia odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki z wyłączeniem dni świątecznych, z zastrzeżeniem ust.1a.

1a. Widzenia odbywają się drugiego dnia Świąt Wielkanocnych a także w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

1b. Widzenia odbywają się również w pierwsze soboty i trzecie niedziele miesiąca.

1c. Widzenia udzielane są w godzinach od 8ºº do 15ºº.”