Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Sztum Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Sztumie

ul. Nowowiejskiego 14

82-400 Sztum

Tel./Fax: (55) 267-28-00 / (55) 267-28-20

E-mail: zk_sztum@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

 

Zakładu Karny w Sztumie – jednostka typu zamkniętego oraz półotwartego przeznaczona dla mężczyzn recydywistów. W zakładzie funkcjonują dwa oddziały penitencjarne, wyodrębniony oddział mieszkalny, w którym przebywają osadzeni zakwalifikowani do nauczania w szkole oraz oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

HISTORIA

W 1910 roku pruski Zarząd Więziennictwa w Berlinie ogłosił przetarg na budowę Centralnego i Młodzieżowego Więzienia dla Prus Wschodnich oraz Zachodnich. W przetargu wystartowało miasto Sztum i wygrało go. Budowę zakładu ukończono w 1914 roku. Więzienie składało się z gmachu dla administracji i pawilonu mieszkalnego na ok. 400 skazanych. Otoczono je czterometrowym murem. Zakład funkcjonował w systemie celkowym. W latach 50.więzienie przekwalifikowano na zakład dla przestępców młodocianych i pierwszy raz karanych. Natomiast od 1984 roku zakład jest miejscem izolacji dla recydywistów.

Od 1991 roku Zakład Karny w Sztumie i Sztumskie Centrum Kultury organizują Ogólnopolski Przegląd Sztuki Więziennej. Od 2004 roku impreza rozszerzyła swój zasięg i ma charakter międzynarodowy. Wystawę prac konkursowych można oglądać w czerwcu i lipcu w salach sztumskiego kino-teatru.

 

 
Dyrektor zakładu karnego
ppłk Jan Morozowski
Tel./Fax: (55) 267-28-01 / (55) 267-28-20
E-mail: jmorozowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego / Oficer prasowy
mjr Michał Niedbała
Tel./Fax: (55) 267-28-02 / (55) 267-28-20
E-mail: michal.niedbala@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Kazimierz Rymer
Tel./Fax: (55) 267-28-03 / (55) 267-28-20
E-mail: kazimierz.rymer@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Izabela Firańska
Tel./Fax: (55) 267-28-03 / (55) 267-28-20
E-mail: izabela.firanska@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Ważne telefony

Sekretariat: (55) 267-28-00
Dowódca Zmiany: (55) 267-28-13
Dział Organizacyjny: (55) 267-28-19 / (55) 267-28-30
Dział Kadr: (55) 267-28-10
Dział Penitencjarny: (55) 267-28-06 / (55) 267-28-29
Dział Ochrony: (55) 267-28-05
Dział Ewidencji: (55) 267-28-08
Dział Kwatermistrzowski: (55) 267-28-09
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (55) 267-28-15
Dział Łączności i Informatyki: (55) 267-28-11 / (55) 267-28-12
Dział Finansowy: (55) 267-28-25
Służba Zdrowia: (55) 267-28-22

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Gdańsk
Nowowiejskiego 14
Sztum
68 1010 1140 0051 0613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

 

Skazany , tymczasowo aresztowany i ukarany zwany dalej „osadzonym” ma prawo do otrzymania paczki z żywnością raz na kwartał . Ciężar paczki wraz z opakowaniem nie może przekraczać 5 kg. Paczki, których ciężar przekracza 5 kg. nie będą przyjmowane przez administrację jednostki. O fakcie nie przyjęcia paczki powiadamia się osadzonego.

Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości.

W paczce nie mogą znajdować się artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest nie możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniu utrudniającym kontrolę ich zawartości ( np. puszki, słoiki, kartony).

Paczki zawierające artykuły o których mowa powyżej będą zwrócone nadawcy na jego koszt.

Przesłanie w paczce odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić jedynie na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora.

Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce a uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 

 

Zostaje wprowadzony dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA znajdującego się na terenie ZK w Sztumie


Przy realizacji tego sposobu obowiązują następujące zasady:
1. Paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży dostarczane są osadzonym przebywającym w zakładzie na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. 

2. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów. 

3.Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży
- drogą pocztową na adres:

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA

ul. Nowowiejskiego 14

82-400 Sztum

z dopiskiem „Punkt sprzedaży”.


4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne:
- w punkcie sprzedaży znajdującym się na sali widzeń
- w poczekalni dla osób odwiedzających
- na stronie internetowej Zakładu Karnego w Sztumie


5. Paczka, realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Baltica, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.


6. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:


 

BIGB „BALTICA” 56 1090 1098 0000 0001 1531 8278


 

prowadzone przez Bank Zachodni WBK

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.


7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

8. Dodatkowy sposób realizacji uprawnienia do otrzymania paczki z żywnością nie oznacza, że każdy osadzony uzyskuje uprawnienie do otrzymania dodatkowej paczki żywnościowej. Dotychczasowe zasady postępowania w tym zakresie pozostają obowiązujące. Wprowadzenie dodatkowego sposobu realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej nie skutkuje zmianami obowiązujących regulacji w tym zakresie.

 

formularz zamówienia paczki.pdf

cennik-towarow_zk-sztum_14.06.2014_01.08.2014.pdf

Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia w ZK w Sztumie odbywają się we wszystkie poniedziałki, wtorki i piątki, pierwsze soboty miesiąca, trzecie niedziele miesiąca , z wyłączeniem 1 stycznia  oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych  w godz. 800-1500.

Osoby ubiegające się o udzielenie widzenia z osadzonym, mogą składać prośby do godziny 1330.