Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Sztum Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Sztumie

ul. Nowowiejskiego 14

82-400 Sztum

Tel./Fax: (55) 267-28-00 / (55) 267-28-20

E-mail: zk_sztum@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

 

Zakładu Karny w Sztumie – jednostka typu zamkniętego oraz półotwartego przeznaczona dla mężczyzn recydywistów. W zakładzie funkcjonują dwa oddziały penitencjarne, wyodrębniony oddział mieszkalny, w którym przebywają osadzeni zakwalifikowani do nauczania w szkole oraz oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

HISTORIA

W 1910 roku pruski Zarząd Więziennictwa w Berlinie ogłosił przetarg na budowę Centralnego i Młodzieżowego Więzienia dla Prus Wschodnich oraz Zachodnich. W przetargu wystartowało miasto Sztum i wygrało go. Budowę zakładu ukończono w 1914 roku. Więzienie składało się z gmachu dla administracji i pawilonu mieszkalnego na ok. 400 skazanych. Otoczono je czterometrowym murem. Zakład funkcjonował w systemie celkowym. W latach 50.więzienie przekwalifikowano na zakład dla przestępców młodocianych i pierwszy raz karanych. Natomiast od 1984 roku zakład jest miejscem izolacji dla recydywistów.

Od 1991 roku Zakład Karny w Sztumie i Sztumskie Centrum Kultury organizują Ogólnopolski Przegląd Sztuki Więziennej. Od 2004 roku impreza rozszerzyła swój zasięg i ma charakter międzynarodowy. Wystawę prac konkursowych można oglądać w czerwcu i lipcu w salach sztumskiego kino-teatru.

 

 
Dyrektor zakładu karnego
płk Jan Morozowski
Tel./Fax: (55) 267-28-01 / (55) 267-28-20
E-mail: jmorozowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Izabela Firańska
Tel./Fax: (55) 267-28-03 / (55) 267-28-20
E-mail: izabela.firanska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Michał Niedbała
Tel./Fax: (55) 267-28-02 / (55) 267-28-20
E-mail: michal.niedbala@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Kazimierz Rymer
Tel./Fax: (55) 267-28-03 / (55) 267-28-20
E-mail: kazimierz.rymer@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Małgorzata Sarnowska
Tel./Fax: (55) 267-28-38 / (55) 267-28-20
E-mail: malgorzata.sarnowska@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Ważne telefony

Sekretariat: (55) 267-28-00
Dowódca Zmiany: (55) 267-28-13
Dział Organizacyjny: (55) 267-28-19 / (55) 267-28-30
Dział Kadr: (55) 267-28-10
Dział Penitencjarny: (55) 267-28-06 / (55) 267-28-29
Dział Ochrony: (55) 267-28-05
Dział Ewidencji: (55) 267-28-08
Dział Kwatermistrzowski: (55) 267-28-09
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (55) 267-28-15
Dział Łączności i Informatyki: (55) 267-28-11 / (55) 267-28-12
Dział Finansowy: (55) 267-28-25
Służba Zdrowia: (55) 267-28-22

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Gdańsk
Nowowiejskiego 14
Sztum
68 1010 1140 0051 0613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

 

Skazany , tymczasowo aresztowany i ukarany zwany dalej „osadzonym” ma prawo do otrzymania paczki z żywnością raz na kwartał . Ciężar paczki wraz z opakowaniem nie może przekraczać 5 kg. Paczki, których ciężar przekracza 5 kg. nie będą przyjmowane przez administrację jednostki. O fakcie nie przyjęcia paczki powiadamia się osadzonego.

Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości.

W paczce nie mogą znajdować się artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest nie możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniu utrudniającym kontrolę ich zawartości ( np. puszki, słoiki, kartony).

Paczki zawierające artykuły o których mowa powyżej będą zwrócone nadawcy na jego koszt.

Przesłanie w paczce odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić jedynie na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora.

Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce a uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 

 

Zostaje wprowadzony dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA znajdującego się na terenie ZK w Sztumie


Przy realizacji tego sposobu obowiązują następujące zasady:
1. Paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży dostarczane są osadzonym przebywającym w zakładzie na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. 

2. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów. 

3.Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży
- drogą pocztową na adres:

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA

ul. Nowowiejskiego 14

82-400 Sztum

z dopiskiem „Punkt sprzedaży”.


4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne:
- w punkcie sprzedaży znajdującym się na sali widzeń
- w poczekalni dla osób odwiedzających
- na stronie internetowej Zakładu Karnego w Sztumie


5. Paczka, realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Baltica, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.


6. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:


 

BIGB „BALTICA” 11 1130 1121 0006 5624 1620 0004 


 

prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.


7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

8. Dodatkowy sposób realizacji uprawnienia do otrzymania paczki z żywnością nie oznacza, że każdy osadzony uzyskuje uprawnienie do otrzymania dodatkowej paczki żywnościowej. Dotychczasowe zasady postępowania w tym zakresie pozostają obowiązujące. Wprowadzenie dodatkowego sposobu realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej nie skutkuje zmianami obowiązujących regulacji w tym zakresie.

 

formularz zamówienia paczki.pdf

cennik-towarow_zk-sztum_12.02.2015_16.03.2015.pdf

Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia w Zakładzie Karnym w Sztumie odbywają się we wszystkie poniedziałki, wtorki i piątki, pierwsze soboty miesiąca, trzecie niedziele miesiąca , z wyłączeniem 1 stycznia  oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych  w godz. 800-1500.

Widzenia w Zakładzie Karnym w Sztumie w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat trzech, które przybyły na widzenie wraz tymi dziećmi, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającymi się na wózku inwalidzkim lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Osoby ubiegające się o udzielenie widzenia z osadzonym, mogą składać prośby do godziny 1330.