Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice Drukuj

pokaż mapę

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach

ul. Mikołowska 10A

40-950 Katowice

Tel./Fax: (32) 208-45-02, fax (32) 251-39-78

E-mail: oisw_katowice@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ważne telefony

Okręg katowicki jest pierwszym co do wielkości w kraju, zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie. Łącznie we wszystkich jednostkach penitencjarnych przebywa aktualnie (na dzień 9.11.2016r.) 65761 osadzonych w tym: tymczasowo aresztowanych 494, skazanych 5985, ukaranych 97.
Pojemność okręgu katowickiego wynosi miejsc 7467. Oznacza to zaludnienie na poziomie 88,1 %.
Jednostki penitencjarne okręgu śląskiego przeznaczone są dla wszystkich kategorii osadzonych. Są to zakłady wszystkich typów.
W dwóch jednostkach funkcjonują oddziały dla skazanych tzw. „niebezpiecznych” - AŚ Katowice (aktualnie zawieszony) i  ZK Racibórz. W Areszcie Śledczym w Katowicach funkcjonuje ponadto Ośrodek Diagnostyczny, dysponujący 37 miejscami.
Skazani mogą korzystać z oddziaływań specjalistycznych w następujących oddziałach terapeutycznych: ZK Jastrzębie-Zdrój – dla skazanych uzależnionych od alkoholu; ZK Lubliniec – dla skazanych kobiet uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych; dla skazanych kobiet z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo; ZK Racibórz – dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo; ZK Wojkowice – dla skazanych uzależnionych od alkoholu.
Skazani mają również możliwość podjęcia nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach, realizującym naukę w zakresie gimnazjum oraz w zakresie szkolnictwa zawodowego o kierunkach: ślusarz, malarz-tapeciarz i elektromechanik.
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach został powołany w dniu 1 września 1996 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania Dyrektorów Okręgowych oraz struktury organizacyjnej Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej ( Dz. U. MS z 1996 r. Nr 5 poz. 28).
Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach podlegają następujące jednostki organizacyjne: Areszt Śledczy w Bielsku Białej, Areszt Śledczy w Bytomiu, Areszt Śledczy w Częstochowie, Areszt Śledczy w Gliwicach, Areszt Śledczy w Katowicach, Areszt Śledczy w Mysłowicach, Areszt Śledczy w Sosnowcu, Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach, Areszt Śledczy w Zabrzu, Zakład Karny w Cieszynie, Zakład Karny w Herbach, Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Karny w Lublińcu, Zakład Karny w Raciborzu, Zakład Karny w Wojkowicach, Zakład Karny w Zabrzu.

Zadania Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach:
1) koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzór nad nimi;
2) koordynacja sposobu i nadzór nad warunkami prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontrola przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności;
3) organizowanie systemu współdziałania podległych jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania w nich bezpieczeństwa i porządku oraz współpraca w tym zakresie z Policją i innymi służbami oraz instytucjami i organami ochrony państwa;
4) sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności w zakresie ochrony i przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych;
5) opracowywanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych dla okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i podległych jednostek organizacyjnych;
6) nadzorowanie działalności podległych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz przywięziennego zakładu pracy funkcjonujących przy podległych jednostkach organizacyjnych;
7) ustalanie liczby stanowisk w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej oraz liczby etatów w podległych jednostkach organizacyjnych;
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do realizowania działań wynikających z ustawowych aktów prawnych. Systematycznie utrzymywana współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi pozwala na wymianę doświadczeń i poszukiwanie nowych rozwiązań problemów stających przed Służbą Więzienną. Od lat utrzymywane są także kontakty z przedstawicielami czeskiej służby więziennej. W trakcie wspólnych spotkań dokonywana jest wymiana doświadczeń i wzajemne przenikanie się inicjatyw służących realizacji podstawowego celu, jakim jest readaptacja społeczna osadzonych.

W OISW w Katowicach zatrudnionych jest 32 funkcjonariuszy i 17 pracowników cywilnych (na 11,25 etatach). Okręg katowicki dysponuje 2478 etatami dla funkcjonariuszy oraz 128,50 etatami dla pracowników cywilnych i 11,39 etatami dla nauczycieli. Jednostka położona jest w centrum miasta przy ul. Mikołowskiej 10 A, w bezpośrednim sąsiedztwie Aresztu Śledczego w Katowicach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach.
opr. mjr Justyna Siedlecka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor okręgowy Służby Więziennej
ppłk Andrzej Baliński
Tel./Fax: (32) 208-45-02
E-mail: oisw_katowice@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Justyna Siedlecka
Tel./Fax: (32) 208-45-24, 662- 653-555
E-mail: justyna.siedlecka@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 208-45-02, fax (32) 251-39-78
Dowódca Zmiany: (32) 208-44-66
Dział Organizacyjny: (32) 208-45-03
Dział Kadr: (32) 208-45-13
Dział Penitencjarny: (32) 208-45-19
Dział Ochrony: (32) 208-45-09
Dział Ewidencji: (32) 208-45-06
Dział Kwatermistrzowski: (32) 208-45-07
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 208-44-86
Dział Łączności i Informatyki: (32) 208-44-40
Dział Finansowy: (32) 208-45-15
Służba Zdrowia: (32) 208-45-20

Zasady przyjmowania paczek

Zasady udzielania widzeń