Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Częstochowa Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy Częstochowa

Mirowska 22

42-200 Częstochowa

Tel./Fax: (34) 370-60-00 / (34) 360-60-75

E-mail: as_czestochowa@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

Areszt Śledczy w Częstochowie zgodnie z ustaloną rejonizacją przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających w dyspozycji: Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego w Częstochowie, Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokuratury Rejonowej w Częstochowie.

Ponadto w areszcie przebywają skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych, skazani oczekujący na skierowanie do odpowiednich typów i rodzajów zakładów karnych oraz skazani, skierowani do jednostki w związku z udziałem w czynnościach procesowych. Pojemność aresztu wynosi  246  miejsc zakwaterowania.

Areszt to dwa połączone ze sobą dwupiętrowe pawilony: administracyjny i penitencjarny, położone na planie litery L oraz wolno stojące budynki: garaży, magazynów, poczekalni dla odwiedzających i świetlicy dla funkcjonariuszy. Główny budynek administracyjno - penitencjarny oddziału zewnętrznego jest parterowy, położony na planie litery T. Osobno położone są: poczekalnia dla odwiedzających, wartownia i garaże.

Początki aresztu w obecnej jego lokalizacji i kształcie sięgają 1931 roku, kiedy już jako Więzienie Państwowe zastąpił on areszt, tzw. odwach mieszczący się od I poł. XIX w. w ratuszu miejskim. Wieloletni spór pomiędzy władzami miejskimi i więziennymi (w które zaangażowane zostały zarówno Sejm Ustawodawczy, jak i Najwyższy Trybunał Administracyjny) doprowadził do przeniesienia więzienia do przebudowanych w tym celu budynków elektrowni u zbiegu ulic Olsztyńskiej i Mirowskiej w dzielnicy Zawodzie. Z upływem czasu do położonego na wschodnim brzegu Warty więzienia przylgnęła nazwa "wczasy nad Sekwaną". Rzeka stała się niemal naturalną fosą okalającą z tej strony mury aresztu.

W okresie międzywojennym średnie zaludnienie jednostki wynosiło 450-500 więźniów. Na szczególne uznanie w tym okresie zasłużyła sobie, działająca od 1934 r., szkoła więzienna zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, a prowadzona przez Cecylię Jakubowską - nauczycielkę miejscowego gimnazjum. Szkoła prowadziła zajęcia w ramach czterech grup, w tym jednej grupy kobiet. Osobne zajęcia prowadzono dla małoletnich. Grupy liczyły ok. 20-36 uczniów.

W czasie wojny, jak większość tego typu obiektów, więzienie przejęli niemieccy okupanci. Wehrmacht wkroczył 3 września 1939 r. Poza oddziałem dla więźniów politycznych, w pozostałych pracowali, zmuszeni do tego, polscy strażnicy. Przeludnienie w tym okresie było ogromne, osiągając w jednym z miesięcy 1941 r. niewyobrażalną liczbę 1958 więźniów. Wielu spośród nich nie doczekało końca wojny, ginąc w masowych egzekucjach. Ich zbiorowe mogiły znajdują się w nieodległych od Częstochowy lasach koło Olsztyna, Jaskrowa i Apolonki. W swą ostatnią drogę prowadzeni byli przez nieistniejący dziś wewnętrzny dziedziniec aresztu zwany "studnią". W dniu 4 października 1942 r. miała miejsce spektakularna ucieczka jednego z przywódców Armii Krajowej na tym terenie Stanisława Mireckiego, ps. Butrym. Za ucieczkę wysoką karę zapłacili polscy strażnicy, którzy ją umożliwili, oraz ich rodziny.

Po wojnie przy areszcie utworzono oddziały zewnętrzne w Wąsoszu Górnym i w Herbach. W 1990 r. oddział w Herbach stał się samodzielnym zakładem karnym.

 

opracowanie: ppor. Maria Wiącek

 

 

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Łukasz Górny
Tel./Fax: (34) 370-60-29
E-mail: as_czestochowa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Urszula Wojciechowska - Budzikur
Tel./Fax: (34) 370-60-29
E-mail: as_czestochowa@sw.gov.pl
rzecznik prasowy
mł. chor. Jowita Szymocha
Tel./Fax: (34) 370 60 37 / 533-326-000
E-mail: jowita.szymocha@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (34) 370-60-00
Dowódca Zmiany: (34) 370-60-47
Dział Organizacyjny: (34) 370-60-25
Dział Kadr: (34) 370-60-10 / (34) 370-60-19
Dział Penitencjarny: (34) 370-60-06
Dział Ochrony: (34) 370-60-05
Dział Ewidencji: (34) 370-60-07 / (34) 370-60-17 / (34) 370-60-27
Dział Kwatermistrzowski: (34) 370-60-08 / (34) 370-60-18 / (34) 370-60-48
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (34) 370-60-26
Dział Łączności i Informatyki: (34) 370-60-36 / (34) 370-60-49
Dział Finansowy: (34) 370-60-04 / (34) 370-60-34 / (34) 370-60-24
Służba Zdrowia: (34) 370-60-15

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Katowice
89 1010 1212 0013 3913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 09.00-15.00
Wtorek: 09.00-15.00
Środa: 09.00-15.00
Czwartek: 09.00-15.00
Piątek: 09.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

 • Osadzony przebywający w areszcie ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową a - za zezwoleniem dyrektora aresztu - paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

 • Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

 • Paczki higieniczne i odzieżowe przyjmowane są codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 przy bramie głównej aresztu.

 • Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby je dostarczającej. Paczki przekazywane są osadzonym niezwłocznie - w dniu doręczenia.

 • Nie będą przyjmowane oraz realizowane paczki: 

 • od osób nieujętych w wykazie osób bliskich,

 • nieposiadające spisu zawartości,

 • zawierające artykuły nieodpowiadające rodzajowi paczki,

 • dla osadzonego ukaranego karą dyscyplinarną pozbawienia otrzymania paczki,

 • dla osadzonego, który otrzymał już paczkę żywnościową w danym miesiącu i nie posiada uprawnienia do otrzymania dodatkowej paczki,

 • których wysokość przekracza 27 cm.

W związku z nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego od dnia 01.07.2015r na podstawie art. 113a § 3 osadzony będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego, aresztu śledczego. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć osoba najbliższa.

 • Zamówienia przez osobę najbliższą składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę, może być złożone podczas widzenia lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

 • Zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 • Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą byś pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

   

 • Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

  • w punkcie sprzedaży,

  • w biurze przepustek,

  • w sali widzeń,

  • oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Częstochowie,

 • Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży,

 • Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty,

 • Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Zamówienie na paczkę - druk do pobrania

http://sklep.rakon.com.pl/czestochowa/

Zasady udzielania widzeń

 

W Areszcie Śledczym w Częstochowie:

 

Widzenia dla skazanych i ukaranych odbywają się w sali widzeń:

 • we wtorki i środy przypadające w dni robocze,

 • w każdą niedzielę miesiąca, w dwóch turach, pierwsza o godz. 8:30, druga o godz.10:30;

 • w święta przypadające na: 6 stycznia, 1 maja, 4 czerwca, 11 listopada i 25 grudnia 2015 r., w dwóch turach, pierwsza o godz. 8:30, druga o godz.10:30.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sali widzeń:

 • w czwartki i piątki przypadające w dni robocze;

 • w każdą niedzielę miesiąca, w dwóch turach, pierwsza o godz. 12:30, druga o godz.14:00;

 • w święta przypadające na: 6 stycznia, 1 maja, 4 czerwca, 11 listopada i 25 grudnia 2015 r., w dwóch turach, pierwsza o godz. 12:30, druga o godz.14:00.

 

W  Oddziale Zewnętrznym w Wasoszu Górnym :

 • Widzenia dla osób skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego odbywają się  w  soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00-16.00 w sali widzeń.
 • Widzenia dla osób skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu otwartego  odbywają sie codziennie w godzinach 8.00-16.00 w sali widzeń.
 • Zgłoszenie osoby odwiedzającej powinno nastąpić najpóźniej do godziny 15.00. 

   

Zasady widzeń:

 • Widzenia dla osadzonych tymczasowo aresztowanych odbywają się w ilości oraz w sposób określony przez organ dysponujący, wyłącznie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie.
 • Widzenia dla skazanych odbywają się w ilości odpowiadającej typowi zakładu karnego, do którego zostali zakwalifikowani, z uwzględnieniem statusu młodocianego oraz możliwości otrzymania dodatkowego widzenia w przypadku widzenia z dzieckiem do lat 15, nad którym skazany sprawuje opiekę.
 • Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w dni widzeń w godzinach 8.00-13.30. Po skompletowaniu tur widzeniowych, kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 • Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia.
 • Osadzonym korzystającym z widzeń w bezpośrednim kontakcie z osobą odwiedzającą zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie aresztu. Zakupów dokonywać mogą wyłącznie osoby odwiedzające, tylko w dni robocze. Produkty, które nie zostały spożyte przekazywane są osobom odwiedzającym.
 • Rozmowa oraz zachowanie w trakcie widzenia nie może zakłócać swobody rozmów innych osób oraz porządku widzenia.
 • Niedopuszczalne jest przekazywanie w trakcie widzenia jakichkolwiek rzeczy pomiędzy osadzonymi, a osobami odwiedzającymi.
 • Naruszenie ustalonego porządku odbywania widzenia skutkuje jego przerwaniem.