Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Częstochowa Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy Częstochowa

Mirowska 22

42-200 Częstochowa

Tel./Fax: (34) 370-60-00 / (34) 360-60-75

E-mail: as_czestochowa@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

Areszt Śledczy w Częstochowie zgodnie z ustaloną rejonizacją przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających w dyspozycji: Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego w Częstochowie, Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokuratury Rejonowej w Częstochowie.

Ponadto w areszcie przebywają skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych, skazani oczekujący na skierowanie do odpowiednich typów i rodzajów zakładów karnych oraz skazani, skierowani do jednostki w związku z udziałem w czynnościach procesowych. Pojemność aresztu wynosi  246  miejsc zakwaterowania.

Areszt to dwa połączone ze sobą dwupiętrowe pawilony: administracyjny i penitencjarny, położone na planie litery L oraz wolno stojące budynki: garaży, magazynów, poczekalni dla odwiedzających i świetlicy dla funkcjonariuszy. Główny budynek administracyjno - penitencjarny oddziału zewnętrznego jest parterowy, położony na planie litery T. Osobno położone są: poczekalnia dla odwiedzających, wartownia i garaże.

Początki aresztu w obecnej jego lokalizacji i kształcie sięgają 1931 roku, kiedy już jako Więzienie Państwowe zastąpił on areszt, tzw. odwach mieszczący się od I poł. XIX w. w ratuszu miejskim. Wieloletni spór pomiędzy władzami miejskimi i więziennymi (w które zaangażowane zostały zarówno Sejm Ustawodawczy, jak i Najwyższy Trybunał Administracyjny) doprowadził do przeniesienia więzienia do przebudowanych w tym celu budynków elektrowni u zbiegu ulic Olsztyńskiej i Mirowskiej w dzielnicy Zawodzie. Z upływem czasu do położonego na wschodnim brzegu Warty więzienia przylgnęła nazwa "wczasy nad Sekwaną". Rzeka stała się niemal naturalną fosą okalającą z tej strony mury aresztu.

W okresie międzywojennym średnie zaludnienie jednostki wynosiło 450-500 więźniów. Na szczególne uznanie w tym okresie zasłużyła sobie, działająca od 1934 r., szkoła więzienna zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, a prowadzona przez Cecylię Jakubowską - nauczycielkę miejscowego gimnazjum. Szkoła prowadziła zajęcia w ramach czterech grup, w tym jednej grupy kobiet. Osobne zajęcia prowadzono dla małoletnich. Grupy liczyły ok. 20-36 uczniów.

W czasie wojny, jak większość tego typu obiektów, więzienie przejęli niemieccy okupanci. Wehrmacht wkroczył 3 września 1939 r. Poza oddziałem dla więźniów politycznych, w pozostałych pracowali, zmuszeni do tego, polscy strażnicy. Przeludnienie w tym okresie było ogromne, osiągając w jednym z miesięcy 1941 r. niewyobrażalną liczbę 1958 więźniów. Wielu spośród nich nie doczekało końca wojny, ginąc w masowych egzekucjach. Ich zbiorowe mogiły znajdują się w nieodległych od Częstochowy lasach koło Olsztyna, Jaskrowa i Apolonki. W swą ostatnią drogę prowadzeni byli przez nieistniejący dziś wewnętrzny dziedziniec aresztu zwany "studnią". W dniu 4 października 1942 r. miała miejsce spektakularna ucieczka jednego z przywódców Armii Krajowej na tym terenie Stanisława Mireckiego, ps. Butrym. Za ucieczkę wysoką karę zapłacili polscy strażnicy, którzy ją umożliwili, oraz ich rodziny.

Po wojnie przy areszcie utworzono oddziały zewnętrzne w Wąsoszu Górnym i w Herbach. W 1990 r. oddział w Herbach stał się samodzielnym zakładem karnym.

 

opracowanie: mł.chor. M.Wiącek

 

 

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Łukasz Górny
Tel./Fax: (34) 370-60-29
E-mail: as_czestochowa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Urszula Wojciechowska - Budzikur
Tel./Fax: (34) 370-60-29
E-mail: as_czestochowa@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mł. chor. Maria Wiącek
Tel./Fax: (34) 370-60-03 / 533-326-000
E-mail: maria.wiacek@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (34) 370-60-00
Dowódca Zmiany: (34) 370-60-47
Dział Organizacyjny: (34) 370-60-25
Dział Kadr: (34) 370-60-10 / (34) 370-60-19
Dział Penitencjarny: (34) 370-60-06
Dział Ochrony: (34) 370-60-05
Dział Ewidencji: (34) 370-60-07 / (34) 370-60-17 / (34) 370-60-27
Dział Kwatermistrzowski: (34) 370-60-08 / (34) 370-60-18 / (34) 370-60-48
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (34) 370-60-26
Dział Łączności i Informatyki: (34) 370-60-36 / (34) 370-60-49
Dział Finansowy: (34) 370-60-04 / (34) 370-60-34 / (34) 370-60-24
Służba Zdrowia: (34) 370-60-15

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Katowice
89 1010 1212 0013 3913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 09.00-15.00
Wtorek: 09.00-15.00
Środa: 09.00-15.00
Czwartek: 09.00-15.00
Piątek: 09.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

 • Osadzony przebywający w areszcie ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg, a - za zezwoleniem dyrektora aresztu - paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.
 • Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.
 • Paczki żywnościowe, higieniczne i odzieżowe przyjmowane są codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 przy bramie głównej aresztu.
 • Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby je dostarczającej. Paczki przekazywane są osadzonym niezwłocznie - w dniu doręczenia.
 • Nie są przyjmowane paczki:
 • nieposiadające spisu zawartości,
 • przekraczające ciężar 5kg,
 • zawierające artykuły nieodpowiadające rodzajowi paczki,
 • zawierające artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich substancji (np. konserwy, napoje),
 • dla osadzonego ukaranego karą dyscyplinarną pozbawienia otrzymania paczki,
 • dla osadzonego, który otrzymał już paczkę żywnościową w danym kwartale i nie posiada uprawnienia do otrzymania dodatkowej paczki,
 • których wysokość przekracza 27 cm.

 

Z dniem 01.01.2012 r. wprowadza się dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktów sprzedaży znajdujących się na terenie jednostek:

 • paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty,
 • zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej,
 • zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
  • w punkcie sprzedaży,
  • drogą pocztową,
 • formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:
  • w punkcie sprzedaży,
  • w biurze przepustek,
  • w sali widzeń,
  • oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Częstochowie,
 • zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży,
 • paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty,
 • środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 

Zamówienie na paczkę - druk do pobrania

Lista produktów w kantynie - druk do pobrania

Zasady udzielania widzeń

 

W Areszcie Śledczym w Częstochowie:

 

Widzenia dla skazanych i ukaranych odbywają się w sali widzeń:

 • we wtorki i środy przypadające w dni robocze,

 • w każdą niedzielę miesiąca, w dwóch turach, pierwsza o godz. 8:30, druga o godz.10:30;

 • w święta przypadające na: 6 stycznia, 1 maja, 4 czerwca, 11 listopada i 25 grudnia 2015 r., w dwóch turach, pierwsza o godz. 8:30, druga o godz.10:30.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sali widzeń:

 • w czwartki i piątki przypadające w dni robocze;

 • w każdą niedzielę miesiąca, w dwóch turach, pierwsza o godz. 12:30, druga o godz.14:00;

 • w święta przypadające na: 6 stycznia, 1 maja, 4 czerwca, 11 listopada i 25 grudnia 2015 r., w dwóch turach, pierwsza o godz. 12:30, druga o godz.14:00.

 

W  Oddziale Zewnętrznym w Wasoszu Górnym :

 • Widzenia dla osób skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego odbywają się  w  soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00-16.00 w sali widzeń.
 • Widzenia dla osób skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu otwartego  odbywają sie codziennie w godzinach 8.00-16.00 w sali widzeń.
 • Zgłoszenie osoby odwiedzającej powinno nastąpić najpóźniej do godziny 15.00. 

   

Zasady widzeń:

 • Widzenia dla osadzonych tymczasowo aresztowanych odbywają się w ilości oraz w sposób określony przez organ dysponujący, wyłącznie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie.
 • Widzenia dla skazanych odbywają się w ilości odpowiadającej typowi zakładu karnego, do którego zostali zakwalifikowani, z uwzględnieniem statusu młodocianego oraz możliwości otrzymania dodatkowego widzenia w przypadku widzenia z dzieckiem do lat 15, nad którym skazany sprawuje opiekę.
 • Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w dni widzeń w godzinach 8.00-13.30. Po skompletowaniu tur widzeniowych, kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 • Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia.
 • Osadzonym korzystającym z widzeń w bezpośrednim kontakcie z osobą odwiedzającą zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie aresztu. Zakupów dokonywać mogą wyłącznie osoby odwiedzające, tylko w dni robocze. Produkty, które nie zostały spożyte przekazywane są osobom odwiedzającym.
 • Rozmowa oraz zachowanie w trakcie widzenia nie może zakłócać swobody rozmów innych osób oraz porządku widzenia.
 • Niedopuszczalne jest przekazywanie w trakcie widzenia jakichkolwiek rzeczy pomiędzy osadzonymi, a osobami odwiedzającymi.
 • Naruszenie ustalonego porządku odbywania widzenia skutkuje jego przerwaniem.