Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Katowice Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy Katowice

Mikołowska 10A

40-957 Katowice

Tel./Fax: (32) 208-44-02 / (32) 251-54-66

E-mail: as_katowice@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Areszt Śledczy w Katowicach przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn z oddziałem aresztu dla kobiet. Areszt Śledczy w Katowicach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach. Pojemność jednostki wynosi 440 miejsc.

Areszt jako kompleks architektoniczny powstał po roku 1878 tj. po utworzeniu w Katowicach Sądu Grodzkiego. Właśnie wtedy utworzono kozę miejską (obecny pawilon mieszkalny D), na bazie której około 1891 r. zbudowano Królewskie Pruskie Więzienie. Plany przebudowy i rozbudowy więzienia pochodzące z lat 1897, 1909 i 1912 wskazują, że podstawowe budynki aresztu pochodzą sprzed 1897 r. Po odzyskaniu niepodległości Górnego Śląska, praktyczne przejęcie zarządu więzienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości nastąpiło w listopadzie 1922 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 27.03.1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa, Więzienie w Katowicach zostało zakwalifikowane do więzień I klasy: samodzielnych, powyżej 450 miejsc, do odbywania kary powyżej 3 lat - więzień śledczych. Do 1939 r jednostka pozostawała pod zarządem władz II Rzeczpospolitej. Kolejne lata historii obiektu to lata najbardziej tragiczne. Najpierw okupacja niemiecka - w latach II wojny światowej pomimo przejściowego charakteru zakładu wykonano około 550 wyroków śmierci przez zgilotynowanie, a następnie czasy reżimu stalinowskiego i represje wobec żołnierzy Armii Krajowej i członków organizacji niepodległościowych. Kolejne lata to również osadzanie oprócz sprawców przestępstw kryminalnych, osób o innych od obowiązujących ówcześnie poglądach politycznych.
W latach 50-tych ubiegłego wieku obecny Areszt Śledczy w Katowicach nosił nazwę Centralne Więzienie w Katowicach, a od lat 70-tych nosił nazwy: Wojewódzkiego Aresztu Śledczego, Rejonowego Aresztu Śledczego, by od 31.10.1996 r. uzyskać nazwę Aresztu Śledczego w Katowicach, która to nazwa obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jednostkę charakteryzuje praworządne i humanitarne wykonywanie tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.

Jednostka położona jest w centrum miasta przy ul. Mikołowskiej 10 a, w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Okręgowego. Obecnie Areszt Śledczy w Katowicach składa się z trzech budynków penitencjarnych i obiektów pomocniczych typu: pralnia, kuchnia, warsztaty, pomieszczenia biurowe – otoczonych murem zewnętrznym. Największy kompleks mieszkalny składający się z pawilonów A,B,C zbudowany jest na planie litery Y. W pawilonie B funkcjonuje także Ośrodek Diagnostyczny realizujący zadania zgodnie z rozporządzeniem MS z dnia 14.03.2000 r. Na Górnej kondygnacji pawilonu C znajduje się kaplica oraz pomieszczenia katechetyczne przeznaczone dla osadzonych. Oddzielny budynek stanowi oddział D który jest podzielony na trzy kondygnacje, - I przeznaczona jest dla osadzonych kobiet skierowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego, II i III dla kobiet tymczasowo aresztowanych i skazanych wobec których toczą się czynności procesowe. Oddział dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu został zawieszony. W oddziale E przebywają osadzone skierowane do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Pawilony mieszkalne są wyremontowane, mają zabudowane kąciki sanitarne, ciepłą i zimną wodę, wewnętrzną sieć telewizyjną oraz domofonową sygnalizację przyzywową.

 

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Zenon Dziombek
Tel./Fax: (32) 208-44-02
E-mail: dyr_katowice@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Grzegorz Janik
Tel./Fax: (32) 208-44-02
E-mail: zca1_katowice@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Mariusz Mazurek
Tel./Fax: (32) 208-44-02
E-mail: zca_katowice@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Artur Piszczek
Tel./Fax: (32) 208-44-94 / 664-855-681
E-mail: artur.piszczek@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 208-44-02 fax (32) 251-54-66
Dowódca Zmiany: (32) 208-44-69 / (32) 208-44-70 fax (32) 251-54-61
Dział Organizacyjny: (32) 208-44-07 / (32) 208-44-95
Dział Kadr: (32) 208-44-65 / (32) 208-44-90
Dział Penitencjarny: (32) 208-44-80 / (32) 208-44-50
Dział Ochrony: (32) 208-44-60 / (32) 208-44-61
Dział Ewidencji: (32) 208-44-10 do 16
Dział Kwatermistrzowski: (32) 208-44-30 / (32) 208-44-35
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 208-44-19 / (32) 208-44-87
Dział Łączności i Informatyki: (32) 208-44-44 / (32) 208-44-43
Dział Finansowy: (32) 208-44-20 / (32) 208-44-25
Służba Zdrowia: (32) 208-44-79 / (32) 208-44-55

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/KATOWICE
51 1010 1212 0018 3413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10 - 17
Wtorek: 8 - 15
Środa: 8 - 15
Czwartek: 8 - 15
Piątek: 8 - 15

Zasady przyjmowania paczek

 

Paczki przyjmowane są w godzinach od 8.00 do 14.00, w punkcie przyjmowania paczek (wejście przy bramie głównej). Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby je dostarczającej. Paczki żywnościowe przekazywane są osadzonym w dniu doręczenia, bez zbędnej zwłoki.

 

PACZKI ODZIEŻOWO – HIGIENICZNE

 

Paczki odzieżowo – higieniczne wysyłane za pośrednictwem poczty oraz dostarczane bezpośrednio:

- maksymalny wymiar paczki możliwy poddaniu kontroli (według specyfikacji producenta urządzenia służącego do kontroli paczek) wynosi 530 mm szer. na 320 mm wys.
- obowiązkowo III część talonu należy nakleić na paczkę w widocznym miejscu, a II część powinna znajdować się w paczce;
- talon ważny jest 5 miesięcy od daty zatwierdzenia;
- nie wydaje się duplikatu talonu;
- jakakolwiek ingerencja w dane na talonie (także kopiowanie) skutkuje tym, że paczka nie będzie przyjęta, a paczka wysłana za pośrednictwem poczty zostanie odesłana na koszt nadawcy;

- paczki odzieżowo – higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu - typu kartonowe pudełko.

 

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

 

1.Osadzony przebywający w areszcie ma prawo otrzymać raz na 3 miesiące (kwartał) paczkę żywnościową o wadze do 5 kg
2.Zgodnie z art 113a§5 kodeksu karnego wykonawczego: „... w paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości..”.

3. Maksymalny wymiar paczki możliwy poddaniu kontroli (według specyfikacji producenta urządzenia służącego do kontroli paczek) wynosi 530 mm szer. na 320 mm wys. 
4.W związku z powyższym w paczkach żywnościowych nie będą przyjmowane artykuły takie jak:

- herbata, kawa zbożowa, itp. w saszetkach,
- jaja, napoje, kasze, mąki, ryż, kisiele, budynie, itp.,
- papierosy i tytoń, cukierki w opakowaniach, batony typu: Snickers, Mars, chałwy, itp.,
- zupki w proszku, itp.,
- przyprawy, art. spożywcze w zalewach, tory, ciasta z kremami, art. spożywcze z restauracji (pizze, hot – dogi, kebaby, hamburgery, itp.),

- inne nie wymienione artykuły znajdujące się z opakowaniach, po otwarciu których produkt może stracić wartości użytkowe lub będzie wymagał natychmiastowego spożycia,
- ponadto, zgodnie z zasadami sanitarno – epidemiologicznymi: wyroby garmażeryjne, łatwo psujące się, wyroby z krótkim terminem przydatności do spożycia.
5. Nie przyjmuje się paczek:
- bez spisu zawartości,
- których ciężar przekracza 5 kg,
- zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki,
- dla osadzonych ukaranych dyscyplinarnie pozbawieniem możliwości otrzymania paczki żywnościowej,
- dla osadzonych nie przebywających w areszcie, dla osadzonych, którzy otrzymali już paczkę żywnościową w danym kwartale i nie posiadają uprawnień do otrzymania dodatkowej paczki.
 

 

NOWY SPOSÓB DOSTARCZANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH 

Od 09.01.2012 wprowadza się dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania  paczek żywnościowych za pośrednictwem kantyny znajdującej się na terenie AŚ w Katowicach.

 

Sposób realizacji.
 1. Paczki żywnościowe dla osadzonych w areszcie mogą być realizowane na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową. Formularz powinien być przekazany do kantyny wraz z dowodem wpłaty.
 2. Formularz zamówienia oraz wykaz towarów sprzedawanych w kantynie są dostępne:
  1. w punkcie sprzedaży na terenie jednostki
  2. w pomieszczeniu paczkowni (poczekalni dla osób odwiedzających)
  3. na stronie internetowej jednostki (http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/areszt-sledczy-katowice/index.html)
 3. Zamówienie na paczkę żywnościową wraz z dowodem wpłaty osoby zainteresowane mogą złożyć:
  1. w punkcie sprzedaży, podczas trwania widzenia;
  2. drogą pocztową – na adres aresztu z dopiskiem „Zamówienie na paczkę
 4. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, zamówienie to nie zostanie zrealizowane. Środki pieniężne wpłacone na poczet realizacji zamówienia będą niezwłocznie przekazywane osobie, która paczkę opłaciła, zgodnie z danymi zamieszczonymi w formularzu. Kwota ta zostanie pomniejszona o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

   

 

FORMULARZ ZAMAWIANIA PACZKI - do pobrania

 

 

ASORTYMENT KANTYNY - do pobrania

 

 

Zasady udzielania widzeń

1.  WIDZENIA W DNI ROBOCZE:


a) WIDZENIA DLA SKAZANYCH I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH, KTÓRYCH NAZWISKA ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY:

A - J - UDZIELANE SĄ WE  WTORKI W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;
K - O - UDZIELANE SĄ W ŚRODY W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;
P - Ż - UDZIELANE SĄ W CZWARTKI W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

 

b) WIDZENIA DLA OSADZONYCH ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO WYMAGAJĄCY OSADZENIA   W WYZNACZONYM ODDZIALE LUB CELI ARESZTU ŚLEDCZEGO LUB ZAKŁADU KARNEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO W WARUNKACH ZAPEWNIAJĄCYCH WZMOŻONĄ OCHRONĘ SPOŁECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO ARESZTU LUB ZAKŁADU KARNEGO ODBYWAJĄ SIĘ:


OD WTORKU DO CZWARTKU W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00 PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z KIEROWNIKIEM DZIAŁU OCHRONY.

 

2. WIDZENIA W NIEDZIELĘ ORAZ INNE DNI ŚWIĄTECZNE:

 

a) WIDZENIA DLA SKAZANYCH I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH, KTÓRYCH NAZWISKA ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY:

A - G - UDZIELANE SĄ W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;
H – K  - UDZIELANE SĄ W DRUGĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;
L - R - UDZIELANE SĄ W TRZECIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;
S - Ż - UDZIELANE SĄ W CZWARTĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

 

b) WIDZENIA DLA OSADZONYCH ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO WYMAGAJĄCY OSADZENIA   W WYZNACZONYM ODDZIALE LUB CELI ARESZTU ŚLEDCZEGO LUB ZAKŁADU KARNEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO W WARUNKACH ZAPEWNIAJĄCYCH WZMOŻONĄ OCHRONĘ SPOŁECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO ARESZTU LUB ZAKŁADU KARNEGO ODBYWAJĄ SIĘ:


W DOWOLNĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00 PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z KIEROWNIKIEM DZIAŁU OCHRONY.

 

c) WIDZENIA W PIĄTĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA UDZIELANE SĄ W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00 WYŁĄCZNIE DLA OSADZONYCH ZATRUDNIONYCH ORAZ ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA KARY W ZAKŁADZIE KARNYM TYPU OTWARTEGO.

d) INFORMACJE NA TEMAT WIDZEŃ PRZYPADAJĄCYCH  W DNI ŚWIĄTECZNE SĄ PODAWANE DO INFORMACJI OSADZONYCH NA DANY MIESIĄC PRZEZ RADIOWĘZEŁ.

 

ZGODNIE Z ZALECENIAMI DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NA WIDZENIA WPUSZCZANI BĘDĄ ODWIEDZAJĄCY: KOBIETY W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY, OSOBY DOROSŁE BĘDĄCE RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECI DO LAT 3, NIEPEŁNOSPRAWNI ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCY SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH), ORAZ OSOBY POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.

 

ZGŁOSZENIA NA WIDZENIA SĄ PRZYJMOWANE DO GODZINY 13.00

 

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy, a w przypadku tymczasowo aresztowanych organ dysponujący.