Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Sosnowiec Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Sosnowcu

ul. Radocha 25

41-200 Sosnowiec

Tel./Fax: (32) 292-55-01 / (32) 292-48-77 (pozostałe nr. tel w zakładce "Ważne telefony" poniżej)

E-mail: as_sosnowiec@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Sosnowcu posiada do dyspozycji 351 miejsc. Zgodnie z rejonizacją przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających do dyspozycji Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Sosnowcu. Ponadto przebywają tu skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych, skazani oczekujący na skierowanie do odpowiednich typów i rodzajów zakładów karnych oraz skazani, skierowani do jednostki w związku z udziałem w czynnościach procesowych. W ramach aresztu od września 2013 r. funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego dla skazanych mężczyzn recydywistów o pojemności 251 miejsc.
Areszt Śledczy w Sosnowcu położony jest na obrzeżach miasta. W jego skład wchodzą trzy budynki penitencjarne oraz budynki administracyjny i gospodarczy, położone na obszarze 1700 m kw. Budynki aresztu powstały około 1905 roku, początkowo jako magazyny i budynki mieszkalne a dopiero po II wojnie światowej zaadaptowano je dla celów penitencjarnych. Areszt Śledczy w Sosnowcu realizując swoje ustawowe zadania współpracuje ze społeczeństwem lokalnym w readaptacji osób wchodzących w kolizję z prawem. W jednostce nie prowadzi się nauczania oraz pełnowymiarowego oddziaływania terapeutycznego, tym samym szczególny nacisk kładzie się na pozostałe środki oddziaływania wychowawczego, tj.: pracę, zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe oraz podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym.
W ramach realizacji tych celów w areszcie, funkcjonują biblioteka i świetlica oraz realizowane są zajęcia sportowe na boisku . Stałą formą działalności jest funkcjonowanie sieci radiowęzłowej, wykorzystywanej do przekazywania informacji, odczytywania pogadanek i audycji edukacyjno-wychowawczych. Wzbogacenie oferty kulturalno-oświatowej stanowią, organizowane co pewien czas, imprezy artystyczne takie jak koncerty zespołów muzycznych, przedstawienia teatralne, wystawy historyczne, spotkania z ciekawym ludźmi świata sportu czy kultury. Osadzonym w tutejszym areszcie umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez systematycznie organizowane spotkania obrządku rzymsko - katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.
Skazanym umożliwia się także zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji poprzez przeprowadzanie szkoleń zawodowych oraz podejmowanie nauki we własnym zakresie.
Dzięki współpracy z grupą AA w zakresie oddziaływań antyalkoholowych organizowane są mitingi, z których korzysta wiele osób potrzebujących wsparcia w utrzymaniu abstynencji . W zakresie profilaktyki uzależnień są również prowadzone przez psychologów tutejszej jednostki, zajęcia mające na celu uświadamianie negatywnych skutków uzależnienia.

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Andrzej Baliński
Tel./Fax: (32) 292-48-75 / (32) 263-14-73
E-mail: andrzej.balinski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Jarosław Lenartowicz
Tel./Fax: (32) 292-48-75 / (32) 263-14-73
E-mail: jaroslaw.lenartowicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mł. chor. Grzegorz Kantor
Tel./Fax: 533-321-777 / (32) 263-14-73
E-mail: grzegorz.kantor@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 292-55-01 / (32) 292-48-75
Dowódca Zmiany: (32) 292-55-01 / (32) 292-55-02 wewn. 810
Dział Organizacyjny: (32) 263-13-28 / (32) 292-55-01 wewn. 828
Dział Kadr: (32) 263-02-34 / (32) 292-55-01 wewn. 815
Dział Penitencjarny: (32) 292-48-84 / (32) 292-55-01 wewn. 830
Dział Ochrony: (32) 292-48-89 / (32) 292-55-01 wewn. 860, 861
Dział Ewidencji: (32) 263-11-08 / (32) 263-18-01 / (32) 292-48-87 / (32) 292-48-73 / fax (32) 363-70-35
Dział Kwatermistrzowski: (32) 292-48-87 / (32) 263-16-09 / (32) 263-17-62 / (32) 292-54-34
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 263-14-27 / (32) 292-55-01 wewn. 814
Dział Łączności i Informatyki: (32) 263-12-13 / (32) 292-55-01 wewn. 829, 892
Dział Finansowy: (32) 292-48-86 / (32) 290-01-85 / (32) 292-55-01 wewn. 820, 821
Służba Zdrowia: (32) 263-14-37 / (32) 292-55-01 wewn. 818

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP oo Katowice
Radocha 25
41-200 Sosonowiec
40 1010 1212 3065 1913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Od dnia 02.01.2012 roku zostanie wprowadzony dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością, za pośrednictwem kantyny.
 
1. Paczki żywnościowe realizowane przez kantynę są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
2. Zamówienie (do pobrania) jest sporządzane na podstawie listy produktów (do pobrania) - dostępnych w kantynie, zwanej dalej „listą”.
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonych, osoby zainteresowane mogą złożyć:
a. osobiście w jednostce
b. drogą pocztową:
4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne również w jednostce penitencjarnej  w sali widzeń.
5. Paczka, realizowana w drodze zamówienia przez kantynę, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
6. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. W przypadku nie wypełnienia oświadczenia zamawiającego (stanowiącego nieodłączny element każdego zamówienia), środki pieniężne zostaną odesłane na konto, z którego dokonano wpłaty.
7.  W przypadku wpłaty środków pieniężnych za pomocą przelewu internetowego, paczka zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie kantyny;

8. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

ING Bank Śląski o/Katowice   61 1050 1214 1000 0090 3040 8398 

Podane konto służy tylko i wyłącznie do uiszczania opłat związanych z zakupem paczek z żywnością, realizowanych za pośrednictwem kantyny Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

 

Przy przelewie środków pieniężnych z kont zagranicznych wymagane są dodatkowe dane zamieszczone poniżej :

Standard IBAN (International Bank Account Number) lub NBR  (Numer Rachunku Bankowego) :
Polska 28 znaków: znacznik PL plus numer konta składający sie z 26 cyfr.

PL61105012141000009030408398

KOD SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową.
Każdy bank ma swój kod SWIFT.

KOD SWIFT dla ING : INGBPLPW

Jednocześnie informujemy, że nadal można dostarczać paczki w dotychczasowy sposób określony w porządku wewnętrznym, na stronie internetowej jednostki oraz na tablicy ogłoszeń.

1. Paczki żywnościowe i odzieżowe oraz sprzęt RTV przyjmowane są codziennie za wyjątkiem soboty w godz. 08.00 – 14.00.

2. Paczki mogą być doręczane do aresztu śledczego osobiście przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Dodatkowym sposobem realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością jest złożenie zamówienia przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są umieszczone na sali widzeń, w punkcie rejestracji widzeń a także na stronie internetowej aresztu śledczego.

3. Warunkiem przyjęcia paczki musi być oznaczenie rodzaju jej zawartości w miejscu widocznym ( żywność, odzież. leki itp. ) Wewnątrz paczki powinien znajdować się czytelny, szczegółowy spis zawartości paczki oraz dane personalne nadawcy i adresata – imię nazwisko, imię ojca).

4. Paczki zawierające żywność, odzież, leki, inny sprzęt, winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.

5. Paczka z żywnością, której ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki.

6. Paczka żywnościowa, której ciężar przekracza dopuszczalną wartość 5 kg może zostać przyjęta tylko po uprzednim uzyskaniu zgody przez Kierującego Oddziałem Penitencjarnym lub Dyrektora. W razie braku takiej zgody, paczka podlega zwrotowi, zgodnie z procedura określoną w § 33 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności. O odmowie przyjęcia paczki powiadamia się osadzonego.

7. Paczki żywnościowe wydawane są osadzonym w dniu ich przyjęcia, przez oddziałowego pełniącego służbę w danym oddziale mieszkalnym.

8. Paczka przesłana pocztą, zawierająca artykuły niedozwolone będzie zwrócona do nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego pracownika służy zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego. W przypadku odmowy przyjęcia paczki żywnościowej przez osadzonego, Kierujący Oddziałem Penitencjarnym lub Dyrektor zarządza komisyjne zniszczenie jej zawartości.

9. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjęcia do jednostki oraz bezpośrednio przed wydaniem w oddziale mieszkalnym

10. Produkty, które znajdują się w oryginalnych, nieprzezroczystych opakowaniach (kawa, herbata, cukierki, czekolada, ciastka itp.) zostaną w trakcie kontroli przepakowane do woreczków foliowych.

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA

PRZYJĘCIA : PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK oraz NIEDZIELA 08.00 – 14.00

TAK

NIE

WĘDLINY : w plastrach, hermetycznie paczkowane

SER ŻÓŁTY: w plastrach, hermetycznie paczkowany

KAWA/ HERBATA : oryginalnie zapakowana, przepakowana do woreczków foliowych na oddziale mieszklanym

CUKIERKI / BATONY/ CZEKOLADA : oryginalnie zapakowane, przepakowane do woreczków foliowych na oddziale mieszkalnym .

 

 • soki , napoje ( w butelkach, kartonach), kompoty

 • wyroby garmażeryjne np. pierogi, bigos, kotlety, krokiety itp.

 • wyroby mięsne oraz przetwory i podroby ,ryby, drób, pasztety

 • wypieki własne np. ciasta, konfitury, pączki, dania restauracyjne np. pizza, hamburger, kebaby itp.

 • chipsy, paluszki, orzechy i inne nasiona

 • artykuły mleczne: masła, margaryny, serki topione, sery białe, jogurty

 • konserwy bez względu na opakowanie

 • jaja surowe, gotowane, smażone, majonez, ketchup,chrzan, sosy, dresingi

 • smalec, drożdże, miód, sałatki, grzyby

 • mleko w proszku, kaszki, grysiki, budynie, kisiele, śmietanki, galaretki, kwaski cytrynowe, kakao, cappuccino, soda, maka, cukier, makaron, ryż, kasza, słodzik, zupy, sosy w proszku, przyprawy i inne artykuły sypkie, rosołki w kostkach

 • suplementy diety, witaminy

 • warzywa i owoce

 • pieczywo, ciasta, bułki.

 • wszystkie produkty w stanie po gwarancyjnym, w tym noszące ślady zepsucia, niezdatne do spożycia,

 • mrożonki.

PACZKA

PRZYJĘCIA : PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK oraz NIEDZIELA 08.00 – 14.00

TAK

NIE

TYLKO PRZEDMIOTY NA KTÓRE WYDANO ZGODĘ, PRZYJĘTE DO JEDNOSTKI NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA

(TALON NA ODZIEŻ, LEKI, RTV)

 • broń, amunicja

 • środki łączności, nośniki informacji, przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu

 • papierosy, wyroby tytoniowe i akcesoria do tytoniu oraz alkohol, środki odurzające, psychotropowe, dopalacze, leki

 • gaz, benzyna do zapalniczek i inne środki łatwopalne

 • pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty jubilerskie

 • środki czystości: szampony, mydła, proszki, płyny, pasty, dezodoranty, wody kolońskie, antyperspiranty

 

Zasady udzielania widzeń

Wychodząc naprzeciw prośbom osób odwiedzających osadzonych w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, od dnia 03.02.2014 r. w celu usprawnienia udzielania widzeń, wprowadzony zostaje nowy podział widzeń dla skazanych w niedziele, jak również zmiany dni wyznaczonych na widzenia dla tymczasowo aresztowanych.

WIDZENIA DLA SKAZANYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

1. Nazwiska zaczynające się na litery A – J: każdy wtorek (godz. 09.00 - 16.00) oraz pierwszą niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 16.00);

2. Nazwiska zaczynające się na litery K – N: każdy czwartek (godz. 09.00 - 16.00) oraz drugą niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 16.00);

3. Nazwiska zaczynające się na litery O – Ż: każdy piątek (godz. 09.00 - 16.00) oraz czwartą niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 16.00);

4. Dla skazanych zatrudnionych poza terenem aresztu (bez podziału literowego): w każdą trzecią niedzielę miesiąca w godzinach 12.00-16.00;

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ BEZ PODZIAŁU LITEROWEGO W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

1. W pierwszą środę (godz. 09.00 - 16.00) i w każdą trzecią niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 12.00) .

Rejestracja osób wchodzących na widzenie jest realizowana w godzinach 8.00- 14.00.

Informujemy, że w pierwszej kolejności widzenia będą udzielane osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.
 

 INFORMACJA
 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 7 grudnia 2009 r. Nr  206 poz. 1589) w artykule 217 Kodeksu karnego wykonawczego po §1 dodaje się §1a - 1f w brzmieniu:
 
§1a. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych.
§1b. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w § 1a, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:
1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,
2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.
§1c. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.
§1d. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.
§1e. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.
§1f. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.