Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Tarnowskie Góry Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy Tarnowskie Góry

Opolska 17a

42-600 Tarnowskie Góry

Tel./Fax: (32) 392-75-00 / (32) 382-01-51

E-mail: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Obecnie może pomieścić jednorazowo 428 osadzonych. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, jak również skazanych mężczyzn wobec, których toczą się postępowania przed sądem w innych sprawach. Pojemność oddziałów aresztu wynosi 213 osób.
 Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizuje w/w. zadania wobec 8 organów postępowania karnego [tj.: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Wydziałem VI Karnym z siedzibą w Piekarach Śląskich; Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Ośrodkiem z siedzibą w Piekarach Śląskich; Sąd Rejonowy w Chorzowie wraz z Zamiejscowym Wydziałem VII Karnym z siedzibą w Świętochłowicach; Prokuratura Rejonowa w Chorzowie oraz Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej].
 Od października 2009 roku w tarnogórskim areszcie otwarty został oddział zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych [R-2]. Pojemność tego oddziału wynosi 104 osoby. Zaś od maja 2014 roku w tarnogórskiej jednostce funkcjonują: drugi oddział zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych [R-2], którego pojemność wynosi 55 osób oraz oddział zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penietencjarnych [R-1] z 56 miejscami.
 Kompleks obiektów zajmuje obszar 8184 m2, zabudowania usytuowane pomiędzy budynkami Sądu Rejonowego, zespołem budynków Szpitala Powiatowego Nr 1 oraz Kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Pokoju. W skład zabudowy wchodzą:
- historycznie starsza część jednostki tj. pawilon mieszkalny „A”, który wraz z równą wiekowo częścią administracyjną tworzą bryłę w kształcie litery ”T”. Całość wykonana jest z cegły ceramicznej.
- pawilon mieszkalny „B” jest budynkiem trzypiętrowym murowanym wybudowanym w pierwszej połowie lat 60-tych ub. wieku, który połączony łącznikiem komunikacyjnym z pawilonem „A” tworzy bryłę w kształcie litery „H”. Ze względu na pierwotne przeznaczenie różni się od typowej dla budownictwa więziennego bryły zewnętrznej. To właśnie w tym pawilonie – oddziały III oraz IV „zajmują” zakład karny typu zamkniętego oraz zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
- budynkami uzupełniającymi są budynki bramy głównej, garażowy i pomieszczeń gospodarczych umożliwiające w sposób niezakłócony działać w jednostce.
- całość otoczona jest murem ochronnym, który w swej pierwotnie historycznej części wykonany jest z cegły ceramicznej, podwyższony do wysokości uwzględniającej założenia planu ochrony i obrony jednostek penitencjarnych.
- tym co wyróżnia obecnie jednostkę i zamyka całość jest nowoczesna brama gabarytowo dostosowana do współczesnego sprzętu jednostek wspomagających tj. policji i straży pożarnej oraz wieże jedna z kilku usytuowanych w newralgicznych miejscach obserwacyjnych. Elementy te jako nowoczesne budownictwo zostały umiejętnie wkomponowane w zabudowę pierwotną.
 Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach dysponuje 6 placami spacerowymi, placem rekreacyjnym, salą widzeń, kantyną, biblioteką, czterema świetlicami oraz kaplicą. Świetlice wyposażone są w sprzęt audiowizualny, prasę oraz sprzęt sportowo - rekreacyjny. Stałą formą działalności jest funkcjonowanie sieci radiowęzłowej oraz telewizji kablowej wykorzystywanej do przekazywania informacji, prezentacji pogadanek i audycji profilaktyczno - wychowawczych oraz emisji filmów i programów edukacyjnych.
 Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizując swoje statutowe zadania aktywnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności w ramach realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji społecznej skazanych. Na bazie nawiązanych porozumień współpracujemy od lat z Urzędem Miejskim, Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.
 Warty podkreślenia jest również fakt, iż recydywiści penitencjarni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale zakładu karnego typu półotwartego zatrudnieni są poza terenem jednostki penitencjarnej w grupach bez konwojenta.
 W jednostce prowadzi się nauczanie w ramach procesu kształcenia kursowego – skazani mają możliwość nabywania kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ogólnie dostępna jest także oferta zajęć z zakresu szeroko rozumianych kompetencji społecznych, profilaktyki agresji oraz uzależnień. Wzbogacenie oferty kulturalno – oświatowej stanowią zaś organizowane przedsięwzięcia artystyczne [koncerty zespołów muzycznych, wystawy, przedstawienia teatralne] czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Osadzonym umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez katechezę, systematycznie organizowane spotkania Kościoła Rzymsko – Katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.

Opracowanie:
por. Roman Malchrzyk.

Dyrektor Aresztu Śledczego
ppłk Jan Skawiańczyk
Tel./Fax: (32) 392 75 01
E-mail: Jan.Skawianczyk@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego
mjr Roman Górecki
Tel./Fax: (32) 392 75 02
E-mail: Roman.Gorecki@sw.gov.pl
rzecznik prasowy
por Roman Malchrzyk
Tel./Fax: (32) 392 75 40; (0) 533336000
E-mail: roman.malchrzyk@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 392-75-00
Dowódca Zmiany: (32) 392-75-42 fax (32) 382-01-51
Dział Organizacyjny: (32) 392-75-04
Dział Kadr: (32) 392-75-05 ; (32) 392-75-18
Dział Penitencjarny: (32) 392-75-40
Dział Ochrony: (32) 392-75-45 do 47
Dział Ewidencji: (32) 392-75-20 do 26 fax (32) 285-33-41
Dział Kwatermistrzowski: (32) 392-75-30 do 35
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 392-75-06
Dział Łączności i Informatyki: (32) 392-75-09 ; (32) 392-75-19
Dział Finansowy: (32) 392-75-10 do 15
Służba Zdrowia: (32) 392-75-07

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O KATOWICE
Opolska 17a
42-600 Tarnowskie Góry
39 1010 1212 3066 5213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

1. Paczki, za wyjątkiem paczki żywnościowej, mogą być dostarczane za pośrednictwem rodziny i innych osób bliskich, a także poczty i firmy kurierskiej.
2. Wysokość przekazanej paczki nie może przekraczać 23 cm, a jej szerokość 40 cm.
3. Paczki zawierające: artykuły żywnościowe, odzieżowe oraz leki winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.
4. Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym, znajdującym się w pomieszczeniu poczekalni dla osób odwiedzających w następującym porządku:

 [1] we wtorki, środy, piątki i niedziele - w godzinach od 8.00 do 14.00;
 [2] w czwartki – w godzinach od 8.00 do 14.30;
 [3] w poniedziałki i soboty - w godzinach od 12.30 do 13.30.

5. Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca środki higieniczne może zawierać:

 [1] mydło w kostce – do 5 sztuk;
 [2] skarpety – do 5 par;
 [3] szczoteczkę do zębów – do 3 sztuk;
 [4] bieliznę osobistą – 3 komplety;
 [5] jednorazowe maszynki do golenia – do 5 sztuk.

6. Zarówno tymczasowo aresztowani jak i skazani – względem których nie zastosowano kary dyscyplinarnej w postaci pozbawienia możliwości otrzymywania paczki żywnościowej mają prawo do otrzymania jednej paczki żywnościowej  w miesiącu.
7. Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca artykuły higieniczne inne niż wskazane w ust. 13, może zostać przekazana osadzonemu, po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej prośby osadzonego przez dyrektora. Po akceptacji prośby przez dyrektora, osadzony może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej – przekazując jednocześnie stosowane zezwolenie. Wydanie przedmiotowej paczki osadzonemu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.
8. Paczka zawierająca leki może zostać dostarczona osadzonemu wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora a także po pozytywnym zaopiniowaniu prośby przez lekarza. Przekazywane leki muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach, a ich wydanie odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza. Leki przechowywane są w służbie zdrowia. Tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę organu dysponującego (organów dysponujących) na otrzymanie środków leczniczych.
9. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości wraz z danymi osoby przekazującej paczkę.
10. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania oraz w chwili jej wydawania osadzonemu.
11. Fakt odbioru paczki osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem.
12. Raz w miesiącu może zostać zrealizowana paczka żywnościowa, w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży aresztu. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie aresztu. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą.

 Wzór zamówienia:

Formularz zamówienia

13. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu. Zamówienie zostanie zrealizowane po uprzednim pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej Aresztu.

 Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży:

Lista produktów

Lista produktów owoce i warzywa

 

KANTYNA ARESZT ŚLEDCZY TARNOWSKIE GÓRY

 

 

14. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

 Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta: PL 43 1050 1344 1000 0023 5962 6369
 
 Dane do przelewu:

 PPO RAKON w Raciborzu
 ul. J. von Eichendorffa 14      
 47-400 Racibórz

 W tytule przelewu obowiązkowo podać:
 - nazwisko i imię osadzonego;
 - imię ojca;
 - data urodzin;
 - jednostka w której przebywa osadzony.
 
 W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej  oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

15. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.
16. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.
17. Ilość żywności w paczce nie może przekraczać 6 kg.
18. Paczka żywnościowa może być zrealizowana wyłącznie przez osobę ujętą w wykazie osób bliskich osadzonego.

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych oraz skazanych, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, odbywają się:
 [1] w środy w godzinach od 9.00 do 15.30;
 [2] w pierwszą niedzielę każdego miesiąca w godzinach od 10.00 do 15.00.
Osadzeni ci mogą korzystać z widzeń na podstawie zarządzenia o zgodzie na widzenie, w sposób określony przez organ dysponujący lub organy dysponujące.
2. Widzenia dla skazanych odbywają się w następujące dni:
 [1] we wtorki w godzinach od 8.30 do 15.30;
 [2] w czwartki w godzinach od 10.00 do 15.00;
 [3] w piątki w godzinach od 9.00 do 15.30;
 [4] w niedziele w godzinach od  8.30 do 15.00 – według następującego porządku:
 a) w każdą drugą niedzielę miesiąca widzeń udziela się skazanym o nazwiskach rozpoczynających się na litery od „A” do „J”;
 b) w każdą trzecią niedzielę miesiąca widzeń udziela się skazanym o nazwiskach rozpoczynających się na litery od  „K” do „P”;
 c) w każdą czwartą niedzielę miesiąca  widzeń udziela się skazanym o nazwiskach rozpoczynających się na litery od „R” do „Z”.
3. W dni świąteczne (z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia oraz pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych) oraz piąte niedziele miesiąca widzeń udziela się zgodnie z następującym porządkiem:

 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego/WNMP - sk. K-P;
  1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych - sk. R-Z;
  11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości - TA;
  25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie – pierwszy dzień - nie będą udzielane widzenia;
  26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie – drugi dzień - sk. A-J.
 
PIĄTE NIEDZIELE MIESIĄCA
 
 30 sierpnia - Sk. zatrudnieni poza terenem jednostki;
  29 listopada - Sk. zatrudnieni poza terenem jednostki.
 
4. Widzenia dłuższe, dodatkowe oraz połączone będą udzielane w niedziele i święta wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora.
5. Widzenia dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki odbywają się w czwartki w godzinach od 15.00 do 17.00.
6. O ilości widzeń dla skazanych decyduje grupa i podgrupa klasyfikacyjna.
7. Prośby o udzielenie widzenia oraz zarządzenia o zgodzie na widzenia przyjmowane są w okienku podawczym w poczekalni osób oczekujących na widzenie w dni widzeń w następujących godzinach:
 [1] we wtorki w godzinach 8.00 – 13.30;
 [2] w środy w godzinach 8.00 – 13.30;
 [3] w czwartki w godzinach 8.00 – 14.30 (w godzinach 13.30 – 14.30 w przypadku widzeń dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki);  
 [4] w piątki w godzinach 8.00 – 13.30;
 [5] w niedziele i święta w godzinach 8.00 – 13.30.
8. W przypadku zamiaru skorzystania z dodatkowego widzenia, dłuższego widzenia lub połączonych widzeń prośby o ich udzielenie należy złożyć najpóźniej godzinę przed godzinami wymienionymi w pkt. 7.
9.Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia w danym dniu.
10. W czasie trwania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą (przy stoliku) dozwolony jest poczęstunek artykułami żywnościowymi, napojami lub owocami zakupionymi w kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
11. Zarówno osadzeni jak i odwiedzający w czasie trwania widzenia winni podporządkować się zaleceniom, uwagom i poleceniom wydanym przez funkcjonariuszy nadzorujących widzenia, bądź ich przełożonych.
12. Rozmowa w trakcie widzenia winna być przeprowadzona w sposób niezakłócający porządku widzeń.
13. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń skutkować będzie przerwaniem widzenia lub jego zakończeniem przed czasem.
14. Niedopuszczalne jest przekazywanie w trakcie widzenia, bez uprzedniej zgody dyrektora jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów pomiędzy osadzonymi a osobami odwiedzającymi.