Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Zabrze Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy Zabrze

Sądowa 1

41-800 Zabrze

Tel./Fax: (32) 277-95-10, (32) 278-52-76

E-mail: as_zabrze@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Zabrzu podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Areszt jest jednostką typu zamkniętego i przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, pozostających do dyspozycji Sądów i Prokuratur Rejonowych w Zabrzu,Tychach i Mikołowie. Pojemnośc Aresztu Śledczego w Zabrzu został okreslona na 290 miejsc. W skład obiektu wchodzą pawilon mieszkalny, dwa budynki administracyjne oraz budynek gospodarczy. Dysponujemy 7 polami spacerowymi, salą widzeń, kantyną, biblioteką, trzema świetlicami oraz kaplicą. Świetlice wyposażone są w sprzęt audiowizualny, prasę oraz sprzęt sportowo-rekreacyjny.

Od dnia 03.10.2016 na terenie aresztu został uruchomiony oddział dla recydywistów penitencjarnych, odbywających karę w zakładzie karnym typu zamkniętego, którego pojemność ustalono na 82 miejsca.

Budynki kompleksu aresztowego, zostały wybudowane około roku 1888, pierwotnie z przeznaczeniem na więzienie realizujące w tamtym okresie, wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie celkowym. Architektura głównego budynku penitencjarnego jest charakterystyczna dla budowli więziennych Niemiec XIX wieku

Areszt Śledczy w Zabrzu realizując swoje statutowe zadania aktywnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności w ramach realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji społecznej skazanych. Na bazie nawiązanych porozumień współpracujemy od lat z Urzędem Miejskim, Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Zespołem Interwencji Kryzysowej, Zespołem Kuratorów, terenowym kołem Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. W jednostce prowadzi się nauczanie w ramach procesu kształcenia kursowego – skazani mają możliwość nabywania kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ogólnie dostępna jest także oferta zajęć z zakresu szeroko rozumianych kompetencji społecznych, profilaktyki agresji oraz uzależnień. Wzbogacenie oferty kulturalno-oświatowej stanowią zaś organizowane przedsięwzięcia artystyczne (koncerty zespołów muzycznych, wystawy, przedstawienia teatralne) czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Osadzonym umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez katechezę, systematycznie organizowane spotkania Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.

tekst opracowała: kpt. Katarzyna Gorzkowska, por.Monika Miłosz

Dyrektor
mjr Szymon Siedlecki
Tel./Fax: 32 277 95 10
E-mail: szymon.siedlecki@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Mirosław Więcław
Tel./Fax: 32 277-95-14
E-mail: miroslaw.wieclaw@sw.gov.pl
rzecznik prasowy
por. Monika Miłosz
Tel./Fax: 32-277-95-14 / 533 30 40 00
E-mail: monika.milosz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 277-95-14
Dowódca Zmiany: (32) 277-95-10
Dział Organizacyjny: (32) 277-95-18
Dział Kadr: (32) 277-95-15
Dział Penitencjarny: (32) 277-95-30
Dział Ochrony: (32) 277-95-50
Dział Ewidencji: (32) 277-95-60
Dział Kwatermistrzowski: (32) 277-95-40
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 277-95-17
Dział Łączności i Informatyki: (32) 277-95-26
Dział Finansowy: (32) 277-95-20
Służba Zdrowia: (32) 277-95-28

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP - OO Katowice
86101012123069971391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek:
Wtorek: 10:00-16:00
Środa:
Czwartek: 10:00-16:00
Piątek:

Zasady przyjmowania paczek

 

1. Osadzony ma prawo raz w miesiącu otrzymać paczkę, która może zawierać artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe.

2.Zamówienie na paczkę osadzony może złożyć sam lub jego osoba najbliższa.

3. W paczce mogą znajdować się tylko artykuły zakupione za pośrednictwem kantyny aresztu.

 

W tym celu należy:

- złożyć zamówienie na paczkę na piśmie. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą złożyć należy bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna), podczas widzenia lub przesłać do kantyny. Zamówienie należy sporządzić w oparciu o listę produktów dopuszczonych do sprzedaży;

- przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży (kantyna) wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty;

- formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży dostępna jest w kantynie, poczekalni dla osób odwiedzających, sali widzeń, u wychowawcy oddziału, na stronie internetowej aresztu;

- zamówienie od osoby najbliższej może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, że w/w osoba jest odnotowana w systemie jako najbliższa oraz po potwierdzeniu, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki

- czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych;

- środki pieniężne wpłacone na realizację paczki, która z przyczyn niezależnych od administracji nie może być zrealizowana są niezwłocznie zwracane, przez podmiot przygotowujący paczkę, osobie, która paczkę opłaciła (kwota pomniejszona o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów dokonywać należy na numer konta: PL 43 1050 1344 1000 0023 5962 6369 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW


W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwę jednostki wraz z adresem, nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Areszcie Śledczym w Zabrzu

 

 

 


 

Do pobrania aktualny wykaz produktów wraz z cenami i gramaturą: www.sw.gov.pl/Data/Files/wfeli/wykaz-produktow-5.pdf
 

Druk zamówienia na paczkę: www.sw.gov.pl/Data/Files/wfeli/druk-zamowienia-na-paczke.pdf

 

Zasady udzielania widzeń

                                                                              UWAGA !!!

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WIDZEŃ UDZIELA SIĘ:

kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózkach lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywają się w sali widzeń w następujące dni tygodnia:

wtorek w godz. 9.00 – 15.00 – skazani

czwartek (2 w miesiącu) - w godz. 9.00 – 15.00 – skazani

czwartek (1, 3, 4, 5 w miesiącu) w godz. 9.00-11.00 – tymczasowo aresztowani

niedziela (1, 3, 4 i 5 w miesiącu) w godz. 8.00–15.00 – skazani

niedziela (2 w miesiącu) w godz. 8.00-15.00 - tymczasowo aresztowani.

Zgłoszenia na widzenia są przyjmowane w dniach udzielania widzeń na bramie głównej w godz. 8:00 - 13:00. Widzenia kończą się o godz. 15.00. Widzenia łączone i przedłużone nie będą udzielane w przypadku gdy przewidziany czas ich zakończenia przypadnie po godz.15.00.

W dniach:

1 listopad, 25 grudzień, 1 styczeń oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych widzeń nie udziela się, natomiast w pozostałe święta widzenia będą udzielane w godz. 9:00 - 15:00. Informacja dla jakiej kategorii osadzonych ( tymczasowo aresztowani czy skazani ) będzie dostępna na tablicy informacyjnej przed bramą aresztu. 

Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w sposób określony przez organ dysponujący w zarządzeniu o zgodzie na widzenie.