Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Cieszyn Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Cieszyn

B. Chrobrego 2

43-400 Cieszyn

Tel./Fax: (33) 851-32-20 / (33)851-17-55

E-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Cieszynie jest jednostką typu zamkniętego.Przeznaczony jest dla recydywistów penitencjarnych, posiada również oddział dla tymczasowo aresztowanych, pozostających w dyspozycji: Sądu Rejonowego w Cieszynie Prokuratury Rejonowej w Cieszynie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju.Pojemność jednostki wynosi 406 miejsc.Plany budowy więzienia przy ulicy Marii w Cieszynie powstały w listopadzie 1858 roku. Ostatecznie do budowy władze austriackie przystąpiły w marcu 1881. Budynek więzienia w Cieszynie oddany został do użytku do 1896 roku. W roku 1905 obok niego przy ulicy Garncarskiej postawiono gmach Sądu. W 1918 roku więzienie przejęło niepodlegle państwo Polskie. W okresie międzywojennym więzienie cieszyńskie zaliczane było do I kategorii. W latach 1939-1945 wiezienie pełniło funkcję oddziału karnego oraz oddziału śledczego skąd po krótkim pobycie kierowano osadzonych do innych więzień i obozów koncentracyjnych. Przez cieszyńskie więzienie podczas okupacji przewinęło się ponad 12 tysięcy osób. Do roku 1945 więzienie nie było skanalizowane, cele małe liczyły po 7 osadzonych a duże po kilkadziesiąt osób. Ogrzewano cele piecami kaflowymi, do których wkładano opał od strony korytarzy więziennych. Duże pomieszczenia i warsztaty oświetlano lampami gazowymi. Na terenie więzienia znajdowała się: świniarnia, stolarnia, pracownia koszykarska, wytwórnia makaronu i garaże. W więzieniu funkcjonowały dwie kaplice – katolicka i ewangelicka. W połowie lat 50- tych w wydzielonej części więzienia otwarto Szpital Chorób Płucnych. W latach 80- tych zakład przeszedł kapitalny remont. Wyremontowano sieć kanalizacyjną, wodna i elektryczną. Do każdej celi doprowadzono ciepłą wodę, a w oddziałach szpitalnych wykonano odrębne ubikacje z umywalkami w łączonych celach wieloosobowych. W 1992 roku w zakładzie wydzielono część przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych. Ogółem w części penitencjarnej dla osadzonych przeznaczonych było155 pomieszczeń, w tym: ambulatorium, gabinet RTG, gabinet EKG i USG. Do dyspozycji osadzonych były trzy świetlice i dwa punkty biblioteczne. Oddziały szpitalne miały własne łaźnie. Więzienie ogrzewane jest z miejskiej sieci grzewczej. Magazyny, warsztaty, kuchnia, pralnia zabezpieczają w pełni właściwe funkcjonowanie jednostki. Zakład Karny w Cieszynie jest zakładem typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, od roku 1987 zaliczony został do zabytków architektury. W latach 2005 – 2007 zakład (część mieszkalna dla osadzonych) przeszedł kolejny gruntowny remont. W części mieszkalnej oprócz generalnego remontu cel, wygospodarowano miejsce na kantynę dla osadzonych, wyremontowano również pomieszczenia biblioteki, radiowęzła i kaplicę. Obecnie kaplica powróciła do pierwotnej lokalizacji sprzed II Wojny Światowej. Od roku 2005 zlikwidowano Szpital Chorób Płucnych przy Zakładzie Karnym w Cieszynie, zwiększyła się natomiast pojemność i obecnie wynosi 406 miejsc. Wszystkie cele posiadają wyodrębnione, zamykane kąciki sanitarne, wyposażone są w głośniki radiowęzła oraz domofony umożliwiające kontakt z funkcjonariuszem, pełniącym służbę w oddziale a także przyłącza, umożliwiające odbiór sygnału telewizyjnego z anteny zbiorczej i wewnętrznej sieci kablowej.

 

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Krzysztof Sojka
Tel./Fax: (33) 851-32-20
E-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Rafał Kaczmarczyk
Tel./Fax: (33) 851-32-20
E-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. Tomasz Głasek
Tel./Fax: (33) 851-32-36; 533316666
E-mail: tomasz.glasek@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (33) 851-32-20
Dowódca Zmiany: (33) 851-32-90
Dział Organizacyjny: (33) 851-32-28
Dział Kadr: (33) 851-32-24
Dział Penitencjarny: (33) 851-32-80
Dział Ochrony: (33) 851-32-50
Dział Ewidencji: (33) 851-32-40
Dział Kwatermistrzowski: (33) 851-32-70
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (33) 851-32-26
Dział Łączności i Informatyki: (33) 851-32-48
Dział Finansowy: (33) 851-32-60
Służba Zdrowia: (33) 851-32-81

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Katowice
B. Chrobrego 2
43-400 Cieszyn
93 1010 1212 0032 3213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00 -15.45
Wtorek: 8.00 -15.00
Środa: 8.00 -15.00
Czwartek: 8.00 -15.00
Piątek: 8.00 -15.00

Zasady przyjmowania paczek

Przyjmowanie paczek dla osadzonych odbywa się przy wejściu do zakładu, codziennie w godz. od 8.00 do 15.00. Paczki doręczane mogą być bezpośrednio przez ich nadawcę albo za pośrednictwem uprawnionego podmiotu tj. poczty, firmy kurierskiej, gońca. Osadzonemu powracającemu z pobytu poza terenem zakładu zezwala się na dostarczenie paczki w ramach przysługującego mu limitu. Na paczce powinna być umieszczona ogólna informacja dotycząca jej zawartości (tj.: „żywność” lub „odzież”, ewentualnie także: „inne przedmioty”), w jej wnętrzu zaś winien znajdować się dokładny spis jej składu. Paczka z żywnością o ciężarze przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg nie będzie przyjmowana. Ograniczenia określone w ust. 5 par. 30 Porządku Wewnętrznego Zakładu Karnego w Cieszynie stanowią: "W paczce nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, w tym m,in.: 1) konserwy; 2) napoje; 3) wyroby tytoniowe i herbata; żywność w postaci nie przetworzonej, która w celu spożycia wymaga poddania wcześniejszej obrópce mechanicznej lub termicznej niemożliwej do wykonania w warunkach i przy użyciu urządzeń będących na wyposażeniu cel mieszkalnych. Nie mają zastosowania do paczki sporządzonej po zakończonym widzeniu wyłącznie z artykułów zakupionych w kantynie. Zabronione jest przesyłanie artykułów konsumpcyjnych w innych paczkach niż żywnościowe. Paczki nie spełniającej warunków, o których mowa w ust. 4 i 9 (par. 30 Porządku Wewnętrznego Zakładu Karnego w Cieszynie ustep 4 stanowi: "Paczka z żywnością o ciężarze przekraczającym 5 kg nie będzie przyjmowana"; ustęp 9 stanowi: "Osadzony może uzyskać zezwolenie kierującego oddziałem penitencjarnym na otrzymanie paczki z określonymi przedmiotami, jedynie w ilościach ustalonych w rozdziale 9, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza (w wypadku tymczasowo aresztowanego także i po uzyskaniu zgody organu dysponującego> również z lekami. Przed wydaniem leków podlegają one kontroli przez lekarza.") oraz zawierającą artykuły, o których mowa w ust. 5, nie dostarcza się osadzonemu. Paczkę zwraca się nadawcy na kosz osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na kosz zakładu. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego: broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej dostępne są w poniższym odnośniku.

 

Informacja dotycząca paczek z żywnością

Zamówienie na paczkę - druk do pobrania

Lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży - do pobrania

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

- tymczasowo aresztowani - w godzinach 8.00 - 16.00 w środy oraz  od 14.00 do 16.00 w niedziele;

 

- skazani w godzinach od 8.00 - 16.00 w  poniedziałek, wtorek oraz od 8.00 do 13.00 w  niedziele.

Do wyboru jeden z tych dni.

 

1.Jeżeli dzień ustawowo wolny od pracy przypada w dniu innym niż niedziela, w dniu tym realizowane są widzenia dla skazanych w godz. 8.00 - 13.00 , a dla tymczasowo aresztowanych w godz. 14.00 – 16.00.

 

2.Realizacja nagród, o których mowa w art. 138 § 1 pkt 2 i 3 kkw, może odbywać się
w dniach i godzinach przeznaczonych na realizację widzeń dla tymczasowo aresztowanych.

 

 

3. Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym bedącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

- osobom powyżej 75 roku życia.