Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Herby Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Herby

Krótka 28

42-284 Herby

Tel./Fax: (34) 352-81-10 / fax: (34) 357-45-52

E-mail: zk_herby@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Herbach jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z wydzielonymi oddziałami dla: tymczasowo aresztowanych, skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego półotwartego oraz młodocianych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego zamkniętego i półotwartego. Ustalona pojemność jednostki to 444 miejsca.

Dzieje Zakładu Karnego w Herbach biorą swój początek 31 stycznia 1974 roku. Tego dnia w Warszawie zawarto porozumienie między Centralnym Zarządem Utrzymania Kolei Ministerstwa Komunikacji, a Centralnym Zarządem Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące zatrudnienia więźniów na terenie Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Na mocy tego porozumienia utworzono przy Areszcie Śledczym w Częstochowie Oddział Zewnętrzny w Herbach przeznaczony dla skazanych recydywistów. Ewenementem w skali kraju był fakt, że skazani mieszkali w zaadaptowanych w tym celu wagonach kolejowych. Oddział Zewnętrzny powstał w miejscowości Herby, w pobliżu stacji kolejowej Herby Stare. W lutym 1975 roku podjęto starania mające na celu rozpoczęcie budowy Ośrodka Pracy Więźniów w Herbach dla ok. 400 skazanych. Po czteroletnich przygotowaniach i ustaleniach, 15 września 1979 roku ówczesny wojewoda częstochowski wydał pozytywną opinię dotyczącą budowy Zakładu Karnego w Herbach. Zakładano, że inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 38 miesięcy. Jednakże decyzją Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1981 roku budowę obiektu wstrzymano. W kwietniu 1982 roku Ministerstwo Komunikacji wydało zgodę na kontynuację budowy. Z różnych przyczyn termin zakończenia budowy uległ przesunięciu. Dopiero 11 grudnia 1990 roku podpisano protokół przekazania i przyjęcia do eksploatacji Zakładu Karnego w Herbach. Jeszcze w tym samym miesiącu w budynku penitencjarnym zostali zakwaterowani skazani mieszkający dotychczas w wagonach kolejowych.

Formalnie Zakład Karny w Herbach został utworzony mocą zarządzenia Nr 16/90CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1990 roku. Mimo, że jednostkę wybudowano z zamiarem zorganizowania w niej zakładu karnego typu półotwartego od chwili powstania kilkakrtotnie zmieniano jej przeznaczenie. Pierwotnie był to zakład typu półotwartego dla skazanych recydywistów. Później wydzielono w nim oddział dla tymczasowo aresztowanych. Kolejna zmiana przeznaczenia zakładu spowodowała, że w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego zaczęto umieszczać skazanych młodocianych oraz dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, wydzielając jednocześnie dwa oddziały dla tymczasowo aresztowanych.

opracowanie: por. Izabela Kapkowska

Dyrektor Zakładu Karnego
kpt. Mirosław Pawlak
Tel./Fax: (34) 352-81-15
E-mail: miroslaw.pawlak@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Aleksandra Miklus
Tel./Fax: (34) 352-81-15
E-mail: aleksandra.miklus@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Izabela Kapkowska
Tel./Fax: (34) 352-81-10, 533-351-111
E-mail: izabela.kapkowska@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Sprostowanie ogłoszenia o możliwości zakupu w ramach konkursu ofert nr 2, lub nieodpłatnego przekazania, zbędnych składników majątku ruchomego ogłoszonego w dniu 25.03.2015r.

Ogłoszenie o możliwości zakupu w ramach konkursu ofert nr 2, lub nieodpłatnego przekazania, zbędnych składników majątku ruchomego

Ważne telefony

Sekretariat: (34) 352-81-15
Dowódca Zmiany: (34) 352-81-52
Dział Organizacyjny: (34) 352-81-38 / (34) 352-81-29
Dział Kadr: (34) 352-81-36
Dział Penitencjarny: (34) 352-81-25 / (34) 352-81-27 / fax: (34) 352-81-28
Dział Ochrony: (34) 352-81-50 / (34) 352-81-51 / (34) 352-81-54 / fax: (34) 357-45-52
Dział Ewidencji: (34) 352-81-30 / (34) 352-81-31 / (34) 352-81-32 / (34) 352-81-33 / fax: (34) 352-81-34
Dział Kwatermistrzowski: (34) 352-81-20 / (34) 352-81-21 / (34) 352-81-22 / (34) 352-81-23
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (34) 352-81-37
Dział Łączności i Informatyki: (34) 352-81-18 / (34) 352-81-49
Dział Finansowy: (34) 352-81-40 / (34) 352-81-45 / (34) 352-81-46
Służba Zdrowia: (34) 352-81-35

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/KATOWICE
Bankowa 1
Katowice
34 1010 1212 0015 7313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK
 
 
I. PACZKI ŻYWNOŚCIOWE
 
1.     Zgodnie z Art.113a § 3 skazany ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5kg. W uzasadnionym wypadku skazany może otrzymać, za zgodą dyrektora zakładu karnego, paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.
2.     Paczki są przyjmowane codziennie w godz. 8.00 – 15.00 przez wyznaczonego funkcjonariusza. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu przyjęcia bez zbędnej zwłoki.
3.     Paczki żywnościowe i odzieżowe mogą być doręczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, pocztę, firmę kurierską, gońca oraz inny upoważniony podmiot.
4.     Wewnątrz paczki żywnościowej winien być umieszczony spis jej zawartości.
5.     Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby dostarczającej lub samego odbiorcy.
6.     W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, oraz przedmioty, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, w szczególności:
       wszelkiego rodzaju napoje oraz płyny,
       wyroby tytoniowe,
       artykuły mleczne, tzn. masła, margaryny, serki topione, sery białe, jogurty itp. (za wyjątkiem sera żółtego w postaci plastrów),
       konserwy bez względu na opakowanie,
       jajka surowe, majonezy, ketchupy, musztardy, itp.
       mięso surowe, smalec, drożdże, sałatki, miodu,
       wszelkie artykuły spożywcze pakowane do pojemników szklanych,
       grzyby, bez względu na rodzaj opakowania,
       leki wszelkiego rodzaju, odżywki, witaminy (wyłącznie za zgodą lekarza),
       mleko w proszku, kaszki, grysiki, budynie, kiśle, śmietanki, galaretki, kwaski cytrynowe, kakao, cappuccino, soda, mąka, cukier, makarony, ryże, kasze, słodzik, zupy, sosy w proszku, przyprawy i inne art. sypkie oraz rosołki w kostkach
       orzechy, nasiona nie łuskane,
       herbaty liściaste,
       cytryny i owoce cytrusowe,
       ryby pod każdą postacią,
       pieczywo, ciasta, pączki, bułki itp.
       artykuły garmażeryjne np.: pierogi, gołąbki, krokiety, galarety, bigos, itp.
       pieczeni, mięs, kotletów za wyjątkiem tych, które będą podawane w formie porcjowanej lub w plastrach,
       mrożonek i produktów zamrożonych,
 
7.     Produkty, które znajdują się w oryginalnych nieprzezroczystych opakowaniach powinny być przepakowane do przezroczystych woreczków, na przykład: kawa, herbata, ciastka, cukierki, czekolady, batony, zupki „chińskie” itp.
8.     Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia zakładu karnego za nienadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.
9.     Realizowanie uprawnienia osadzonych do otrzymywania paczek żywnościowych może odbywać się również za pośrednictwem kantyny znajdującej się na terenie Zakładu Karnego w Herbach poprzez dokonanie zamówienia osobiście podczas widzenia, drogą pocztową na adres zakładu karnego lub drogą elektroniczną na adres email:  kantyna-herby@wp.pl
10.Ciężar paczki żywnościowej realizowanej za pośrednictwem kantyny nie może przekraczać 5 kg (wraz z opakowaniem). W limit wagowy w/w paczki nie wchodzą:
       do 9 litrów wody mineralnej,
       do 6 litrów innych napojów,
       do 6 litrów mleka.
 
 
 
II.      PACZKI HIGIENICZNE
 
1.     Zgodnie Art. 113a § 4 skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.
2.     Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu karnego.
3.     W skład paczki higienicznej wchodzą:
       żel pod prysznic,
       mydło w płynie,
       proszek do prania, na użytek własny (przesypany do przezroczystego woreczka).
4.     Żel pod prysznic oraz mydło w płynie należy podawać w przezroczystych, plastikowych opakowaniach ponadto ich konsystencja winna być przejrzysta.
 
 
 
III. NIE PRZYJMUJE SIĘ PACZEK:
1.     Bez aktualnego potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki.
2.     Których ciężar wraz z opakowaniem przekracza wagę 5-ciu kg.
3.     Zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki.
4.     Higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora.
5.     Zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości (w szczególności wymienione w rozdz. I pkt 6 i 7 oraz rozdz. II pkt 3 i 4).
6.     Dla osadzonego pozbawionego możliwości otrzymania paczki żywnościowej w związku z wykonywaniem kary dyscyplinarnej.

7. Dla osadzonego nie przebywającego w Zakładzie Karnym.

 

 Paczki dla osadzonych, korespondencję oraz wpłaty pieniężne na konto depozytowe osadzonego należy przesyłać na adres:
 
Zakład Karny w Herbach
 
 
ul. Krótka 28
 
 
42-284 Herby
 
 
np. Jan Nowak syn Adama
 
 
Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można także dokonać za pomocą przelewu na nr rachunku bankowego:
 
NBP O/KATOWICE 34 1010 1212 0015 7313 9120 0000
na przelewie należy wpisać nazwisko i imię oraz imię ojca
 
 
np. Jan Nowak syn Adama
 
 
Za część wpłaconych (posiadanych) kwot pieniężnych osadzony może dokonywać trzy razy w miesiącu zakupu artykułów żywnościowych i tytoniowych oraz higienicznych, pozostałe środki są akumulowane i udostępniane osadzonemu w dniu zwolnienia z aresztu (wysokość akumulacji regulują odrębne przepisy).
 
   Od 1 stycznia 2012 roku wprowadza się dodatkowy sposób realizacji paczki żywnościowej w tutejszej kantynie poprzez dokonanie zamówienia drogą pocztową i elektroniczną,
adres email:  kantyna-herby@wp.pl 
 .
Link do sklepu internetowego : http://kantyna-herby.otwarte24.pl ,   
 
Pobierz druk zamówienia paczki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
W ramach prowadzonych w Służbie Więziennej działań antykorupcyjnych została uruchomiona elektroniczna skrzynka pocztowa
 
 
 
Funkcjonariusze, pracownicy, a także inne osoby mogą zgłaszać wszelkie przypadki zachowań korupcyjnych lub zagrożeń korupcyjnych występujących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej przesyłając stosowne informacje na przedmiotowy adres.

Zasady udzielania widzeń

 

 

 

 

 

 

Ilość widzeń i sposób ich udzielania osobom skazanym określa Kodeks Karny Wykonawczy, osobom tymczasowo aresztowanym określa organ dysponujący.

 

 


Zakupione artykuły są przekazywane osadzonym przez funkcjonariusza w oddziale mieszkalnym.

 

  Informacje dla interesantów:

 Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach przyjmuje interesantów:

 

Od poniedziałku do piątku: w godzinach 8.00-15.00

 

Informacje dotyczące skazanych ukaranych i tymczasowo aresztowanych w dni ustawowo wolne od pracy udziela osobiście wychowawca dyżurny lub dowódca zmiany.

 

 

Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu Karnego:

·         broni palnej i białej,
·         amunicji,
·         materiałów wybuchowych,
·         narzędzi do cięcia metalu,
·         środków służących do obezwładniania,
·         środków odurzających,
·         narkotyków,
·         substancji psychotropowych,
·         napoi alkoholowych,
·         sprzętu łączności bezprzewodowej,
·         urządzeń technicznych do rejestrowania i odtwarzania informacji.

 

Osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego poddawane są czynnościom kontrolnym.

 

Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym, a także osobom co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp na teren Zakładu Karnego.

 

W przypadkach usiłowania wniesienia na teren Zakładu Karnego przedmiotów niebezpiecznych powiadamiana jest najbliższa jednostka policji i prokuratura.

 

OGŁOSZENIE

 
Informuję, że od dnia 23.11.2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Min.Sprawiedliwości z dnia 02.10.2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności. Zgodnie z § 103 ust. 6 cyt. rozporządzenia:
 „Zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu”
 Powyższy przepis dotyczy widzeń udzielanych osobom odwiedzającym, a także obrońcom, pełnomocnikom i innym osobom wykonującym na terenie tut. jednostki penitencjarnej czynności.

 

K o m u n i k a t

 

 1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

  1. w pierwszą niedzielę miesiąca,

  2. w drugą i czwartą środę miesiąca,

  3. w trzecią sobotę miesiąca.

 2. Widzenia dla skazanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

  1. we wszystkie czwartki i piątki,

  2. w pierwszą i drugą sobotę miesiąca,

  3. we wszystkie niedziele za wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca.

 3. Widzeń określonych w pkt. 1 i 2 nie udziela się:

  1. w Nowy Rok (1 stycznia każdego roku),

  2. w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (Niedziela Wielkanocna),

  3. w Święto Zmarłych (1 listopada każdego roku),

  4. w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia każdego roku).

 4. Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach może wyznaczyć dodatkowe terminy widzeń, zwłaszcza w dni ustawowo wolne od pracy, o czym osadzeni i osoby odwiedzające będą informowane w odrębnym komunikacie.

 5. W czasie widzeń zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Zapis ten nie dotyczy osadzonych, którym widzenie jest udzielone w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

 6. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są:

  1. w przypadku korzystania z połączonych i dłuższych widzeń do godziny 1230,

  2. w przypadku widzeń innych niż wskazane w pkt. a do godziny 1330.

 

W pierwszej kolejności widzenia będą udzielane osobom odwiedzającym osadzonych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpiska widzeń - miesiąc bieżący

 

 

 

 

 

Rozpiska widzeń - miesiąc następny

 

 

 

 

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

 -  Oświadczenie - "SKYPE" - pobierz