Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Herby Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Herby

Krótka 28

42-284 Herby

Tel./Fax: tel: (34) 352-81-15 / fax: (34) 357-45-52

E-mail: zk_herby@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Herbach jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z wydzielonymi oddziałami dla: tymczasowo aresztowanych, skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego półotwartego oraz młodocianych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego zamkniętego i półotwartego. Ustalona pojemność jednostki to 414 miejsc.
Dzieje Zakładu Karnego w Herbach biorą swój początek 31 stycznia 1974 roku. Tego dnia w Warszawie zawarto porozumienie między Centralnym Zarządem Utrzymania Kolei Ministerstwa Komunikacji, a Centralnym Zarządem Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące zatrudnienia więźniów na terenie Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Na mocy tego porozumienia utworzono przy Areszcie Śledczym w Częstochowie Oddział Zewnętrzny w Herbach przeznaczony dla skazanych recydywistów. Ewenementem w skali kraju był fakt, że skazani mieszkali w zaadaptowanych w tym celu wagonach kolejowych. Oddział Zewnętrzny powstał w miejscowości Herby, w pobliżu stacji kolejowej Herby Stare. W lutym 1975 roku podjęto starania mające na celu rozpoczęcie budowy Ośrodka Pracy Więźniów w Herbach dla ok. 400 skazanych. Po czteroletnich przygotowaniach i ustaleniach, 15 września 1979 roku ówczesny wojewoda częstochowski wydał pozytywną opinię dotyczącą budowy Zakładu Karnego w Herbach. Zakładano, że inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 38 miesięcy. Jednakże decyzją Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1981 roku budowę obiektu wstrzymano. W kwietniu 1982 roku Ministerstwo Komunikacji wydało zgodę na kontynuację budowy. Z różnych przyczyn termin zakończenia budowy uległ przesunięciu. Dopiero 11 grudnia 1990 roku podpisano protokół przekazania i przyjęcia do eksploatacji Zakładu Karnego w Herbach. Jeszcze w tym samym miesiącu w budynku penitencjarnym zostali zakwaterowani skazani mieszkający dotychczas w wagonach kolejowych.
Formalnie Zakład Karny w Herbach został utworzony mocą zarządzenia Nr 16/90CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1990 roku. Mimo, że jednostkę wybudowano z zamiarem zorganizowania w niej zakładu karnego typu półotwartego od chwili powstania kilkakrtotnie zmieniano jej przeznaczenie. Pierwotnie był to zakład typu półotwartego dla skazanych recydywistów. Później wydzielono w nim oddział dla tymczasowo aresztowanych. Kolejne zmiany przeznaczenia zakładu spowodowały, że w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego zaczęto umieszczać skazanych młodocianych oraz dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i doprowadziły do obecnego ukszatałtowania przeznaczenia jednostki.
Zakład Karny w Herbach znajduje się w miejscowości Herby, położonej na trasie Częstochowa – Lubliniec – Opole, w odległości ok. 20 km od Częstochowy i w takiej samej odległości od Lublińca.

opracowanie: por. Izabela Kapkowska

Dyrektor Zakładu Karnego
kpt. Mirosław Pawlak
Tel./Fax: (34) 352-81-15
E-mail: miroslaw.pawlak@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Aleksandra Miklus-Wągiel
Tel./Fax: (34) 352-81-15
E-mail: aleksandra.miklus@sw.gov.pl, aleksandra.miklus-wagiel@sw.gov.pl;
rzecznik prasowy
por. Izabela Kapkowska
Tel./Fax: (34) 352-81-10, 533-351-111
E-mail: izabela.kapkowska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (34) 352-81-15
Dowódca Zmiany: (34) 352-81-52
Dział Organizacyjny: (34) 352-81-38 / (34) 352-81-29
Dział Kadr: (34) 352-81-36
Dział Penitencjarny: (34) 352-81-25 / (34) 352-81-27 / fax: (34) 328-04-66
Dział Ochrony: (34) 352-81-50 / (34) 352-81-51 / (34) 352-81-54 / fax: (34) 357-45-52
Dział Ewidencji: (34) 352-81-30 / (34) 352-81-31 / (34) 352-81-32 / (34) 352-81-33 / fax: (34) 362-40-69
Dział Kwatermistrzowski: (34) 352-81-20 / (34) 352-81-21 / (34) 352-81-22 / (34) 352-81-23
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (34) 352-81-37
Dział Łączności i Informatyki: (34) 352-81-18 / (34) 352-81-49
Dział Finansowy: (34) 352-81-40 / (34) 352-81-45 / (34) 352-81-46
Służba Zdrowia: (34) 352-81-35

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/KATOWICE
Bankowa 1
Katowice
34 1010 1212 0015 7313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

  I.       PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

1.     Zgodnie z art.113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupioną za pośrednictwem operatora kantyny przez osobę najbliższą.

2. Nie będą realizowane paczki przeznaczone dla osadzonych względem których zastosowano karę dyscyplinarną pozbawienia paczek żywnościowych.

3.  Zamówienie paczki żywnościowej :

 

 link do sklepu internetowego : http://sklep.rakon.com.pl/herby/ 

 

 w sklepie w zakładce zakupy na widzeniu znajdują się cenniki oraz druki zakupów.

 

lub

za pośrednictwem operatora kantyny może zostać złożone osobiście w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, drogą pocztową na adres zakładu karnego lub drogą elektroniczną:    druk zmaówienia pdf oraz druk zamowienia ms office (wersja edytowalna).

Cenniki artykułów dostępnych w kantynie :

 

cennik karty i znaczki  

cennik artykuły tytoniowe

cennik wędliny

cennik artykuły spożywcze

cennik warzywa i owoce

cennik witaminy

 

4. numer konta na który należy dokonywać wpłat na zamówione paczki:    

                                                                         
          PL 43 1050 1344 1000 0023 5962 6369,

 

          Nr BIC (SWIFT) : INGBPLPW

 

5. Dane do przelewu:

      PPO RAKON w Raciborzu
       ul. J. von Eichendorffa 14
       47-400 Racibórz

6. W tytule przelewu obowiązkowo należy podać:
      - imię i nazwisko osadzonego,
      
- imię ojca,
      - datę urodzenia,
      - jednostkę ZK/AŚ w której osadzony przebywa.

II.      PACZKI HIGIENICZNE I ODZIEŻOWE

 

1.     Zgodnie z art. 113a § 4  Kodeksu karnego wykonawczego osadzony może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

2.     Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu karnego.

3.  Paczki odzieżowe – higieniczne mogą być doręczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, pocztę, firmę kurierską, gońca oraz inny upoważniony podmiot. 

4. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania, a następnie w trakcie wydawania odbiorcy.

5. Nie przyjmuje się paczek:

a)    bez aktualnego potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki,

b)    zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki,

c)   higienicznych lub odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone    w  zezwoleniu Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach,

d)  zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości, np.  żel pod prysznic oraz mydło w płynie należy podawać w przezroczystych, plastikowych opakowaniach ponadto ich konsystencja winna być przejrzysta,

e)   dla osadzonego nie przebywającego w zakładzie karnym.

 

Paczki dla osadzonych, o których mowa w pkt. II, korespondencję oraz wpłaty pieniężne na konto depozytowe osadzonego należy przesyłać dopisując dane osadzonego, na adres:

 

Zakład Karny w Herbach

ul. Krótka 28

42-284 Herby

np. Jan Nowak syn Adama

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można także dokonać za pomocą przelewu na nr rachunku bankowego:

 

NBP O/KATOWICE 34 1010 1212 0015 7313 9120 0000

na przelewie należy wpisać nazwisko i imię oraz imię ojca

np. Jan Nowak syn Adama

 
 Za część wpłaconych (posiadanych) kwot pieniężnych osadzony może dokonywać trzy razy w miesiącu zakupu artykułów żywnościowych i tytoniowych oraz higienicznych, pozostałe środki są akumulowane i udostępniane osadzonemu w dniu zwolnienia z aresztu (wysokość akumulacji regulują odrębne przepisy).

 

Zamawiając paczkę dla osadzonego należy mieć na uwadze treść artykułu 110 a § 1 kkw, w którym ustawodawca określił, że osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

 

 

OGŁOSZENIE

 
W ramach prowadzonych w Służbie Więziennej działań antykorupcyjnych została uruchomiona elektroniczna skrzynka pocztowa
 
 
 
 
 
 
Funkcjonariusze, pracownicy, a także inne osoby mogą zgłaszać wszelkie przypadki zachowań korupcyjnych lub zagrożeń korupcyjnych występujących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej przesyłając stosowne informacje na przedmiotowy adres.

Zasady udzielania widzeń

 

Ilość widzeń i sposób ich udzielania osobom skazanym określa Kodeks Karny Wykonawczy, osobom tymczasowo aresztowanym określa organ dysponujący.


Zakupione artykuły są przekazywane osadzonym przez funkcjonariusza w oddziale mieszkalnym.

 

  Informacje dla interesantów:

 Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach przyjmuje interesantów:

 

Od poniedziałku do piątku: w godzinach 8.00-15.00

 

Informacje dotyczące skazanych ukaranych i tymczasowo aresztowanych w dni ustawowo wolne od pracy udziela osobiście wychowawca dyżurny lub dowódca zmiany.

Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu Karnego:

·         broni palnej i białej,
·         amunicji,
·         materiałów wybuchowych,
·         narzędzi do cięcia metalu,
·         środków służących do obezwładniania,
·         środków odurzających,
·         narkotyków,
·         substancji psychotropowych,
·         napoi alkoholowych,
·         sprzętu łączności bezprzewodowej,
·         urządzeń technicznych do rejestrowania i odtwarzania informacji.

 

Osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego poddawane są czynnościom kontrolnym.

 

Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym, a także osobom co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp na teren Zakładu Karnego.

 

W przypadkach usiłowania wniesienia na teren Zakładu Karnego przedmiotów niebezpiecznych powiadamiana jest najbliższa jednostka policji i prokuratura.

 

OGŁOSZENIE

 
Zgodnie z § 107 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności ( Dz.U. z 2015 r. poz. 927)"  
 „6. Zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu”
 Powyższy przepis dotyczy widzeń udzielanych osobom odwiedzającym, a także obrońcom, pełnomocnikom i innym osobom wykonującym na terenie tut. jednostki penitencjarnej czynności.

     WIDZENIA

 

     1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

       a) w pierwszą niedzielę każdego miesiąca,

      b) w drugi czwartek każdego miesiąca,

       c) w trzecią sobotę każdego miesiąca miesiąca.

    2. Widzenia dla skazanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

       a) we wszystkie piątki,

       b) we wszystkie czwartki za wyjątkiem drugiego czwartku każdego miesiąca,

        c) w pierwszą i drugą sobotę miesiąca,

        d) w drugą, trzecią i czwartą niedzielę każdego miesiąca.

    3. Widzeń określonych w pkt. 1 i 2 nie udziela się:

       a) w Nowy Rok (1 stycznia każdego roku),

       b) w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (Niedziela Wielkanocna),

       c) w Święto Zmarłych (1 listopada każdego roku),

       d)w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia każdego roku).

     4. Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach może wyznaczyć dodatkowe terminy widzeń, zwłaszcza w dni ustawowo wolne od pracy, o czym osadzeni i osoby odwiedzające będą informowane w odrębnym komunikacie.

      5. W czasie widzeń zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Zapis ten nie dotyczy osadzonych, którym widzenie jest udzielone w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

      6. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są:

      a) w przypadku korzystania z połączonych i dłuższych widzeń do godziny 1230,

      b) w przypadku widzeń innych niż wskazane w pkt. a do godziny 1330.

 

W pierwszej kolejności widzenia będą udzielane osobom odwiedzającym osadzonych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.

 

 

 

Rozpiska widzeń - miesiąc bieżący

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach w dniach 14 grudnia  i  21 grudnia zezwala na widzenia dla skazanych.

 

 

 

 

Rozpiska widzeń - miesiąc następny

 

DRUKI DO POBRANIA:

 -  Oświadczenie - "SKYPE" - pobierz