Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Jastrzębie Zdrój Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju

ul. C. K. Norwida 23

44-268 Jastrzębie - Zdrój

Tel./Fax: (32) 475-92-30 / (32) 475-92-33

E-mail: zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczony jest dla skazanych recydywistów oraz osób po raz pierwszy odbywających karę pozbawienia wolności. Odbywają w nim karę zarówno osadzeni odbywający karę w systemie zwykłym, programowanego oddziaływania jak i terapeutycznym. Jednostka jest zakładem typu półotwartego co wiąże się z większą „otwartością” zakładu na świat zewnętrzny, zarówno poprzez współpracę z organizacjami zewnętrznymi jak i realizacją zezwoleń na czasowe opuszczanie ZK przez samych osadzonych.Podstawy prawne działania Zakładu Karnego określa m.in.:Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523),Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997, Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju powstał w roku 1963 jako Ośrodek Pracy Więźniów. Jego powstanie było ściśle związane z rozwojem przemysłu węglowego Górnego Śląska. W tym czasie skazani uczestniczyli w budowie kopalń węgla kamiennego oraz wielu innych obiektów przemysłowych rozsianych na terenie całego Śląska. Początkowo zakładano że jednostka istnieć będzie przez okres nie przekraczający 15 lat, funkcjonuje jednak nieprzerwanie nieomal pół wieku, na przestrzeni tego czasu zmieniało się jej przeznaczenie, struktura, charakter i zaludnienie.

Obecnie jednostka to 171 funkcjonariuszy i ponad 1000 skazanych. Podobnie jak w przeszłości tak i dziś priorytetem zakładu pozostaje zatrudnienie skazanych na potrzeby podmiotów zewnętrznych. Skazani zatrudniani zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie świadczą pracę na rzecz lokalnych samorządów i prywatnych firm. Populację osadzonych tworzą zarówno recydywiści jak i osoby pierwszy raz odbywający karę pozbawienia wolności. Dodatkowo w jednostce funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych recydywistów uzależnionych od alkoholu. W przeszłości zaludnienie jednostki przekraczało 2200 osób, dziś oscyluje w granicach 1000 skazanych. Jest to ilość która sprawia że zakład karny w Jastrzębiu Zdroju jest jedną z największych jednostek w Polsce.

Jednostka położona jest w dzielnicy Szeroka niedaleko jednej z głównych ulic tego osiedla, ulicy J. Gagarina w odległości około 1,5 km od kopalni Zofiówka. Teren zakładu ma kształt prostokąta i obecnie obejmuje 7,26 ha. W tej chwili jednostka składa się z 8 pawilonów mieszkalnych przeznaczonych dla osadzonych(A,B,C,D,E,-recydywiści, F,G,H,-pierwszy raz odbywający karę) dwóch budynków administracyjnych oraz kilku budynków pomocniczych (pralnia,kuchnia, magazyny etc). Osadzeni mają dostęp do kaplicy, sali ekumenicznej oraz do świetlic i boisk sportowych.
 

Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Wiesław Pochopień
Tel./Fax: (32) 475 92 30
E-mail: Wieslaw.Pochopien@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Marek Kobiela
Tel./Fax: (32) 475 92 30
E-mail: Marek.Kobiela@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Mirosław Mateja
Tel./Fax: (32) 475 92 30
E-mail: Miroslaw.Mateja@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Tomasz Marciniak
Tel./Fax: (32) 475 92 49 tel. kom. 533303111
E-mail: rzecznik_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 475-92-40
Dowódca Zmiany: (32) 475-92-50
Dział Organizacyjny: (32) 475-92-65
Dział Kadr: (32) 475-92-61
Dział Penitencjarny: (32) 475-92-51
Dział Ochrony: (32) 475-92-31
Dział Ewidencji: (32) 475-92-35
Dział Kwatermistrzowski: (32) 475-92-55
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 475- 92-63
Dział Łączności i Informatyki: (32) 475-92-60
Dział Finansowy: (32) 475-92-45
Służba Zdrowia: (32) 475-92-66

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/KATOWICE
C.K. Norwida 23
Jastrzębie - Zdrój
86 1010 1212 3069 0013 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:30 -16:30
Wtorek: 7:30 -15:30
Środa: 7:30 -15:30
Czwartek: 7:30 -15:30
Piątek: 7:30 -15:30

Zasady przyjmowania paczek

 

Paczki (jedna paczka do 5 kg. na kwartał) mogą być przesyłane pocztą bądź dostarczane do Zakładu Karnego w dni powszednie w godzinach 8:00 - 15.00 oraz w trakcie udzielania widzeń. Paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg nie będzie przyjęta przez administrację jednostki. Przekazywana paczka powinna być zapakowana i zaadresowana jak przesyłka pocztowa (opakowanie kartonowe, czytelny adres, imię i nazwisko nadawcy i odbiorcy paczki). Wymiary zewnętrzne paczki nie mogą być większe niż: 30 x 50 x 60 cm.
 

Paczka nie może zawierać:
- art. żywnościowych, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji,
- art. w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,
- art. których przygotowanie do spożycia wymaga ich gotowania,
- art. tytoniowych,
- płynów i napojów,
- ryb i surowego mięsa,
- leków, witamin, środków wspomagających przyrost masy mięśniowej, suplementów diety.
 

Przesyłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu Karnego.
Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
 

Nie przyjmuje się paczek dla osadzonych:
- Dla osadzonego ukaranego karą dyscyplinarną pozbawienia otrzymania paczki,
- Dla osadzonego, który otrzymał już paczkę żywnościową w danym miesiącu i nie posiada uprawnienia do otrzymania dodatkowej paczki
Paczki przekazywane są osadzonym w dniu doręczenia, bez zbędnej zwłoki
 

K O M U N I K A T

 

Od dnia 1 stycznia 2012 roku, wprowadzony zostaje dodatkowy sposób realizacji uprawnienia osadzonych do otrzymania paczki z żywością ( art. 113a § 3 Kkw ) za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego tzw. kantyny.

W myśl art. 113 a § 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego, osadzony ma prawo do otrzymania raz na kwartał paczki żywnościowej o ciężarze nieprzekraczającym 5 kg. (Dz. U. z 1997r., Nr 90 poz. 557 z późn. zm.)
Zamówienia mogą być składane przez zainteresowane osoby w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową, na formularzu wg załącznika nr 1. Formularz zamówienia oraz lista oferowanych do sprzedaży artykułów ( z wyszczególnieniem cen, gramatury) dostępny jest w:
punkcie sprzedaży
sali widzeń
poczekalni osób oczekujących na widzenia
oraz na stronie internetowej jednostki: sw.gov.pl
 

lista artykułów

 

formularz-zamowienia

 

Paczki żywnościowe będą realizowane po dokonaniu wpłaty na konto Najemcy lub gotówką w punkcie sprzedaży.
Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta: 49105016051000002237553330 ING O. w Jastrzębiu-Zdroju

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.
Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez Kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
Paczka żywnościowa realizowana w drodze zamówienia, musi zostać przekazana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Kantynie wraz z dowodem wpłaty.
 

Zasady udzielania widzeń

  • niedziele - w godzinach 9.00 – 16.00, za wyjątkiem dni, w których wypada 25 grudnia,  1 stycznia oraz pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

  • środy - w godzinach 9.00 – 15.00, z wyłączeniem dni świątecznych przypadających w środy

  •  w następujące dni świąteczne - w godzinach 9.00 – 16.00: 11, listopada, 26 grudnia, drugi Dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 13:30. Widzenia na terenie jednostki w pierwszej kolejności udzielane są: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.