Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Lubliniec Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Lubliniec

Sobieskiego 6

42-700 Lubliniec

Tel./Fax: 34 353-02-81 \ 34 353-16-99

E-mail: zk_lubliniec@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Lublińcu jest zakładem typu zamkniętego z oddziałami aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego oraz zakładu karnego typu otwartego. Pojemność zakładu wynosi 230 miejsc. Ponadto w zakładzie odbywają karę kobiety skierowane do oddziałów terapeutycznych dla osób: z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych.
Wobec skazanych kobiet w oddziałach terapeutycznych stosowane są następujące specjalistyczne programy: program edukacyjno-terapeutyczny dla kobiet z problemem alkoholowym, program edukacyjno-terapeutyczny dla kobiet ofiar przemocy domowej, trening umiejętności społecznych, trening gospodarowania budżetem domowym, program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, trening załatwiania spraw urzędowych . W oddziale dla skazanych uzależnionych od środków uzależniających lub psychotropowych realizowany jest sześciomiesięczny program terapeutyczny. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.
Zakład Karny w Lublińcu położony jest w województwie śląskim, podlega on Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Budynek powstał za panowania pruskiego w latach 1882 – 1883,  od początku swego istnienia spełniał tę samą rolę. Do połowy lat 60-tych był przeznaczony dla mężczyzn. W latach 1963 – 1968 zakład został wyludniony w celu przeprowadzenia pierwszego generalnego remontu. Po jego zakończeniu utworzono oddział dla tymczasowo aresztowanych i skazanych kobiet. Wtedy też powstał oddział dla kobiet z anomaliami psychicznymi, prowadzony według nowego programu (jako oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo o pojemności 54 miejsc). W 1987 roku w jednostce utworzono oddział dla skazanych kobiet uzależnionych od narkotyków przeznaczony dla 16 do 20 narkomanek. W roku 2002 zaadaptowano dawne pomieszczenia hali produkcyjnej na nowoczesny oddział terapeutyczny dla 36  skazanych kobiet uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

opracował: por. Piotr Ciwiński

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Jolanta Figlak
Tel./Fax: 34 353 02 81
E-mail: jolanta.figlak@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Katarzyna Gorzkowska
Tel./Fax: 34 353 02 81
E-mail: katarzyna.gorzkowska@sw.gov.pl
rzecznik prasowy
por. Piotr Ciwiński
Tel./Fax: 690983426 / 34 357 27 58
E-mail: piotr.ciwinski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: 34 353 02 81
Dowódca Zmiany: 34 357 27 59
Dział Organizacyjny: 34 352 96 03
Dział Kadr: 34 351 33 60
Dział Penitencjarny: 34 357 27 40
Dział Ochrony: 34 357 27 57
Dział Ewidencji: 34 353 02 82
Dział Kwatermistrzowski: 34 351 37 96
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 34 352 96 17
Dział Łączności i Informatyki: 34 352 96 08
Dział Finansowy: 34 352 96 04
Służba Zdrowia: 34 357 27 55

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Lublińcu
Sobieskiego 6
42-700 Lubliniec
13101012120014561391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Zasady przyjmowania paczek

1. Osoba pozbawiona wolności ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem operatora kantyny funkcjonującej w Zakładzie Karnym w Lublińcu.

 

2. Osoba najbliższa składa zamówienie na paczkę żywnościową na „Formularzu zamówienia na paczkę” bezpośrednio do operatora punktu sprzedaży (kantyny). Zamówienie może być:

- złożone i opłacone podczas widzenia z osobą pozbawioną wolności;

- przesłane bezpośrednio do operatora kantyny wraz z dowodem wpłaty na adres:
PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

W tytule przelewu należy podać:
- nazwisko, imię i imię ojca osadzonej
- datę urodzenia
- jednostkę w której przebywa osadzona

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:

PL 43 1050 13 44 1000 0023 5962 6369
BIC (SWIFT): INGBPLPW

 

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dopuszczonych do sprzedaży w jednostce. Formularz zamówienia oraz lista produktów będą dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej zakładu karnego: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/zaklad-karny-lubliniec/index.html

 

4. Ciężar paczki nie podlega ograniczeniom wagowym. Należy mieć jednak na uwadze, że osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz 9 litrów napojów.

 

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

 

6. W razie konieczności przetransportowania osadzonego paczka przygotowywana jest niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe - odstępuje się od przygotowania paczki. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego nie może być zrealizowana, przekazywane są niezwłocznie osobie dokonującej wpłaty (kwota jest pomniejszona o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

 

Pliki do pobrania:

Wykaz produktów dostępnych w kantynie:

 

Podmiotem realizującym zamówienia na paczki żywnościowe w Zakładzie Karnym w Lublińcu jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe z siedzibą w Raciborzu przy ul. J. von Eichendorffa 14.

 

Osadzony może za zezwoleniem  Dyrektora Zakładu Karnego, otrzymywać paczki z niezbędną  mu odzieżą, bielizną,  obuwiem i  innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły żywnościowe, środki  łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym. Paczki zawierające odzież, obuwie i środki higieny powinny zawierać na opakowaniu napis „paczka higieniczna” lub „paczka odzieżowa”. Powyższe paczki mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Paczki dostarczone przez w/w instytucje przyjmuje się codziennie w godzinach 8.00-16.00.

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia udziela się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • w poniedziałki udzielane są widzenia bez dozoru funkcjonariusza oraz widzenia bez dozoru funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu w godzinach 7.30 – 15.30
  • w czwartki udzielane są widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych w godzinach od 8.00 – 16.00 (po uzyskaniu zgody organów dysponujących). Widzenia dla tymczasowo aresztowanych są udzielane również w każdą II niedzielę miesiąca w godzinach 14.00 - 16.00
  • w piątki udzielane są widzenia dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, w godzinach od 8.00 – 16.00;
  • w II niedziele miesiąca w godzinach 8.00 - 14.00, a w pozostałe niedziele w godzinach 8.00 - 16.00 udzielane są widzenia dla skazanych, zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, półotwartego oraz zamkniętego.

W pierwszej kolejności widzeń udziela się:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającymi się na wózku lub o kulach)
- osobom powyżej 75 roku życia