Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Lubliniec Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Lubliniec

Sobieskiego 6

42-700 Lubliniec

Tel./Fax: 34 353-02-81 \ 34 353-16-99

E-mail: zk_lubliniec@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Lublińcu jest zakładem typu zamkniętego z oddziałami aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego oraz zakładu karnego typu otwartego. Pojemność zakładu wynosi 226 miejsc. Ponadto w zakładzie odbywają karę kobiety skierowane do oddziałów terapeutycznych dla osób: z  niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych.
Wobec skazanych kobiet w oddziałach terapeutycznych stosowane są następujące specjalistyczne programy: program edukacyjno-terapeutyczny dla kobiet z problemem alkoholowym, program edukacyjno-terapeutyczny dla kobiet ofiar przemocy domowej, trening umiejętności społecznych, trening gospodarowania budżetem domowym, program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, trening załatwiania spraw urzędowych . W oddziale dla skazanych uzależnionych od środków uzależniających lub psychotropowych realizowany jest sześciomiesięczny program terapeutyczny. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.
Zakład Karny w Lublińcu położony jest w województwie śląskim, podlega on Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Budynek powstał za panowania pruskiego w latach 1882 – 1883,  od początku swego istnienia spełniał tę samą rolę. Do połowy lat 60-tych był przeznaczony dla mężczyzn. W latach 1963 – 1968 zakład został wyludniony w celu przeprowadzenia pierwszego generalnego remontu. Po jego zakończeniu utworzono oddział dla tymczasowo aresztowanych i skazanych kobiet. Wtedy też powstał oddział dla kobiet z anomaliami psychicznymi, prowadzony według nowego programu (jako oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo o pojemności 54 miejsc). W 1987 roku w jednostce utworzono oddział dla skazanych kobiet uzależnionych od narkotyków przeznaczony dla 16 do 20 narkomanek. W roku 2002 zaadaptowano dawne pomieszczenia hali produkcyjnej na nowoczesny oddział terapeutyczny dla 36  skazanych kobiet uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Jolanta Figlak
Tel./Fax: 34 353 02 81
E-mail: jolanta.figlak@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Dariusz Dąbrowicz
Tel./Fax: 34 353 02 81
E-mail: dariusz.dabrowicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Piotr Ciwiński
Tel./Fax: 690983426 / 34 353 02 81
E-mail: piotr.ciwinski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: 34 353 02 81
Dowódca Zmiany: 34 353 02 81
Dział Organizacyjny: 34 353 02 81
Dział Kadr: 34 353 02 81
Dział Penitencjarny: 34 353 02 81
Dział Ochrony: 34 353 02 81
Dział Ewidencji: 34 353 02 82
Dział Kwatermistrzowski: 34 353 02 81
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 34 353 02 81
Dział Łączności i Informatyki: 34 353 02 81
Służba Zdrowia: 34 353 02 81

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Lublińcu
Sobieskiego 6
42-700 Lubliniec
13101012120014561391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Paczki żywnościowe dostarczane za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście nie będą przyjmowane. Ciężar paczki nie podlega ograniczeniom wagowym. Należy mieć jednak na uwadze, ze zgodnie z art. 110a par. 1 KKW skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.  Paczkę osadzony otrzyma po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie również mogła złożyć osoba najbliższa. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę, może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie jest sporządzane zgodnie z formularzem dostępnym poniżej oraz na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W razie konieczności przetransportowania osadzonego paczka przygotowywana jest niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe - odstępuje się od przygotowania paczki. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która z przyczyn niezależnych od administracji aresztu nie może być zrealizowana, przekazywane są niezwłocznie osobie dokonującej wpłaty (kwota jest pomniejszona o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

Podmiot realizujący zamówienie:
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 1
Środki pieniężne na zakup paczki żywnościowej należy przekazywać na konto punktu sprzedaży: 20 1050 1155 1000 0005 0096 6114 lub dokonywać wpłaty bezpośredniej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki ( dotyczy osób odwiedzających po zakończonym widzeniu).cennik produktów dostępnych w kantynie

Druk zamówienia na paczkę - część 1

Druk zamówienia na paczkę - część 2

 

Osadzony może za zezwoleniem  Dyrektora Zakładu Karnego, otrzymywać paczki z niezbędną  mu odzieżą, bielizną,  obuwiem i  innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły żywnościowe, środki  łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym. Paczki zawierające odzież, obuwie i środki higieny powinny zawierać na opakowaniu napis „paczka higieniczna” lub „paczka odzieżowa”. Powyższe paczki mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Paczki dostarczone przez w/w instytucje przyjmuje się codziennie w godzinach   8.00-16.00.

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia udziela się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • w poniedziałki udzielane są widzenia bez dozoru funkcjonariusza oraz widzenia bez dozoru funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu w godzinach 7.30 – 15.30
  • w czwartki udzielane są widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych w godzinach od 8.00 – 16.00 (po uzyskaniu zgody organów dysponujących). Widzenia dla tymczasowo aresztowanych są udzielane również w każdą II niedzielę miesiąca w godzinach 12.00 - 16.00
  • w piątki udzielane są widzenia dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, w godzinach od 8.00 – 16.00;
  • w II niedziele miesiąca w godzinach 8.00 - 12.00, a w pozostałe niedziele w godzinach 8.00 - 16.00 udzielane są widzenia dla skazanych, zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, półotwartego oraz zamkniętego.

W pierwszej kolejności widzeń udziela się:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającymi się na wózku lub o kulach)
- osobom powyżej 75 roku życia