Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wojkowice Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Wojkowice

Sobieskiego 298

42-580 Wojkowice

Tel./Fax: (32) 296-16-00 / (32) 769-75-75

E-mail: zk_wojkowice@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Wojkowicach jest zakładem karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:
- aresztu śledczego;
- zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy;
- zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych;
- zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych;
- zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych;
- zakładu karnego typu półotwartego (z oddziałem terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu);
- zakładu karnego typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy;
- zakładu karnego typu otwartego dla młodocianych.
W skład jednostki wchodzi również oddział zewnętrzny w Ciągowicach  typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy.
Zakład Karny w Wojkowicach posiada łączną pojemność 1313 miejsc.
W ramach działającego w jednostce oddziału terapeutycznego prowadzona jest terapia dla uzależnionych od alkoholu mężczyzn. Rocznie jest nią obejmowanych ok. 130 pacjentów. Standardowy czas pobytu w oddziale wynosi 12 tygodni.
Na terenie zakładu karnego działa również Centrum Kształcenia Ustawicznego. CKU w Wojkowicach jest publiczną placówką oświatową kształcącą osoby dorosłe. Słuchacze placówki mają możliwość uzyskania wykształcenia: średniego, zawodowego lub gimnazjalnego. CKU jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach: elektryk, elektromechanik, ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń.
Jednostka usytuowana jest w centrum Wojkowic.
Początki zakładu karnego mają swoją historię w latach okupacji niemieckiej. Na terenie obecnego zakładu półotwartego hitlerowcy wznieśli budynki będące obozem jenieckim dla aliantów. W obozie osadzani byli głównie angielscy lotnicy.
Po wyzwoleniu Śląska i Zagłębia infrastruktura wykorzystywana była jako obóz jeniecki dla wojsk niemieckich. W 1953 roku obóz przejęło Ludowe Wojsko Polskie, które ulokowało tu 26 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej, należący do Wojskowego Korpusu Górniczego. W Batalionie służyli żołnierze o niepewnej orientacji politycznej, dzieci kułaków, przedwojennej inteligencji, osób podejrzanych o utrzymywanie kontaktów z prawicowym podziemiem i byłą AK. Przymusowo wcieleni do Batalionu odbywali służbę pracując w pobliskich kopalniach węgla kamiennego. Tą karną jednostkę wojskową zlikwidowano w 1959 roku na fali zmian i reform podejmowanych przez ówczesne władze po wydarzeniach z października 1956 roku. Następnie jednostka została podporządkowana Ministerstwu Sprawiedliwości, które utworzyło tu Ośrodek Pracy Więźniów. Karę odbywali w nim głównie skazani młodociani i dorośli przeznaczeni do kształtowania środowiska młodocianych.
Zakład karny działał w oparciu o budynki wybudowane przez Niemców. Rozbudowa zakładu nastąpiła dopiero w 1977 roku. Do użytku oddano dwa piętrowe pawilony z przeznaczeniem dla skazanych, którzy dokonali przestępstw nieumyślnych. W założeniach były to budynki prowizoryczne, przeznaczone na około 10 lat eksploatacji. Swoją rolę, mimo braku modernizacji, spełniały kolejno do 2013 i 2014 r. Obiekty te zostały wyburzone pod koniec 2014. W 1990 roku zakład otrzymał status jednostki dla pierwszy raz karanych sądownie, bez uwzględnienia ich wieku i rodzaju popełnionego przestępstwa. Od stycznia 1996 roku jednostka była zakładem typu półotwartego z oddziałem otwartym dla skazanych pierwszy raz karanych.
Modernizację zakładu podjęto w 2004 roku, prowadząc prace modernizacyjne nad kanalizacją, mediami, ogrzewaniem. W lutym 2005 roku oddano do użytku oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Jednocześnie na terenie wykorzystywanym do treningu psów służbowych rozpoczęto budowę oddziału dla tymczasowo aresztowanych. Obiekt uruchomiono w sierpniu 2006 r.
W ramach planu pozyskiwania miejsc dla skazanych, w 2009 roku oddano oddział mieszkalny przeznaczony na 211 osadzonych. Kolejno, w 2013 oraz w 2014 r oddano następne dwa pawilony mieszkalne, powstałe w miejsce wyburzonych budynków. W październiku 2016 r oddano do użytku oddział zewnętrzny w Ciągowicach. Oddział powstał na terenie dawnej jednostki wojskowej w Ciągowicach (gmina Łazy), ale teren administracyjnie należy do gminy Poręba. Jednostka zajmuje teren 2,8 ha. Obecnie w jej skład wchodzą dwa budynki penitencjarne o pojemności 275 miejsc oraz budynek administracyjny.
Oprac. mjr Joanna Korczyńska

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Maciej Błaszczyszyn
Tel./Fax: (32) 296-16-01 / (32) 769-75-75
E-mail: maciej.blaszczyszyn@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Hanna Ogonek-Obierzyńska
Tel./Fax: (32) 296-16-03 / (32) 769-75-75
E-mail: hanna.ogonek-obierzynska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Anetta Adamiec-Hylla
Tel./Fax: (32) 296-16-02 / (32) 769-75-75
E-mail: anetta.adamiec-hylla@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Ryszard Trefon
Tel./Fax: (32) 296-16-12 / (32) 769-75-75
E-mail: ryszard.trefon@sw.gov.pl
rzecznik prasowy
mjr Joanna Korczyńska
Tel./Fax: (32) 296-16-80 , 533-309-777 / (32) 769-75-75
E-mail: joanna.korczynska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 296-16-00 / (32) 296-16-20 / fax: (32) 771-35-74
Dowódca Zmiany: (32) 296-16-50 / (32) 296-16-19 / fax: (32) 769-75-75
Dział Organizacyjny: (32) 296-16-49 / (32) 296-16-32
Dział Kadr: (32) 296-16-09 / (32) 296-16-31 / (32) 296-16-99 / (32) 296-16-69
Dział Penitencjarny: (32) 296-16-06
Dział Ochrony: (32) 296-16-05 / (32) 296-16-55 / (32) 296-16-25 / (32) 296-16-15
Dział Ewidencji: (32) 296-16-07 / (32) 296-16-17 / (32) 296-16-37 / fax: (32) 769-44-12; (32) 733-02-48
Dział Kwatermistrzowski: (32) 296-16-08 / (32) 296-16-18 / (32) 296-16-28 / (32) 296-16-34
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 296-16-26 / fax: (32) 769-75-75
Dział Łączności i Informatyki: (32) 296-16-36 / (32) 296-16-60
Dział Finansowy: (32) 296-16-04 / (32) 296-16-14 / (32) 296-16-63 / (32) 296-16-64
Służba Zdrowia: (32) 296-16-46 / (32) 296-16-66

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/KATOWICE
44 1010 1212 3050 1713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-15:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

Zasady przyjmowania paczek


OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2015 ROKU

art. 113 a § 3 kkw. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę po złożeniu na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

art. 110a § 1 kkw z którego wynika, że skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Realizacja paczek w przypadku zamówienia składanego przez osobę najbliższą (obowiązuje od 01.07.2015 r.):

1. Paczki żywnościowe dostarczane są osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży, oświadczenia zamawiającego wraz z dowodem wpłaty; przykładowe wzory zamówienia i oświadczenia znajdują się na tablicach informacyjnych w sali widzeń, w biurze przepustek, punkcie sprzedaży, na korytarzach oddziałów mieszkalnych i przy wejściach do jednostki.

2. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.

3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby bliskie mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży;
- drogą pocztową.

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w zakładzie karnym:
- w punkcie sprzedaży;
- w biurze przepustek;
- w sali widzeń;
- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

Formularz zamówienia na paczkę wraz z oświadczeniem zamawiającego - druk do pobrania

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży (Zakład Karny typu zamkniętego i Areszt Śledczy) - do pobrania

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży (Zakład Karny typu półotwartego i otwartego) - do pobrania

5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku takiego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.

6. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty na nr konta 43105013441000002359626369 z dopiskiem Zakład Karny Wojkowice. Również należy podać imię nazwisko, imię ojca, a także datę urodzenia skazanego.

7. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych, a także w imiennym wykazie otrzymanych paczek.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zasady przyjmowania paczek z lekami oraz paczek odzieżowo - higienicznych:

1. Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym znajdującym się w biurze przepustek, codziennie, w godzinach od 8.00 do 14.00.

2. Otrzymanie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny osobistej wymaga odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. W tym celu osadzony winien zwrócić się z pisemnym wnioskiem określającym rodzaj odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny, które chciałby otrzymać. Po akceptacji wniosku osadzony może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej przekazując stosowne zezwolenie. Wydanie paczki osadzonemu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.

3. Otrzymanie paczki zawierającej leki wymaga pozytywnej opinii lekarza co do wykazu leków oraz odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. Leki znajdujące się w paczce muszą pozostawać w oryginalnych, nieuszkodzonych, opakowaniach. Wydanie paczki z lekami odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza za pośrednictwem ambulatorium.

4. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości wraz z danymi personalnymi i adresem nadawcy oraz imieniem, nazwiskiem i imieniem ojca odbiorcy.

5. Paczki z lekami oraz paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach. Niedopuszczalne jest umieszczenie w jednym opakowaniu leków i odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny.

6. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny mogą być doręczone do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca.

7. W odniesieniu do tymczasowo aresztowanego otrzymanie środków leczniczych i higieny wymaga zgody organu dysponującego.
Zawartość paczki podlega kontroli. W chwili przyjmowania paczki w okienku podawczym. W chwili wydawania paczki w oddziale mieszkalnym.

Zasady udzielania widzeń


Dla osadzonych przebywających w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz oddziale aresztu śledczego widzenia odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30, w następujący sposób:

1) W poniedziałki oraz we wtorki  - dla wszystkich osadzonych;

2) W niedzielę:
a) w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca – osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się na literę od A do Ł;
b)w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca – osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się na literę od M do Ż;

3) W przypadku miesięcy, w których występuje piąta niedziela – jako widzenie dodatkowe - osadzeni zatrudnieni wewnątrz jednostki penitencjarnej.

4) Widzenia dla osadzonych tymczasowo - aresztowanych odbywają się w każdą niedzielę miesiąca. 

Dla osadzonych przebywających w zakładzie karnym typu półotwartego oraz otwartego widzenia odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30, w następujący sposób:

1) W środy oraz w piątki  - dla wszystkich osadzonych;

2) W niedzielę:
a) w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca – osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się na literę od A do Ł;
b)w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca – osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się na literę od M do Ż;

3) W przypadku miesięcy, w których występuje piąta niedziela – jako widzenie dodatkowe - osadzeni, którzy uczęszczają do Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wojkowicach oraz osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki penitencjarnej.


W dni wolne od pracy widzenia udzielane będą na zasadach i zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości w formie komunikatów na tablicach informacyjnych, tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach. Harmonogram podawany będzie do wiadomości przed rozpoczęciem każdego roku kalendarzowego.

Harmonogram widzeń w dni wolne od pracy na rok 2016 - do pobrania

Harmonogram widzeń w dni wolne od pracy na rok 2017 - do pobrania

W pierwszej kolejności widzenia dla odwiedzających skazanych będą udzielane osobom:
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku lub o kulach;
- powyżej 75 roku życia,
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3.
Zasady udzielania informacji o osadzonym

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, Służba Więzienna na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej, udostępnia dane osobowe osoby pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby.

W związku z powyższym udzielenie informacji o zachowaniu osadzonego, jego postępach w procesie resocjalizacji oraz pozostałych kwestiach dotyczących oddziaływań penitencjarnych będzie wymagało każdorazowo uzyskania pisemnej zgody osadzonego, w tym także przed rozmową wychowawcy z osobą najbliższą.


Osoby najbliższe będą zwracały się z pisemnym wnioskiem o udzielenie informacji o osobie pozbawionej wolności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karny.

Wniosek - druk do pobrania