Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Zabrze Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Zabrze

ks. Pawła Janika 12

41-806 Zabrze

Tel./Fax: (32) 373-66-33 / (32) 373-66-45

E-mail: zk_zabrze@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Zabrzu jest jednostką typu półotwartego z oddziałem otwartym podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, jednostka przeznaczona jest dla skazanych recydywistów penitencjarnych. Pojemność zakładu wynosi 489 miejsc w oddziale półotwartym, 125 w oddziale otwartym oraz 8 miejsc w izbie chorych. Kadra liczy 130 funkcjonariuszy i 11 pracowników cywilnych. Jednostka położona jest w dzielnicy Zaborze niedaleko jednej z głównych ulic Zabrza, ulicy Wolności. Teren zakładu obejmuje powierzchnię 3,7 ha. W tej chwili jednostka składa się z 6 pawilonów mieszkalnych przeznaczonych dla osadzonych, budynku administracyjnego oraz kilku budynków pomocniczych (pralnia, kuchnia, stołówka, magazyny etc). Osadzeni mają dostęp do kaplicy, sali ekumenicznej oraz do świetlic i boisk sportowych. Minister Sprawiedliwości powołał Zakład Kamy w Zabrzu w maju 1973 roku. Do połowy roku 1974 trwały prace reorganizacyjne, których celem było przygotowanie jednostki do przyjęcia więźniów. Zakład przeznaczony był wówczas dla mężczyzn wtórnie karanych, do których nie miał zastosowania art. 60 k.k. z 1969 roku, a następnie skazani recydywiści, którym pozostało do odbycia kary nie więcej niż 5 lat w rygorze zasadniczym i nie więcej niż 3 lata w złagodzonym. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, Zakład Karny w Zabrzu podobnie jak inne jednostki przekształcony został w Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych, które funkcjonowały do 31 grudnia 1982 roku. Od roku 1983 roku do dzisiaj zakład spełnia swoją pierwotną funkcję.

opracowanie: mł. chor. Adam Górny

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Piotr Kołodziej
Tel./Fax: (32) 373-66-31
E-mail: piotr.kolodziej@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Artur Szumowski
Tel./Fax: (32) 373-66-44
E-mail: artur.szumowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Włodzimierz Machowicz
Tel./Fax: (32) 373-66-32
E-mail: wlodzimierz.machowicz@sw.gov.pl
rzecznik prasowy
mł. chor. Adam Górny
Tel./Fax: (32) 373-66-71 / 533-315-777
E-mail: rzecznik_zk_zabrze@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: tel.(32) 373-66-33 / fax 32 373 66 45
Dowódca Zmiany: tel. 32 373 66 30 / fax 32 373 66 66
Dział Organizacyjny: 32 373 66 71
Dział Kadr: 32 373 66 40
Dział Penitencjarny: 32 373 66 34; 32 373 66 65
Dział Ochrony: 32 373 66 35; 32 373 66 41
Dział Ewidencji: 32 373 66 58
Dział Kwatermistrzowski: 32 373 66 47
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 373 66 39
Dział Łączności i Informatyki: 32 373 66 42
Dział Finansowy: 32 373 66 48
Służba Zdrowia: 32 373 66 60

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddział Katowice
Bankowa 1
Katowice
91101012123070111391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek:
Wtorek: 8-15
Środa:
Czwartek: 8-16
Piątek:

Zasady przyjmowania paczek

 


 

K O M U N I K A T

 

Informuję, że 1 lipca 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi uprawnień skazanych do otrzymania paczki żywnościowej:

 

- Od 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego).

 

- Skazany zgodnie z art. 110a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego ma prawo posiadać w celi  m.in. artukuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

 

Od 1 lipca 2015 roku zakłady karne i areszty śledcze nie będą przyjmowały paczek dostarczanych z zewnątrz.

 


 

 

K O M U N I K A T

 

Przy realizacji paczki nowym sposobem obowiązują następujące zasady:

 • Paczka żywnościowa jest dostarczana osadzonemu przebywającemu w jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty ( przelew na konto, przekaz pocztowy, wpłata w punkcie sprzedaży).
 • Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.
 • Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby najbliższe mogą złożyć: w punkcie sprzedaży w trakcie widzenia lub drogą pocztową. Zamówienie złożone drogą pocztową przesyłamy na adres: Zakład Karny, 41-806 Zabrze ul. Ks. Pawła Janika 12 z dopiskiem "KANTYNA- paczka żywnościowa".
 • Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są udostępnione w zakładzie: w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek oraz w sali widzeń. Ponadto dostępne są do pobrania na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zabrzu.
 • Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki będzie przekazana do punktu sprzedaży.
 • Paczka, realizowana w drodze zamówienia, zostanie przekazywana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 • Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówione paczki dla osadzonych:

 

43 1050 1344 1000 0023 5962 6369

Dane do przelewu:


PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

W tytule przelewu należy podać:


- nazwisko i imię osadzonego
- imię ojca
- data urodzenia
- jednostka, w której przebywa osadzony

 

 • Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych.
 • Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.


Zamówienie na paczkę


Lista produktów dostępnych w kantynie
 

 • Zezwolenie na otrzymanie paczki z niezbędną skazanemu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny można wydać raz na dwa miesiące. Zawartość paczek ze środkami higieny przekazuje się bezpośrednio skazanemu, odzież, bieliznę, obuwie i przedmioty osobistego użytku przekazuje się w obecności skazanego do magazynu, a leki do ambulatorium zgodnie z wykazem ilościowym i jakościowym sporządzonym przez funkcjonariusza kontrolującego paczkę i potwierdzonym przez skazanego.
 • Paczki higieniczno-odzieżowe nie mogą zawierać żywności.

 

Zasady udzielania widzeń

 

1. Widzenia odbywają się we wtorki, czwartki i niedziele od godziny 08.30. do godziny 15.30. z wyłączeniem:
 

 • dni świątecznych przypadających we wtorki, czwartki,
 • 24, 25 i 31 grudnia, 1 stycznia oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.

2. Dodatkowo widzenia udzielane będą w dni świąteczne: 26.12 oraz drugi dzień Świąt Wielkanocnych.

3. Zgłoszenia osób odwiedzających skazanych przyjmowane są do godziny 14.00.

4. W pierwszej kolejności widzenia udzielane są:
 

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu, (poruszającym się na wózku lub o kulach)

 • osobom powyżej 75 roku życia.

5. Widzenia odbywają się w sali widzeń.

6. Skazani uprawnieni do widzeń bez osoby nadzorującej mogą korzystać z widzeń w ogródku widzeń za zgodą funkcjonariusza dozorującego widzenia.

7. Skazany zatrudniony na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu może udać się na widzenie w godzinach pracy wyłącznie po uzyskaniu zgody właściwego przełożonego.

8. Osobom odwiedzającym nie zezwala się na wnoszenie na widzenie artykułów spożywczych.